Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 26-июлу № 148

"Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 10, 854-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча ар кандай жөндөмөлөр түрүндөгү "Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети" тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "улуттук коопсуздук органы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 3-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3-статья. Терроризмге каршы аракеттенүүнүн укуктук негизи

 

Терроризмге каршы аракеттенүүнүн укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза жана Жазык-процесстик кодекстери, ушул Мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылар. ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер түзөт.".

3. 4-статьяда:

4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы терроризмге каршы аракеттенүүнү жана ыйгарым укук берилген мамлекеттик улуттук коопсуздук органдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдар ички иштер, коргонуу органдары, жазык-аткаруу тутуму, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар болуп саналат.";

8-бөлүктөгү "министрликтери, ведомстволору" деген сөздөр "мамлекеттик органдары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 5-статьянын 2-бөлүгүнүн алтынчы абзацындагы "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөр алынып салынсын.

5. 6-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-статья. Терроризмге каршы аракеттенүүнү жүзөгө ашыруучу

мамлекеттик органдардын компетенциясы

 

1. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенуү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

- акча каражаттары же башка мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) жөнүндөгү маалыматтарды, документтерди, кабарларды жана башка материалдарды чогултууну, иштеп чыгууну жана талдоону, ошондой эле терроризмди финансылоого каршы күрөшүүгө багытталган тийиштүү иш-чараларды жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына терроризмди финансылоого байланышкан тийиштүү маалыматтарды жиберет.

2. Терроризмге каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууга тартылган башка мамлекеттик органдардын компетенциясы Кыргыз Республикасынын Президенти же Өкмөтү тарабынан аныкталат.".

6. 10-статьяда:

2-бөлүктөгү "бардык министрликтер менен ведомстволор" деген сөздөр "мамлекеттик органдар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү "министрликтеринин, ведомстволорунун" деген сөздөр "мамлекеттик органдарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 19-статьянын 1-бөлүгүндөгү "талаптарды жана ченемдерди аткаруу" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларды аткаруу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 25-статьянын 1 жана 3-бөлүктөрүндөгү ар кандай жөндөмөлөр түрүндөгү "Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо кызматы" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 31-статьянын 3-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эл аралык келишимдерге" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 48-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"48-статья. Терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы эл аралык

кызматташтыктын укуктук негизи

 

Терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы эл аралык кызматташтыктын укуктук негизин Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары түзөт.".

11. 52-статьяда:

1-бөлүктөгү "Терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы эл аралык келишимдерге ылайык" деген сөздөр "Терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

              Президенти

 

Р. Отунбаева