Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 12-декабры № 234

 

"Шаар куруу жана архитектура жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Шаар куруу жана архитектура жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 3, 85-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 7-статьяда:

статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "7-статья. Шаар куруу жана архитектура ишин жөнгө салуу";

1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Шаар куруу-архитектура иши ушул Мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынат.".

2. 30-статьяда ", Кыргыз Республикасынын аймагындагы курулуштардын инвестициялык долбоорун иштеп чыгуунун, экспертизадан өткөрүүнүн жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө" Жобо жана башка мыйзам актылары" деген сөздөр "жана башка нормативдик укуктук актылар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 32-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- заказчынын тапшырмаларынын жана мыйзамдардын талаптарынын аткарылышын камсыз кылууга;".

4. 36-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"36-статья. Шаар куруу-архитектура ишинин субъекттеринин өз ара

мамилелери

 

1. Шаар куруу-архитектура ишинин субъекттери өз компетенциясынын чектеринде акысыз, 10 күндүн ичинде:

- шаар куруу-архитектура документтеринин бардык түрлөрүн карап чыгууга жана корутунду (макулдук) берүүгө, ошондой эле шаар куруу жана архитектура чөйрөсүндөгү башка маселелер боюнча түшүндүрүү берүүгө;

- өздөрүндө болгон маалыматтарды шаар куруу-архитектура документтерин иштеп чыгуучуларга берүүгө.

2. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары башкы пландарды, райондорду, кварталдарды деталдык пландаштыруу пландарын иштеп чыгууда жана кабыл алууда тийиштүү аймактын калкынын пикирин эске алуу максатында алар боюнча коомдук угууларды өткөрүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары коомдук угууларды өткөрүүнүн датасы жана убактысы жөнүндө алар өткөрүлүүчү күнгө чейин кеминде 2 ай мурда башкы пландардын, райондорду жана кварталдарды деталдык пландаштыруу пландарынын долбоорлорун бир убакта көрсөтүлгөн органдардын расмий сайтында жана жалпыга жеткиликтүү болгон кызматтык имараттарга жайгаштыруу менен жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу калкка маалымдоого милдеттүү.

3. Курулуш стадиясында курулуш субъекттери үчүнчү жактарды курулуш объекттери жөнүндө жер участогуна же болбосо кыймылсыз мүлк объектине, үчүнчү жак үчүн көрүнүктүү жерге курулуш ниетинин түрү, курулуш объектинин графикалык сүрөтү, курулуш объектинин параметрлери, объектинин дареги, курулуш субъекттери жөнүндө маалыматтарды (аталышы, байланыш маалыматы, лицензия номери), курулуш зонасын көрсөтүү менен жер участогунун схемасы, курулушка уруксат берилгени жана ал берилген мөөнөтү көрсөтүлгөн маалыматты жайгаштыруу аркылуу кабарландырууну камсыз кылууга милдеттүү.

4. Эгерде кыймылсыз мүлк объекттерин куруу жана башка өзгөртүүлөр жеке же юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын түздөн-түз бузган учурда, укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган жактар көрсөтүлгөн объекттердин курулушу жөнүндө чечимге соттук тартипте даттанууга укуктуу.

Жеке же юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган кыймылсыз мүлк объекттерин курууну же башка өзгөртүүлөрдү жүзөгө ашырууга жол берилбейт.

5. Курулуш ниетин ишке ашырууга жер участогун же белгиленген тартипти бузуу менен курулуш иштерине уруксат берген мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы курулуш субъекттери тарткан чыгымдардын ордун толтуруп берүүгө милдеттүү.

6. Көп квартиралуу үйгө караштуу жер участогунун чек араларын аныктамайынча жана натуралай чыгармайынча жана жайлардын менчик ээлеринин макулдугусуз үйдүн жанындагы жер участогунун аймагына кандай гана болбосун курулушту курууга жол берилбейт.".

5. 41-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"41-статья. Курулуп бүткөн объекттерди пайдаланууга киргизүүнүн

ылайыктуулугун баалоо

 

Курулган объект, мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, техникалык регламенттердин талаптарына, ал эми алар күчүнө киргенге чейин башка нормативдик укуктук актыларга жана долбоордук документтерге ылайыктуулугу баалануусу тийиш.

Баалоону жүргүзүүнүн тартиби, ылайыктуулугу бааланууга жаткан объекттердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Курууга уруксат берүү жана курулуп бүткөн объекттерди пайдаланууга киргизүүнүн ылайыктуулугун баалоо, жекече турак үйлөрдөн башка, ыйгарым укуктуу орган - мамлекеттик архитектуралык-курулуш көзөмөлү тарабынан жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган айрым объекттерди пайдаланууга берүү менчик ээси тарабынан өз алдынча жүзөгө ашырылат, мында объекттин коопсуздук талаптарына ылайыктуулугу үчүн жоопкерчиликти менчик ээси тартат. Бул учурда объекттин менчик ээси объекттин техникалык регламенттердин талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө курууга уруксат берген ыйгарым укуктуу органга кабарландыруу жөнөтүүгө милдеттүү. Эгерде курулуш иштери келишимдин негизинде жүзөгө ашырылса, кабарландырууга объекттин менчик ээси менен подряддык курулуш уюмунун ортосундагы объектти кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын көчүрмөсү тиркелет.

Белгиленген тартипти бузуу менен курулган объекттерди пайдаланууга берүүгө жол берилбейт.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев