Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 17-марты №20

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

"Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2011-жылдын 22-июлу, № 59) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 12-берененин 2-бөлүгү "акимдин биринчи орун басары" жана "орун басарлардын бири" деген сөздөрдөн кийин "90 жумушчу күндөн көп эмес мөөнөткө" деген сөздөр менен толукталсын.

2. 14-беренеде:

2-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

"Мында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри акимдин бошогон кызмат орду пайда болгон күндөн тартып 30 жумушчу күндөн кеч эмес райондук кеңешке талапкерлерди (3төн кем эмес) киргизет";

5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Эгерде ушул берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин райондук кеңеш Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерди сунуштабаган учурда, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри 20 жумушчу күндүн ичинде райондук кеңешке жаңы талапкерлерди (3төн кем эмес) сунуштайт.

Эгерде райондук кеңеш ушул берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерди кайра сунуштабаган учурда, анда Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин сунушу боюнча райондук кеңешти таркатат жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт.

Эгерде ушул берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министри райондук кеңешке талапкерлерди (3төн кем эмес) сунуштабаган учурда, анда райондук кеңеш 15 жумушчу күндүн ичинде ушул Мыйзамдын талаптарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерди өз алдынча тандап алат жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерди сунуштайт.

Райондук кеңеш тарабынан акимдин бош кызмат ордуна сунушталган талапкер 10 жумушчу күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан милдеттүү түрдө дайындалууга жатат.";

6-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

 

2-берене.

 

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2011-жылдын 22-июлу, № 59) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

39-берененин 2-бөлүгүнүн 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ушул Мыйзамда жана "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда, Премьер-министрдин же Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Президент тарабынан".

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

4-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын
            Президенти

 

А.Атамбаев