Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4cc73bdb-d6d0-44fc-b6c8-0419fd6c135e\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 1-марты № 10

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(КР 2017-жылдын 20-январындагы № 6, 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамынын, КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги N 58 Кодексинин редакцясына ылайык)

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 49-статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"Администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин кайталанып жасалган ошол эле аракеттер, -

ээлеген кызмат ордунан четтетүүгө алып келет.".

2. 52-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"52-статья. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн шарттарын бузуу

 

Шайлоочу, байкоочу, талапкер жана анын өкүлдөрү тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдында үгүт жүргүзүү шарттарын бузуу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн он бештен жыйырмага чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ошол эле аракеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан жасалышы -

беш жүз эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин кайталанып жасалган ошол эле аракеттер -

шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыяланганга чейинки мезгилге жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтото турууга алып келет.".

3. 53-статьянын экинчи абзацында "элүүдөн жүз" деген сөздөр "сексенден жүз" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 53-1-статья менен толукталсын:

"53-1-статья. Талапкерлердин ар-намысына, кадыр-баркына жана

ишкердик беделине шек келтирүүчү маалыматтарды

тараткан теле- жана радиопрограммаларды алып берүү

 

Шайлоо дайындалган мезгилден тартып шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланганга чейин талапкерлердин, саясий партиялардын ар-намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине шек келтирүүчү маалыматтарды тараткан теле- жана радиопрограммаларды алып берүү -

бир миң эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттердин администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин кайталанып жасалышы -

шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланганга чейинки мезгилге жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтото турууга алып келет.".

5. 57-статьянын 1-бөлүгүнүн биринчи абзацында "төрагасынын орун басары," деген сөздөр алып салынсын.

6. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 58-1 жана 58-2-статьялар менен толукталсын:

"58-1-статья. Шайлоочулардын добуштарын эсептөөгө катышкан

адамдарга добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу

протоколдун көчүрмөсүн бербөө

 

Шайлоо комиссиясынын катчысынын шайлоочулардын добуштарын эсептөөгө катышкан адамга добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдун көчүрмөсүн бербөөсү -

эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен он өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

 

58-2-статья. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий интернет-сайтка

маалыматтарды жайгаштырбоосу

 

Борбордук шайлоо комиссиясынын жооптуу адамы тарабынан бардык шайлоо участкалары боюнча шайлоочулардын тизмелери жөнүндө, талапкердин, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялардын атайын эсебинде турган шайлоо алдындагы үгүттөөнү каржылоо үчүн каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды расмий интернет-сайтта жайгаштырбоосу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.".

7. 59-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"59-статья. Жарандардын шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө, шайлоо

дареги боюнча добуш берүүгө жана шайлоочулардын

тизмеси менен таанышууга укугун чектөө

Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө (шайлоо (референдум) күнү үгүт жүргүзүүнү кошпогондо) тоскоолдук кылуу, ошондой эле жарандардын шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө, шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга укугун бузуу же шайлоо дареги боюнча добуш берүү жөнүндө арызды кароонун мыйзамда белгиленген мөөнөттөрүн бузуу же арызды четке кагуунун себеби туурасында жүйөлүү жооп берүүдөн баш тартуу, ошого тете эле добуш берүүнүн жашыруундуулугун бузуу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.".

8. 506-статья төмөнкүдөй мазмундагы 9-пункт менен толукталсын:

"9) шайлоо комиссиялары.".

9. 508-статьянын 1-бөлүгүндө "49-68" деген сандар "57-64, 66-68" деген сандар менен алмаштырылсын.

10. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 508-1-статья менен толукталсын:

"508-1-статья. Шайлоо комиссиялары

 

Шайлоо комиссиялары администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана ушул Кодекстин 49-56-статьяларында каралган администрациялык айыптарды салат.".

11. 556-1-статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда:

экинчи абзацта "50, 51," деген сандар "49, 50, 51, 52, 53, 54, 55," деген сандар менен алмаштырылсын.

төртүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын.

 

2-берене.

 (КР 2017-жылдын 20-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

3-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

4-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

5-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев