Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 19-июлундагы № 127 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\71642d7c-821e-4941-9fcf-9c2d034ea276\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 7-июлу № 79

"Маалыматташтыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Маалыматташтыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 2, 98-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-статьянын 3-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдеринде" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. 4-статьядагы "Кыргыз Республикасы түзгөн эл аралык келишимдер жана макулдашуулар, ошондой эле Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эл аралык укуктун принциптери жана ченемдери тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер жана макулдашуулар менен" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

3. 16-статьянын 3-бөлүгүңдөгү "мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары өз компетенциясынын чегинде чыгарган ченемдик актылар" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 17-статьянын 3-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасында кабыл алынган стандарттарды жана талаптарды" деген сөздөр "ченемдик укуктук актылардын талаптары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 18-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Маалыматтардын байланыш жана өткөрүп берүү тутумдары техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө мыйзамдарга ылайык келүүнү ырастоо жолжоболоруна тийиштүү болушу мүмкүн.".

6. 20-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Укуктан тышкары пайдалануудан улам менчик ээсине, ээлик кылуучуга, пайдалануучуга, юридикалык жана жеке жакка зыян келтириши мүмкүн болгон документтештирилген ар кандай маалымат корголууга тийиш.

Мамлекеттик жашыруун сырга жана ачык же купуя документтелген маалыматка киргизилген кабарларга карата маалыматты коргоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет".

7. 21-статьяда:

3-бөлүктө ", арбитраждык сот, бейтарап сот," деген сөздөр алып салынсын;

5-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасы ратификациялаган эл аралык келишимдерин" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 22-статьянын 2-бөлүгүндөгү "же арбитраждык сотко" деген сөздөр алып салынсын.

9. 24-статьяда:

2-бөлүктүн экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

" - транспорт жана коммуникациялар тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

- статистика тармагындагы ыйгарым укуктуу орган;";

3-бөлүк күчүн жоготту деп табылсын.

10. 25-статья күчүн жоготту деп табылсын.

11. 28-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"28-статья. Маалыматтык тутумдарга, технологияларга жана аларды

камсыз кылуу каражаттарына ылайыктуулугун ырастоо

жол-жоболору

 

Атаандаштыкка жөндөмдүүлүк сапатын камсыз кылуу жана ички рынокту коргоо үчүн техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте маалыматтык системаларга, технологияларга жана аларды камсыз кылуу каражаттарына ылайыктуулугун ырастоо жол-жобосу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.".

12. 29-статьянын 3-бөлүгүндөгү ", ошондой эле өндүрүүчүлөрдү стандарттардын жана сапаттын зарыл деңгээлин камсыз кылууга милдеттендирүүгө укуктуу" деген сөздөр алып салынсын.

13. 30-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Мамлекеттин маалыматтык инфраструктурасынын абалын эсепке алуу жана талдоо эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.".

14. 33-статьянын 2-бөлүгүндөгү "эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева