Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 26-январы № 32

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
     өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

   2008-жылдын 11-декабрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1998-ж., N 9, 320-ст.,)
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 4-статьяда:
   1-4-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Жогорку юридикалык билими, юридикалык адистик боюнча кеминде үч
жылдык стажы бар, мамлекеттик нотариалдык кењседе же жеке нотариуста
алты айлык стажировкадан өткөн, квалификациялык экзамен тапшырган Кыр-
гыз Республикасынын жараны нотариус боло алат. Жеке нотариустун мындан
тышкары, жеке нотариалдык ишмердик жүргүзүү укугуна лицензиясы болууга
тийиш. Стажировкадан өтүү тартиби Кыргыз Республикасынын Юстиция ми-
нистрлиги тарабынан аныкталат.
   Адамдар мамлекеттик нотариустун кызмат ордуна конкурстук негизде
дайындалат.
   Мамлекеттик нотариалдык кењседе кеминде 5 жыл иштеген нотариустар
квалификациялык экзамен тапшырбастан жеке нотариалдык ишмердик жүргүзүү
укугуна лицензия алышат.
   Нотариалдык ишти жүргүзүүгө төмөнкүдөй адамдарга жол берилбейт:
   - мыйзамда белгиленген тартипте жөндөмсүз же жөндөмдүүлүгү чектел-
ген деп таанылган;
   - атайылап жасалган кылмыштар үчүн соттуулугу бар.";
   2-7-бөлүктөр тиешелүүлүгүнө жараша 5-10-бөлүктөр деп эсептелсин.
   2. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-статья менен толукталсын:
   "4-1-статья. Нотариустун көз карандысыздыгы

   Нотариус нотариалдык ишти жүзөгө ашырууда калыс, көз карандысыз
болот жана Кыргыз Республикасынын Конституциясын, башка ченемдик укук-
тук актыларды жетекчиликке алат.".
   3. 10-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "10-статья. Нотариустун жеке мөөрү, штамптары жана бланктары

   Нотариустун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби сүрөттөлгөн,
мамлекеттик нотариалдык кењсенин аталышы, номери (мамлекеттик нотариус-
тун мөөрү), жеке нотариустун фамилиясы, аты, атасынын аты, лицензиясы-
нын номери жана нотариалдык округдун аталышы (жеке нотариустун мөөрү)
көрсөтүлгөн жеке мөөрү, ырастама жазуулары бар штамптары, жеке бланкта-
ры жана мамлекеттик нотариалдык кењсенин бланктары болот. Жеке нотари-
устун мөөрүндө өз алдынча коргоо каражаттары камтылышы мүмкүн.".
   4. 11-статьяда:
   Статьянын бардык тексти боюнча "аттестация" деген сөз "квалифика-
циялуу экзамен" деген сөздөргө алмаштырылсын;
   3-бөлүктө:
   - "тарабынан" деген сөз "менен" деген сөзгө алмаштырылсын;
   - экинчи сүйлөм төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Кыргыз Респуб-
ликасынын Юстиция министрлигинин лицензияны берүүдөн баш тартуу чечими
боюнча мыйзамда белгиленген тартипте сотко даттанууга болот.";
   4-бөлүк алып салынсын.
   5. 12-статьяда:
   3-бөлүктө "адамдарды аттестациядан өткөрөт" деген сөздөр "адамдар-
дан экзамен кабыл алат" деген сөздөргө алмаштырылсын;
   4-бөлүк алып салынсын;
   5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Квалификациялык экзаменден өтпөй калган адамдар квалификациялык
комиссиянын чечими кабыл алынгандан кийин бир жылдан эрте эмес аны кай-
талап өтүүгө жол берилет.".
   6. 13-статьяда:
   1-бөлүктө:
   - үчүнчү жана төртүнчү абзацтар алып салынсын;
   - бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
   "- нотариалдык жеке иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы бар адам-
дын кайрылуусу.";
   3-бөлүктө "бир айлык мөөнөттө" деген сөздөр "мыйзамда белгиленген
тартипте" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   4-бөлүктө:
   - үчүнчү абзацтагы "чегинен" деген сөздөн кийин "туруктуу жашаган
жерге" деген сөздөр менен толукталсын;
   бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:
   "- бир жолу мыйзамдарды одоно бузганда.".
   7. 17-статьянын 1-бөлүгүндөгү "же нотариалдык иш жүргүзүүгө укук
берген лицензиясы бар адамдар менен келишим түзгөн Кыргыз Республикасы-
нын граждандары" деген сөздөр алып салынсын.
   8. 21-статьяда:
   1-бөлүктө:
   - экинчи абзац "көрсөтүүгө" деген сөз "көрсөтүүнү жүзөгө ашырууга"
деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   - төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "- өзүнүн кесиптик иштерин жүзөгө ашырууга байланыштуу, анын ичин-
де мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, ыйгарым укуктарын өткөрүп
бергенде же бошотулганда ага белгилүү болгон маалыматтарды купуя сакто-
ого;";
   - бешинчи абзацтагы "эл аралык келишимдерге" деген сөздөр "мыйзам-
да белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу бо-
луп эсептелинген эл аралык келишимдерге" деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын;
   2-бөлүктө "мыйзам" деген сөз "укуктук ченемдик" деген сөздөр менен
алмаштырылсын;
   3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Нотариус Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен каралган учурларда,
мурас же белек тартибинде жарандардын менчигине өтүүчү мүлктөн, мүлктүн
наркы тууралуу тиешелүү салыкты эсептеп чыгаруу үчүн салык органына
маалымкат берүүгө милдеттүү.".
   9. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 22-1-статьясы менен толукталсын:
   "22-1-статья. Жеке нотариусту камсыздандыруу

   Жеке нотариус нотариалдык иш-аракеттерди жасоонун натыйжасында зы-
ян келтирүүдөн улам келип чыккан милдеттенмелер боюнча камсыздандыруу
келишимин түзүү аркылуу өзүнүн жарандык-укуктук жоопкерчилигин камсыз-
дандырууга милдеттүү. Нотариус камсыздандыруу келишимин түзбөстөн өз
милдеттерин аткарууга укуксуз.
   Минималдуу камсыздандыруу суммасы эсептик көрсөткүчтүн мыйзамда
белгиленген 500 эсе өлчөмүндө белгиленет.".
   10. 50-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "50-статья. Турак үйдү жана башка курулуштарды ээликтен ажыратуу
         тууралуу келишимди күбөлөндүрүү

   Турак үйдү, квартираны, дачаны, бакчадагы үйдү, гаражды, ошондой
эле башка курулуштарды ээликтен  ажыратуу  тууралуу  келишимдерди
күбөлөндүрүү нотариус тарабынан көрсөтүлгөн мүлктөрдүн жайгашкан жери
боюнча жүргүзүлөт.".
   11. 52-статьядагы "нотариалдык иш-аракеттерди каттоо реестринде"
деген сөздөр "мурастарды эсепке алуунун алфавиттик китебинде" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   12. 83-статья "документтерге" деген сөздөн кийин "жана нотариалдык
күбөлөндүрүлгөн документтерге" деген сөздөр менен толукталсын.

   2-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик
укуктук актыларын ушул мыйзамга ылайык келтирсин. 

   3-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев