Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2009-жылдын 24-июлундагы № 251 Мыйзамы
расмий жарыяланган күндөн баштап 6 ай өткөндө
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Бишкек шаары
2008-жылдын 17-октябры № 225

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

    "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
        Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралу

   2008-жылдын 12-сентябрында     Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 1998-ж., № 7,
229-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
   1. 4-статья төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
   "- терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган киреше-
лерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракет кылуу максатында баалуу
кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары жасоочу акча каражаттары же
башка мүлк менен операцияларды жүргүзүүнүн тартибин контролдойт.".
   2. 5-статьянын  он  алтынчы  абзацы "сот органдарына," деген
сөздөрдөн кийин "терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракет кылуу боюнча ый-
гарым укуктуу органга," деген сөздөр менен толукталсын.
   3. 61-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толук-
талсын:
   "- "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган киреше-
лерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамында каралган учурларда, тартипте жана өлчөмдө тер-
роризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легали-
зациялоого (адалдоого) каршы аракеттер боюнча ыйгарым укуктуу органга
берилет.".

   2-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев