Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2007-жылдын 31-июлу №121

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине
       өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү жөнүндө

2007-жылдын 25-июнунда          Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине (Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., N 6, 80-ст.) төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. Кодекстин бардык тексти боюнча "камкордук жана көзөмөлдүк орга-
ны" деген сөздөр тийиштүү сандарда жана жөндөмөлөрдө "Үй-бүлөнү жана
балдарды колдоо боюнча бөлүм" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   2. 69-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1. Райондук мамлекеттик администрациялардын же болбосо жергилик-
түү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын алдында түзүлгөн бал-
дардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча адистеш-
тирилген түзүмдүк бөлүмдөр үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм-
дөр деп эсептелет.".
   3. 70-статьянын 1-пунктунда "аталган органдарга" деген сөздөр
"аталган бөлүмдөргө" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   4. 73-статьянын 1-пунктундагы биринчи сүйлөмдөгү жана 78-статьянын
1-пунктунун биринчи абзацындагы "бул орган тарабынан" деген сөздөр "бул
Бөлүм тарабынан" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   5. 86-статьяда:
   1-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
   "Жамааттык уюмдарды каттоо маселелери тийиштүү мыйзамдар менен
жөнгө салынат.";
   экинчи жана үчүнчү абзацтар ылайыгына жараша үчүнчү жана төртүнчү
абзацтар деп эсептелсин.
   6. 152-статьянын 3-бөлүгүндөгү "Кооперация жөнүндө" деген сөздөр
"Кооперативдер жөнүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   7. 153-статьянын экинчи сүйлөмүндөгү "үч" деген сөз "жети" деген
сөзгө алмаштырылсын.

   2-статья.

   Райондук мамлекеттик администрациялардын же болбосо жергиликтүү өз
алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын алдында балдардын укуктарын
жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча адистештирилген түзүмдүк
бөлүмдөр - Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр түзүлгөнгө
чейин, милдетине балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын
коргоо кирген камкордук жана көзөмөлдүк органдары ишин уланта берет. 

   3-статья.

   Бул Мыйзам 2007-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген Үй-бүлөнү
жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн милдеттерин жөнгө салуучу жоболор-
ду кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик
укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев