Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

          КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык
                2017-жылдын 1-январынан тартып
                          КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 17-октябры № 226

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

          "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги

         принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

             толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралу

 

     2008-жылдын 18-сентябрында          Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик  укуктун  негизги  принциптери

жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кењешинин Жарчысы,  1998-жыл, № 10, 374-ст.) төмөнкүдөй толуктоо-

лор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

     1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-бөлүк менен толукталсын:

     "Республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджет үч жылдык мөөнөткө -

кезектеги бюджеттик жылга жана андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга

түзүлөт жана бекитилет.";

     1-3-бөлүктөр тийиштүү түрдө 2-4-бөлүктөр деп эсептелсин.

     2. 3-статьянын 1-бөлүгүндө "алдыдагы жылга" деген сөздөр "кезекте-

ги бюджеттик жылга жана андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга" деген

сөздөргө алмаштырылсын.

     3. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча:

     ар түрдүү  жөндөмөлөрдөгү "Экономикалык саясат боюнча кењеш" деген

сөздөр "Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координация-

лык кењеш" деген сөздөргө алмаштырылсын;

     ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү "Кењеш" деген  сөз  тийиштүү  жөндөмөдөгү

"Координациялык кењеш" деген сөздөргө алмаштырылсын.

     4. 12-статьянын 2-бөлүгүндөгү "тийиштүү жылга" деген  сөздөр  "ке-

зектеги  бюджеттик жылга жана андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга"

деген сөздөргө алмаштырылсын.

     5. 13-статьянын 1-бөлүгүндөгү "үстүдөгү жылга" деген сөздөрдөн ки-

йин "жана андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга" деген сөздөр  менен

толукталсын.

     6. 15-статья төмөнкүдөй мазмундагы 14-бөлүк менен толукталсын:

     "Бекитилген бюджетке  өзгөртүүлөр жана толуктоолор үстүдөгү жылдын

бюджеттик көрсөткүчтөрүнө,  кийинки болжол кылынуучу жылдардын бюджети-

нин параметрлерин өзгөртпөстөн киргизилет.";

     14-бөлүк 15-бөлүк деп эсептелсин.

     7. 18-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "18-статья. Бюджетти бекитүүгө чейин жумшалган чыгымдар

 

     Эгер бюджеттин долбоору үстүдөгү жылдын аягына чейин  бекитилбесе,

Кыргыз  Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-

гандары ал бекитилгенге чейин Кыргыз Реслубликасынын Өкмөтү Кыргыз Рес-

публикасынын Жогорку Кењешинин кароосуна, жергиликтүү өз алдынча башка-

руунун аткаруучу-тескөөчү органдары - айылдык,  поселкалык жана шаардык

кењештердин кароосуна киргизген бюджет долбоорунда каралган чыгымдардын

жылдык суммасынын он экиден бир  бөлүгүнүн  чегинде  ай  сайын  сарптоо

жүргүзүүгө укуктуу.".

     8. 27-статьянын 1-бөлүгүндөгү "Жогорку Кењештин Мыйзам чыгаруу жы-

йынына  жана  Эл өкүлдөр жыйынына" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кењешине" деген сөздөргө алмаштырылсын.

     9. 39-статьянын 2-бөлүгүндөгү "келерки жылга" деген сөздөр "кезек-

теги бюджеттик жылга жана андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга" де-

ген сөздөргө алмаштырылсын.

     10. 40-статьяда:

     1-бөлүк алып салынсын;

     4-бөлүктөгү "тийиштүү жылга" деген сөздөр "келерки бюджеттик жылга

жана  андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга" деген сөздөргө алмашты-

рылсын;

     5-бөлүктүн биринчи  абзацындагы "тийиштүү жылга" деген сөздөр "ке-

зектеги бюджеттик жылга жана андан кийинки болжол кылынуучу эки  жылга"

деген сөздергө алмаштырылсын.

     11. 42-статьяда:

     1-бөлүгүндөгү "тийиштүү  мөөнөткө" деген сөздөр "кезектеги бюджет-

тик жылга жана андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга" деген сөздөргө

алмаштырылсын;

     4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "Кезектеги бюджеттик жылга республикалык бюджет жана андан кийинки

болжол кылынуучу эки жылга карата болжолдуу көрсөткүчтөр жөнүндө Кыргыз

Республикасынын  Мыйзамы  күчүнө киргенден кийин Кыргыз Республикасынын

Өкмөтү жалпы мамлекеттик салыктар  жана  башка  кирешелер  контингентин

жергиликтүү  бюджеттер  боюнча бөлүштүрүүнү,  ошондой эле республикалык

бюджет жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамында бекитилген  жалпы  чы-

гымдоолордун чектеринде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары боюнча

чыгымдоолорду даректүү бөлүштүрүүнү караган кезектеги  бюджеттик  жылга

жана  андан кийинки болжол кылынуучу эки жылга болжолдуу көрсөткүчтөрдү

аткаруу боюнча уюштуруу чараларын кабыл алат.".

     12. 45-статьянын  3-бөлүгүндөгү  "Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл

өкүлдөр жыйынынын", "Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл өкүлдөр жыйынынын

сессиясынын" деген сөздөр алып салынсын.

     13. 48-статьянын  2-бөлүгүндөгү  "келерки жылга" деген сөздөр "ке-

зектеги бюджеттик жыл жана андан кийинки болжол  кылынуучу  эки  жылга"

деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  өзүнүн  ченемдик укуктук актыларын

ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев