Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 21-июлу № 163

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

        "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы
        жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
           өзгөртүүлөр киргизүү тууралу

2008-жылдын 13-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                  Кењеши тарабынан кабыл алынган
   1-берене.

   "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы,
2004-ж., № 12, 531-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 16-статьянын 1 жана 2-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндал-
сын:
   "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы 5 жылдык
мөөнөткө Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењеши тарабынан шайланат.
   Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын кызмат ор-
дуна талапкер ал Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын
милдетин аткаруучу болуп дайындалган күндөн тартып 10 жумушчу күндөн
кечиктирилбестен Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешине киргизилет.".
   2. 19-статьяда:
   5-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Эсептөө палатасынын төрагасы ыйгарым укугунун мөөнөтү аяктаганга
чейин  ээлеген  кызматынан  төмөнкүдөй негиздер боюнча бошотулушу
мүмкүн:";
   6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "6. Эсептөө палатасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши тарабынан ээ-
леген кызматынан бошотулат.";
   7-пункттагы "дайындалган" деген сөз "шайланган" деген сөз менен
алмаштырылсын.
   3. 23-статьяда:
   4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "4. Эсептөө палатасынын аудиторлорунун ыйгарым укуктарын токтотуу
же жањылатуу Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүзөгө ашыры-
лат.";
   5-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "5. Эсептөө палатасынын аудитору ыйгарым укуктуу мөөнөтү бүткөнгө
чейин кызматынан төмөнкүдөй негиздер боюнча бошотулушу мүмкүн:"; .
   6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "6. Эсептөө палатасынын аудитору ээлеген кызматынан Кыргыз Респуб-
ликасынын Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењеши тарабынан бошотулат.";
   7-пункттагы "дайындалган" деген сөз "шайланган" деген сөзгө алмаш-
тырылсын.
   5. 41-статьядагы "Улуттук коопсуздук кызматы" деген сөздөр "Улут-
тук коопсуздук боюнча мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

   2-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев