Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

           КР 2016-жылдын 30-майындагы 75 Мыйзамына ылайык
                            КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары

2008-жылдын 28-апрели № 75

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

                 "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз

                 Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр

                   жана толуктоолор киргизүү жөнүндө

 

2008-жылдын 6-мартында                   Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

     1-берене.

 

     "Муниципалдык кызмат  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына

("Эркинтоо" гезити  2004-жылдын 31-августу № 75) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр

жана толуктоолор киргизилсин:

     1. 1-статьясынын  2-бөлүгүндөгү "айылдардын жергиликтүү өз алдынча

башкаруу башчылары" деген сөз "айыл округдарынын башчылары" деген сөзгө

алмаштырылсын.

     2. 2-статьясынын  3-бөлүгүндөгү "айылдардын жергиликтүү өз алдынча

башкаруу башчылары" деген сөз "айыл округдарынын башчылары" деген сөзгө

алмаштырылсын.

     3. 7-статьяда:

     1-бөлүк алып салынсын:

     2-бөлүк "Административдик"  деген сөздүн ордуна "саясий жана адми-

нистративдик" деген сөздөр менен толукталсын:

     3-бөлүк "таасири"  деген сөздөн кийин "мамлекеттик кызматкерлерге,

аскер кызматчыларына жана" деген сөздөр менен толукталсын.

     4. 12-статьяда:

     1-бөлүктөгү "муниципалдык  кызматтын"  деген  сөздөн кийин "саясий

жана" деген  сөздөр  менен  толукталсын; "квалификациялык экзамендин же

аттестациянын натыйжалары  боюнча" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын

Президенти тарабынан  аныкталган  тартипте"  деген сөздөргө алмаштырыл-

сын.";

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

     "Саясий муниципалдык  кызмат  ордунда иштеген муниципалдык кызмат-

керлерге Кыргыз Республикасынын 1. 2. жана 3-класстагы муниципалдык ке-

њешчиси класстык  чини ыйгарылат жана ага аттестация же квалификациялык

экзамен өткөрүүсүз ээ болот.";

     4 жана 5-бөлүк алып салынсын;

     статья төмөнкү мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

     "Административдик муниципалдык  кызматты ээлеген муниципалдык кыз-

маткерлердин класстык чин алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Президен-

ти тарабынан бекитилген ченемдик укуктук актылар менен аныкталат.".

     5. 28-статьяда:

     1-бөлүктүн экинчи  абзацындагы  "Өкмөтү" деген сөздөр "Президенти"

деген сөздөргө алмаштырылсын;

     3-бөлүк алып салынсын.

     6. 33-статьянын  1-бөлүгүнүн  биринчи  абзацындагы "жергиликтүү өз

алдынча башкаруу  органынын  башчысынын"  деген сөздөр "кабыл алуу жана

бошотуу укугуна ээ жетекчилердин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев