Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2013-жылдын 30-июлу № 165

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 286-1-берене 2016-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 287-берененин 1-бөлүгүндө:

он үчүнчү сабындагы:

"

┌──────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────┐

│2013-жылдын 1-январынан тартып│                │           │1000     │

│                              │                │           │даанасы  │

│                              │                │           │үчүн 120 │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 8%,    │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даанасы  │

│                              │                │           │үчүн 180 │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

└──────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┘

"

деген сөздөр

"

┌──────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────┐

│2013-жылдын 1-январынан       │                │           │1000     │

│2013-жылдын 31-декабрын кошо  │                │           │даанасы  │

│алганда                       │                │           │үчүн 120 │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 8%,    │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 180 │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

│2014-жылдын 1-январынан       │                │           │1000     │

│2014-жылдын 31-декабрын кошо  │                │           │даанасы  │

│алганда                       │                │           │үчүн 280 │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 8%,    │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 360 │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

│2015-жылдын 1-январынан       │                │           │1000     │

│2015-жылдын 31-декабрын кошо  │                │           │даанасы  │

│алганда                       │                │           │үчүн 350 │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 8%,    │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 450 │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

│2016-жылдын 1-январынан тартып│                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 580 │

│                              │                │           │сом      │

└──────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┘

"

деген сөздөргө алмаштырылсын;

он төртүнчү сабындагы:

"

┌──────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────┐

│2013-жылдын 1-январынан тартып│                │           │1000     │

│                              │                │           │даанасы  │

│                              │                │           │үчүн 6   │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 3,6%,  │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даанасы  │

│                              │                │           │үчүн 24  │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

└──────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┘

"

деген сөздөр

"

┌──────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────┐

│2013-жылдын 1-январынан       │                │           │1000     │

│2013-жылдын 31-декабрын кошо  │                │           │даанасы  │

│алганда                       │                │           │үчүн 6   │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 3,6%,  │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 24  │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

│2014-жылдын 1-январынан       │                │           │1000     │

│2015-жылдын 31-декабрын кошо  │                │           │даанасы  │

│алганда                       │                │           │үчүн 8   │

│                              │                │           │сом МЧБ  │

│                              │                │           │эсепте-  │

│                              │                │           │лүүчү    │

│                              │                │           │эсептик  │

│                              │                │           │наркынан │

│                              │                │           │+ 4%,    │

│                              │                │           │бирок    │

│                              │                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 30  │

│                              │                │           │сомдон   │

│                              │                │           │кем эмес │

│2016-жылдын 1-январынан тартып│                │           │1000     │

│                              │                │           │даана    │

│                              │                │           │сигарет  │

│                              │                │           │үчүн 100 │

│                              │                │           │сом      │

└──────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┘

деген сөздөргө алмаштырсын;

он бешинчи сабы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

┌──────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────┐

│Сигариллалар:                 │2402            │1000 даана │500,00   │

│2014-жылдын 1-январынан       │                │           │сом      │

│Сигаралар:                    │2402            │1 даана    │40,00    │

│2014-жылдын 1-январынан тартып│                │           │сом      │

└──────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┘

"

он алтынчы сабы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

┌──────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────┐

│Ферменттелген тамекиден 2     │2403            │килограмм  │368,00   │

│тышкары тамекини камтыган     │                │           │сом      │

│башка буюмдар:                │                │           │         │

│2014-жылдын 1-январынан       │                │           │         │

│тартып                        │                │           │         │

└──────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┘

";

3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев