Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2012-жылдын 3-августу № 149

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1004-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-беренеде:

төртүнчү абзацта ", район" деген сөз алып салынсын;

тогузунчу абзацта "аймактарда, шаарларда жана райондордо" деген сөздөр "аймактарда жана шаарларда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы - тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин - райондун жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын чогулушу;".

2. 4-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жергиликтүү жамааттар тарабынан айылдык аймактын жана шаардын өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдары аркылуу, ошондой эле жарандардын түздөн-түз катышуу жолу менен жүзөгө ашырылат.".

3. 6-берененин 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) жергиликтүү кеңештер (айылдык жана шаардык) - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары;".

4. 14-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жергиликтүү ченем чыгаруу (элдик) демилге укугуна жергиликтүү жамааттын үчтөн биринен кем эмес мүчөсү ээ болот.".

5. 20-берененин 6-бөлүгүндө:

8-пунктунда "Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун" деген сөздөр "Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондунун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11-пунктунда "өстүрүлгөн түшүмдү," деген сөздөр алып салынсын.

6. 21-беренеде:

2-бөлүгүнүн 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин - райондун жергиликтүү кеңештери жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналыштарын өткөрүүгө жана ушул Мыйзамга ылайык токтом түрүндө биргелешкен чечим кабыл алууга укуктуу.";

5-бөлүгүндө:

- бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы ", райондук" деген сөздөр алып салынсын;

- "жергиликтүү кеңеште азчылык" деген сөздөр "шаардык кеңеште азчылык" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Шаардык кеңештин депутаттары депутаттык фракцияларга же көпчүлүктүн фракцияларынын коалициясына бириккен учурда азчылыктын фракцияларына же фракциялардын коалициясына бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссияга берилет.".

7. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 21-1-берене менен толукталсын:

"21-1-берене. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы

 

1. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

1) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын - акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлик боюнча мыйзамда белгиленген тартипте сунуш киргизүү;

2) жылына бир жолудан кем эмес тиешелүү аймактагы иштердин абалы жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын отчетун угуу;

3) өз милдеттерин аткарбаганы же талаптагыдай эмес аткарганы үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысына жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын үчтөн экиси менен ишеним көрсөтпөөнү билдирүү;

4) "Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген санда аймактык шайлоо комиссиясынын курамына киргизүү үчүн талапкерликтерди Борбордук шайлоо комиссиясына көрсөтүү, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынын резервинин курамына талапкерликтерди көрсөтүү.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысына ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени демилгелөө катары жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн бири кол койгон жазуу жүзүндөгү сунуштамасы эсептелет. Сунуштамага кол койгон депутат өзүнүн кол тамгасын чакыртып алууга укугу жок.

3. Жыйналыш жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын ишинин уюштуруучулук-укуктук негизги формасы болуп эсептелет. Жыйналыштарды өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын регламентинде аныкталат.

4. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын жыйналышы жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмеси катышканда укук ченемдүү болот. Эгерде мыйзамда башкача каралбаса, жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алат.

5. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын биринчи жыйналышын тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин - райондун жергиликтүү кеңештеринин төрагаларынын ичинен жашы боюнча улуусу ачат.

6. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын жыйналыштары коомчулук үчүн ачык. Ар бир жаран жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышында бекитилген регламентке ылайык жыйналыштарга катышууга укуктуу.

Эгерде каралып жаткан маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жашыруун сырга кирген учурларда, жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы жабык жыйналыш өткөрүү жөнүндө чечим кабыл ала алат.

7. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын президиуму үч адамдан турган курамда жергиликтүү кеңештердин төрагаларынын ичинен шайланат. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын депутаттарынын ичинен катчылыкты жана эсептөө комиссиясын ар бири үч адамдан турган курамда шайлайт.

8. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы президиумдун курамынан жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын төрагасын шайлайт.

9. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын төрагасы, президиуму, катчылыгы жана эсептөө комиссиясы 1 жылга шайланат. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын президиумунун, катчылыгынын, эсептөө комиссиясынын кийинки курамы жана төрагасы ушул беренеде белгиленген тартипте шайланат.

10. Премьер-министр ушул Мыйзамдын 1-бөлүгүндө белгиленген маселелер боюнча жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышын чакырууга укуктуу, Премьер-министр тиешелүү жергиликтүү кеңештерге жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышын чакыруу жөнүндө кат жөнөтөт.

11. Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы токтом түрүндө чечим кабыл алат.

Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналыштарынын токтомуна жана протоколдоруна жергиликтүү кеңештердин бардык төрагалары кол коет жана бардык жергиликтүү кеңештердин мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.".

8. 23-беренеде:

биринчи абзацта "жана райондук кеңештерди" деген сөздөр алып салынсын;

2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

9. 29-берененин 1-бөлүгүндө ", райондогу" деген сөз алып салынсын.

10. 31-беренеде:

берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"31-берене. Шаардык жана айылдык кеңештердин компентенциясы";

 

1-бөлүктө "Шаардык, айылдык, райондук кеңеш" деген сөздөр "Шаардык жана айылдык кеңештер" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгүндө:

- 4-пунктунда "Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун" деген сөздөр "Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондунун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) талап кылынбаган жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануу.";

5-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

11. 35-беренеде:

1-бөлүгүндө "менен райондук кеңештери" деген сөздөр алып салынсын;

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жергиликтүү кеңештердин аппараттарынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына, ал эми жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналыштарынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жүктөлөт.".

12. 37-берененин 1 жана 5-бөлүктөрүндө ", райондук" деген сөздөр алып салынсын.

13. 39-берененин 6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Жергиликтүү кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурларда мүлкүнүн жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын тиешелүү башчылары тартышат, жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналыштарынын мүлкүнүн жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти райондун мамлекеттик администрацияларынын тиешелүү башчылары тартышат.".

14. 43-беренеде:

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Шаардын мэрин шайлоо жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи жыйналышынын күнүнөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирилбестен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат.

Шаардын мэри ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун түзүлгөн күндөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен шаардын мэрин шайлоону дайындайт.

Шаардын мэри шаардык кеңештин чакыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 90 календардык күн калганда ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи жыйналышы өткөнгө чейин шаардын мэрин шайлоо дайындалбайт.

Шаардын мэрин шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирилбестен өткөрүлөт.";

4-бөлүгүнүн алтынчы абзацында "азыраагын же" деген сөздөр алып салынсын.

15. 44-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда "шаардын" деген сөздөн кийин "жергиликтүү жамаатынын" деген сөздөр менен толукталсын.

16. 47-берененин 7-пунктунда "Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун" деген сөздөр "Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 49-беренеде:

2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айылдык кеңештин биринчи жыйналышынын күнүнөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен дайындалат.

Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун түзүлгөн күндөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоону дайындайт.

Айыл өкмөтүнүн башчысы айылдык кеңештин чакыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 90 календардык күн калганда ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнүн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айыл кеңешинин биринчи жыйналышы өткөнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо дайындалбайт.

Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт.".

3-бөлүктүн алтынчы абзацында "азыраагын же" деген сөздөр алып салынсын.

 

2-берене.

 

"Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 999-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 5-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндө ", райондук кеңештин төрагасы" деген сөздөр алып салынсын.

2. 9-берененин 2-пунктунда "райондук кеңештин бекитүүсүнө" деген сөздөр алып салынсын; "сунуш кылат" деген сөздөр "бекитет" деген сөзгө алмаштырылсын; "райондук кеңешке" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналышына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 10-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри ушул Мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын сунушу боюнча акимди кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот.".

4. 11-берененин 1-бөлүгүндө:

4-пунктунда "райондук кеңешке" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6) райондун чегинде кандай болбосун айылдык кеңештин сессиясын жана жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышын чакыруу жөнүндө маселени коюуга, кеңеш берүү добуш укугу менен алардын ишине катышууга укуктуу;".

5. 14-беренеде:

2-бөлүгүндө:

- ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "райондук кеңеш" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- "райондук кеңешке" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө "жергиликтүү кеңештин" жана "тиешелүү жергиликтүү кеңештин" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгүндө "райондук кеңештин" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүгүндө:

- ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "райондук кеңеш" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- "райондук кеңешке" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи абзацта "райондук кеңешти таркатат" деген сөздөр "тиешелүү райондун жергиликтүү кеңештерин таркатат" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 15-беренеде:

1-бөлүгүндө:

- 3-пунктунда "райондук кеңештин сессиясынын" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 10-пунктунда "райондук кеңештин" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 11-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

2 жана 3-бөлүктөрүндө "райондук кеңештин" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

3-берене.

 

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-беренеде:

жыйырманчы абзацта "райондун (райондук кеңеш)," деген сөздөр алып салынсын;

жыйырма биринчи абзацта ", райондун" деген сөз алып салынсын;

отуз экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жергиликтүү жамааттын (шаардын, айылдык аймактын) уставы - мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан жана кабыл алынган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттын ишин жөнгө салуучу жергиликтүү жамааттын негизги укуктук актысы;";

отуз үчүнчү абзацта ", райондун" деген сөз алып салынсын.

2. 44-берененин 2-бөлүгүнүн 4-пунктунда "51" деген сан "53" деген санга алмаштырылсын.

3. 47-беренеде "жана райондук" деген сөздөр алып салынсын.

4. 49-беренеде:

1-бөлүгүндө "жана райондук" деген сөздөр алып салынсын;

2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Талапкерлерди көрсөтүү укугу төмөнкүлөргө таандык:

1) шаарлардын жергиликтүү кеңештерине - саясий партияларга;

2) айылдык аймактын жергиликтүү кеңештерине - саясий партияларга, тиешелүү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналган шайлоочулардын топторуна жана өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга.".

5. 50-берененин 3-бөлүгүндө:

2-пунктунда "райондук жана" деген сөздөр алып салынсын;

3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

6. 51-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде турган талапкер добуш берүүдөн кийин депутаттык мандаттарды бөлүштүргөнгө чейин, тизмедеги талапкердин ордуна (кезектүүлүгүнө) талаптанууну көздөгөн талапкердин макулдугу менен, ошондой эле саясий партиянын жогорку жана аймактык органдарынын макулдугу менен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына өзүнүн талапкерлердин тизмесиндеги кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө арызы менен кайрылууга укуктуу.

Аймактык шайлоо комиссиясы саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде турган талапкердин арызына жана саясий партиянын жогорку жана аймактык органдарынын тиешелүү чечимдерине ылайык, шайланган талапкердин талапкерлердин тизмесиндеги кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө чечим кабыл алат.

Талапкерлердин тизмесинде турган талапкердин кезектүүлүгүн өзгөртүүгө макулдук берүү жөнүндө саясий партиянын жогорку жана аймактык органдарынын чечимдери саясий партиянын уставында белгиленген тартипте кабыл алынат.".

7. 4-главанын аталышында "Райондук жана" деген сөздөр алып салынсын.

8. 55-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"55-берене. Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын

шайлоо фонду

 

1. Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар шайлоо алдындагы өнөктүктү каржылоо үчүн ушул Мыйзамда белгиленген тартипте өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзөт.

2. Бишкек, Ош шаардык кеңештерине талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

1) талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин өз каражаттарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 эседен ашышы мүмкүн эмес;

2) саясий партиянын өз каражаттарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 5000 эседен ашышы мүмкүн эмес;

3) жеке жактардын кайрымдуулуктарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 эседен ашышы мүмкүн эмес;

4) юридикалык жактардын кайрымдуулуктарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 3000 эседен ашышы мүмкүн эмес.

Шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен саясий партиянын чыгымдарынын чектелген суммасы эсептик көрсөткүчтөн 150000 эседен ашышы мүмкүн эмес.

3. Ушул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн шаарларды албаганда, шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

1) талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин өз каражаттарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 500 эседен ашышы мүмкүн эмес;

2) саясий партиянын өз каражаттарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 5000 эседен ашышы мүмкүн эмес;

3) жеке жактардын кайрымдуулуктарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 эседен ашышы мүмкүн эмес;

4) юридикалык жактардын кайрымдуулуктарынын, алардын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 2000 эседен ашышы мүмкүн эмес.

Шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен саясий партияларынын чыгымдарынын чектик суммасы эсептик көрсөткүчтөн 50000 эседен ашышы мүмкүн эмес.".

9. 56-беренеде:

берененин аталышында "Райондук жана" деген сөздөр алып салынсын;

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесиндеги талапкерлердин ортосунда депутаттык мандаттарды бөлүштүрүү тизмени тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясында каттоодо белгиленген тизмедеги талапкерлердин жайгашуусунун тартибине ылайык жүргүзүлөт.

Эгерде саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде турган талапкер добуш берүү бүткөн күндөн тартып депутаттык мандаттарды бөлүштүргөнгө чейин, тизмедеги талапкердин ордуна (кезектүүлүгүнө) талаптанууну көздөгөн талапкердин макулдугу менен, ошондой эле саясий партиянын жогорку жана аймактык органдарынын макулдугу менен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына өзүнүн талапкерлердин тизмесиндеги кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө арызы менен кайрылган учурда, анда аймактык шайлоо комиссиясынын тийиштүү чечимине ылайык депутаттык мандаттарды бөлүштүрүү талапкерлердин бул тизмеде жайгашуусунун өзгөртүлгөн тартибине ылайык жүргүзүлөт.".

 

4-берене.

 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Өкмөт 3 айлык мөөнөттө:

1) мыйзамдарды ушул Мыйзамга ылайык келтирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштарды киргизсин;

2) өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин шайланган райондук кеңештердин депутаттары ушул берененин 4-бөлүгүнүн жоболорун эске алуу менен алар шайланган мөөнөттүн аягына чейин өз ыйгарым укуктарын сактайт.

4. 2008-жылдын 5-октябрында өткөрүлгөн шайлоонун натыйжалары боюнча шайланган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2012-жылдын 30-ноябрына чейин узартылсын.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев