Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 2-июну № 108

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура
        жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
           өзгөртүүлөр киргизүү тууралу

2008-жылдын 29-майында          Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Ведомосттору, 1994-ж., № 3, 85-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизил-
син:
   1. 8-статьянын 1-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1. Шаар куруу ишинин бардык түрлөрү архитектура жана курулуш бо-
юнча мамлекеттик орган тарабынан башкарылууга жана көзөмөлдөнүүгө ти-
йиш.
   Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик органдын аймактык
бөлүмчөлөрүнүн ишин координациялоо жергиликтүү өзалдынча башкаруу ор-
гандары тарабынан жүзөгө ашырылат жана аларга бекитилген шаар куруу до-
кументтерин сактоонун жоопкерчилиги жүктөлөт.".
   2. 36-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацындагы", акысыз 15 күндүн
ичинде" деген сөздөр "акысыз 10 күндүн ичинде" деген сөздөр менен ал-
маштырылсын.
   3. 39-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "39-статья. Курулуш ниеттерин ишке ашыруу тартиби

   1. Кыймылсыз  мүлк  объекттерин  куруу жана башка курулуштук
өзгөртүүлөрдү жүзөгө ашыруу укугуна жер участокторуна жана башка кый-
мылсыз мүлк объекттерине, ушул Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү белгилөөчү тартипте менчик, ижара, мөөнөттүү (убактылуу) же
мөөнөтсүз пайдалануу укугу бар жеке жана юридикалык жактар ээ болушат.
   2. Жарандар өзүмдүк турак үй куруу үчүн алышкан жер участокторуна
курулуш  куруу  "Кыргыз Республикасында жекече турак-жай курулушу
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.
   3. Ушул Мыйзамды жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген
тартипти бузуу менен объекттерди курууга жол берилбейт.".
   4. 41-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "41-статья. Курулуш объекттерин пайдаланууга кабыл алуу

   Курулган объект, аны курууга уруксат берген ыйгарым укуктуу орган
кабыл алгандан кийин пайдаланууга берилет.
   Объектти пайдаланууга кабыл алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү бекитүүчү жобо менен аныкталат.
   Курулуш объекттерин кабыл алынмайынча пайдаланууга жол берилбейт.
   Объектти пайдаланууга кабыл алуу актысы кыймылсыз объектке укукту
мамлекеттик каттоо үчүн негиз болуп саналат.".

   2-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев