Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 18-февралы № 2

 

"Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 12, 531-ст.) төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-статья төмөнкүдөй мазмундагы 10-бөлүк менен толукталсын:

"Эсептөө палатасынын мүчөсү - Эсептөө палатасынын аудитору - ушул Мыйзамда белгиленген Эсептөө палатасынын ыйгарым укуктарын аткаруу жана камсыз кылуу боюнча тийиштүү алкакта милдеттери бар мамлекеттик кызмат орун.".

2. 2-статьянын 3-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасы ратификациялаган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

3. 9-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эсептөө палатасы Эсептөө палатасынын тогуз аудиторунан, алардын курамынан дайындалган Эсептөө палатасынын төрагасынан, аппаратынан жана анын аймактык бөлүмчөлөрүнөн түзүлөт.".

4. 12-статьяда:

1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эсептөө палатасынын жогорку органы болуп Эсептөө палатасынын төрагасынан жана Эсептөө палатасынын аудиторлорунан турган Эсептөө палатасынын Кеңеши эсептелет.";

3-бөлүктөгү "үчтөн экиси" деген сөздөр "жарымынан көбү" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. 16-статьяда:

1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эсептөө палатасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайланган Эсептөө палатасынын аудиторлорунун арасынан Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат.";

2 жана 3-бөлүктөр күчүн жоготту деп табылсын.

6. 17-статьянын 1-бөлүгүндөгү 1 жана 11-пункттар күчүн жоготту деп табылсын.

7. 19-статьянын 6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Эсептөө палатасынын төрагасы ушул Мыйзамда каралган учурларда Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ээлеген кызматынан бошотулат.".

8. 20-статьяда:

1-бөлүктөгү "10 жылдан" деген сөздөр "7 жылдан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Эсептөө палатасынын аудиторлорунун курамынын үчтөн бирин - Кыргыз Республикасынын Президентинин, үчтөн бирин - парламенттик көпчүлүктүн жана үчтөн бирин - парламенттик оппозициянын сунуштамасы боюнча шайлайт; ушул Мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтарынан бошотот.

Эсептөө палатасынын аудиторлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайланат.";

4-бөлүктөгү "Администрациясынын" деген сөз "Аппаратынын" деген сөз менен алмаштырылсын; "Конституциялык сотунун" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

9. 23-статьяда:

4-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Президенти" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча" деген сөздөр "Эсептөө палатасынын төрагасынын сунушу боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

10. 61-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эсептөө палатасынын төрагасы жыл сайын Эсептөө палатасынын иштери тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине отчет берет.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева