Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 30-марты № 105

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

         Кыргыз Республикасынын айрым Мыйзам
        актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

   2009-жылдын 19-февралында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин (Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., №6, 80-ст.) I бөлугунө
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 130-статьяда:
   1-пункттун экинчи абзацы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Уставдык капитал кредиторлорунун кызыкчылыктарын кепилдикке алган
коомдун мүлкүнүн өлчөмүн аныктайт. Коомдун уставдык капиталынын өлчөмү
катышуучулар тарабынан анын уюштуруу документтеринде аныкталат.".
   3-пункт төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Катышуучулар тарабынан уюштуруу документтеринде аныкталган устав-
дык капиталдын өлчөмү мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып коом-
дун ишмердүүлүгүнүн биринчи жылы ичинде анын катышуучуларына толук кө-
лөмүндө төлөнүп берилет. Ушул милдет бузулган учурда коом өзүнүн капи-
талынын азайгандыгын белгиленген тартипте каттатышы же өзүнүн ишин жоюу
жолу менен токтотушу керек.";
   4-пункттун экинчи  сүйлөмү  төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
"Эгерде коомдун көрсөтүлгөн активдеринин баасы катышуучулар тарабынын
уюштуруу документтеринде аныкталган уставдык капиталдын өлчөмүнөн аз
болсо, коом жоюлууга тийиш.". 

   2-берене.

   "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" 1996-жылдын 15-нояб-
рындагы № 60 Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 4-статьянын 6-пункту алып салынсын.
   2. 38-статьяда:
   1 жана 2-пункттар төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1. Жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучулары уставдык капи-
талды түзүшөт, анын өлчөмү катышуучулар тарабынан уюштуруу документте-
ринде аныкталат.
   2. Катышуучулар тарабынан уюштуруу документтеринде аныкталган ус-
тавдык капиталдын өлчөмү мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып
коомдун ишмердүүлүгүнүн биринчи жылы ичинде анын катышуучулары тарабы-
нан толук көлөмүндө төлөнүп берилет.
   Бул милдеттер бузулган учурда коом же өзүнүн уставдык капиталынын
азайгандыгы жөнүндө кулактандырууга жана анын азайышын белгиленген тар-
типте каттоодон өткөрүүгө, же өз ишмердүүлүгүн жоюу жолу менен токто-
тууга тийиш.". 

   2-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык
келтирсин. 

   3-берене.

   Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев