Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6e35c0f8-8d5e-4718-9e54-a65e780a3d0d\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 12-июлу № 105

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамынын, КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги N 58 Кодексинин редакцияларына ылайык)

 1-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

2-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

3-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

4-берене.

"Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 12, 501-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

17-1-статьяда "Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы)" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), Координациялык кеңештин мүчөлөрү, кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун кызматкерлерине алар тиешелүү мыйзамда каралган ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

5-берене.

"Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 12, 554-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

37-статьянын 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда "Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы)" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), Координациялык кеңештин мүчөлөрү, кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун кызматкерлери," деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

6-берене.

(КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги N 58 Кодексине ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот) 

7-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2011-жыл 2-декабрь, № 102) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 3-берененин 1-бөлүгүндө:

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 24-1-пункт менен толукталсын:

"24-1) Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинен кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун Координациялык кеңешинин (мындан ары - Улуттук борбор) мүчөлөрүн шайлоо жана мыйзамда каралган учурларда, шайлоо жана мөөнөтүнөн мурда кайра чакыртып алуу;";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 33-1-пункт менен толукталсын:

"33-1) Улуттук борбордун ар жылдык жана атайын баяндамаларын угуу;".

2. 27-берененин 11-бөлүгү "Акыйкатчы (Омбудсмен)" деген сөздөрдөн кийин ", Улуттук борбордун Координациялык кеңешинин төрагасы" деген сөздөр менен толукталсын.

3. 106-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) Координациялык кеңештин төрагасынын жана Улуттук борбордун директорунун.".

4. 117-берененин 2-бөлүгү "Акыйкатчы (Омбудсмен)" деген сөздөрдөн кийин ", Координациялык кеңештин төрагасы жана Улуттук борбордун директору" деген сөздөр менен толукталсын.

5. 23-глава төмөнкүдөй мазмундагы 126-1-берене менен толукталсын:

"126-1-берене. Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинен Улуттук борбордун Координациялык кенешинин мүчөлөрүн шайлоонун жана мөөнөтүнөн мурда кайра чакыртып алуунун тартиби

1. Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинен шайланган Координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөнгө чейин эки ай мурда Координациялык кеңештин төрагасы бул тууралуу Төрагага кабарлайт жана парламенттик көпчүлүктөн жана парламенттик оппозициядан Координациялык кеңештин жаңы мүчөлөрүн шайлоону сунуш кылат.

2. "Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө кирген күндөн тартып 10 күндөн кечиктирбестен Акыйкатчы (Омбудсмен) Координациялык кеңештин биринчи курамын түзүү жөнүндө Төрагага парламенттик көпчүлүктөн жана парламенттик оппозициядан Координациялык кеңештин мүчөлөрүн шайлоо тууралуу сунуш жиберет.

3. Координациялык кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлер депутаттар, парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын депутаттык фракциялары, ошондой эле саясий партиялар тарабынан сунушталышы мүмкүн.

4. Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинен Координациялык кеңештин мүчөлөрү парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланат.

Парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын жыйналыштары өз-өзүнчө өткөрүлөт жана алардын мүчөлөрүнүн жарымынан кем эмеси катышканда укук ченемдүү болуп эсептелет.

Тиешелүүлүгүнө жараша парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын мүчөлөрүнүн көбүрөөк сандагы добушуна ээ болгон парламенттик көпчүлүктөн талапкер жана парламенттик оппозициядан талапкер Координациялык кеңештин курамына шайланган болуп эсептелет. Талапкерлер боюнча добуш берүү ачык жүргүзүлөт.

5. Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинен Координациялык кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мыйзамда белгиленген тартипте анын Жогорку Кеңештин депутатынын кызматындагы ыйгарым укуктары токтотулган учурда, мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Бул учурда Координациялык кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарынын токтолушу жөнүндө чечим тиешелүүлүгүнө жараша парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция тарабынан кабыл алынат.

6. Координациялык кеңештин демилгеси боюнча Жогорку Кеңеш "Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинин 1-бөлүгүнүн 8 жана 9-пункттарында көрсөтүлгөн негиздер боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинен Координациялык кеңештин мүчөсүн кайра чакыртып алууну жүзөгө ашырат. Бул учурда Жогорку Кеңеш Координациялык кеңештин мүчөсүн мөөнөтүнөн мурда кайра чакыртып алуу жөнүндө маселени, Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин корутундусу болгондо, катышкандардын көпчүлүгүнүн добушу менен, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен чечет.".

6. 133-беренеде:

133-берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "133-берене. Акыйкатчынын (Омбудсмендин) жана Улуттук борбордун директорунун ар жылдык жана атайын баяндамалары";

берене төмөнкүдөй мазмунда 2-1-бөлүк менен толукталсын:

"2-1. Улуттук борбор жыл сайын 1-мартка чейин Жогорку Кеңешке өзүнүн иши жөнүндө баяндама жана өткөн жыл үчүн финансылык отчет берет.

Ар жылдык баяндама кыйноолорду жана катаал мамиленин алдын алуу чөйрөсүнүн абалы жөнүндө жалпы баа берүүнү, корутундуларды камтуусу тийиш. Ар жылдык баяндамада анын сунуштамаларын этибарга албастан, Улуттук борбордун ишине тоскоолдук кылган мамлекеттик органдар (кызмат адамдары) көрсөтүлүүсү тийиш.

Зарыл болгондо Улуттук борбор Жогорку Кеңешке эркиндигинен ажыратылган жана чектелген жайлардагы ашкереленген жана дароо чечүүнү талап кылган адам укуктарын одоно бузуулардын фактылары боюнча атайын баяндаманы (баяндамаларды) бере алат.";

3-бөлүктө:

- биринчи абзацта "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) баяндамасы" деген сөздөр "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) жана Улуттук борбордун директорунун баяндамалары" деген сөздөргө алмаштырылсын; "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) баяндамасын" деген сөздөр "алардын баяндамаларын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи абзацта "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) баяндама" деген сөздөр "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) жана Улуттук борбордун директорунун баяндамалар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүктө "Акыйкатчы (Омбудсмен) ар жылдык баяндама менен чыгып сүйлөй турган Жогорку Кеңештин жыйналышына" деген сөздөр "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) жана Улуттук борбордун директорунун ар жылдык жана атайын баяндамаларын угуу боюнча Жогорку Кеңештин жыйналышына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүктө "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) баяндамасын" деген сөздөр "Акыйкатчынын (Омбудсмендин) жана Улуттук борбордун директорунун баяндамаларын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

8-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев