Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2015-жылдын 2-апрелиндеги № 69 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7cb7e015-c2d1-444f-b1ac-68a94d96e311\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2010-жылдын 29-январы № 18

"Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун" техникалык регламенти

(КР 2015-жылдын 24-июлундагы № 187, 2018-жылдын 30-январындагы N 18 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

1-берене. Ушул Техникалык регламентти колдонуу чөйрөсү

1. "Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун" ушул Техникалык регламенти (мындан ары - Техникалык регламент) курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоо, өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү (колдонуу циклинин стадияларында) процессинде адамдардын өмүрүн жана ден соолугун, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоо, айлана-чөйрөнү коргоо, коопсуздук жагында болуучу керектөөчүлөрдү жаңылыштыкка алып келүүчү аракеттерди эскертүү максатында колдонулат.

2. Ушул Техникалык регламент төмөндөгүлөрдү белгилейт:

1) техникалык жөнгө салуунун объектилерин жана алардын идентификациясын;

2) курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын колдонулуш циклинин бардык этаптарында алардын мүнөздөмөлөрүнө (касиеттерине) коюлган коопсуздуктун минималдык зарыл талаптарын;

3) керектөөчүлөрдү жаңылууга алып баруучу иштердин алдын алуу үчүн маалыматтарга болгон талаптарды;

4) курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ушул Техникалык регламентте аныкталган талаптарга ылайыктуулугун баалоонун формаларын.

3. Ушул Техникалык регламентте техникалык жөнгө салуунун объектилери болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

1) курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары, алардын коопсуздугун аныктоочу мүнөздөмөлөрү;

2) курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоо, өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү процесстери.

4. Ушул Техникалык регламенттин колдонулуу чөйрөсүнө кирүүчү курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын идентификациясы Евразия экономикалык бирлигинин тышкы экономикалык ишинин товардык номенклатурасындагы (ЕАЭБ ТЭИ ТН) коддорду жана продукциянын классификатору (ОКП) боюнча аларга ылайык келүүчү коддорду колдонуу менен белгиленет.

5. Ушул Техникалык регламент курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын мүнөздөмөлөрүнө (касиеттерине) карата коопсуздук талаптарын аныктоочу башка техникалык регламенттер менен бирдикте же болбосо аларды колдонуу мөөнөттөрүнүн бардык стадияларында колдонулат.

6. Башка техникалык регламенттердин талаптары ушул Техникалык регламентте аныкталган талаптарды жокко чыгара же төмөндөтө албайт.

7. Ушул Техникалык регламент мурда колдонулган жана курулуш ишинде кайрадан колдонула турган курулуш материалдарына, буюмдарына жана конструкцияларына карата жайылтылбайт.

(КР 2015-жылдын 24-июлундагы № 187 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-берене. Негизги түшүнүктөр

Ушул Техникалык регламенттин максаты үчүн "Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген негизги түшүнүктөр пайдаланылат. Алар менен кошо төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр пайдаланылат:

курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын колдонуунун бардык стадияларындагы коопсуздугу - адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, мүлкүнө, айлана-чөйрөгө, анын ичинде жаныбарларга жана өсүмдүктөргө зыян келтирүүгө байланышкан жол берилгис опурталдын жоктугу;

техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтер - ушул Техникалык регламенттеги талаптарды ишке ашыруучу нормативдик документтер;

курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын колдонулуш цикли - курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоо, өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү процесстери;

арыз берүүчү - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын аймагында катталган юридикалык жак же жеке ишкер катары каттоодон өткөн курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүүчү (даярдоочу), сатуучу же болбосо чет өлкөлүк өндүрүүчү менен түзүлгөн келишимдин негизинде берилүүчү продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктыгын камсыздоо боюнча чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн функцияларын аткаруучу жак;

имарат - адамдар жашашы жана (же) иштеши, өндүрүштөр жайгаштырылышы, продукция сактоо же жаныбарларды багуу үчүн бөлмө-жайлары бар жер үстүндөгү же жер астындагы курулуштук курулма;

продукциянын идентификациясы - конкреттүү продукциянын үлгүгө жана (же) анын сүрөттөлүшүнө ылайыктыгын аныктоо;

өндүрүүчү (даярдоочу) - курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын техникалык жана технологиялык документтерге ылайык даярдаган, аларга (тара, таңгак) айырмалоочу белгилерди салып, муну менен продукциянын коопсуздугу үчүн укукту жана жоопкерчиликти моюнга алуучу юридикалык жак же жеке ишкер;

импортер - курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын башка өлкөлөрдөн алып келүүчү, ошону менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алардын коопсуздугу үчүн чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн ордуна функцияларды жана жоопкерчиликти мойнуна алган юридикалык жак же жеке ишкер;

утилдештирүү - коркунучтуу жана пайдаланылбоочу курулуштук калдыктарды жок кылуу жана көмүү боюнча уюштуруучу-технологиялык жумуштардын комплексин аткарууга байланышкан иш же калдыктарды экинчи сырье жана пайдалуу продукция алуу максатында зыянсыздоо;

минималдуу зарыл талаптар - адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо, айлана-чөйрөнү, жаныбарларды же өсүмдүктөрдү коргоо үчүн жетиштүү болгон, зыян келтирүү опурталын баалоого, курулуштук материалдардын, буюмдардын жана конструкциялардын коопсуздугу тууралуу керектөөчүлөрдү жаңылыштыкка алып келүүчү аракеттерди болтурбоого негизделген коопсуздук талаптары;

жаңы продукция - биринчи жолу өндүрүлүп жаткан жана (же) Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келген, белгиленген тартипте бекитилген техникалык, анын ичинде милдеттүү талаптар коюла элек продукция;

коопсуздукту камсыз кылуу - адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, мүлкүнө жана (же) айлана-чөйрөгө, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө зыян келтирүү мүмкүндүгүнө байланышкан опурталдарды болтурбоо боюнча комплекстүү инженердик-техникалык жана уюштуруучулук чараларды көрүү;

курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын рынокто жүгүртүү - курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоодон жана өндүрүүдөн (даярдоодон) башка колдонулуш циклинин бардык стадиялары;

опурталдуулук объектиси - курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары жана алар менен өз ара байланыштагы адамдарга, алардын мүлкүнө, айлана-чөйрөгө, жаныбарларга жана өсүмдүктөргө терс таасир этиши мүмкүн болгон өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатуу, пайдалануу жана утилдөө процесстери;

сатуучу - жасап чыгаруучу, ыйгарым укуктуу өкүл же импорттоочу болбостон курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын саткан жана алардын коопсуздугу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти мойнуна алган юридикалык жак же жеке ишкер;

курулма - белгиленген керектөөчүлүк функцияларды жүзөгө ашыруу үчүн багытталган курулуш иштеринин айрым жыйынтыгы;

курулуш конструкциясы - имараттын жана курулманын тирөөч, тосмо жана (же) эстетикалык функцияларын аткаруучу бөлүгү;

курулуш буюму - имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкцияларынын элементтери катары пайдаланууга арналган буюмдар;

курулуш материалдары - курулуш буюмдарын жана имараттар менен курулмалардын конструкцияларын даярдоо үчүн арналган материал;

опурталдуулук субъектиси - опурталдуулук объектиси таасир этүүчү адамдар, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө, мүлк;

ыйгарым укуктуу өкүл - өндүрүүчү менен курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатуу укугуна келишим түзүшкөн жана өндүрүүчүнүн атынан алардын коопсуздугу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти мойнуна алышкан юридикалык жак же жеке ишкер.

3-берене. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугу жаатындагы техникалык жөнгө салуунун укуктук негиздери

Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугу жаатындагы техникалык жөнгө салуунун укуктук негизи болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын архитектура, шаар куруу жана курулуш жаатындагы мыйзамдары, ушул Техникалык регламент жана Кыргыз Республикасынын ушул Техникалык регламент колдонулчу чөйрөгө тиешелүү башка ченемдик укуктук актылары саналат.

Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер жана макулдашуулар, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана нормалары Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

4-берене. Ушул Техникалык регламент менен белгиленүүчү коопсуздук талаптары

1. Курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары жана (же) алар менен өз ара байланыштагы өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатуу, колдонуу жана утилдөө процесстери коопсуздуктун: механикалык, өндүрүштүк, биологиялык, химиялык, радиациялык, термикалык, электрдик, экологиялык түрлөрүнө, өрт жана жарылуу коопсуздугуна жана нурдануу коопсуздугуна ылайык келүүлөрү керек.

Коопсуздуктун бул талаптары курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын колдонулуш циклинин стадияларында, керектөөчүлөрдү жаңылыштыкка алып келүүчү иштерди болтурбоо боюнча талаптар менен бирге белгиленет.

2. Адамдарга, алардын мүлкүнө, жаныбарларга жана өсүмдүктөргө, айлана-чөйрөгө потенциалдуу опурталдуулук объектиси боло турган курулуштук материалдардын, буюмдардын жана конструкциялардын айрым мүнөздөмөлөрүнө (касиеттерине) карата коопсуздук талаптары тиешелүү техникалык регламенттерде белгиленет.

5-берене. Механикалык жана өнөр жайлык коопсуздуктун камсыздалышына талаптар

Механикалык жана өнөр жайлык коопсуздукту камсыздоо максатында курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатуу жана курулушка пайдалануу процессиндеги таасирлер (анын ичинде тышкы географиялык жана климаттык шарттар) бүт имарат же курулма же анын бөлүгү урап калышына дуушарлантпагыдай кылып долбоорлонот, өндүрүлөт (даярдалат), ташылат жана сакталат.

6-берене. Өрт жана жарылуу коопсуздугун камсыз кылуу талаптары

Өрт жана жарылуу коопсуздугун камсыз кылуу максатында курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары Техникалык регламентте жана техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин тиешелүү бөлүмдөрүндө аларга өрт коопсуздугу боюнча коюлуучу талаптарга жооп бериши керек.

7-берене. Химиялык коопсуздукту камсыздоо талаптары

1. Курулушта пайдаланылуучу курулуш материалдарына, буюмдарына жана конструкцияларына тиешелүү ыйгарым укуктуу органдар тарабынан пайдалануу үчүн уруксат берилиши керек.

2. Курулуш материалдарында жана буюмдарында адамдардын жана жаныбарлардын организмине түз жана кыйыр таасир бере турган өлчөмдө зыяндуу заттардын болбошу жана айлана-чөйрөгө бөлүнүп чыкпашы керек.

3. Лак жана сырдоочу, полимердик жана полимер сыяктуу курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын курамындагы адамдар жана жаныбарлар үчүн зыяндуу химиялык заттар ушул Техникалык регламентке тийиштүү түрдөгү байланыштагы нормативдик документтердин талаптарына ылайык болууга тийиш.

4. Зыяндуу химиялык заттардын концентрациясынын жол берилүүчү эң жогорку чеги ушул Техникалык регламент менен тийиштүү түрдөгү байланыштагы нормативдик документтерде белгиленген маанилерден ашпашы керек.

8-берене. Радиациялык коопсуздукту камсыздоо талаптары

1. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын радиациялык коопсуздугу "Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген талаптарды аткаруу жолу менен камсыздалат.

2. Курулуш материалдарындагы жана буюмдарындагы табигый радионуклиддердин салыштырмалуу натыйжалуу активдүүлүгү ушул Техникалык регламент менен тийиштүү түрдөгү байланыштагы нормативдик документтерде белгиленген маанилерден ашпашы керек.

3. Адамдарга жана айлана-чөйрөгө радиациялык таасир берүү мүмкүндүгү бар курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары санитардык-эпидемиологиялык оң корутундусуз жүгүртүүгө чыгарылбайт.

9-берене. Экологиялык жана биологиялык коопсуздуктун талаптары

1. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын экологиялык коопсуздугунун жалпы талаптары экологиялык коопсуздук боюнча тиешелүү техникалык регламент менен белгиленет.

2. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын биологиялык коопсуздугу адамдар жана айлана-чөйрө үчүн микробиологиялык коопсуздук боюнча талаптарды белгиленген тартипте аткаруу менен камсыздалат.

10-берене. Термикалык коопсуздуктун аткарылышын камсыздоо талаптары

Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын термикалык коопсуздугу курулуш материалдарын өндүрүү (даярдоо), ташуу жана сактоо учурунда болушу ыктымалдуу жогорку же өтө төмөн температурадагы нерселерге адамдардын жана жаныбарлардын тийип кетишин болтурбоо үчүн техникалык жана технологиялык чараларды көрүү жолу менен камсыз кылынат.

11-берене. Электрдик коопсуздукту жана нурдануу коопсуздугун камсыздоо талаптары

Электрдик коопсуздукту, ошондой эле нурдануу коопсуздугун камсыздоо максатында курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары электр тогуна урунуудан жана коркунучтуу нурлардын эмиссиясынан жабыркоо кокустуктарын болтурбагыдай долбоорлонот, жасалат (өндүрүлөт), ташылат, сакталат жана пайдаланылат.

12-берене. Техникалык регламентке ылайыктуулук презумпциясы

1. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугу аларды колдонуу циклинин бардык стадияларында нормативдик документтердин системасын сөзсүз колдонуу менен жол-жоболоштурулат.

2. Ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтер курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоо, өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү процесстеринин коопсуздугун камсыздоого арналат, алардын системасы ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесинде берилди.

3. Ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. Ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин талаптарын бузууга жол берилбейт.

13-берене. Курулуш буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоодо коопсуздуктун талаптары

Курулуш буюмдарын жана конструкцияларын долбоорлоодо ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин талаптарын сактоо зарыл.

14-берене. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүүдө (даярдоодо) коопсуздуктун талаптары

1. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүүдө (даярдоодо) ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин талаптары жана алардын негизинде иштелип чыккан технологиялык регламенттин талаптары, ошондой эле тиешелүү техникалык регламенттердин талаптары аткарылышы камсыздалат.

2. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген коопсуздукту камсыздоо боюнча чаралардын бүткүл комплекси аткарылат.

3. Ишканаларда курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү (даярдоо) процессинде коопсуздукту камсыздоочу бардык технологиялык операцияларды контролдоо системасы колдонулушу керек.

4. Эгер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугун камсыздоо үчүн натуралык сыноолорду өткөрүү талап кылынса, анда алар сыноо методдоруна ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин талаптарына ылайык толук көлөмдө жүргүзүлүшү керек.

5. Курама курулуш конструкцияларды жасаганда долбоордон ар кандай четтөөлөр анын авторлору менен макулдашылат. Авторлорунун макулдугусуз долбоордон четтетилип даярдалган курама курулуш конструкцияларды сатууга жол берилбейт.

6. Ишкана - өндүрүүчүлөр (даярдоочулар) курулуш объектилерине түшүүчү курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын керектүү коштомо документтер (сапат паспортунун түп нускасы же көчүрмөсү, ылайыктуулук сертификаты, ылайыктуулук жөнүндө декларация) менен, ал эми соода тармагына түшкөндөрүн мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган колдонуунун коопсуздугу боюнча нускама менен камсыздашат.

7. Өндүрүүчү даярдаган бардык курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары ишкана-өндүрүүчүнүн (даярдоочунун) техникалык контролу тарабынан кабыл алынат, маркаланат (тикеден-тике буюмдун өзүнө, тарасына, коштомо документтерге) жана идентификациясы (классы, маркасы, сорту, партиясы, даярдалган датасы) даана болушу керек.

8. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү (даярдоо) боюнча ишканалар Кыргыз Республикасынын аймагындагы рынокко сатууга түшкөн продукциянын коопсуздугун анын техникалык документтерде белгиленген гарантиялык мөөнөттүн же жарактуулук мөөнөттүн аралыгында камсыздашат.

9. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүүдө (даярдоодо) коопсуздук талаптарынын аткарылышы үчүн ишкана-өндүрүүчүлөр (даярдоочулар) жооптуу.

15-берене. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ташуудагы жана сактоодогу коопсуздук талаптары

1. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сактоо жана ташуу ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин бардык талаптарын эске алуу менен жүргүзүлүшү керек.

2. Сактоонун шарттары, мөөнөтү, ташуунун тартиби, таңгактоо (бекемдөө), сактоого коюу жана зарыл маркалоо курулуш материалдарына, буюмдарына жана конструкцияларына нормативдик жана техникалык документтерди иштеп чыгууда аныкталышы керек жана пайдалануу боюнча нускаманы кошкондо коштомо нускамада көрсөтүлөт.

3. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ишкананын кампаларында жана сатуучу жерлерде сактаганда абадагы зыяндуу заттар калктын саламаттыгынын санитардык-эпидемиялык бейпилдиги жаатындагы ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтерде белгиленген жол берилүүчү эң жогорку чектеги концентрациядан ашуусун болтурбоочу чаралар, ошондой эле булганышын, өрт чыгышын жана жарылууну болтурбоочу чаралар көрүлүшү керек.

4. Эгер алар тийиштүү түрдө таңгакталса (зарыл болгондо), сактоонун жана ташуунун коопсуздугу боюнча сунуштар менен жабдылса курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сактоого жана ташууга жол берилет.

5. Эгер продукцияны өндүрүүчү (даярдоочу) же керектөөчү тарабынан башкача караштырылбаса, курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ташуу транспорттун ошол түрүнө тиешелүү жүк ташуунун эрежелерине ылайык жүзөгө ашырылат.

6. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ташууда жана сактоодо:

1) курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын таңгагында алардын керектөөдөгү сапатын же коопсуздук көрсөткүчтөрүн өзгөртүүчү санкциясыз ачууну болтурбоо үчүн жылчыксыздыгы, бүтүндүгү жана бекемдиги (алар сөзсүз керек болгон жерде) камсыздалат;

2) таңгактоо үчүн коопсуз материалдар жана заттар колдонулат;

3) персоналды коопсуз иштөө чаралары менен тааныштыруу каралат;

4) коргонуунун жеке жана коллективдүү каражаттары жана атайын кийимдер берилет.

7. Опурталдуу курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялар үчүн коопсуздуктун зарыл чаралары ишкана-өндүрүүчү (даярдоочу) тарабынан коштомо нускамада көрсөтүлөт.

8. Бири-бирине тийишкенде от алуучу, жарылуучу же күйүүчү газдарды чыгаруучу курулуш материалдарын сактоого жана ташууга тыюу салынат.

9. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын жүктөө же түшүрүү ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы нормативдик документтердин талаптарын аткаруу менен жүргүзүлөт.

10. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ташуу процессиндеги коопсуздук талаптарынын аткарылышы үчүн жоопкерчиликти ташууну жүзөгө ашырган уюмдар тартышат.

16-берене. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын рынокко чыгаруу шарттары

1. Ылайыктуулугу милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш болгон курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары ушул Техникалык регламенттин 26-беренесине ылайык колдонулуучу рынокто жүгүртүү белгиси менен маркаланууга тийиш.

Ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык келбеген курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары ылайыктуулук белгиси менен маркаланбайт жана рынокто жүгүртүүгө жол берилбейт.

2. Даярдоочу, ыйгарым укуктуу өкүл, импорттоочу төмөнкүлөргө милдетүү:

1) курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын бергенде (сатууда) мүмкүн болгон зыян келтирүү опурталын баалоо жана аларга тиешелүү коопсуздук чараларын көрүү үчүн керектөөчүнү коштомо документтер менен камсыздоого (пайдалануу боюнча нускама; сапат паспорту; ылайыктуулук сертификатынын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; ылайыктуулук жөнүндө декларациянын көчүрмөсү);

2) курулуш материалдарында, буюмдарында жана конструкцияларында аныкталган потенциалдуу опурталдар тууралуу мамлекеттик көзөмөлдүн жана аткаруу бийлигинин тиешелүү органдарына алар керектөөчүлөргө эскертүүчү чараларды көрүшү үчүн маалымдоого.

3. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) колдонуу жана сактоо мөөнөтү өтө элек, тарасы жана таңгагы бузулбаган курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатууга, эгер зарыл болсо алардын эксплуатациялык документтеринин толук комплекти менен сатууга;

2) коштомо документтердин болушуна жана аларды талап кылган учурда көрсөтүүгө;

3) белгиленген коопсуздук талаптарына жооп бербеген курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатыкка чыгарбоого;

4) курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын коопсуз колдонуунун эрежелери боюнча пайдалануу нускамасынын көлөмүндө керектөөчүлөрдү консультация менен камсыз кылууга.

4. Адамдарга жана айлана-чөйрөгө зыяндуу химиялык, радиациялык жана биологиялык таасир тийгизиши жана өрт чыгуу (жарылуу) ыктымалдыгы бар, эксплуатациялык сапаттардын талаптарына ылайык келбеген курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын жүгүртүүгө тыюу салынат.

Андай курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын рынокто жүгүртүүнү жүзөгө ашырган адамдар (ишкана-өндүрүүчүлөр (даярдоочулар), ыйгарым укуктуу өкүлдөр жана курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатуучулар, импорттоочулар) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылышат.

5. Ылайыктуулук сертификатын алган өндүрүүчү (даярдоочу), сатуучу ушул Техникалык регламенттин 26-беренесине ылайык ылайыктуулук белгисин колдонууга укуктуу.

17-берене. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын курулушта пайдалангандагы коопсуздуктун талаптары

1. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын төмөнкүдөй учурларда курулушта пайдаланууга уруксат берилет:

1) ушул Техникалык регламенттин жана курулуш материалдарына, буюмдарына жана конструкцияларына тиешеси бар башка техникалык регламенттердин талаптарына ылайык келгенде;

2) тиешелүү деңгээлде таңгакталса (бул зарыл болгон жерде);

3) ылайыктуулук белгиси менен маркаланса (эгер ылайыктуулукту ырастоо схемасында каралса);

4) керектүү коштомо документтери бар болсо.

2. Опурталдуу курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары опурталдуулук белгиси жана коопсуз пайдалануу боюнча нускамалар менен жабдылат, аларда төмөнкүдөй маалыматтар болот:

1) курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары менен иштегендеги жеке коргонуунун каражаттары жөнүндө;

2) зыяндуу факторлордун адамдарга, айлана-чөйрөгө жана мүлккө таасир этишин болтурбоочу эмгектин ыкмалары жана методдору жөнүндө.

3. Курулуш объектилерин тургузуу үчүн курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын пайдаланууда коопсуздук төмөнкүдөй камсыздалат:

1) курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын пайдаланууга байланыштуу опурталды минимумга азайтуучу технологияны жана жабдууну (ишти механикалаштыруу каражаттары), иштин ыгын жана методдорун тандоо менен;

2) эскертүүчү маркалоону жана кабарлоо каражаттарын колдонуу менен;

3) жеке коргонуу каражаттарын жана атайын кийимдерди колдонуу менен;

4) персоналды мезгилдүү окутуу жана билимин текшерүү, авариялык кырдаалдардын алдын алуу ыкмаларын иштеп чыгуу жана аларды жоюунун зарыл каражаттарын жабдуу менен;

5) курулушта коопсуздук ыкмаларынын жана өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштеги персоналдын эмгегин коргоону аткаруу менен.

4. Курулуш объектилеринде, имараттарды жана курулмаларды тургузууда курулуштук материалдарды, буюмдарды жана конструкцияларды пайдалануу - зарыл квалификациясы бар, иштин коопсуз методдоруна жана ыкмаларына окутулган, сактануунун жана этияттыктын зарыл каражаттары менен камсыздалган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке киргизилген персоналдар тарабынан жүргүзүлүшү керек.

5. Курулуш иштеринде өрт жана жарылуу жагынан опурталдуу курулуштук материалдарды, буюмдарды жана конструкцияларды пайдаланганда алардын өрт чыгуу жана жарылуу ыктымалдыгын азайтуучу, ошондой эле өрт чыккан жана жарылуу болгон учурда адамдарга терс таасирди болушунча азайтуучу чаралар каралат.

6. Курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоонун бардык мезгилинде ушул Техникалык регламенттин жана башка техникалык регламенттердин бардык талаптары аткарылышын камсыздашы керек.

7. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын пайдаланганда коопсуздук талаптары аткарылышы үчүн төмөндөгүлөр жооптуу болушат:

1) курулушта - аларды пайдалануучу курулуш жана монтаж уюмдары;

2) эксплуатация процессинде - имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоочу уюмдар;

3) жарандардын тиричилик керектөөлөрүндө - ишкана-өндүрүүчүлөр (даярдоочулар), алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, импорттоочулар жана сатуучулар (пайдалануу коопсуздугу боюнча көрсөтмөлөрдү камтыган зарыл маалыматтарды жана коштомо документтерди берүү бөлүгүндө).

18-берене. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын утилдештирүүдөгү коопсуздук талаптары

1. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын утилдештирүү аларды сактоо же пайдалануу мөөнөтү бүткөндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген коопсуздук чараларын сактоо менен жүзөгө ашырылат.

2. Курулуш материалдарды, буюмдарды жана конструкцияларды жаңы курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын жаратуу үчүн алардан экинчи жолку сырье алуу максатында өнөр жайлык кайра иштетүү жолу менен утилдештирүү ыкмалары артыкчылыктуу болот.

3. Өндүрүштүк кайра иштетүүгө болбоочу курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык термикалык зыянсыздандыруу же көмүү жолу менен жок кылынууга тийиш.

4. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын же алардын калдыктарын утилдештирүүдө жана жок кылууда иш аймагынын абасындагы, атмосфералык абадагы, ачык суулардагы жана жер кыртышындагы зыяндуу заттардын концентрациясы концентрациянын жол берилүүчү эң жогорку чегинен ашпашы керек.

5. Эгер курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын утилдештирүү стадиясындагы коопсуздук чаралары каралган болсо, курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын утилдештирүү (жок кылуу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, ушул Техникалык регламентте, ошондой эле башка техникалык регламенттерде белгиленген коопсуздук чараларын сактоо менен жүзөгө ашырылат.

6. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын калдыктарын утилдештирүүдө коопсуздук талаптарынын аткарылышы үчүн жоопкерчиликти төмөндөгүлөр тартышат:

1) эгер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын калдыктары өндүрүү (даярдоо) стадиясында пайда болсо, ишкана-өндүрүүчүлөр (даярдоочулар);

2) ыйгарым укуктуу өкүлдөр жана курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатуучулар (эгер продукция сактоо мөөнөтү бүткөндөн кийин жарабай калса);

3) эгер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын калдыктары курулуш процессинде пайда болсо, курулуш-монтаждоо уюмдары;

4) эгер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын калдыктары ташууда жана сактоодо пайда болсо, ташууну жана сактоону жүзөгө ашырган тиешелүү уюмдар;

5) эгер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын калдыктары имараттарды жана курулмаларды техникалык кайра жабдууда жана реконструкциялоодо пайда болсо, имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоочу уюмдар;

6) эгер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын калдыктары имараттарды жана курулмаларды ажыратууда жана бузууда пайда болсо, имараттарды жана курулмаларды демонтаждоону жүзөгө ашыруучу уюмдар.

19-берене. Керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттерди болтурбоо үчүн маалыматтарга талаптар

1. Курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары сатуу рыногунда жүгүртүлгөндө керектөөчүлөр үчүн тийиштүү маалымат менен коштолот, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) буюмдагы, тарадагы, таңгагындагы же коштомо документиндеги идентификациялоочу маркалоо;

2) материалдын же буюмдун негизги, анын ичинде анын коопсуздук чөйрөсүнө тиешелүү мүнөздөмөлөрүн көрсөткөн сапат паспорту;

3) коопсуз пайдалануу боюнча нускама (соода тармагы аркылуу сатуу үчүн);

4) өрт өчүрүүнүн ыкмалары жана каражаттары (зарыл болсо);

5) ылайыктуулугу ырасталган документтер.

2. Коштомо документке киргизилген маалыматтын курамына, мазмунуна минимум талаптарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

3. Эскертүүчү жана идентификациялоочу маркалоо текст, символ, пиктограмма түрүндө белгиленет (жазылат).

4. Керектөөчү үчүн маалымат так жана оңой окулгудай болуш керек. Мында коопсуздук талаптары бөлөк шрифт, түс менен же башкача ыкма менен белгиленет.

5. Курулуш материалдарын жана буюмдарын керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттерди болтурбоо үчүн маалыматтар боюнча жоопкерчиликти төмөндөгүлөр тартышат:

1) курулуш объектилерине жана жарандардын тиричиликтеги керектөөлөрү үчүн ишканадан тикелей берилүүчү курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары боюнча, - ишкана-даярдоочулар;

2) ортомчулар жана соода тармактары аркылуу - ыйгарым укуктуу өкүлдөр жана курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатуучулар;

3) Кыргыз Республикасынын аймагына киргизилгендер үчүн - импорттоочулар.

20-берене. Ылайыктуулукту баалоо формалары

Кыргыз Республикасынын аймагында рынокто жүгүртүлүүчү курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугун баалоо милдеттүү мүнөздө болот жана төмөнкүдөй формаларда жүзөгө ашырылат:

1) ылайыктуулукту ырастоо;

2) ушул Техникалык регламенттин талаптарынын аткарылышына мамлекеттик көзөмөл.

21-берене. Ылайыктуулукту ырастоо

1. Курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары Кыргыз Республикасынын аймагындагы рынокко чыгарылганга (жүгүртүлгөнгө) чейин ылайыктуулукту ырастоо жол-жобосунан өтүшү керек.

2. Кыргыз Республикасынын аймагындагы курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугун ырастоо милдеттүү жана ыктыярдуу мүнөзгө ээ.

3. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктыгын милдеттүү ырастоо төмөнкүдөй формаларда жүзөгө ашырылат:

1) курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу (мындан ары - ылайыктуулукту декларациялоо);

2) курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сертификаттоо.

4. Ылайыктуулугу милдеттүү түрдө ырасталуучу продукциянын тизмеги ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде берилди.

5. Өндүрүүчү (даярдоочу) же чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн (даярдоочунун) расмий өкүлү продукциянын ылайыктуулугун милдеттүү түрдө ырастоонун формасын: милдеттүү сертификаттоо жүргүзүүнү же ылайыктуулук жөнүндө декларация кабыл алууну тандоого укуктуу.

6. Ыайыктуулугу милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш болгон продукциянын тизмегине кирбеген продукция үчүн курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугун ырастоо арыз ээсинин демилгеси боюнча жүргүзүлөт.

7. Ылайыктуулукту ыктыярдуу ырастоо боюнча иштердин мазмуну жана аларды жүргүзүүнүн ырааты ушул Техникалык регламенттин 22- жана 23-беренелеринде көрсөтүлгөн курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугуна милдеттүү ырастоо жүргүзүүнүн тартибине ылайык болууга тийиш.

8. Ылайыктуулукту ыктыярдуу ырастоо боюнча аткарылган иштердин натыйжалары оң болгондо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формадагы ылайыктуулук сертификаты берилет.

22-берене. Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугун декларациялоо

1. Сериялап чыгарылган курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугун декларациялоо төмөнкүлөрдүн негизинде жүзөгө ашырылат:

1) Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте каттоого турган өндүрүүчүнүн (даярдоочунун), чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн (даярдоочунун) өкүлүнүн (мындан ары - дилер) жеке далилдеринин;

2) билдирүүчүнүн жеке далилдеринин жана үчүнчү тараптын (продукцияны сертификаттоо боюнча органдардын, сапаттык менеджмент системасын сертификаттоо боюнча органдардын, аккредиттелген көз карандысыз сыноочу лабораториялардын) катышуусу менен алынган далилдердин.

2. Ылайыктуулукту декларациялоо ылайыктуулугу милдеттүү ырасталуучу продукциялардын тизмегине кирген продукцияларга карата гана жүзөгө ышырылат.

3. Ылайыктуулук жөнүндө декларацияны ата мекендик жана чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр (даярдоочулар) же дилерлер кабыл алууга укуктуу.

4. Өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктулугун ырастаган документтердин негизинде ылайыктуулук жөнүндө декларацияны кабыл алат.

5. Өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер декларациялоо схемасын төмөнкү схемалардан тандайт:

1) Д 1 схемасы - продукциянын ылайыктуулук жөнүндө декларациясын ата мекендик же чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн же дилердин жеке далилдеринин негизинде кабыл алууда колдонулат. Мында декларацияны кабыл алып жаткан өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер продукциянын коопсуздуктун милдеттүү талаптарына ылайыктыгын ырастоо максатында өз алдынча далилдөө базасын түзөт.

Далилдер катары төмөндөгүлөр пайдаланылышы мүмкүн: техникалык документация; жеке сыноолордун жана өлчөөлөрдүн жыйынтыктары; чийки затка, материалдарга, буюмдарга жана конструкцияларга ылайыктуулук сертификаттары же сыноолордун протоколдору; бул продукция үчүн ченемдик укуктук актыларда каралган жана ага ыйгарым укуктуу органдар жана уюмдар тарабынан берилген документтер (гигиеналык корутундулар, өрт коопсуздугунун сертификаттары (сыноолордун протоколдору); декларацияланып жаткан продукциянын милдеттүү талаптарга ылайыктуулугу жөнүндө жарыялоо үчүн негиз болгон башка документтер.

Ылайыктуулук жөнүндө декларация бул продукцияны чыгаруунун же партияны сатуунун пландалган мөөнөтүнө жараша, ал продукция үчүн продукцияны өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер белгилеген мөөнөткө, бирок 3 жылдан ашык эмес убакытка кабыл алынат;

2) Д 2 схемасы - өндүрүүчү же дилер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ылайыктуулугу жөнүндө декларацияны жеке далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде кабыл алып жатышканда колдонулат. Мында жеке далилдерге кошумча катары техникалык документациянын комплектисине декларациялануучу продукцияга үчүнчү тарап (аккредитацияланган көз карандысыз сыноочу лабораториялар) жүргүзгөн сыноолордун протоколдору киргизилет;

3) Д 3 схемасы - Д 2 схемасы колдонулган шарттарда эле колдонулат, бирок өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер жеке далилдерине кошумча катары өзү өндүргөн курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын же алардын курамдык бөлүктөрүнүн (келишим боюнча алынган) сапатына менеджмент системасынын сертификатын сунуштайт. Сапатка менеджмент системасынын сертификаты декларациялоого жаткан ар кандай продукцияга карата декларацияны кабыл алууда далилдөөлөрдүн курамында пайдаланууга болот. Д 2 жана Д 3 схемалары боюнча ылайыктуулук жөнүндө декларациялары да 3 жылга чейинки мөөнөткө кабыл алынса болот.

6. Ылайыктуулук жөнүндө декларациянын формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

23-берене. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын милдеттүү сертификаттоо

1. Кыргыз Республикасында курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын милдеттүү сертификаттоону продукциянын ушундай түрлөрүн сертификаттоо укугуна белгиленген тартипте аккредиттелген сертификаттоо боюнча органдар арыз ээси менен милдеттүү сертификаттоо жүргүзүү жөнүндө келишимдин негизинде жүргүзүшөт.

2. Милдеттүү сертификаттоо объектиси болуп төмөнкүдөй продукциялар саналат:

1) Ылайыктуулугу милдеттүү ырасталууга тийиш болгон продукциянын тизмегинде көрсөтүлгөн (ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемеси) милдеттүү талаптарга байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагындагы рынокко жүгүртүүгө түшкөн;

2) Евразия экономикалык бирлигинин тышкы экономикалык ишинин товардык номенклатурасынын коду (ЕАЭБ ТЭИ ТН) ылайыктуулугу милдеттүү сертификатталууга тийиш болгон продукциянын тизмегинде келтирилген продукциянын кодуна 10 белгинин деңгээлинде дал келгендер.

3. Сертификаттоо органдары керектөөчү үчүн маалыматтын милдеттүү реквизиттери жок продукцияны сертификаттоого укугу жок, алар:

1) товардын аталышы;

2) өндүргөн (даярдаган) өлкөнүн аталышы;

3) өндүргөн (даярдаган) фирманын аталышы;

4) өндүрүүчүнүн (даярдоочунун) жана (же) сатуучунун юридикалык дареги;

5) товардын негизги (же функционалдык) арналышы же аны колдонуу чөйрөсү;

6) коопсуз сактоонун, ташуунун, коопсуз пайдалануунун, утилдештирүүнүн (зарыл болсо көмүүнүн жана жок кылуунун) эрежелери жана шарттары;

7) жарактуулук (же кызматтык) мөөнөтү;

8) жасалган (даярдаган) күнү.

4. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын милдеттүү сертификаттоо ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинде берилген схемалардын бири боюнча жүзөгө ашырылат.

5. 1-5-сертификаттоо схемалары өндүрүүчү (даярдоочу) сериялуу чыгаруучу курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сертификаттоодо, төмөнкүдөй учурларда колдонулат:

1) 1-схема - импорттук жана ата мекендик сериялуу чыгарылуучу продукция үчүн - кыска мөөнөттүү (12 айдан ашпаган) контрактарда конкреттүү алуучу (пайдалануучу) жана берилүүчү продукциянын конкреттүү көлөмү көрсөтүлгөндө. Сертификат продукциянын үлгүсүнө сыноо жүргүзүлгөндөн кийин продукция бериле баштаганга чейин бир жыл мөөнөткө берилет. Бул схема продукцияны алуучу (пайдалануучу) же келген продукцияны контролдоого, же продукциянын берилген үлгүгө ылайыктыгын текшерүүгө мүмкүндүгү болгон учурларда колдонулат, ал берүү контрактында көрсөтүлөт;

2) 2-схема - үч жылга чейинки мөөнөткө ылайыктуулук сертификатын берүү жана сатуучудан алынган продукциялардын үлгүлөрүнө инспекциялык контролду аткаруу менен өзүнчө контракттар боюнча сериялуу продукцияларды туруктуу берүүчүлөрдөгү узак мөөнөттүү (бир жылдан ашык) контракттардагы импорттук продукциялар үчүн. Продукцияны берүү түздөн-түз өндүрүүчү же болбосо өндүрүүчүнүн расмий өкүлү тарабынан жүзөгө ашырылат.

3) 3-схема - сериялуу өндүрүүнүн стабилдүүлүгү шек туудурбаган продукция үчүн. Өндүрүүчү (даярдоочу) продукциянын процесстери туруктуу контролдонооруна, продукциянын ар бир партиясын кабыл алууда-тапшырууда сыноолор жүргүзүлгөнүнө жана продукциянын ар бир партиясынын коопсуздугун ырастаган документтер (сапат паспорттору же сертификаттары) берилгенине далилдерди берет. Ылайыктуулук сертификаттары даяр продукцияны контроддоо системасынын натыйжалуулугун, мурдагы сертификаттык сыноолордун жана инспекциялык контролдун натыйжаларын, керектөөчүлөрдөн рекламациялар жоктугун эске алуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө берилет;

4) 4-схема - 3-схемадагыдай эле шарттарда, бирок чөйрөсү анык эмес керектөөчүлөр үчүн сериялуу чыгарылуучу продукцияга ар тараптуу жана катуу инспекциялык контроль зарыл болсо, эгер продукциянын коопсуздугу ташуунун жана сактоонун шарттарына көз каранды жана өндүрүүчүдө өзүнүн сыноочу лабораториясы жок учурларда берилет. Ылайыктуулук сертификаты 2 жылга чейинки мөөнөткө берилет.

5) 5-схема - сапат системасы бар ишкананын продукциясын сертификаттоодо, продукцияга ылайыктуулук сертификатын 3 жыл мөөнөткө берүү менен.

6. Ушул берененин 5-бөлүгүндө көрсөтүлбөгөн сертификаттоо схемалары төмөнкүдөй учурларда колдонулат:

1) 6- жана 7-схемалар - бул продукцияны өндүрүү, берүү же сатуу бир жолку мүнөздө болгон учурларда (партия, бир жолку продукция). 6-схема боюнча партиядан алынган үлгү (үлгүлөр) сыналат, ал эми 7-схема боюнча - ар бир үлгүгө сыноо жүргүзүлөт. 6- жана 7-схемалар боюнча ылайыктуулук сертификаты ал продукциянын жарактуулук мөөнөтүн, сактоонун, пайдалануунун шарттарын жана сатуу мүмкүндүгүн эске алуу менен бир жылга чейинки мөөнөткө берилет;

2) 2а жана 3а схемалар - тийиштүү 2- жана 3-схемалардын ордуна, эгер арыз ээси ссртификаттоо боюнча органга продукцияны өндүрүүнүн коопсуздук параметрлеринин туруктуулугун камсыздоонун деңгээли жана абалы жөнүндө маалыматты бере албаса, анын натыйжасында сертификаттоону жүргүзүү үчүн өндүрүштүн абалын талдоону жүзөгө ашыруу зарыл.

3) 6а схема - ылайыктуулук сертификаты берилгенден кийин партиядан алынган үлгүлөрдү сыноо жолу менен сертификатталган продукцияны инспекциялык контролдоону караштырат.

7. 3-тиркемеде берилген милдеттүү сертификаттоо схемаларын сертификаттоо боюнча органдар продукциянын, аны өндүрүүнүн, жүгүртүүнүн жана пайдалануунун өзгөчөлүгүн эске алуу менен сертификат берүү процедураларында колдонушат.

8. Ошол продукцияга сертификаттын жарактуу мезгилинде чыгарылган жана жабдуучу-берүүчүдө (сатуучуда) турган сериялуу өндүрүлгөн продукция үчүн мөөнөтү бүткөн (даярдоочуга сериялуу чыгаруу үчүн берилген) ылайыктуулук сертификаттары продукциянын жарактуулук мөөнөтү же сактоонун гарантиялык мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу деп эсептелет.

(КР 2015-жылдын 24-июлундагы № 187 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

24-берене. Ылайыктуулукту милдеттүү ырастоо жаатындагы арыз берүүчүнүн укуктары жана милдеттери

1. Арыз берүүчү төмөндөгүлөргө укуктуу:

1) ылайыктуулукту милдеттүү ырастоону жүзөгө ашыруу үчүн арыз берүүчү сертификаттоого ниеттенген курулуштук арналыштагы продукцияларга аккредитациялоо тармагы жайылтылган ылайыктуулукту ырастоо боюнча каалаган органга кайрылууга;

2) ылайыктуулукту ырастоонун формасын жана схемасын ушул Техникалык регламентте каралган тартипте тандоого;

3) ылайыктуулукту ырастоо органдарынын жана аккредиттелген сыноочу лабораториялардын укуктук эмес аракеттерине Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте даттануу менен кайрылууга.

2. Арыз берүүчү төмөндөгүлөргө милдеттүү:

1) курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптарына, ошондой эле башка техникалык регламенттерде белгиленген коопсуздук талаптарына ылайыктыгын камсыздоого;

2) ылайыктуулугу милдеттүү ырасталууга тийиш болгон курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын аларга ылайыктуулук сертификатын же ылайыктуулук жөнүндө декларациясын алгандан кийин гана жүгүртүүгө чыгарууга;

3) мамлекеттик көзөмөлдөө органына, ошондой эле кызыкдар жактарга курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын аларга жайылтылган техникалык регламенттердин талаптарына ылайыктуулугун ырастоочу документтерди көрсөтүүгө;

4) эгер ылайыктуулукту ырастоонун тандалган схемасында каралган болсо, ылайыктуулукту ырастоодон өткөн курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын инспекциялык текшерүүдөн өтүшү үчүн шарттарды камсыздоого;

5) эгер ылайыктуулук жөнүндө декларациянын же ылайыктуулук сертификатынын жарактуулук мөөнөтү бүтсө же болбосо колдонулушу убактылуу токтотула турса же токтотулса курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сатууну убактылуу токтотуп турууга же токтотууга;

6) сертификатталган продукцияны өндүрүүнүн техникалык документтерине же технологиялык процесстерине киргизилүүчү өзгөртүүлөр жөнүндө ылайыктуулукту ырастоо боюнча органга билдирүүгө;

7) ылайыктуулукту ырастоонун жыйынтыгы боюнча ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга жооп бербеген курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүүнү (даярдоону) токтотуп турууга.

25-берене. Ылайыктуулукту ырастоо боюнча органдарга жана сыноочу лабораторияларга талаптар

Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугун ырастоону жүзөгө ашыруучу ылайыктуулукту ырастоо боюнча органдар жана ылайыктуулукту милдеттүү ырастоо иштерине катышуучу сыноочу лабораториялар аккредиттелген болууга жана ишти Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүргүзүүгө тийиш.

26-берене. Ылайыктуулук белгиси менен маркалоо

1. Ылайыктуулук жөнүндө декларациянын реестринде же ылайыктуулук сертификатынын реестринде катталган жана ылайыктуулукту ырастоодон өткөн курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары техникалык регламенттерге ылайыктуулук белгиси менен маркаланат. Техникалык регламенттерге ылайыктуулук белгиси менен маркалоо арыз ээси тарабынан өз алдынча өзүнө ыңгайлуу ыкмада жүзөгө ашырылат.

2. Ылайыктуулук белгиси маалыматтык максатта түздөн-түз таңгакка же керектөөчүлүк тарага (суюк жана чубурма курулуш материалы үчүн), буюмдун бетине жана (же) коштоочу документке салынат.

Техникалык регламентке ылайыктуулук белгисинин графикалык сүрөтүнүн эскизинин баяндамасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

3. Ушул Техникалык регламенттин же башка техникалык регламенттердин талаптарына ылайыктуулугу ырасталбаган курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары техникалык регламенттердин талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө белги менен маркаланбайт жана Кыргыз Республикасынын аймагында рынокко жүгүртүүгө жол берилбейт.

27-берене. Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөл

Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугуна карата милдеттүү талаптардын аткарылышына мамлекеттик көзөмөл Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

28-берене. Ушул Техникалык регламенттин талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Техникалык регламентти жөнү жок жана өз убагында аткарбаганы же аткаруудан баш тартканы үчүн күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопко тартылышат.

29-берене. Ушул Техникалык регламенттин күчүнө кириши

1. Ушул Техникалык регламент расмий жарыяланган күндөн бир жыл өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) ченемдик укуктук актыларды ушул Техникалык регламентке ылайык келтирүү боюнча тийиштүү чараларды көрсүн;

2) ушул Техникалык регламенттин талаптарынын аткарылышын камсыз кылуучу, ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы ченемдик документтердин (далилдик базанын) тизмегин аныктасын.

3. Ушул Техникалык регламент менен өз ара байланыштагы ченемдик документтер курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын ар бир түрүнө тиешелүү техникалык регламенттер кабыл алынганга чейин колдонулат.

4. Сериялуу чыгарылуучу курулуш материалдарына, буюмдарына жана конструкцияларына жана өзүнчө партияларына алынган ылайыктуулук сертификаттары кийинки мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болот.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

К. Бакиев

 

 

"Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун"
Техникалык регламенти жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
1-тиркеме

 

Курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары боюнча нормативдик документтердин системасынын
ТҮЗҮМҮ

 

Нормативдик документтердин комплекси

Стандартташтыруунун жана нормалоонун негизги багыттары

1

2

Курулуш конструкциялары жана буюмдары үчүн нормативдик документтер

Имараттар менен курулмалардын негиздери жана фундаменттери

Кыртыштын классификациясы жана өлчөөнүн мүнөздөмөсү. Негиздерди жана түркүк фундаменттерди эсептөө жана долбоорлоо методдору. Иштин өндүрүшү, эксплуатация режими, абалын диагностикалоо боюнча негизги жоболор. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Таш жана армоташ конструкциялар

Имараттардын жана курулмалардын таш жана армоташ конструкцияларына жалпы талаптар. Эсептөө, долбоорлоо методдору жана конструкцияларды куруу, эксплуатация режими жана абалын диагностикалоо боюнча негизги жоболор. Кабыл алуу эрежелери, контроль жана сыноолор методдору

Темир бетон жана бетон конструкциялар

Монолиттик, чогултма жана чогултма-монолиттик бетон жана темир бетон конструкцияларына жалпы талаптар. Эсептөө, долбоорлоо методдору жана конструкцияларды даярдоо жана куруу, коррозиядан сактоо, эксплуатация режими жана абалын диагностикалоо боюнча негизги жоболор. Заводдо жасалган темир бетон жана бетон конструкциялары. Кабыл алуу эрежелери, контроль жана сыноолор методдору

Металл конструкциялар

Болот менен алюминий эритмесинен жасалган, аны менен катар натыйжалуу жылуулатылган көтөргүч жана тосмо конструкцияларына жалпы талаптар. Эсептөө, долбоорлоо методдору жана конструкцияларды даярдоо жана куруу, коррозиядан сактоо, эксплуатация режими жана абалын диагностикалоо боюнча негизги жоболор. Заводдо жасалган металл конструкциялары. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Жыгач конструкциялар

Имарат менен курулмалардын жыгач конструкцияларына жалпы талаптар. Эсептөө, долбоорлоо методдору жана конструкцияларды даярдоо жана куруу, чирүүдөн сактоо, эксплуатация режими жана абалын диагностикалоо боюнча негизги жоболор. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Башка материалдардан конструкциялар

Асбестцемент конструкцияларына жана башка материалдардан конструкцияларга жалпы талаптар. Эсептөө, долбоорлоо методдору жана конструкцияларды даярдоо жана куруу, эксплуатация режими жана абалын диагностикалоо боюнча негизги жоболор. Заводдо жасалган конструкциялар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Курулуш конструкциялары жана буюмдары үчүн нормативдик документтер

Дубал тургузуучу материалдар

Кирпич жана ар түркүн материалдан жасалган дубал таштарына жалпы талаптар. Конкреттүү ар түрдүүлүккө, типтерге, маркаларга коюлуучу техникалык шарттар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Минералдык бекемдөөчү заттар

Цементке жана башка бекемдөөчү заттарга коюлуучу жалпы талаптар. Конкреттүү ар түрдүүлүккө, типтерге, маркаларга коюлуучу техникалык шарттар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Бетондор жана эритмелер

Ар түрдүү бетонго, бетондук аралашмага, курулуш эритмелерине коюлуучу жалпы талаптар. Конкреттүү ар түрдүүлүккө техникалык шарттар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Курулуш иштери үчүн органикалык жана органикалык эмес толтургучтар

Шагыл, майда таш, кумга, жасалма жана табигый көңдөйлүү толтургучтарга коюлуучу жалпы талаптар. Конкреттүү ар түрдүүлүккө коюлуучу техникалык шарттар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Жылуулукту сактоочу, үндү изоляциялоочу жана үн өткөрбөөчү материалдар

Минерал-кебездүү буюмдарга, көзчөлөрү бар бетон буюмдарына, негизи пенопласт болгон плиталарга жана башка жылуулукту сактоочу материалдарга коюлуучу жалпы талаптар. Конкреттүү ар түрдүүлүккө коюлуучу техникалык шарттар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Чатыр жабуучу, суу өткөрбөөчү жана жылчыксыз материалдар жана буюмдар

Чатыр жабуучу түрмөктөлгөн материалдарга, чатыр жабуучу мастикаларга, өткөрбөөчү жана жылчыксыз материалдарга коюлуучу жалпы талаптар. Конкреттүү ар түрдүүлүккө коюлуучу техникалык шарттар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Жасалгалоочу жана каптоочу материалдар

Полимер, керамика, жыгач жана башка жасалгалоочу жана каптоочу материалдарга жана буюмдарга коюлуучу талаптар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Асбестцементтик буюмдар

Асбестцементтик жалпак жана толкундуу такталарга, түтүктөргө, экструзиондук буюмдарга коюлуучу талаптар. Кабыл алуу эрежелери, контроль жана сыноолор методдору

Жол материалдары

Асфальтбетон, асфальтбетондук эритмелерге жана башка жол материалдарына коюлуучу талаптар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

Башка курулуш материалдары

Айнек тактасына, курулуш үчүн айнек буюмдарына жана башка курулуш материалдарына коюлуучу талаптар. Кабыл алуу эрежелери, контролдоо жана сыноолор методдору

 

 

"Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун"
Техникалык регламенти жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
2-тиркеме

 

Ылайыктуулугу милдеттүү түрдө ырасталуучу продукциялардын
ТИЗМЕГИ

 

(КР 2015-жылдын 24-июлундагы № 187, 2018-жылдын 30-январындагы N 18 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

 

Продукциянын аталышы

ЕАЭБ ТЭИ ТН коду

1

2

3

Дубал жана тосмо материалдар

1

Керамикалык курулуш кирпичи, керамикадан көтөрүүчү таштар же үстүнкү конструкцияларды толтуруу үчүн жана керамикадан ушуларга окшош буюмдар

6904 10 000 0

6904 90 000 0

2

Гипстен, кагаз же картон менен капталган же армирленип жасалган буюмдар.

6809 11 000 0

 

Гипстен же анын негизиндеги аралашмадан жасалган башка буюмдар

6809 19 000 0

6809 90 000 0

3

Армирленген же армирленбеген цементтен, бетондон жана жасалма таштан жасалган буюмдар:

 

 

- жеңилдетилген бетондон (негизи майдаланган көбүк таштан, гранулданган шлактан жана д.у.с. турат);

6810 11 100 0

 

- башкалар

6810 11 900 0

 

Башкалар:

6810 19 000

 

- черепица, плитка, анын ичинде тротуардык, башка;

6810 19 000 1

 

- башка

6810 19 000 9

4

Өсүмдүк буласынан, саман же сүрүндүлөрдөн, таарындылар же башка жыгач калдыктарынан, цемент, гипс же башка минералдык бекемдөөчү заттар менен бириктирилген панелдер, блоктор жана ушуларга окшош буюмдар

6808 00 000 0

Минералдык бекемдөөчү заттар

5

Цемент клинкери

2523 10 000 0

6

Портландцемент:

 

 

- ак, жасалма боёлгон же боёлбогон;

2523 21 000 0

 

- башкалар

2523 29 000 0

7

Чополуу цемент

2523 30 000 0

 

Гидравликалык цементтер, башкалар

2523 90 000 0

9

Гипстик бекемдөөчүлөр

2520 10 000 0

2520 20 000 0

10

Акиташ бекемдөөчүлөр

2522 10 000 0

11

Асфальт бетон жол аралашмалары

2715 00 000 0

12

Мунай битуму

2713 20 000 0

Бетондор жана эритмелер

13

Отко чыдамсыз курулуш аралашмалары жана бетондору

3824 50 100 0

 

- куюу үчүн даяр бетон;

3824 50 900 0

 

- башкалар

 

14

Отко чыдамдуу цемент, курулуш аралашмалары, бетондор жана ушуларга окшош курамдар

3816 00 000 0

Курулуш иштери үчүн органикалык эмес жана органикалык толтургучтар

15

Кремнийлүү жана кварцтуу кум

2505 10 000 0

16

Бетонду толтуруу үчүн пайдаланылган шагыл, майда таш

2517 10 100 0

Жылуулукту сактоочу, үндү тосуучу жана үн өткөрбөөчү материалдар

17

Пластмассадан жасалган плиталар жана такталар:

 

 

- стирол полимеринен;

3921 11 000 0

 

- винилхлорид полимеринен;

3921 12 000 0

 

- полиуретандардан;

3921 13 900 0

 

- регенирленген целлюлозадан

3921 14 000 0

18

Жылуулукту сактоочу, үндү тосуучу жана үн өткөрбөөчү материалдардан буюмдар (шлак кебезинен, минералдык жана силикат кебезден):

 

 

- башкалар;

6806 10 000 8

 

- көбүргөн чополор

6806 20 100 0

19

Айнек-була (айнек-кебез менен бирге) жана андан жасалган буюмдар

7019 31 000 0

Жасалгалоочу жана каптоочу материалдар жана буюмдар

20

Курулуш үчүн иштетилген жана иштетилбеген табигый таштар жана андан жасалган буюмдар

2515 12 000 0

2516 12 000 0

21

Мрамор, травертин жана алебастр

6802 21 000 0

6802 91 000 0

22

Акиташтар, башкалар

6802 29 000 0

6802 92 000 0

23

Гранит

6802 23 000 0

6802 93 100 0

 

Башка материалдар жана табигый таштан каптоочу буюмдар

6802 99 900 0

Асбестцемент буюмдар

25

Асбестцемент, целлюлоза булалары менен цементтен же ушуларга окшош материалдардан жасалган буюмдар:

 

 

- асбест кошулган;

6811 40 000 0

 

- бүктөмөлүү такталар; түтүктөр жана аларга фитингдер

6811 40 000 1

 

- башка такталар, панелдер, плиткалар жана ушуларга окшош буюмдар;

6811 40 000 2

 

- башкалар

6811 40 000 9

26

Асбест

2524 90 000 0

Жол материалдары

27

Шоссе же темир жолдор үчүн балласт катары пайдаланылган шагыл, майда таш

2517 10 100 0

Лак-сыр материалдар

Синтетикалык полимер же химиялык модификацияланган табигый полимер негиздеги сырлар жана лактар (эмалдар жана политурлар кошо):

28

Татаал полиэфир негиздеги сырлар жана лактар

3208 10 900 0

29

Акрил жана винил полимер негиздеги сырлар жана лактар

3208 20 900 0

30

Даяр сиккативдер

3211 00 000 0

31

Сырларды өндүрүүдө пайдаланган пигменттер (күл майда, суюк же паста сымал), боёгучтар жана башка сырдоочу заттар

3212 90 000 0

32

Малярдык жумуштар үчүн шпатлевкалар.

3214 10 900 0

 

Фасаддардын беттерин, имараттардын ички дубалдарын, астаналарды, шыптарды даярдоо үчүн отко туруксуз аралашмалар

3214 90 000 9

Айнек буюмдар

33

Такта айнектер:

 

 

- калыңдыгы 3,5 мм ашык эмес;

7005 29 250 0

 

- калыңдыгы 3,5 мм ашык бирок 4,5 мм ашык эмес;

7005 29 350 0

 

- калыңдыгы 4,5 мм ашык;

7005 29 800 0

 

Көп катмарлуу коопсуз айнек

7007 29 000 0

Жыгач буюмдар

34

Иштеп даяр кылынган же даяр кылынбаган жыгач таарындылуу плиталар, жылмалоодон тышкары

4410 11 100 0

4410 11 300 0

35

Бир багыттагы кырындылуу жыгач таарындылуу плиталар (OSB)

4410 12 100 0

36

Жыгач таарындылуу, чайыр же башка органикалык бекемдөөчү заттар сиңирилген жана сиңирилбеген, механикалык жактан иштетилбеген, бети капталбаган плиталар (MDF):

 

 

- калыңдыгы 5 мм ашык эмес;

4411 12 100 0

 

- калыңдыгы 5 мм ашык бирок 9 мм ашык эмес.

4411 13 100 0

 

Башкалар

4411 13 900 0

37

Чапталган фанера, фанерленген панелдер жана катмарлуу жыгачтан ушуга окшош материалдар

4412 31 100 0

4412 33 000 0

4412 34 000 0

38

Блок, плита же профилденген форма түрүндөгү пресстелген жыгачтар

4413 00 000 0

39

Курулуштук жыгач буюмдар

4418 10 500 0

4418 20 500 0

40

Жыгачтан курама курулуш конструкциялары

9406 10 900 0

Полимер жана текстиль материалдары

41

Линолеум

5904 10 000 0

42

Текстиль негиздеги башка астаналык жабуулар

5904 90 000 1

5904 90 000 1

43

Поливинилхлорид сиңирилген же капталган негизден турган астананы каптагычтар

3918 10 100 0

 

Башкалар

3918 10 900 0

Пластмассадан жасалган курулуш буюмдары жана конструкциялары

44

Поливинилхлоридден фасондук профилдер

3916 20 000 0

45

Пластмассадан жасалган түтүктөр

3917 21 100 0

 

Сырты иштетилген же иштетилбеген этилен полимеринен түтүктөр

3917 21 900 9

46

Сырты иштетилген же иштетилбеген пропилен полимеринен түтүктөр

3917 22 100 0

3917 22 900 9

47

Сырты иштетилген же иштетилбеген винилхлорид полимеринен түтүктөр

3917 23 100 9

3917 23 900 9

48

Фитингдер

3917 40 000 9

49

Пластмассадан жасалган курулуш конструкциялары (алар үчүн эшиктер жана босоголор, терезелер жана алардын алкагы)

3925 20 000 0

Кара металлдардын прокаты, даяр

50

Швеллерлер, двутаврлар

7216 10 000 0

51

Ысык басылган жалпак прокат

7208 25 000 0

7208 27 000 0

Темир-бетон конструкциялары

52

Бетон жана темир-бетон конструкциялары

6810 91 000 0

6810 99 000 0

Арматура болоту

53

Бетонду арматуралоо үчүн темир же чыңалган болоттон жасалып пайдаланылган, эркин оролгон ысык чоюлган зымдар

7213 91 100 0

7213 91 490 0

54

Прокат процессинде же прокаттан кийин басылган чуңкурлары, быдырлары, тилкелери же башка деформациясы бар темир же чыңалбаган болот зымдар

7214 20 000 0

55

ТББ үчүн термомеханикалык бекемделген арматуралык болот

7214 99 100 0

7214 99 390 0

56

Ысык чоюлган кремний жана марганец кошулган болоттон жасалган зымдар

7227 20 000 0

7228 20 910 0

 

 

 

"Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун"
Техникалык регламенти жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
3-тиркеме

 

Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын милдеттүү түрдө сертификаттоонун
СХЕМАЛАРЫ

 

Схеманын №

Ылайыктуулукту ырастоонун шарттары

Сертификаттоонун башка стадиялары

Сертификатталган продукцияны инспекциялык контролдоо

1

Типти сыноо(*)

 

 

2

Типти сыноо

 

Сатуучудан алынган үлгүлөрдү сыноо

Типти сыноо

Өндүрүш абалын талдоо

Сатуучудан алынган үлгүлөрдү сыноо. Өндүрүш абалын талдоо

3

Типти сыноо

 

Даярдоочудан алынган үлгүлөрдү сыноо

Типти сыноо

Өндүрүш абалын талдоо

Сатуучудан алынган үлгүлөрдү сыноо. Өндүрүш абалын талдоо

4

Типти сыноо

 

Сатуучудан алынган үлгүлөрдү сыноо. Даярдоочудан алынган үлгүлөрдү сыноо

5

Типти сыноо

Сапат системасын сертификаттоо, сертификатталган сапат системасынын бар болушу

Даярдоочудан жана (же) сатуучудан алынган үлгүлөрдү сыноо

6

Типти сыноо

 

 

Типти сыноо

 

Партиядан алынган үлгүлөрдү сыноо

7

Ар бир үлгүнү сыноо

 

 

Эскертүү. (*) Типтүү үлгүсүн баалоонун негизинде продукцияны сыноо. Үлгүлөрдүн саны сыноо методдорунда көрсөтүлгөн сандарга туура келиш керек.