Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2008-жылдын 17-декабры № 263

Балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин жөнгө салуу жөнүндө

(КР 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Ушул Мыйзамдын максаты болуп балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана пропагандалоо, балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин жөнгө салуу жолу менен балдардын, атап айтканда ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын ден-соолугун сактоо саналат.

1-глава
Жалпы жоболор

1-берене. Ушул Мыйзамдын колдонулуш чөйрөсү

Ушул Мыйзам эмчек эмизип багууну коргоо жана пропагандалоо, ошондой эле балдарды жасалма тамактандыруу азыктарын жана каражаттарын таратуу жана жайылтуу жагында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, юридикалык жактардын жана жарандардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салат.

2-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана пропагандалоо жагындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары ушул Мыйзамдан, Баланын укуктары жөнүндө Конвенциядан, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде жана макулдашууларында ушул Мыйзамда каралгандан башка эрежелер белгиленсе, ошол келишимдердин жана макулдашуулардын эрежелери колдонулат.

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр жана аныктамалар

Балдардын тамак-аш аралашмасы - ымыркайларды жана кенже курактагы балдарды тамактандырууга арналган, жаныбар же өсүмдүк тегиндеги өнөр жай өндүрүшүндө жасалган сапаты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга жооп берген сүт же сүт сыяктуу тамак-аш азыгы.

Кенже курактагы балдар - он эки айдан эки жашка чейинки курактагы балдар.

Ымыркай - он эки айга чейинки курактагы бөбөк.

Маркетинг - белгилүү бир тамак-аш азыгын жана каражатын жайылтуу, таратуу, сатуу буга коомчулук менен байланышты камсыз кылуу, ошондой эле маалыматтык камсыздоо да кирет.

Материалдар жана жабдуулар - медико-санитардык жардам берүүгө арналган медициналык же бөлөк жабдуулар жана каражаттар, саламаттык сактоо уюмдары жана социалдык камсыздоо мекемелери колдонуучу башка материалдар.

Саламаттык сактоо уюмдары - боюнда бар аялдарга, ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын энелерине медико-санитардык жардам берүү жагында тикелей же кыйыр түрдө иш алып баруучу мамлекеттик, муниципалдык же жеке медициналык мекемелер жана уюмдар. Ушул Мыйзамдын алкагында бул түшүнүк дарыканаларды жана башка фармацевтикалык мекемелерди өзүнө камтыбайт.

Балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктар жана каражаттар (мындан ары - белгиленген азыктар):

1) ымыркайлар жана кенже курактагы балдар үчүн балдардын аралашма азыктары;

2) ымыркайларды алты айына чейин тамактандырууга жарамдуу болгон, сатылуучу же кандайдыр бир башка ыкмалар менен берилүүчү ар кандай башка азыктар;

3) кошумча тамактар;

4) эмизүүчү бөтөлкөлөр, упчулар (эмилүүчү идиштер), курук упчулар;

5) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан балдарды жасалма тамактандыруу азыктары катары таанылган, ушул Мыйзамдын колдонулуусуна туура келген башка азыктар.

Белгиленген азыктардын партиялары - жасап-чыгаруучу же таратуучу тарабынан социалдык максаттар үчүн акысыз же арзан баада узак мезгил бою берилип келген белгиленген азыктардын белгилүү бир өлчөмү;

Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучу - ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн белгиленген азыктарды жасап чыгаруу ишин алып баруучу, азыктарды тикелей же таратуучулар аркылуу, ошондой эле алар көзөмөлдөгөн же алар менен кызматташкан жактар аркылуу берүүнү жүзөгө ашыруучу жеке же юридикалык жак;

Кошумча тамак - эмчек сүтүнө же балдардын тамак-аш аралашмасына кошумча катары пайдаланылуучу, өнөр жайлык же башка ыкма менен жасалган ар кандай азык.

Белгиленген азыктарды жайылтуу түшүнүгүндө төмөнкүлөр камтылат:

1) белгиленген азыктарды жарнамалоо;

2) атайын көргөзмөлөрдү өткөрүү, белгиленген азыктын баасын түшүрүүнүн ар кыл ыкмаларын көрсөтүү (өтүүчү баасына сатуу; өз наркынан арзан сатуу; кошумча берип сатуу), белгиленген азыкты сыйлык же белек катары берүү;

3) белгиленген азыктын бир же андан көп үлгүлөрүн каалагандардын баарына берүү;

4) белгиленген азыктарды пайдаланууну идеализациялоо боюнча маалыматтык жана окуу материалдарын белекке берүү жана таратуу;

5) белгиленген азыкты сатып алууга же колдонууга, дем берүү үчүн тикелей же кыйыр багытталган иш-аракеттин башка түрлөрү.

Белгиленген азыктарды таратуучу - белгиленген азыктарды дүң же чекене өткөрүү ишин алып баруучу жеке же юридикалык жак;

Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери - саламаттык сактоо уюмдарында иштеген жеке адамдар, ошондой эле тейлөөчү персонал жана ыктыярдуу башталышта иштеген башка адамдар.

Белгиленген азыктарды жарнамалоо - буга басылма жана электрондук массалык маалымат каражаттарын, телекоммуникациялык жана бөлөк байланыш каражаттарын колдонууну кошуу менен белгиленген азыкты сатууга же өткөрүүгө көмөктөшүү максатында ал тууралу маалыматтарды берүү, ошондой эле энтамгаларды, жарнама такталарын, кулактандырууларды, сүрөттүк сыпаттамаларды же башка үлгүлөрдү берүү.

Социалдык камсыздоо мекемелери - мамлекеттик, муниципалдык же жеке менчиктеги балдар интернаттары, балдар үйлөрү (яслилер), бөбөктөр үйлөрү жана ушуга окшогон башка мекемелер.

Этикетка - белгиленген азыктардын кутусуна же идишине жабыштырылуучу же басылуучу, басма же калып ыкмасы же кол менен жасалган ар кандай жабыштырылма белги, энбелги, марка, графикалык же башка сыпаттама материал.

2-глава
Балдарды эмчек эмизип багууну мамлекеттик коргоо

 

4-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоонун кепилдиктери

1. Мамлекет боюнда бар аялдардын, эмчек эмизген энелердин жана алардын балдарынын укугун, эркиндигин жана кызыкчылыгын коргоону мамлекеттик органдардын түзүмдөрү аркылуу кепилдикке алат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген боюнда бар аялдардын жана эмчек эмизген энелердин эмгектик, үй-бүлөлүк, социалдык жана башка укуктарын коргоо боюнча чаралардан тышкары аталган категориядагы адамдар төмөндөгүдөй жеңилдиктерге укуктуу:

- менчигинин түрүнө жана кайсы ведомствого баш ийгендигине карабастан медициналык мекемелерде, соода жана коомдук тамактануу ишканаларында кезексиз тейленүүгө:

- транспорттун бардык түрлөрүнө кезексиз билет сатып алууга;

- темир жол вокзалдарына, аэропортторго, автовокзалдарга, автостанциялар менен автопавильондорго караштуу бала менен эненин бөлмөсүнөн акысыз пайдаланууга;

- эмчектеги балдарды жана кенже курактагы балдарды аба, суу, темир жол, шаардык жүргүнчүлөр транспортунда жана жалпы пайдалануучу автомобиль транспортунда акысыз алып жүрүүгө.

2. Эмчек эмизген энелерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда эне жана бала үчүн атайын бөлмө жай каралат.

3. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоо мамлекеттик органдар, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын алкактарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген азыктардын маркетингин чектөө, ошондой эле алардын сапатынын, аларды колдонуу тууралу маалыматтардын жеткиликтүүлүгүнүн шарттарын белгилөө жолу менен камсыз кылынат.

4. Мамлекеттик органдар өз компетенцияларынын чектеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген негизде жана тартипте балдарды эмчек эмизип багууну коргоону камсыз кылат.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары балдарды эмчек эмизип багууну коргоону берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын алкактарында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте камсыз кылат.

(КР 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-берене. Белгиленген азыктарга карата талаптар

1. Белгиленген азыктар техникалык регламенттерде, ал эми алар киргизилгенге чейин - Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында аныкталган коопсуздук чараларынын талаптарына ылайык келиши керек.

2. Техникалык регламенттердин, ал эми алар киргизилгенге чейин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын сакталышына көзөмөлдүк кылуу иши санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдү камсыз кылуучу аткаруу бийлик органдарынын мамлекеттик атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

6-берене. Белгиленген азыктардын маркетингин чектөө

1. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөр менен жүзөгө ашырат.

2. Белгиленген азыктарды жайылтууга анын ичинде дүң жана чекене соода жайларында жана саламаттык сактоо уюмдарында жайылтууга тыюу салынат.

3. Белгиленген азыктар балдарга медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча сунуш кылынган учурларда алардын ата-энелерине же үй-бүлө мүчөлөрүнө же башка адамдарга белгиленген азыктарды пайдалануу жолдорун көрсөтүүгө медициналык же социалдык кызматкерлер гана укуктуу.

4. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулардын жана таратуучулардын боюнда бар жана бала эмизген аялдарга арналган иш чараларды, конкурстарды, аларга ар кандай ыкмалар менен кеңеш берүү чараларын каржылоосуна, ошондой эле белгиленген азыктарды жасап чыгаруучуларга жана таратуучуларга белгиленген азыктарды пайдаланууга тиешеси бар саламаттык сактоо уюмдарына акысыз кызмат көрсөтүүсүнө тыюу салынат.

7-берене. Белгиленген азыктарды таратууну жана алып келүүнү чектөө

1. Белгиленген азыктар жасалма тамактандыруу менен тамактанууга мажбур болгон балдарга гана саламаттык сактоо уюмдарында жана социалдык камсыздоо мекемелеринде берилет жана колдонулат. Белгиленген азыктарды ошол уюмдардын сатып алышы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар же таратуучулар аларды саламаттык сактоо мекемелерине белекке берүүгө же арзан баада сатууга укуксуз ал чекене баага салыштырганда сексен пайыздан төмөн болушу керек.

Социалдык камсыздоо мекемелерине, анын ичинде интернаттарга балдар үйлөрүнө ошондой эле бөбөктөр үйлөрүнө белгиленген азыктар белек катары же арзан баада берилиши мүмкүн, алардын баасы чекене баага салыштырганда сексен пайыздан төмөн болбоого тийиш.

3. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар боюнда бар аялдарга ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын энелерине же алардын башка үй бүлө мүчөлөрүнө белгиленген азыктардын үлгүлөрүн жана бул азыктарды колдонууга түрткү болуучу өз азыктарынын үлгүлөрүн же башка нерселерди берүүгө укуксуз.

4. Белгиленген азыктарды жана каражаттарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар жасап чыгаруучунун аталышы же анын шарттуу белгиси көрсөтүлүшү мүмкүн болгон материалдарды жана жабдууларды саламаттык сактоо уюмдарына белек же кайрымдуулук катары берүүгө акылуу бирок аларда белгиленген азыктардын соодалык маркасын көрсөтүүгө тыюу салынат.

5. Саламаттык сактоо уюмдарына караштуу дарыканаларда белгиленген азыктарды сатууга же башкача жол менен берүүгө тыюу салынат.

8-берене. Белгиленген азыктардын этикеткаларына карата талаптар

1. Белгиленген ар кандай азык, эгерде анын кутусундагы же идишиндеги же болбосо этикеткасындагы маалыматтар ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актыларында белгиленген талаптарга ылайык келген учурда гана таратылышы мүмкүн. Алынып келинген балдар тамагынын ар бир партиясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жүргүзүлүүчү милдеттүү сертификацияланууга тийиш.

2. Белгиленген азыктардын этикеткаларында аларды даяр кылуунун ыкмалары менен тааныштыруудан бөлөк кандайдыр бир максаттарга арналган фото-сүрөттөр, чийме-сүрөттөр же башка графикалык сүрөттөмөлөр болбошу керек. Этикеткаларда белгиленген азыктарды керектөөнү ашкере мактаган сүрөттөр жана тексттер колдонулбашы керек.

3. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар азыктын ар бир кутусунда мамлекеттик же расмий тилде басылган, буюмдан оңой-олтоң ажыратылбаган маалыматты берүүгө милдеттүү.

Этикетка бирдей өлчөмдөгү тамгалар менен типографиялык жол менен басылышы керек, түшүнүктүү графикалык сыпаттоо аркылуу ачык окулууга тийиш. Этикеткада баланы эмчек эмизип багуунун гана артыкчылыктарына карата көрсөтмө, белгиленген азык, аны колдонуу боюнча нускамага ылайык, саламаттык сактоо кызматкеринин сунушу боюнча гана пайдаланууга карата көрсөтмө камтылышы керек; балдардын тамактарын туура эмес даярдаганда, аларды сунуш кылынган куракка чейин бергенде же болбосо аларды сактоонун шарттары бузулганда баланын ооруга учурашынын тобокелчилиги жогорулай турган балдардын тамак аралашмаларынын инфекцияланышы жөнүндө эскертмелер камтылууга тийиш.

4. Белгиленген азыктардагы этикеткада азыктын курамы жана андагы тамак-аш заттарынын мазмуну жөнүндө, белгиленген азыктын кутусун ачканга чейин жана ачкандан кийин сактап туруунун (климаттык шарттарды эсепке алуу менен) шарттары тууралу, партиянын номери, даярдалган датасы, жарактуулук мөөнөтү, белгиленген азыкты жасап чыгаруучунун жана таратуучунун аталыштары, ошондой эле алардын так даректери жөнүндө маалыматтар камтылышы керек.

5. Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында, анын ичинде күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде иштелип чыккан актыларда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте белгиленген азыктардын айрым түрлөрүнүн этикеткаларынын тышкы көрүнүшүнө, мазмунуна карата кошумча талаптар белгилениши мүмкүн.

6. Эгерде белгиленген азыктардын этикеткалары ушул беренеде жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келбесе, аларды импорттоого же таратууга тыюу салынат.

3-глава
Балдарды эмчек эмизип багууну пропагандалоо

 

9-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну пропагандалоо

1. Балдарды эмчек эмизип багууну пропагандалоо баланы эмчек эмизип багуунун балдардын, аялдардын жана үй-бүлөнүн ден-соолугу үчүн пайдасы жөнүндө маалыматтарды таратуу жолу менен мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан камсыз кылынат.

Мамлекет алты айга чейинки курактагы балдарды эмчек эмизип гана багуу жана балдарды эмчек эмизип багууну эки жашка чыкканга чейин жана андан ары улантуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү камсыз кылат.

2. Саламаттык сактоо уюмдары балдарды, өзгөчө алты айга чейинки курактагы балдарды эмчек эмизип гана багууну коргоо жана пропагандалоо боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте катышууга милдеттүү.

3. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул Мыйзам жөнүндө жарандарды массалык маалымат каражаттары аркылуу жана башка ыкмалар менен кабардар кылат.

Балдарды эмчек эмизип багуунун пайдасы жөнүндө жарандарды кабарландыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

10-берене. Маалымат жана агартуу

1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кызыкдар жактарды баланы эмчек эмизип багуунун пайдасы жөнүндө объективдүү маалыматтар менен камсыз кылууну уюштурат. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги боюнда бар аялдар жана бала эмизген энелер үчүн тийиштүү маалыматтык жана окутуу курстарын камсыз кылат.

2. Ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын тамак-ашы боюнча жазуу, аудио же видео түрүндө берилген жана боюнда бар аялдардын, ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын энелеринин арасында таратууга арналган маалыматтык жана билимдик материалдары мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылууга жана төмөнкү маселелер боюнча так маалыматтарды камтууга тийиш:

1) боюнда бар аялдардын, бала эмизген энелердин тамактануусу, аларды балага тамак берүүнү уюштурууга даярдоо жана аны колдоп туруу боюнча чаралар;

2) баланы алты айга чейин эмчек эмизип гана багуунун жана баланы эмчек эмизип багууну андан ары эки жана андан көп жылга чейин улантуунун маанилүүлүгү жана пайдасы;

3) алты айлык курактан тартып баланы кошумча тамактандыра баштоонун маанилүүлүгү;

4) жергиликтүү азыктарды пайдалануу менен үй шарттарында кошумча тамакты даярдоонун мүмкүнчүлүгү;

5) балага эртелеп жарым жартылай бөтөлкө менен тамак бере баштоонун эмчек эмизип багууга болгон терс таасири;

6) баланы эмчек эмизип багууну кайра баштоодо келип чыгуучу кыйынчылыктар;

7) зарыл болгон учурларда белгиленген азыктарды жана каражаттарды туура пайдалануу.

Белгиленген азыктарды пайдалануу тууралу маалыматтык материалдарда аларды пайдалануунун социалдык жана каржылык шарттары жөнүндө маалыматтар да камтылышы керек. Аларда балдардын тамагын даярдоонун технологиясы туура эмес болгондо, аны сунуш кылынган куракка жеткенге чейин бергенде же болбосо аны сактоонун шарттары сакталбаганда балдардын ооруга учуроо тобокелчилиги күчөй тургандыгы, туура эмес тамактандыруунун жана тамак берүүнүн адекваттуу эмес ыкмаларынын, айрыкча, белгиленген азыктарды туура эмес пайдалануунун кесепеттери тууралу, балдардын тамак аралашмаларынын инфекцияланышы жөнүндө эскертүүлөр камтылууга тийиш.

3. Белгиленген азыктар тууралу маалыматтык материалдар белгиленген азыктарды пайдаланууну идеалдаштыруучу сүрөттөрдү же тексттерди камтыбашы керек.

4. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана алардын өкүлдөрү соода уюмдарынын кызматкерлерин ушул Мыйзам жана анын талаптарына ылайык аларга жүктөлүүчү милдеттер менен тааныштырууга тийиш.

11-берене. Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери

1. Саламаттык сактоо кызматкерлери балдарды, өзгөчө алты айга чейинки балдарды эмчек эмизип гана багууну пропагандаланышы жана коргошу, ошондой эле боюнда бар аялдарды жана бала эмизген энелерди, алардын башка үй-бүлө мүчөлөрүн жана башка адамдарды баланы эки жашка чейин жана андан ары эмчек эмизип багуунун пайдасы жөнүндө кабардар кылып турушу керек.

2. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар, азыктын сапатына кесипкөйлүк баа берүү же илимий изилдөөлөр үчүн зарыл болгон учурларды кошпогондо, белгиленген азыктардын үлгүлөрүн саламаттык сактоо кызматкерлерине берүүгө укуксуз.

3. Саламаттык сактоо кызматкерлери жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү белгиленген азыктарды таратууга, ошондой эле бул үчүн акчалай же кандайдыр бир башка түрдө сый акы алууга, анын ичинде илимий иликтөөлөргө стипендияларды, гранттарды кошпогондо, семинарларды, кесиптик даярдыкты жогорулатуу курстарын же конференцияларын каржылоого укуксуз.

4-глава
Корутунду жоболор

 

12-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоону, пропагандалоону жана белгиленген азыктардын маркетингин жөнгө салууну камсыз кылуу боюнча мамлекеттик орган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү балдарды эмчек эмизип багууну коргоону, пропагандалоону жана белгиленген азыктардын маркетингин жөнгө салуу максаттарын камсыз кылуу үчүн тийиштүү мамлекеттик органдарга ыйгарым укук берет, алар ушул мыйзамдын жоболорун жүзөгө ашырууну камсыздайт, анын ичинде балдарды эмчек эмизип багууну коргоону, пропагандалоону жана белгиленген азыктардын маркетингин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын сакталышын жана аларга түшүндүрмө берүүнү уюштурууну камсыз кылат. ошондой эле белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулардын жана таратуучулардын иш-аракетине көзөмөлдү жүзөгө ашырат.

13-берене. Жарандык коом институттарына колдоо көрсөтүү

1. Жарандар жана коммерциялык эмес уюмдар балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана пропагандалоо маселелери боюнча чечимдерди иштеп чыгууга жана кабыл алууга катышууга укуктуу.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жактар Кыргыз Республикасынын балдарды эмчек эмизип багууну коргоону жана пропагандалоону жөнгө салуучу мыйзамдарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү ишине катышууга, ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келбеген иш-аракеттерге белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулардын жана таратуучулардын көңүлүн бурууга укуктуу.

14-берене. Эл аралык кызматташтык

Мамлекет балдардын укуктарын сактоо жана коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жана коммерциялык эмес уюмдардын Эл аралык кызматташтыгын өнүктүрүүгө көмөктөшөт, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылат.

15-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамды бузган же анын аткарылышына тоскоолдук кылган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.

16-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

1. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып үч айдын ичинде өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ага ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

К. Бакиев