Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 Мыйзамына ылайык
2017-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a383ec6c-8da9-4631-8408-271a76dff520\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 17-июлу № 232 

"Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 10, 374-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьянын 3-бөлүгүндө "гранттардын" деген сөз "трансферттердин" деген сөз менен алмаштырылсын.

2. 6-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-статья. Бюджеттер аралык мамилелер

Бюджеттик укуктук мамилелерди жөнгө салуу маселелери, ошондой эле бюджеттик процесстерди уюштуруу жана жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик башкаруу органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы мамилелердин жыйындысы бюджеттер аралык мамилелер болуп саналат.

Бюджеттер аралык мамилелер мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы иш милдеттерди жана ыйгарым укуктарды так ажыратууга, республикалык жана жергиликтүү бюджеттин ортосунда кирешелерди жана чыгымдарды бирдиктүү бөлүштүрүүгө, бюджеттик жөнгө салуунун бирдиктүү методологиясына негизделет.

Республикалык бюджеттин жана жергиликтүү бюджеттердин ортосундагы өз ара мамилелер ушул Мыйзам, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

Бекитилген киреше булактарынын айрым түрлөрүн бюджеттин бир деңгээлинен бюджеттин башка деңгээлине берүүгө жол берилбейт.

Бюджеттер аралык мамилелер төмөнкү принциптерге негизделет:

- Кыргыз Республикасынын бюджет тутумундагы ар бир бюджетке кирешелерди бөлүштүрүү жана бекитүү;

- мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгымдар боюнча ыйгарым укуктарын туруктуу же узак мөөнөттүү негизде ажыратуу;

- бюджеттердин ортосунда жалпы мамлекеттик жана башка кирешелерди бөлүштүрүү нормативдерин туруктуу же узак мөөнөттүү негизде аныктоо;

- жергиликтүү бюджеттердин минималдуу бюджеттик камсыз кылуу деңгээлдерин теңдештирүү;

- чыгымдар боюнча ыйгарым укуктарды берүү же кошумча чыгымдарды талап кылган же бюджеттик кирешелерди жоготууга алып келген чечимдерди кабыл алууга байланышкан чыгымдардын ордун толтуруу;

Республикалык бюджеттин жана жергиликтүү бюджеттердин ортосундагы өз ара мамилелер жалпы мамлекеттик кирешелерден жана трансферттерден чегерүү нормативдерин белгилөө аркылуу жөнгө салынат.

Трансферттер тутумуна төмөнкүлөр кирет:

- теңдештирүүчү гранттар;

- дем берүүчү гранттар;

- категориялык гранттар;

- өз ара эсептешүү боюнча бир бюджеттен башка бюджетке берилүүчү каражаттар;

- бюджеттик ссудалар.".

3. 15-статьяда:

статья төмөнкүдөй мазмундагы 6 жана 7-бөлүктөр менен толукталсын:

"Эгерде республикалык бюджеттен берилген бюджеттик ссудалар бюджеттик жылдын аягына чейин жоюлбаган учурда, жоюлбаган ссуда жергиликтүү бюджеттерге чегерилүүчү жалпы мамлекеттик кирешелердин чегерүүлөрүнүн эсебинен республикалык бюджетке өндүрүлүп алынат.

Жергиликтүү бюджеттерден ссудаларды берүү тийиштүү келишим жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.";

6-15-бөлүктөр тиешелүүлүгүнө жараша 8-17-бөлүктөр деп эсептелсин;

8-бөлүк "ишканаларга жана мекемелерге" деген сөздөрдөн кийин ", бирдей деңгээлдеги бюджеттерге" деген сөздөр менен толукталсын;

9-бөлүктөгү ", ишин токтотпогон" деген сөздөр алып салынсын;

11-бөлүк алып салынсын.

4. III бөлүмдүн аталышындагы "гранттар" деген сөз "трансферттер" деген сөз менен алмаштырылсын.

5. 35-статьяда:

статьянын аталышындагы "категориялык, теңдештирүүчү жана дем берүүчү (үлүштүк) гранттар" деген сөздөр "Трансферттер" деген сөз менен алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 11 жана 12-бөлүктөр менен толукталсын:

"Өз ара эсептешүү боюнча бир бюджеттен башка бюджетке берилүүчү каражаттар ушул Мыйзамдын 16-статьясына ылайык өткөрүп берилет.

Бюджеттик ссудалар-кайтаруу, тез жана пайызсыз негизде башка бюджетке берилүүчү каражаттар. Бюджеттик ссудалар бюджеттик жылдын алкагында 12 айга чейинки мөөнөткө берилет. Бюджеттик ссудалар ушул Мыйзамдын 15-статьясына ылайык берилет.".

6. 36-статьянын аталышындагы жана текстиндеги тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "гранттар" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "трансферттер" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

7. 37-статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда "гранттар" деген сөздөр "трансферттер" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

К. Бакиев