Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык
2017-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8eb0cecb-9639-48ce-a8ee-14f123c25869\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2010-жылдын 28-январы № 14

"Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 10, 374-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 19-статьянын 2-бөлүгүндөгү экинчи сүйлөм алынып салынсын.

2. 31-33-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"31-статья. Жалпы мамлекеттик салыктар жана башка кирешелер

 

1. Жалпы мамлекеттик салыктарга жана башка кирешелерге төмөнкүлөр кирет:

1) киреше салыгы;

2) сатуудан салык;

3) милдеттүү патенттин негизиндеги салык;

4) ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык;

5) бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн тутуму;

6) мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мүлктү пайдалануудан түшкөн кирешелер;

7) мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мүлктү сатуудан же башка акы төлөнүп менчиктен ажыратуудан түшкөн кирешелер;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле бюджеттик мекемелер, аткаруу бийлигине жана жергиликтүү өз алдынча башкарууга караштуу органдар акы төлөтүп кызмат көрсөтүүдөн жана иш аткаруудан түшкөн кирешелер;

9) материалдык, администрациялык жана кылмыш-жаза жоопкерчилигинин чараларын колдонуунун натыйжасында түшкөн каражаттар, атап айтканда: айып салуу, конфискация, компенсация;

10) мыйзам тартибинде белгиленүүчү башка жалпы мамлекеттик салыктар жана кирешелер.

2. Жалпы мамлекеттик салыктар жана башка кирешелер республикалык, ошондой эле жергиликтүү бюджеттерге түшүшү мүмкүн.

 

32-статья. Республикалык бюджеттин кирешелери

 

Республикалык бюджетке төмөнкүлөр түшөт:

1) жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден чегерүүлөр;

2) кошумча нарк салыгы;

3) акциздик салык;

4) пайдага салык;

5) кен байлыктарды пайдалануу үчүн салык (бонустар жана роялтилер);

6) атайын каражаттарга салык;

7) импорттук жана экспорттук бажы алымдары;

8) республикалык бюджеттен берилүүчү кредиттер (ссудалар) боюнча пайыздар;

9) адиске баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна күбөлүк бергендиги үчүн жыйым;

10) баалуу кагаздардын эмиссияларын каттагандыгы үчүн комиссиондук жыйым;

11) күрөөнү каттагандыгы, Бирдиктүү мамлекеттик реестрден көчүрмө алгандыгы жана күрөөнү кошумча билдиргендиги үчүн жыйымдар;

12) транспорттук каражаттарды каттагандыгы (кайра каттагандыгы) үчүн жыйым;

13) консулдук жыйымдар;

14) туристтик жана альпинисттик иштерди жүргүзгөндүгү үчүн жыйым жана чегерүүлөр;

15) мыйзамсыз, анын ичинде лицензиялык тартип менен белгиленген ишти лицензиясы жок жүзөгө ашыруудан түшкөн кирешелер;

16) республикалык лотереяларды өткөрүүдөн түшкөн кирешелер (лотерея боюнча ишти жүзөгө ашырууга укук бергендиги үчүн төлөм);

17) баалуу металлдардан жасалган зергердик (турмуш-тиричилик) буюмдарды сынактан өткөргөндүк жана эн тамга койгондук үчүн төлөм (баалуу металлдарга техникалык экспертиза жана контролдук талдоолор);

18) мамлекеттик менчикте турган объектилерди ижарага берүүдөн жана менчиктештирүүдөн түшкөн кирешелер;

19) концессиялык (чет өлкөлүк инвесторлорго мүлктү, жерди жана анын кен байлыктарын ижарага берүүдөн) кирешелер;

20) айлана чөйрөнү булгагандык үчүн төлөм (анын ичинде булгоочу заттардын агындыларын, саркындыларын жана калдыктарды таштоочу жай үчүн төлөөлөр);

21) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен реестрге ылайык мамлекеттик уюмдар көрсөткөн акы төлөмө кызматтарды жана иштерди аткаруудан түшкөн кирешелер;

22) альтернативалуу (аскердик эмес) кызмат өтөөдөн түшкөн кирешелер:

23) жаратылыш ресурстарын пайдалануудан түшкөн кирешелер;

24) конфискацияланган мүлктү, белгиленген тартипте мамлекеттин менчигине биротоло өткөн мүлктү, анын ичинде мамлекеттин пайдасына бажы режиминде баш тартуу жол-жоболоштурулган товарларды жана транспорт каражаттарын сатып өткөрүүдөн түшкөн кирешелер;

25) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасынан түшкөн кирешелер:

26) акциялардын мамлекеттик пакетине дивиденддерден түшкөн кирешелер;

27) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык республикалык бюджетке алынуучу мамлекеттик алым;

28) жазык-аткаруу инспекцияларынын кирешелери;

29) материалдык баалуулуктардын уурдалышына жана кем чыгышына күнөөлүү адамдан төлөтүлүп алынуучу суммалар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган мамлекеттик органдар жана алардын аймактык бөлүмдөрү өндүрүп алуучу администрациялык айыптар жана санкциялар;

30) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка салыктык эмес, жана башка кирешелер.

 

33-статья. Жергиликтүү бюджеттердин кирешелери

 

1. Айылдын, поселканын жана шаардын жергиликтүү бюджеттерине төмөнкүлөр түшөт:

1) жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден чегерүүлөр;

2) муниципалдык мүлктү башкаруудан жана тескөөдөн түшкөн кирешелер;

3) жер салыгы;

4) мүлккө салык;

5) атайын каражаттарга салык;

6) Айыл-чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин пайдалануу укугу үчүн алынуучу жерге ижара акысы;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү бюджетке алынуучу мамлекеттик алым;

8) айылдык, поселкалык жана шаардык кеңештер бекиткен реестрге ылайык акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр жана аткарылган иштер үчүн муниципалдык мекемелердин кирешелери;

9) администрациялык айыптар жана башка санкциялар;

10) трансферттер, ыктыярдуу төлөмдөр;

11) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка салыктык эмес, жана башка кирешелер.

2. Райондордун жергиликтүү бюджеттерине төмөнкүлөр түшөт:

1) жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден чегерүүлөр;

2) атайын каражаттарга салык;

3) райондун мүлкүн башкаруудан жана тескөөдөн түшкөн кирешелер;

4) райондук кеңеш бекиткен реестрге ылайык акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр жана аткарылган иштер үчүн райондук мекемелердин кирешелери;

5) администрациялык айыптар жана башка санкциялар;

6) трансферттер жана ыктыярдуу төлөмдөр;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка салыктык эмес жана башка кирешелер.".

3. 35-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Билим берүү үчүн категориялык гранттын өлчөмдөрүн конкреттештирүү мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон көлөмдөрдө жыл сайын белгиленет.".

4. 37-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37-статья. Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумундагы чыгымдык

милдеттенмелердин түзүмү

 

1. Кыргыз Республикасында чыгымдык милдеттенмелерди бөлүштүрүүнүн төмөнкүдөй түзүмү белгиленет:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чыгымдык милдеттенмелери мамлекеттик башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, башка келишимдерге жана макулдашууларга ылайык функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырууда келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бюджеттик милдеттенмелери республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүгө тийиш;

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгымдык милдеттенмелери - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик милдеттенмелери, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген функцияларына ылайык пайда болот, аларды каржылоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү бюджеттеринен жүргүзүлөт;

3) аралаш чыгымдык милдеттенмелери - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик милдеттенмелери, алар республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланат.

2. Республикалык бюджеттен жалпы мамлекеттик мааниге ээ болгон жана алар боюнча жоопкерчилик толугу менен тиешелүү мамлекеттик башкаруу органдары аркылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жүктөлүүчү иш-чаралар каржыланат. Бул категорияга төмөнкү чыгымдар кирет:

1) аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарына, мамлекеттик бийликке, финансылык жана салык-бюджеттик иш-аракетке (жергиликтүү органдардын аппараттары менен кошо), тышкы саясий иштерге, фундаменталдуу илимий изилдөөлөргө, план жана статистика кызматтарына, мамлекеттик жана мобилизациялык резервди түзүүгө, жалпы арналыштагы башка мамлекеттик тейлөө кызматтарына;

2) коргоого, коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоого;

3) билим берүүнүн, саламаттык сактоонун, социалдык жактан камсыздандыруунун жана социалдык жактан камсыздоонун, дене тарбиянын, телекөрсөтүүнүн, радиоуктуруунун, басмалардын, турак-жай коммуналдык, айыл, суу, токой чарбаларынын, балык уулоонун жана аңчылыктын, тоо-кен өнөр жайынын жана минералдык ресурстардын (отундан тышкары), кайра иштетүүчү өнөр жайдын жана курулуштун мамлекеттик ишкана, мекеме күтүүгө;

4) отун-энергетика комплексине;

5) транспортко жана байланышка;

6) экономикалык иш-аракетке байланыштуу башка тейлөө кызматтарына (соода, туризм, стандартташтыруу жана метрология, геодезия жана картография, гидрометеорология жана башкалар);

7) негизги топторго кирбеген башка иш-чараларга (мамлекеттик карыз милдеттенмелери боюнча операциялар, жергиликтүү бюджеттерге гранттар, республикалык бюджеттин эсебинен жумшалуучу негизги топтор боюнча классификацияланбаган башка чыгымдар), ошондой эле бюджеттик ссудаларды берүүгө жана тындырууга, мамлекеттик акцияларды сатып алууга, мамлекеттик менчикти менчиктештирүүгө байланыштуу операцияларды эске алуучу башка чыгымдарга;

8) областтык мамлекеттик администрациялардын, регионалдык архивдердин аппараттарын күтүүгө.

3. Каржылоо боюнча жоопкерчиликти Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бөлүшкөн иш-чаралар ушул Мыйзамга ылайык белгиленүүчү трансферттер аркылуу республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланат.

4. Жергиликтүү бюджеттердин каражаттары төмөндөгүлөргө багытталат:

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө;

2) билим берүүнүн, саламаттык сактоонун, маданият, социалдык жактан камсыздандыруунун жана социалдык жактан камсыздоонун, дене тарбиянын, телекөрсөтүүнүн, радиоуктуруунун, басмалардын, турак жай коммуналдык, айыл, суу, токой чарбаларынын, балык уулоонун жана аңчылыктын муниципалдык ишканаларын, мекемелерин күтүүгө;

3) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында болгон транспортко;

4) мыйзам же жергиликтүү бюджеттен финансыланууга тийиш болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары менен аныкталган башка иш-чараларга, ошондой эле бюджеттик ссудаларды берүүгө жана тындырууга, мамлекеттик акцияларды сатып алууга, муниципалдык менчикти менчиктештирүүгө байланыштуу операцияларды эске алуучу башка чыгымдарга.".

5. 40-статьянын 6-бөлүгүнүн 3-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) жергиликтүү бюджеттерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жалпы мамлекеттик кирешелерден чегерилүүчү ченемдиктери;".

6. 42-статьянын 2-бөлүгүнүн "а)"" пунктунун төртүнчү абзацы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

"- жергиликтүү бюджеттерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жалпы мамлекеттик кирешелерден чегерүүлөрдүн ченемдери;".

7. 43-статьянын биринчи бөлүгүндөгү: "Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык инспекциясы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы комитети" деген сөздөр "мамлекеттик салык жана бажы кызматынын органдары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

К.Бакиев