Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 20-июлу № 240

Кыргыз Республикасынын "Ичүүчү суу жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын "Ичүүчү суу жөнүндө" Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 8, 394-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 4-статьяда

 

1-бөлүктө:

- "суу жана айыл чарбасы боюнча" деген сөздөр "айылды суу менен камсыздоо боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "турак жай коммуналдык чарбасынын ишканалары менен уюмдарынын ыйгарым укуктуу органы" деген сөздөр алып салынсын;

5-бөлүктүн биринчи абзацындагы "суу жана айыл чарбасы боюнча" деген сөздөр "айылды суу менен камсыздоо боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 

7-бөлүк алып салынсын.

2. 5-статьяда

аталышындагы жана статьянын бардык текстиндеги "жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын" деген сөздөр алып салынсын;

1-бөлүктүн үчүнчү абзацындагы "жана райондук" деген сөздөр алып салынсын;

2-бөлүктөгү ", жергиликтүү бюджеттер" деген сөздөр "бюджет" деген сөз менен алмаштырылсын.

 

3. 7-статьяда

1-бөлүктүн экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда берилсин: "Алар мамлекеттик, муниципалдык менчикте болушу мүмкүн.";

2-бөлүктөгү "ээси" деген сөз "менчик ээси" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү "ведомстволорго караштуу" деген сөздөр "тиешелүү" деген сөз менен алмаштырылсын, "айылдык калктуу конуш" деген сөздөр "айылдык округ" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 

4-бөлүктөгү "ээлери" деген сөз "менчик ээлери" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

8-бөлүк "мамлекеттик башкаруу органдары" деген сөздөрдөн кийин "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөр менен толукталсын;

11-бөлүк "мамлекеттик муктаждыктардын" деген сөздөрдөн кийин "жана жергиликтүү коомчулуктун муктаждыктарынын" деген сөздөр менен толукталсын, "мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жана муниципалдык" деген сөздөр менен толукталсын;

13-бөлүктөгү "жана жергиликтүү администрация" деген сөздөр "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу-тескөө органы" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

4. 9-статьяда:

1-бөлүктөгү "ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелеринин" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү "ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелери - тутумдун" деген сөздөр "менчик" деген сөз менен алмаштырылсын.

 

5. 13-статьяда:

3-бөлүктүн биринчи абзацындагы "ведомстволорго караштуу аймактын (шаардын, областтын, райондун) мамлекеттик администрациясынын жетекчиси" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруу-тескөө органынын жетекчиси," деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4-бөлүктөгү "берген администрация" деген сөздөр "берген орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын, "ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдарга" деген сөздөрдөн кийин "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү органына" деген сөздөр менен толукталсын.

 

6. 14-статьяда:

6-бөлүктөгү "жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жетекчилиги" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу-тескөө органынын жетекчилиги" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

7-бөлүктөгү "Ведомстволук баш ийген аймактагы мамлекеттик администрациянын жетекчиси" деген сөздөр "Тиешелүү аймактагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу-тескөө органынын жетекчиси" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

7. 16-статьянын 2-бөлүгүнүн биринчи абзацындагы ", сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелери" деген сөздөр алып салынсын.

 

8. 21-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана коммуналдык тиричилик муктаждыктары үчүн берилүүчү ичүүчү суу менен калкты камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүнүн тарифтери суу менен камсыз кылуу жана суу бөлүштүрүү тармактарын жана курулмаларын пайдаланууну жана күтүүнү жүзөгө ашыруучу ишканалардын сунушу менен, монополияга каршы аймактык органдар менен макулдашуу боюнча айылдык округдардын, поселкалардын жана шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленет.".

 

9. 22-статьянын 2-бөлүгүнүн үчүнчү сүйлөмү алып салынсын.

 

10. 23-статьянын 3-бөлүгү "ыйгарым укук берилген органдары" деген сөздөрдөн кийин "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөр менен толукталсын.

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

К. Бакиев