Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 25-июлу № 122

 

"Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө"
 Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 761-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 3-беренеде:

- жыйырманчы абзацта "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укук берген мамлекеттик орган тарабынан" жана жыйырма алтынчы абзацта "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укук берген мамлекеттик органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- отуз үчүнчү абзацта "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 4-берененин 1-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 8-беренеде:

- үчүнчү абзацта "белгилейт" деген сөз "иштеп чыгат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- төртүнчү абзацта "жана кабыл алат" деген сөздөр алып салынсын;

- алтынчы абзацта "жана бекитет" деген сөздөр алып салынсын;

- он тогузунчу абзацта "бекитет" деген сөз "иштеп чыгат" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 9-беренеде:

- үчүнчү абзацта "белгилөөгө" деген сөз "иштеп чыгууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- төртүнчү абзацта "иштеп чыгууга жана аларды сактоо боюнча талаптарды белгилөөгө" деген сөздөр "жана аларды сактоо боюнча талаптарды иштеп чыгууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- жетинчи абзацта "кабыл алууга" деген сөздөр "иштеп чыгууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- сегизинчи-онунчу абзацтарда "белгилөөгө" деген сөз "иштеп чыгууга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 12-берененин 2-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 13-беренеде:

4-бөлүгүнүн сегизинчи абзацында, 5-бөлүгүндө жана 6-бөлүгүнүн жетинчи абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 15-беренеде:

2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "баалуу кагаздарды жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын" деген сөздөр алып салынсын.

8. 22-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи жана үчүнчү абзацтарында жана 24-берененин 1 жана 3-бөлүктөрүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 26-берененин 6-бөлүгүндө жана 27-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 29-берененин экинчи абзацында, 30-берененин 1-бөлүгүндө, 4-бөлүгүнүн экинчи абзацында, 5-бөлүгүнүн экинчи абзацында жана 31-берененин 1-бөлүгүнүн он бешинчи абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 36-берененин 4-бөлүгүнүн биринчи абзацында "ыйгарым укуктуу орган тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

12. 39-беренеде:

1-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларына жана баалуу кагаздарды соодалоо эрежелерине" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

13. 40-берененин 1-бөлүгүнүн сегизинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

14. 41-берененин 1, 3-бөлүктөрүндө, 4-бөлүгүнүн экинчи-бешинчи абзацтарында, 5 жана 6-бөлүктөрүндө ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" жана "баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. 42-берененин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган белгилеген" деген сөздөр; төртүнчү абзацында жана 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

16. 45-беренеде:

3-бөлүгүндө:

1-пунктунда "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пунктунда "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актылары жана анын ички документтери тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актылары" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 46-берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-9-бөлүктөр менен толукталсын:

"7. Депозитарийдик иштерди жүзөгө ашыруучу баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык клиринг боюнча иш-милдеттерди аткарууга укуктуу.

8. Өз ара милдеттенмелерди (баалуу кагаздар менен бүтүмдөр боюнча маалыматтарды жыйноо, салыштырып текшерүү, оңдоо жана алар боюнча бухгалтердик документтерди даярдоо) жана баалуу кагаздарды берүү боюнча кошуп эсептөөнү жана алар боюнча эсептешүүлөрдү аныктоо боюнча иштер клиринг боюнча иш-милдеттер деп таанылат.

9. Депозитарийлер баалуу кагаздар менен операциялар боюнча эсептешүүлөргө байланыштуу алар үчүн белгиленген тартипте эсептөөлөр жүргүзүүчү баалуу кагаздар рыногунун катышуучулары менен алардын келишимдеринин негизинде өз ара милдеттенмелерди аныктоодо даярдалган бухгалтердик документтерди аткарууга кабыл алат.".

18. 47-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

19. 49-берененин 3-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын.

20. 50-беренеде:

5-бөлүгүнүн он төртүнчү абзацында "Ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларына" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

21. 51-берененин алтынчы абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган белгилеген" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген" деген сөздөргө алмаштырылсын.

22. 52-берененин 3-бөлүгү "тийиштүү лицензияга" деген сөздөрдөн кийин "(клирингдик иштерди кошпогондо)" деген сөздөр менен толукталсын.

23. 55-берененин сегизинчи абзацында, 56-берененин 2-бөлүгүндө жана 57-берененин 5-бөлүгүндө "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

24. 59-беренеде:

1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын өзүн өзү жөнгө салуучу уюмунун статусун алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат.";

2-бөлүгүнүн алтынчы абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

25. 60-берененин 1-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында "баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев