Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  

 

2013-жылдын 1-февралы № 10

 

Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджети жана
2014-2015-жылдарга болжолу жөнүндө

(КР 2013-жылдын 30-декабрындагы № 226 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

 

1. Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджети кирешелер боюнча 90309257,7 миң сом (өнүктүрүү бюджетинин алкагындагы 3950218,8 миң сом гранттык каражаттарды кошкондо) жана чыгашалар боюнча 1-тиркемеге ылайык 97679739,2 миң сом суммасында бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджетинин тартыштыгынын чектик өлчөмү 6370481,5 миң сом суммасында белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджетинин тартыштыгын жабууга тышкы жана ички каржылоо булактарынан 6370481,5 миң сом суммасында каражат багытталсын.

(КР 2013-жылдын 30-декабрындагы № 226 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

2-берене.

 

1. Кыргыз Республикасынын 2014-2015-жылдарга консолидерленген бюджетинин болжолу 1-1-тиркемеге ылайык жактырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын 2014-2015-жылдарга республикалык бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын:

1) 2014-жылга кирешелер боюнча болжол - 89458215,3 миң сом суммасында (өнүктүрүү бюджетинин алкагында 4519382,8 миң сом суммасында гранттык каражаттарды кошкондо), 2015-жылга - 96590664,3 миң сом суммасында (өнүктүрүү бюджетинин алкагында 3098106,8 миң сом суммасында гранттык каражаттарды кошкондо);

2) 2014-жылга чыгашалар боюнча болжол - 105626289,8 миң сом, 2015-жылга - 107657345,0 миң сом суммасында;

3) Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджетинин тартыштыгынын болжолу - 16168074,6 миң сом суммасында, 2015-жылга 11066680,7 миң сом суммасында.

3. 2014-2015-жылдарга республикалык бюджеттин жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү аларды ар бир дайындуу мезгилде кабыл алууда тактоого жатат.

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджетинин киреше бөлүгү жана 2014-2015-жылдарга болжолу 1-2 жана 1-3-тиркемелерге ылайык булактар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөт.

 

4-берене.

 

Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджетинен чыгашаларды каржылоого каражаттар жана 2014-2015-жылдарга болжол 2, 2-1-тиркемелерге ылайык белгиленсин.

 

5-берене.

 

1. Кыргыз Республикасынын 2013-жылга өнүктүрүү бюджетинин чыгашалары жана 2014-2015-жылдарга болжолу 3-тиркемеге ылайык белгиленсин.

2013-жылы өнүктүрүү бюджеттин каржылоо үчүн каражаттар республикада төмөнкүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат:

1) ички булактардан - 3646155,5 миң сом;

2) тышкы булактардан: МИП - 14781278,0 миң сом, гранттык каражаттар - 3950218,8 миң сом.

2. Капиталдык салымдарды каржылоого бөлүнгөн каражаттардын көлөмү 2380,0 млн. сом суммасында бекитилсин жана алар артыкчылыктуу тартипте 2012-жылга бекитилген тизмедеги курулуш объектилерин бүткөрүүгө багытталсын.

Республикалык бюджеттен капиталдык салымдарды пландаштыруу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан жүзөгө ашырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кеңейтилген форматта тармактык комитет менен макулдашууга жиберилсин. Жергиликтүү бюджеттерден капиталдык салымдарды пландаштыруу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары тарабынан жүзөгө ашырылсын.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 11-апрелиндеги №25-р Чечими

 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун дотациялык органдарына стимулдоочу (үлүштүк) гранттарды каржылоонун артыкчылыгы 400,0 млн. сом суммасында белгиленсин.

(КР 2013-жылдын 30-декабрындагы № 226 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

6-берене.

 

1. Чыгашаларды каржылоо биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер боюнча (эмгек акы, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна чегерүүлөр, дары-дармектер, тамактануу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөкпулдар, социалдык жөлөкпулдар, стипендиялар жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна чегерүүлөр), ошондой эле мамлекеттик карыз милдеттенмелер жана калктын аманаттарын индексациялоо боюнча жүргүзүлөт.

2. Чыгашалардын корголгон беренелери бюджеттик мекемелердин штаттык санындагы бош орундарга жана ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн.

3. Чыгашалардын корголгон беренелерин каржылоо үчүн жоопкерчилик министрликтерге, ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга жүктөлөт.

4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 2013-2015-жылдарга жергиликтүү бюджеттердин чыгашаларын каржылоону биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер жана коммуналдык кызматтар боюнча жүзөгө ашыруу сунушталсын.

 

7-берене.

 

1. Белгиленсин:

1) Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусун уюштурууга каражаттар (республикалык маанидеги шаарларды кошпогондо) 2013-жылга 223877,8 миң сом суммасында;

2) бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын алыскы зоналардын оор, жагымсыз табигый-климаттык шарттарында жайгашкан Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануу ченеми 1 окуучуга күнүнө 10 сом эсебинде.

2. Жалпы билим берүүчү мектептердин 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусун уюштурууга бөлүнгөн каражаттарды өз убагында жана максаттуу пайдалануу үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары жоопкерчилик тартышат.

3. Жалпы билим берүүчү мектептердин 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусун уюштуруудан үнөмдөлгөн каражаттар республикалык бюджетке кайтарылып берилери белгиленсин.

(КР 2013-жылдын 30-декабрындагы № 226 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

8-берене.

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкүлөргө укуктуу:

1) эгерде бул республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул Мыйзамдын 1-беренесинде бекитилген сумманын чегинде, ушул Мыйзамдын тиркемелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;

2) тийиштүү органдар тарабынан кабыл алынуучу ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле өндүрүш көлөмдөрүнүн (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн), баалардын деңгээлинин өзгөрүшүнөн, түзүмдүк өзгөртүүлөрдөн келип чыккан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджеттери менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептерине тактоо киргизүүгө.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана тактоолор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан каралгандан жана кабыл алынгандан кийин аткарылат. Зарыл болгондо бул өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык комитети менен макулдашуу боюнча тиешелүү түзөтүүлөр жөнүндө Мыйзам кабыл алынганга чейин аткарылышы мүмкүн.

 

9-берене.

 

2013-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети боюнча жүгүртүлүүчү кассалык накталай акча 150000,0 миң сом суммасында белгиленсин.

 

10-берене.

 

Мурда областтардын бюджетинде турган мекемелерди 2013-жылга республикалык бюджеттен жалпы 189342,7 миң сом суммасында каржылоо 4-тиркемеге ылайык жүргүзүлсүн.

Мурда областтардын бюджетинде турган мекемелерди 2014-2015-жылдарга республикалык бюджеттен каржылоонун жалпы суммасынын болжолу 4-1, 4-2-тиркемелерге ылайык жактырылсын.

(КР 2013-жылдын 30-декабрындагы № 226 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-берене.

 

1. 2013-жылга чегерүүлөрдүн ченемдери төмөнкүлөрдөн белгиленсин:

1) жалпы мамлекеттик салыктык түшүүлөрдөн: салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгынан, шаарлар менен айылдардын жергиликтүү бюджеттери үчүн сатуудан түшкөн салыктан - 50 пайыз өлчөмүндө;

2) жер салыгынан, мүлк салыгынан, ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктан, милдеттүү патенттөөнүн негизиндеги салыктан бирдиктүү салыктын негизинде келип түшүүлөрдөн - шаарлар менен айылдардын жергиликтүү бюджеттеринин тескөөсүнө 100 пайыз өлчөмүндө;

3) иштелип чыгылган жери (жайгашкан жери) боюнча тиешелүү бюджеттерге жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салыктан (стратегиялык пайдалуу кендерди: алтынды, мунайзатты, газды алуудан тышкары роялти) - шаарлардын жана айылдардын жергиликтүү бюджеттерине 50 пайыз өлчөмүндө.

2. Өндүрүлгөн (казып алынган/иштеп чыгарылган) жана кызмат көрсөткөн жерлер боюнча эсеп-кысап эсептерин ачуу менен салык төлөөчүлөр тарабынан салыктык жана салыктык эмес милдеттенмелер боюнча төлөмдөр жүргүзүлсүн.

3. Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда салыктын ар бир түрү боюнча пландык келип түшүүлөрдөн чегерүүлөрдүн бекитилген ченемдеринин чектеринде ашыра аткаруу болжолдору болгондо жалпы мамлекеттик салыктардын суммаларын бөлүштүрүү белгиленсин.

4. Жергиликтүү салыктык жана салыктык эмес жыйымдардан келип түшкөн жергиликтүү бюджеттердин кирешелери башка деңгээлдердеги бюджеттерге алынууга жатпайт.

 

12-берене.

 

1. 2013-жылга республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттер үчүн категориялык гранттардын өлчөмдөрү 5-тиркемеге ылайык билим берүү чөйрөсү үчүн 6666625,8 миң сом чыгашалардын жалпы суммасында бекитилсин.

2. 2014-2015-жылдарга республикалык бюджеттен категориалдык гранттардын өлчөмдөрүнүн болжолу 5-тиркемеге ылайык жактырылсын.

(КР 2013-жылдын 30-декабрындагы № 226 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

13-берене.

 

1. 2013-жылга республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттер үчүн теңөөчү гранттардын өлчөмү кирешелерди теңдештирүү үчүн 6-тиркемеге ылайык чыгашалардын жалпы 696109,7 миң сом суммасында бекитилсин.

2. 2014-2015-жылдарга республикалык бюджеттен теңөөчү гранттардын өлчөмдөрүнүн болжолу 6-тиркемеге ылайык жактырылсын.

 

14-берене.

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 2013-жылы бюджеттик ссудалардын жана кредиттердин жергиликтүү бюджеттерден республикалык бюджетке кайтарылышын 7-тиркемеге ылайык жалпы 42914,2 миң сом, 2014-жылы - 28383,8 миң сом, 2015-жылы - 42590,7 миң сом суммасында камсыз кылсын.

 

15-берене.

 

Минималдык эмгек акынын өлчөмү 2013-жылга - 840,0 сом, 2014-жылга - 900,0 сом, 2015-жылга - 970,0 сом суммасында белгиленсин.

 

16-берене.

 

1. Бюджеттик мекемелер, чарбакер субъекттер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан максаттуу багытталышы боюнча пайдаланылбаган республикалык бюджеттин каражаттары тиешелүү бюджетке өндүрүп алынууга жатат.

Кайтарып берүү негизинде берилген бюджеттик каражаттарды өз убагында кайтарбоо, ошондой эле аларды пайдаланганы үчүн пайыздарды төлөөнүн мөөнөтүн өткөрүп жиберүү мамлекеттик колдоонун бардык түрлөрүн кыскартууга же токтотууга жана кызмат адамдарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул Мыйзамдын беренелерин аткарбаганы үчүн жоопкерчиликке тартууга негиз катары кызмат кылат.

2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлөрдө жайгашкан мекемелерин кошпогондо, бюджеттик мекемелерге казына тутумун четтеп өтүү менен атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулганда атайын каражаттын 100 пайызы республикалык бюджеттин кирешесине алынат.

3. 2013-жылдын 1-январынан тартып атайын каражаттарга салык жоюлгандыгына жана республикалык бюджеттен бул кирешенин азайып кетишин алдын алуу зарылдыгына байланыштуу калкка бюджеттик мекемелер көрсөткөн акы төлөнүүчү кызматтардын бааларынын тарифи 2012-жылдын деңгээлинде сакталсын.

 

17-берене.

 

Коомдук уюмдардын, чыгармачыл бирликтердин, өздүк көркөм чыгармачыл жамааттардын чыгашаларын каржылоого ушул бюджетте көрсөтүлгөн алкактарда жол берилет.

 

18-берене.

 

Үстүдөгү жылы кошумча финансы ресурстарын талап кылган, кабыл алынган ченемдик укуктук актылар боюнча чыгашалар кийинки жылдын бюджетинде каралат.

 

19-берене.

 

Сот органдарынын чечимдери боюнча жеке адамдарга аткаруу барагы боюнча төлөмдөр тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылсын.

 

20-берене.

 

Пилоттук министрликтердин жана ведомстволордун 2013-2015-жылдарга программалык бюджети 8-тиркемеге ылайык жактырылсын.

 

21-берене.

 

Акционердик коомдор тарабынан казыначылык тутуму аркылуу акциялардын мамлекеттик пакетине дивиденддердин милдеттүү төлөнүшү камсыз кылынсын.

Акционердик коомдорго бюджетке салыктык төлөөлөрдөн жана акционерлерге дивиденддерди төлөөлөрдөн кийин коомдун пайдасынын бир бөлүгүн (таза пайда) уставдык капиталды көбөйтүүгө багыттоого укук берилсин.

 

22-берене.

 

"Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджети жана 2014-2015-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткарбаганы үчүн министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларды ээлеген кызмат ордунан бошотууга чейин жоопкерчилик жүктөлсүн.

 

23-берене.

 

Ушул Мыйзам 2013-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Атамбаев