Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2013-жылдын 11-июлу № 131

 

"Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 751-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 4-берененин 1-бөлүгүнүн жетинчи абзацында "конституциялык мыйзамдарда, мыйзамдарда" деген сөздөр алып салынсын.

2. 6-беренеде:

3-бөлүгү "түп нуска" деген сөздөрдөн мурда ушул берененин 4-бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Конституциянын мамлекеттик тилдеги текстинин төмөнкүлөрдө баяндалган расмий тилдеги тексти менен айырма болгон учурларда:

- 2-берененин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацында;

- 12-берененин 2-бөлүгүнүн үчүнчү жана төртүнчү абзацтарында;

- 14-берененин 4-бөлүгүндө;

- 18-беренеде;

- 19-берененин 2-бөлүгүндө;

- 20-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында;

- 52-берененин 3-бөлүгүндө;

- 64-берененин 9-бөлүгүнүн 1-пунктунда;

- 73-берененин 3-бөлүгүнүн 5 жана 7-пункттарында;

- 74-берененин 2-бөлүгүнүн 4-пунктунда;

- 74-берененин 4-бөлүгүнүн 7-пунктунда;

- 74-берененин 5-бөлүгүнүн 5-пунктунда;

- 86-берененин 1-бөлүгүндө;

- 89-берененин 5 жана 6-пункттарында;

- 90-берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө;

- 95-берененин 7-бөлүгүнүн экинчи абзацында;

- 97-берененин 10-бөлүгүндө;

- 99-берененин 1-бөлүгүндө;

- 108-беренеде;

- 112-берененин 1-бөлүгүндө расмий тилдеги текст түп нуска деп эсептелет.".

3. 11-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Өзгөртүүнү жана (же) толуктоону караган ченемдик укуктук актынын аталышы өзгөртүү жана (же) толуктоо киргизилүүчү ченемдик укуктук актынын аталышын, ошондой эле жөнгө салынуучу коомдук мамилелердин чөйрөсүнө кыскача көрсөтмөнү камтый алат.".

4. 22-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдаган субъектинин байланыш маалыматтарын (дарегин, анын ичинде электрондук, факсимилдик кабарларды кабыл алуучу телефон номерлерин), ошондой эле сунуштарды жана сын-пикирлерди кабыл алууга жооптуу аткаруучунун фамилиясын, атын жана байланышуучу маалыматтарын;".

5. 31-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ченемдик укуктук актыны же анын түзүмдүк элементин расмий чечмелөө (түшүндүрүү) Конституцияны кошпогондо, ошол актыны кабыл алган же чыгарган ченем чыгаруучу орган же кызмат адамы тарабынан ченемдик укуктук актыны кабыл алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев