Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2012-жылдын 20-ноябры № 185

 

Кыргыз Республикасынын
Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 4, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Кодекстин бүткүл тексти боюнча:

91-статьянын 1-бөлүгүнүн 3-пунктун, 237-статьянын 2-бөлүгүнүн 2-пунктун, 244-статьянын 3-бөлүгүн, 317-статьянын 3-бөлүгүн кошпогондо, "майып", "Майып" жана "бала кезинен майып болгондор" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам" жана "бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам" деген сөздөргө алмаштырылсын;

ар кандай жөндөмө формаларындагы "майып бала" жана "майып балдар" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бала" жана "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 20-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- иш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматына шарттарын жана эмгек акысын көрсөтүү менен бош жумуш орундарынын (вакансиялардын) бар экени жөнүндө маалыматтарды ай сайын берүүгө;".

3. 59-статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда "иш берүүчүлөрдүн ортосундагы макулдашуу боюнча башка уюмдан которуу тартибинде" деген сөздөр алып салынсын.

4. 66-статьянын 1-бөлүгүндө "(жеке жак болуп эсептелбеген иш берүүчүдөн тышкаркы учурларда)" деген сөздөр алып салынсын.

5. 70-статьянын 2-бөлүгүнүн расмий тилдеги текстинин биринчи сүйлөмүндө "Перемещение производится" деген сөздөр "Перемещение не производится" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 73-статьянын 1-бөлүгүндө "(үч айдан ашпаган мөөнөткө)" деген сөздөр алып салынсын.

7. 79-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 11-пункт менен толукталсын:

"11) сыноо мөөнөтүнүн канааттандыраарлык эмес натыйжалары (62-статьянын 7-бөлүгү).";

4-бөлүгү "иш берүүчүнүн" деген сөздөрдөн мурда "ушул Кодекстин же башка мыйзамдын тиешелүү статьясына, пунктуна шилтеме жасап, эмгек келишимин бузуунун негиздерин көрсөтүү менен," деген сөздөр менен толукталсын.

8. 83-статьянын 6-пунктунун мамлекеттик тилдеги текстинде "нече" деген сөз алып салынсын.

9. 85-статьянын 2-бөлүгүндө "иш берүүчүнүн сунушу боюнча" деген сөздөр алып салынсын.

10. 87-статьянын 1-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндө "календардык" деген сөз "жумушчу" деген сөзгө алмаштырылсын.

11. 91-статьянын 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда "I жана II топтогу майып" деген сөздөр "майыптуулугу I жана II топтордогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

12. Расмий тилдеги 106-статьянын 1-бөлүгүндө "при необходимости эпизодически" деген сөздөр "в необходимых случаях" деген сөздөргө алмаштырылсын.

13. 113-статьяда:

2-бөлүгүндө "жумуш күндөрү деп саналбайт" деген сөздөр "жумушчу эмес майрам күндөрү болуп саналат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө "Жалпы" деген сөз алып салынсын жана "дем" деген сөз "Дем" деген сөзгө алмаштырылсын.

14. 119-статьянын 1-бөлүгүндө "ага теңештирилген жерлерде" деген сөздөр "алыскы жана жетүүгө кыйын аймактарда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. 130-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндө "бир бөлүктүн" деген сөздөр "биринчи бөлүктүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

16. 132-статьянын 4-бөлүгүндө "башка кызматкер которуу тартибинде" деген сөздөр "жазуу жүзүндө башка кызматкер, ошондой эле ушул Кодекске жана башка мыйзамдарга ылайык ага эмгек келишимин түзүүдөн баш тартууга болбогон кызматкер" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 133-статьяда:

2-бөлүгүнүн бешинчи абзацынын мамлекеттик тилдеги текстинде "бала төрказа болгон" деген сөздөр "бала төрөлгөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы бөлүк менен толукталсын:

"Иш берүүчүнүн демилгеси боюнча кызматкерди кызмат акысы сакталбаган өргүүгө жиберүүгө жол берилбейт.".

18. 137-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кызматкерге арызы боюнча баласы үч жашка чыкканга чейин багуу үчүн эмгек акысы сакталбаган кошумча өргүү берилет. Тараптардын макулдашуусу боюнча ал үч жашка чыкканга чейин бала багуу үчүн өргүү кандай болбосун убакта жана кандай болбосун узактыкта берилиши мүмкүн.".

19. 147-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү "акты" деген сөздөн мурда ", ал иш берүүчү тарабынан катталууга тийиш болгон" деген сөздөр менен толукталсын.

20. 151-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү "төлөмдөр" деген сөздөн кийин ", эмгек акысына чегерилген райондук коэффициентти кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

21. 172-статьяда:

1-бөлүгүндө "Эгерде кызматкер иш берүүчүгө токтоп туруу башталганы жөнүндө жазуу жүзүндө эскертсе," деген сөздөр алып салынсын жана "иш" деген сөз "Иш" деген сөзгө алмаштырылсын;

2-бөлүгүндө "Эгерде кызматкер иш берүүчүгө токтоп туруу башталгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө эскертсе," деген сөздөр алып салынсын жана "иш" деген сөз "Иш" деген сөзгө алмаштырылсын.

22. 205-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"205-статья. Зыян учуру болгондо окуучуларга эмгек мыйзамдарынын

жайылтылышы

 

Окуучулук келишимдерге ылайык өз милдеттерин аткарууда кесиптик оору же болбосо ден соолугун башкача бузуу менен окуучуларга мертинүү келтирилген зыян учуру болгондо, зыяндын ордун толтуруу эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамдарды кошуп алганда эмгек мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат".

23. 237-статьянын 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда "I топтогу майыпты" деген сөздөр "майыптуулугу I топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамды" деген сөздөргө алмаштырылсын.

24. 244-статьянын 3-бөлүгүндө "I топтогу майыптарга" деген сөздөр "Майыптуулугу I топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

25. 317-статьянын 3-бөлүгүндө "I жана II топтогу майыптар" деген сөздөр "Майыптуулугу I жана II топтордогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

26. 333-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Бийик тоолуу шарттардагы эмгек акысына райондук коэффициенттер жана иш стажы үчүн кызматтык маянасына үстөктөр белгиленген райондордо айкалыштырып иштеген адамдардын эмгегине акы төлөө ошол коэффициенттерди жана үстөктөрдү эсепке албастан жүргүзүлөт.".

27. 335-статьянын 1-бөлүгүндө "жана ага теңештирилген жерлерде" деген сөздөр "райондордо жана алыскы жана барууга кыйын аймактарда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

28. 350-статьянын 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда "райондук" деген сөз "айлык акысына райондук" деген сөздөргө жана "айлык акысына" деген сөздөр "бийик тоолуу шарттардагы иш стажы үчүн кызматтык маянасына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

29. 363-статья - "коэффициенттерди" деген сөздөн мурда "эмгек акыга" деген сөздөр менен толукталсын.

30. 368-статьяда:

1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "бийик тоолуу райондорго теңештирилген жерлерде" деген сөздөр "алыскы жана барууга кыйын аймактарда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Ар жылдык акы төлөнүүчү кошумча өргүү берүүнү бир нече ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салууда кызматкерлер үчүн кыйла жагымдуу шарттар белгиленген ченемдик укуктук акт колдонулат.".

31. 412-статьяда:

1-бөлүгүндө "Мамлекеттик эмгек инспекциясы" деген сөздөр "эмгек инспекциясы жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүгүндө "Мамлекеттик эмгек инспекцияга" деген сөздөр "эмгек инспекциясы жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгү "түздөн-түз" деген сөздөрдөн кийин "эмгек инспекциясы жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда же" деген сөздөр менен толукталсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Атамбаев