Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 17-октябры № 215

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине
           толуктоолор киргизүү жөнүндө

   2008-жылдын 12-сентябрында     Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I бөлүгүнө (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.)
төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:
   182-статьянын 2-пункту төмөндөгүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен
толукталсын:
   "Мында, "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган ки-
решелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык берилген маалыматтарды алууда тарап-
тардын макулдашуусу талап кылынбайт.". 

   2-берене.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин II бөлүгүнө (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 1998-ж., № 6, 226-ст.) тө-
мөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
   1. 773-статьянын 3-пункту "келтирилген зыяндардын" деген сөздөрдөн
кийин ", "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган киреше-
лерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамында каралган учурлардан башка" деген сөздөр менен
толукталсын;
   2. 933-статьянын биринчи абзацы "алардын ден соолугунун абалы жө-
нүндө" деген сөздөрдөн кийин ", "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жо-
лу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракет-
тер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурлардан баш-
ка" деген сөздөр менен толукталсын. 

   3-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев