Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын

2009-жылдын 20-февралындагы № 57 Мыйзамына ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары
2008-жылдын 2-июну № 109

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

    "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз
     Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөр
              киргизүү тууралу

	2008-жылдын 29-майында       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган
  
	 1-берене.

   "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомостто-
ру, 1996-ж., № 7, 106-ст.) төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүүлөр кирги-
зилсин:
   1. 5-статьянын 1-бөлүгүндө:
   экинчи абзац "Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлүп жаткан" де-
ген сөздөрдөн кийин "мамлекеттик бийликтеги саясий партиялар, борбордук
органдар," деген сөздөр менен толукталсын;
   сегизинчи абзац алып салынсын.
   2. 6-статьяда:
   1-бөлүктөгү "жана каттала турган юридикалык жактын жайгашкан жерин
ырастоочу документтери" деген сөздөр алып салынсын;
   2-бөлүк алып салынсын.
   3. 14-статьянын 4-бөлүгү алып салынсын.
   4. 15-статьяда:
   1-бөлүктө:
   1-пункттун үчүнчү абзацындагы "фирмалык" деген сөз алып салынсын;
   2-пункттун экинчи  абзацындагы  "статусу  (коомдук  бирикмелер
үчүн),"деген сөз алып салынсын;
   2-бөлүктүн бешинчи абзацындагы "юридикалык жактын статкарточкасы,
"деген сөздөр алып салынсын.
   5. 17-статьяда:
   3-бөлүктүн төртүнчү абзацындагы "жана статикалык карточкалар деген
сөздөр алып салынсын;
   7-бөлүктүн төртүнчү абзацындагы "жана статистикалык карточкалар"
деген сөздөр алып салынсын.
   6. 18-статьяда:
   2-бөлүктүн үчүнчү абзацы алып салынсын;
   4-бөлүктүн экинчи абзацындагы "жана статистикалык картанын" деген
сөздөр алып салынсын.
   5-бөлүктүн үчүнчү абзацындагы "жана статистикалык карточкасынын"
деген сөздөр алып салынсын.
   7. 21-статьянын 2-пунктундагы "Ушул мыйзамдын 18-статьясынын та-
лаптарын аткарган шартта" деген сөздөр алып салынсын.

   2-берене. 

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
Ушул мыйзамга ылайык келтирсин.

   3-берене. 

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчү-
нө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев