Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

           КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык

                   2017-жылдын 1-январынан тартып

                            КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2009-жылдын 17-февралы № 54

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

          "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги

         принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

                толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

    2009-жылдын 15-январында            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасындагы  бюджеттик  укуктун  негизги принциптери

жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жо-

горку Кењешинин  Ведомосттору,  1998-жыл, № 10, 374-ст.) төмөнкүдөй то-

луктоо жана өзгөртүү киргизилсин:

     1. 20-статья төмөнкүдөй мазмундагы 12-бөлүк менен толукталсын:

     "Бюджеттин чыгашалар  бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Медициналык

камсыздандыруу фондуна  Мамлекеттик  гарантиялар  программасын  аткаруу

үчүн бөлүнүүчү  каражаттар көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын Медицина-

лык камсыздандыруу фонду саламаттык сактоо уюмдарын менчигинин формасы-

на карабастан мамлекеттик бюджеттин каражаттары менен келишимдик негиз-

де каржылайт.  Кыргыз  Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фонду

бюджеттен алынган  бюджеттик  ассигнованиелерди пайдаланганы үчүн Сала-

маттык сактоону  реформалоо  жана  милдеттүү медициналык камсыздандыруу

боюнча Байкоочулар кењешине отчет берет.".

     2. 30-статьядагы "Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо минист-

рлигинин алдындагы  Милдеттүү  медициналык  камсыздандыруу фонду" деген

сөздөр "Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондунун" де-

ген сөздөргө алмаштырылсын.

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев