Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2021-жылдын 20-октябрындагы № 123 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\0f070327-4910-47d5-ad41-9fbc3d647dd1\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 14-июлу № 96

Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө

(КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы № 220, 2012-жылдын 17-мартындагы №20, 2012-жылдын 16-июлундагы № 114, 2012-жылдын 3 августундагы № 149, 2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2013-жылдын 15-июлундагы № 143, 2013-жылдын 15-ноябрындагы № 201, 2014-жылдын 10-январындагы № 1, 2015-жылдын 17-апрели № 85, 2016-жылдын 21-октябрында № 169, 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 56, 2019-жылдын 8-июлундагы № 83, 2020-жылдын 26-декабрындагы № 12 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам жергиликтүү мамлекеттик администрацияны уюштуруунун жана анын ишинин тартибин белгилейт жана регламенттейт.

1-глава
Жалпы жоболор жана принциптер

1-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамдар

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамдар Конституциядан, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" конституциялык Мыйзамдан, ушул Мыйзамдан, башка мыйзамдардан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынан турат.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өзүнүн өз ара мамилелер бөлүгүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарды жетекчиликке алат.

2-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрация

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрация райондо аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрация - райондун аймагында Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын макулдашылган иштерин, алардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттерин камсыз кылуучу жана берилген иш-милдеттер жана ыйгарым укуктар боюнча алардын иштерине мамлекеттик контролду жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы.

3. Жергиликтүү мамлекеттик администрация өз ишинде компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, ошондой эле Президентине отчет берет.

3-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишинин жалпы принциптери

Райондун аткаруу бийлигинин органдары өз ишин төмөнкү принциптерде жүзөгө ашырышат:

1) мыйзамдуулук жана социалдык адилеттүүлүк;

2) жарандардын жана жергиликтүү жамааттардын укуктарын жана мыйзамда корголгон кызыкчылыктарын коргоо;

3) жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү кызыкчылыктарды айкалыштыруу;

4) маселелерди чечүүдө ачыктык жана айкындуулук;

5) өз иштеринин натыйжалары үчүн мамлекет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана калк алдында жоопкерчилик;

6) мамлекеттик администрация менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын ажыратуу.

4-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор жана областтагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү менен өз ара аракети

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар өз иштеринде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор жана алардын борбордук аппараттары, ошондой эле областтагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү (мындан ары - ыйгарым укуктуу өкүл) менен өз ара аракеттерди жүзөгө ашырат.

Караңыз:

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 281 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен өз ара аракеттенүүлөрү жөнүндө" токтому

5-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрү менен өз ара аракети

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрация министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн иштерин координациялоо ыйгарым укугуна ээ болот.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрация министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн иштеринин пландарын, алардын аткарылышы тууралуу отчетторду берүүнү талап кылууга, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде аткарылышы милдеттүү болгон тийиштүү көрсөтмөлөрдү берүүгө укуктуу.

3. Аткаруучу-тескөөчү иштердин маанилүү маселелерин кароо үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрацияда консультативдик-кеңешүүчү орган - коллегия түзүлөт. Коллегиянын курамына жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы, анын орун басарлары жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы тарабынан аныкталуучу мамлекеттик бийликтин башка кызмат адамдары кирет.

4. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн администрациялары менен өз ара аракеттеринин тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын регламенти менен аныкталат.

(КР 2012-жылдын 3-августундагы № 149 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Караңыз:

КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-августундагы № 594 "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтому

6-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аймактык прокуратура органдары жана соттор менен өз ара мамилеси

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аймактык прокуратура органдары жана соттор менен өз ара мамилеси ушул органдар тууралуу мыйзамдарга жана алардын негизинде Өкмөт тарабынан кабыл алынган чечимдерге ылайык жүзөгө ашырылат.

7-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара мамилелери

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрация өз ишин мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги маселелерди башкарууга катышууга жарандардын конституциялык укугун ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү аркылуу тиешелүү аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз байланышта жүзөгө ашырат.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актыларына ылайык келбеген чечимдерди кабыл алган учурда жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы кетирилген бузууларды четтетүү тууралуу сунушту тийиштүү жергиликтүү кеңешке киргизет, ал жергиликтүү кеңеш тарабынан бир айлык мөөнөттө чечим чыгаруу менен каралууга тийиш. Бул чечимдер жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы тарабынан сотко даттанылышы мүмкүн.

2-глава
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын түзүмү жана ишин уюштуруунун негиздери

8-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аппаратынын түзүмү жана штаты

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аппаратынын түзүмү жана штаты Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрация юридикалык жак болуп саналат жана ушул Мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылар менен анын компетенциясына кирген маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу.

9-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын компетенциясы

Жергиликтүү мамлекеттик администрация:

1) тиешелүү аймакта аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат;

2) аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык жактан коргоо программаларынын долбоорун бекитет, аларды аткарууну уюштурат жана ошол программалардын аткарылышы жөнүндө жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналышына отчет берет;

3) республикалык бюджеттин каражаттарын жана стратегиялык багыттагы каражаттардын натыйжалуу жана максаттуу пайдаланылышын контролдоону жүзөгө ашырат;

4) тийиштүү аймакты өнүктүрүү үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартат;

5) тийиштүү аймактагы мамлекеттик менчикти натыйжалуу башкарууну камсыз кылат;

6) кечиктирилгис социалдык-экономикалык, экологиялык жана башка милдеттерди чечүү үчүн колдо болгон ресурстарды тартууну уюштурат;

7) өзгөчө кырдаалдарды, табигый кырсыктарды болтурбоо жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды координациялайт жана жүзөгө ашырат;

7-1) тиешелүү аймакта этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;

8) жарандардын укуктарынын сакталышын контролдоону жүзөгө ашырат;

8-1) тиешелүү аймакта балдардын укуктарынын жана кызыкчылыктарынын сакталышын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат;

8-2) Балдар иштери боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

8-3) Пробация боюнча кеңештин ишин уюштурат;

9) жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик программаларды башкарууну жана программалардын алкактарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылат;

10) аймактык шайлоо комиссияларына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, алардын өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда уюштуруучулук жана материалдык-техникалык жардамдарды көрсөтөт;

10-1) баалуулугу кыйла төмөн айыл чарба жерлерин жерлердин кыйла баалуу түрлөрүнө, айыл чарба жерлеринин баалуулугу теңдеш түрлөрүн - бир түрдөн башкасына которот;

10-2) мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн долбоорлорун издөөнү, демилгелөөнү жүзөгө ашырат жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууларды "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түзөт;

103) айыл чарба багытындагы жайыттарды, чабындыларды жана айыл чарба багытындагы эмес жерлердин түрлөрүн жеке турак жайларды курууга жерлерди которууну кошпогондо, жерлердин башка түрлөрүнө же башка категорияларына которот;

104) запастагы жерлерди айыл чарба багытындагы жерлердин категориясына которот;

11) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка иш-милдеттерди жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР 2012-жылдын 16-июлундагы № 114, 2012-жылдын 3-августундагы № 149, 2013-жылдын 15-июлундагы № 143, 2013-жылдын 15-ноябрындагы № 201, 2015-жылдын 17-апрелиндеги № 85, 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 56, 2020-жылдын 26-декабрындагы № 12 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

10-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишине райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы - аким (мындан ары - аким) жеке башкаруу принцибинде жетекчилик кылат.

2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри ушул Мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын сунушу боюнча акимди кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот.

3. Аким райондун аймагында башкы мамлекеттик кызмат адамы болуп саналат.

4. Аким райондун социалдык-экономикалык өнүгүшү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында жеке жоопкерчиликти тартат.

(КР 2012-жылдын 3-августундагы № 149 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

11-берене. Акимдин ыйгарым укуктары

1. Аким:

1) райондун аймагында мамлекеттик администрациянын ишин уюштурат жана белгиленген тартипте анын натыйжалары үчүн жооп берет;

2) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт, судьялардан, прокурорлордон, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун мамлекеттик органынын, расмий статистика жаатындагы мамлекеттик органынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен тышкары, алардын жетекчилерин кызмат ордуна дайындоого жана кызмат ордунан бошотууга макулдук берет, ошондой эле алар өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда жогоруда көрсөтүлгөн кызмат адамдарын кызмат орундарынан четтетүү тууралуу сунуштама киргизет;

3) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аппаратынын кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана бошотот, аларга карата сыйлоо жана тартип чараларын көрөт;

4) жылына бир жолудан кем эмес өзүнүн иштеринин жыйынтыгы жана ошол тиешелүү аймактагы иштердин абалы жөнүндө жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына отчет берет;

5) (КР 2012-жылдын 3-августундагы № 149 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5-1) баланы коргоо боюнча жекече планды жана үй-бүлө менен жекече иштөө планын бекитет;

6) райондун чегинде кандай болбосун айылдык кеңештин сессиясын жана жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышын чакыруу жөнүндө маселени коюуга, кеңеш берүү добуш укугу менен алардын ишине катышууга укуктуу;

7) жогору турган мамлекеттик органдар менен мамилелерде, эл аралык мамилелерде тиешелүү аймактын атынан чыгат;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мамлекеттин менчигинде турган жер участокторун берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алат;

9) мамлекеттик социалдык (пенсиялык, камсыздандыруу) фонддорго төлөмдөрдү эсептөөгө жана толук жыйноого көмөк көрсөтөт;

10) салык кызматтарына салык төлөөчүлөрдү эсепке алууда жана салыктарды жыйноодо көмөк көрсөтөт;

11) мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын ээлеген кызматынан бошотот;

12) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Премьер-министри тарабынан өзүнө жүктөгөн башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

2. Тийиштүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин же администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчисинин талапкерлигине аким макул болбогон учурда, маселе Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан биротоло чечилет.

Тийиштүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин же администрациялык ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчисин кызматтан бошотуу тууралуу акимдин сунуштамасы менен министрликтин, мамлекеттик комитеттин же администрациялык ведомствонун жетекчиси макул болбогон учурда, маселе Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан биротоло чечилет.

3. Аким ведомстволук караштуулугундагы аймакта аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык бөлүмдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, менчигинин түрүнө карабастан ишканалар, мекемелер жана уюмдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын жана Өкмөтүнүн, Премьер-министринин жана ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат.

4. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык бөлүмдөрү тарабынан мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөтүнүн актыларына ылайык келбеген чечимдер кабыл алынган учурларда, аким прокуратура органдарына, башкаруунун жогору турган тийиштүү мамлекеттик органдарына бир учурда кабарлоо менен, мындай чечимдердин аткарылышын токтото турууга укуктуу.

5. Аким өзүнүн компетенциясынын чектеринде тескемелерди чыгарат.

6. Аким белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу өкүлгө мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жана Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө сунуштама менен кайрылат.

(КР 2012-жылдын 16-июлундагы № 114, 2012-жылдын 3-августундагы № 149, 2019-жылдын 8-июлундагы № 83 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

12-берене. Акимдин биринчи орун басары жана орун басарлары

1. Акимдин биринчи орун басары жана орун басарлары акимдин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат жана бошотулат.

2. Аким жок болгон учурда, ал өзүнүн милдеттерин аткара албаганда же ал ээлеген кызмат ордунан бошотулганда акимдин милдеттерин акимдин биринчи орун басары 90 жумушчу күндөн көп эмес мөөнөткө аткарат. Аким жана акимдин биринчи орун басары жок болгон учурда, акимдин милдеттерин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшыруусу боюнча орун басарлардын бири 90 жумушчу күндөн көп эмес мөөнөткө аткарат.

(КР 2012-жылдын 17-мартындагы № 20 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-берене. Акимдин, анын орун басарларынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин ишин чектөөлөр

1. Аким, анын орун басарлары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин же жергиликтүү кеңештердин депутаттары боло албайт.

2. Акимге, анын орун басарларына, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын органдарынын жана аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине төмөнкүлөргө тыюу салынат:

1) педагогикалык, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы төлөнүүчү бөлөк иш менен алектенүүгө. Мында эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдары менен өз ара негизиндеги сүйлөшүүлөрүндө башкача каралбаса, окутуу, илимий жана башка чыгармачылык иш чет мамлекеттин, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдардын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эсебинен каржыланбайт;

2) жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенүүгө, уюштуруу-укуктук формасына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга жеке катышууга, ошондой эле өзүнүн кызмат абалын муниципалдык кызматчы же анын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн кандай болбосун тике же кыйыр пайда алуу менен ишкердикти жүзөгө ашырууда жеке же юридикалык жактарга көмөк көрсөтүү үчүн пайдаланууга;

3) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, мамлекеттик бийлик органында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында үчүнчү жактардын иштери боюнча ишке ишенимдүү адам же өкүл болууга;

4) маалыматты, материалдык-техникалык, каржы жана маалыматтык камсыз кылуу каражаттарын, кызматтык автотранспорт каражаттарын жана кызматтык иш үчүн гана арналган башка мамлекеттик мүлктү кызматтык эмес максаттарда пайдаланууга;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган кызматтык милдеттерин аткаруу менен байланыштуу жеке жана юридикалык жактардан сыйакыларды (ссудаларды, акчалай же башка сыйакыны, кызмат көрсөтүүлөрдү, көңүл ачууларга, эс алууларга, транспорт чыгымдарына төлөөнү ж.б.) жана белектерди алууга. Протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектер тийиштүүлүгүнө жараша Кыргыз Республикасынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын менчиги болуп таанылат жана акт боюнча тийиштүү болгон мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органга өткөрүлүп берилет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын ээлеген, туруктуу негизде ээлеп турган адам, протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алган белектерди тапшырса, аларды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте сатып ала алат.

6) өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин жана диний уюмдардын иштерин кандайдыр бир формада түзүүгө, аларга катышууга же көмөк көрсөтүүгө; кызмат иштерин партиянын программаларына жана чечимдерине баш ийдирүүгө тыюу салынат.

7) өзү менен туугандык мамилелерде болгон адамдарды (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сиңдилери жана балдары) түздөн-түз ага баш ийген кызматка дайындоого;

8) өзүнүн ыйгарым укугу болбой туруп, кызматы менен байланышкан милдеттенмелерди өзүнө алууга жана убада берүүгө;

9) мамлекеттик кызматчынын өзүнүн жана үй-бөлө мүчөлөрүнүн, ошондой эле анын жакын туугандары болуп саналган адамдардын жеке кызыкчылыктарын түздөн-түз козгогон маселелерди чечүү максатында өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга;

10) иш таштоолорду, митингдерди, манифестацияларды уюштурууга же ага катышууга же башка аракеттери менен мамлекеттик органдардын иштешине жана мамлекеттик кызматчылардын кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусуна тоскоолдук кылууга;

11) кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болуп калган, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кирүү мүмкүнчүлүгү чектелген маалыматтарды кызматтык милдеттери менен байланышпаган максаттарда ачыкка чыгарууга жана колдонууга;

12) эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдары менен өз ара негизиндеги сүйлөшүүлөрүндө башкача каралбаса, башкаруу органдарынын, камкорчулук же байкоо кеңештеринин, башка чет өлкөлүк коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдардын жана алардын Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн курамына кирүүгө;

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, муниципалдык органдарынын чет өлкөлүк мамлекеттердин мамлекеттик же муниципалдык органдары, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдар менен келишимдери боюнча жүзөгө ашырылуучу иш сапарлардан кошпогондо, жеке жана юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен Кыргыз Республикасынан тышкары кызматтык иш сапарларга чыгууга;

14) туруктуу негизде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын ээлеп турган адам катары жарыялоолор жана чыгып сүйлөөлөр үчүн калем акы алууга;

15) шайлоолорду даярдоодо жана өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын ишине, ошондой эле референдумдарды өткөрүү боюнча комиссиялардын ишине кийлигишүүгө.

3. Ушул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн талаптарды бузган кызмат адамдары ээлеген кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жоопкерчиликти тартышат.

4. Ушул берене жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актылары менен белгиленген чек коюулар жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башка кызмат адамдарына да жайылтылат.

(КР 2012-жылдын 10-августундагы № 164 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-глава
Акимди кызмат ордуна дайындоонун жана бошотуунун тартиби

14-берене. Акимдин кызмат ордуна дайындоо тартиби

1. Жогорку билими бар жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын аракетке жарамдуу жараны аким боло алат.

Кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу бар, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан Кыргыз Республикасынын жараны аким боло албайт.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2016-жылдын 27-январындагы № 1-р чечими

2. Аким Кыргыз Республикасынын Премьер-министри көрсөткөн талапкерлердин (3төн кем эмес) ичинен жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат. Мында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри акимдин бошогон кызмат орду пайда болгон күндөн тартып 30 жумушчу күндөн кеч эмес жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына талапкерлерди (3төн кем эмес) киргизет.

Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан тиешелүү сунуштамалар киргизилген күндөн тартып 15 жумушчу күндүн ичинде сунушталган талапкерлердин бирин тандап алат жана акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет.

3. Эгерде жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына депутаттардын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмеси катышса акимдин кызмат ордуна дайындоого сунуш кылуу үчүн талапкерлерди тандоо боюнча жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы болду деп эсептелет. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышында депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер тандалып алынды деп эсептелет. Эгерде талапкерлердин бири да депутаттардын добуштарынын зарыл санын ала албаса, добуш берүүнүн биринчи турунун жыйынтыгы боюнча добуштардын көбүрөөк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт.

Добуш берүүнүн экинчи турун өткөрүү үчүн эки талапкерди аныктоо мүмкүн болбогон учурда добуш берүүнүн экинчи туруна талапкерлерди аныктоо үчүн добуштардын бирдей санына ээ болгон талапкерлердин ортосунда орто аралыктагы тур өткөрүлөт.

Башка талапкерге караганда, добуш берүүгө катышкан депутаттардын көпчүлүк добуштарын алган талапкер добуш берүүнүн экинчи турунда тандап алынды деп эсептелет.

Эгерде экинчи турдун жыйынтыгы боюнча эки талапкер тең добуштардын бирдей санын алган учурда, ошол талапкерлер тандап алынды деп эсептелет жана алардын бирин акимдин кызмат ордуна дайындоо жөнүндө маселени чечүү үчүн Премьер-министрге сунуш кылынат.

Акимдин кызмат ордуна дайындоого сунуш кылуу үчүн талапкерди тандап алууну кийинки жыйналышка жылдыруу мүмкүн эмес.

4. Акимдин кызмат ордуна дайындоо сунуштоо үчүн талапкерлерди тандап алуу жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Талапкерлерди тандап алууну жүргүзүүнүн ушул беренеде жөнгө салынбаган тартиби жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын регламенти менен аныкталат.

5. Эгерде ушул берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине талапкерди сунуш кылбаган учурда, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын Президентине тийиштүү райондун жергиликтүү кеңештерин таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду дайындоо жөнүндө сунуш киргизүүгө укуктуу.

Акимдин бош кызмат ордуна жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы тарабынан сунуш кылынган талапкер Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан 10 жумушчу күндүн ичинде милдеттүү түрдө дайындалууга жатат.

6. (КР 2012-жылдын 17-мартындагы № 20 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы № 220, 2012-жылдын 17-мартындагы № 20, 2012-жылдын 3-августундагы № 149, 2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2014-жылдын 10-январындагы № 1 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

15-берене. Акимдин кызмат ордунан бошотулушунун тартиби

1. Аким Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан ээлеген кызмат ордунан төмөнкү учурларда бошотулушу мүмкүн:

1) өз арызынын негизинде;

2) прокуратура органдары тарабынан белгиленген мыйзамдарды, ченемдик укуктук актыларды аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн;

3) райондогу социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий кырдаалдын начарлашына алып келген өзүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган, ошондой эле жаманатты кылган жосунду жасаган учурда - депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын макулдугу менен;

3-1) төмөнкү негиздердин биринен улам ишенимин жоготкон учурда:

- кызыкчылыктардын кагылышуусунун тарабы болуп саналганда, анын алдын алуу жана/же аны жөнгө салуу боюнча өз убагында аракеттерди көрбөсө;

- жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенсе;

- коммерциялык уюмдардын башкаруу органында иштесе (мыйзамда каралган учурларды кошпогондо);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык декларацияда маалыматтарды бербесе же болбосо билип туруп анык эмес же толук эмес берсе;

- башка мамлекеттин жарандыгы бар экендигин жаап-жашырса;

3-2) өз убагында тиешелүү аймакта этностор аралык кагылышууларга алып келген мамилелерди жана кырдаалды жөнгө салуу боюнча компетенциясынын чектеринде чараларды көрбөсө;

4) соттун күчүнө кирген айыптоо өкүмүнүн негизинде;

5) сот тарабынан ал аракетке жөндөмсүз деп табылган учурда;

6) аны өлдү, дайынсыз жоголгон деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген, ошондой эле каза болгон учурда;

7) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жерине чыгып кеткен учурда;

8) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет өлкөлүк мамлекеттин жарандыгын алган учурда;

9) ишке туруктуу жарамсыздыктын натыйжасында өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда;

10) эгерде ал жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына катышкан депутаттардын үчтөн экисинин добушу менен колдоого алынса, жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышында депутаттардын жалпы санынын үчтөн бир депутаттарынын демилгеси боюнча;

10-1) эгерде ал жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына катышкан депутаттардын үчтөн биринин добуштары менен колдоого алынса, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин демилгеси боюнча.

11) (КР 2012-жылдын 3-августундагы № 149 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2. Акимге жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттары тарабынан ишеним көрсөтүлбөгөн учурда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри аны кызмат ордунан бошотуу жөнүндө чечим кабын алууга же жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын чечимине макул болбоого укуктуу.

3. Эгерде жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттары 3 айдын ичинде акимге ишеним көрсөтпөө жөнүндө кайталап чечим кабыл алган учурда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри аны ээлеген кызмат ордунан бошотот.

4. Аким кызмат ордунан бошотулган учурда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жаңы талапкер дайындалганга чейин акимдин милдетин аткаруучуну дайындай алат.

(КР 2012-жылдын 3-августундагы № 149, 2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2014-жылдын 10-январындагы № 1, 2015-жылдын 17-апрелиндеги № 85, 2016-жылдын 21-октябрында 169 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

4-глава
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишинин укуктук кепилдиктери жана жоопкерчилиги

16-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын актыларынын милдеттүүлүгү

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын анын компетенциясынын чектеринде кабыл алынган чечимдери, тиешелүү аймакта жайгашкан бардык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, менчигинин түрүнө карабастан ишканалар, уюмдар, мекемелер, ошондой эле кызмат адамдары, коомдук бирикмелер жана жарандар тарабынан аткарылышы милдеттүү.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын анын компетенциясынын алкагында кабыл алынган чечимдерин аткарбагандыгы үчүн кызмат адамдары жана жарандар мыйзам менен белгилеген тартипте жоопкерчилик тартат.

17-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан жергиликтүү жамааттардын укуктарын жана калктын кызыкчылыктарын коргоо

1. Аким жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган мамлекеттик бийлик органдарынын чечимдерин жокко чыгаруу же токтото туруу өтүнүчү менен жогору турган мамлекеттик бийлик органдарына кайрылууга укуктуу.

2. Жогору турган мамлекеттик бийлик органдары өз иштеринде райондун мамлекеттик администрациясынын сунуштарын кароого жана эске алууга, кароонун натыйжалары жөнүндө аларды мыйзамда белгиленген тартипте кабарлоого милдеттүү.

18-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияга келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

1. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, менчигинин түрүнө карабастан ишканалар (бирикмелер), уюмдар жана мекемелер, жарандар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында жоопкерчиликтүү, анын ичинде өз аракеттери же аракетсиздиги менен калктын кызыкчылыктарына, жергиликтүү чарбага, курчап турган чөйрөгө келтирген зыяндын, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациянын чечимдерин аткарбагандыгынын натыйжасында келтирилген чыгымдарды толук көлөмдө ордун толтуруу менен мүлктүк жоопкерчилик да тартышат.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тарабынан камсыз кылынат.

19-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жоопкерчилиги

1. Аким кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аракетинин же аракетсиздигинин натыйжасында келип чыккан жергиликтүү жамааттардын, менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын (бирикмелердин), уюмдардын, мекемелердин жана жарандардын бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча, ошондой эле укукка жатпаган аракеттердин натыйжасында келтирилген чыгымдын ордун толтуруу боюнча талаш-тартыштар сотто чечилет.

5-глава
Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши жана өткөөл жоболор

20-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби жана өткөөл жоболор

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2011-жылдын 22-июлунда № 59 жарыяланды

2. Областтардын жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана алардын жетекчилери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү чечимдерине чейин өздөрүнүн милдеттерин аткарууну улантат.

3. Өзүнүн чечимдерин 2 айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирүү Кыргыз Республикасынын Президентине сунуш кылынсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

- ушул Мыйзамды ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды кабыл алсын;

- өздөрүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

Р.Отунбаева

 

2011-жылдын 17-июнунда

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган