Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2013-жылдын 5-августу № 188

 

 «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

1-берене.

 

«Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 761-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 8-берене төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи - онунчу абзацтар менен толукталсын:

«- баалуу кагаздар рыногунда кесипкөй ишти лицензиялоону ишке ашырат;

- лицензиялоо жөнүндө жана баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдарда белгиленген талаптар бузулган учурда аталган лицензияларды убактылуу токтотот, чакыртып алат (жокко чыгарат);

- баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын реестрин жүргүзөт;».

2. 9-беренеде:

берене төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

«- лицензиялоо жөнүндө жана баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдарга ылайык баалуу кагаздар менен кесипкөй иш жүргүзүүгө лицензияларды берет, аракетин убактылуу токтотот жана чакыртып алат (жокко чыгарат);»;

он тогузунчу абзац «баалуу кагаздардын жеке эмиссиясын каттагандык» деген сөздөрдөн мурун «баалуу кагаздардын ачык сунушталышын,» деген сөздөр менен толукталсын.

3. 13-беренеде:

4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы жана жетинчи абзацтар менен толукталсын:

«- баалуу кагаздарды чыгаруунун мамлекеттик каттоо номери;

- баалуу кагаздарды жайгаштыруу башталган жана бүткөн дата;»;

6-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы жана жетинчи абзацтар менен толукталсын:

«- баалуу кагаздарды чыгаруунун мамлекеттик каттоо номерин;

- баалуу кагаздарды жайгаштыруу башталган жана бүткөн датаны;».

4. 15-берене:

төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-бөлүк менен толукталсын:

«2-1. Эгерде эмитент ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектини каттатпаса, баалуу кагаздардын эмиссиясынын учурунда баалуу кагаздарды ачык сунуштоого тыюу салынат.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-бөлүк менен толукталсын:

«4-1. Ачык сунуштоонун шарттары жана проспекти катталган баалуу кагаздардын ачык эмиссиясында алар ачык сунуштоо шарттарында жана проспектиде белгиленген мөөнөттүн ичинде, бирок баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттары жана проспекти мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып бир жылдан ашык эмес мезгилде ачык сунушталышы мүмкүн.».

5. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 16-1-берене менен толукталсын:

«16-1-берене. Баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоо

 

1. Ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоо үчүн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкүдөй документтер берилет:

- арыз;

- баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдардын талаптарына жооп берген баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттары;

- баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдардын талаптарына жооп берген проспект;

- эмитенттин юридикалык жак катары катталганын ырастаган документтин көчүрмөсү (эгерде эмитент мындай документти мурда бербесе);

- уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кошуу менен юридикалык жактын уставынын көчүрмөсү (эгерде эмитент мурда мындай документтерди бербесе);

- баалуу кагаздарды ачык сунуштоо жөнүндө эмитент кабыл алган чечимди ырастоочу документтин көчүрмөсү;

- баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти каттоо үчүн комиссиялык жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ.

2. Баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган алар баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген күндөн тартып 15 жумушчу күндүн ичинде баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоо жөнүндө чечим кабыл алат.».

6. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 17-1-берене менен толукталсын:

«17-1-берене. Баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоодон баш тартуу

 

1. Баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти төмөнкүдөй учурларда мамлекеттик каттоодон баш тартат:

- эгер эмитенттин баалуу кагаздарды ачык сунуштоону ишке ашыруусу баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдардын талаптарына каршы келсе;

- ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоо учун берилген документтердеги маалыматтар баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдардын талаптарына шайкеш келбесе;

- документтерден анык эмес маалыматтар табылса.

2. Ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоодон баш тартылган учурда, баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бул тууралуу арыз ээсине мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен баш тартуунун себебин жана анын негизин көрсөтүү менен жазуу жүзүндө билдирүүгө тийиш.

3. Ачык сунуштоонун шарттары жана проспектти мамлекеттик каттоодон баш тартылган баалуу кагаздар ачык сунушталбайт.».

7. 22-беренедеги «же анын ордун алмаштыруучу проспект» жана «же ордун алмаштыруучу проспектке» деген сөздөр алып салынсын.

8. 23-беренеде:

берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«23-берене. Баалуу кагаздардын ачык сунушталышын токтотуу жана ачык сунуштардын шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоону жокко чыгаруу

 

1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«Убактылуу токтотуунун мөөнөтү бүткөндө жогоруда аталган бузуулар четтетилбеген учурда, баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган баалуу кагаздарды ачык сунуштоо болгон жок деп тааныйт жана ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоону жокко чыгарат.».

9. 26-берененин 6-бөлүгүндөгү «баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү» деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 27-берененин 3-бөлүгүнүн биринчи абзацындагы «ишке ашпаган деп таанууга» деген сөздөрдөн кийин «жана баалуу кагаздарды ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоону жокко чыгарууга» деген сөздөр менен толукталсын.

11. 35-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда баалуу кагаздарды мамлекеттик каттоону;»;

жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Баалуу кагаздардын ачык эмиссиясында эмиссиянын жол-жобосу төмөнкү этаптар менен толукталат:

- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоо;

- баалуу кагаздарды ачык сунуштоо жөнүндө маалыматты ачуу.»;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон өтпөгөн баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү жасоого тыюу салынат.».

12. 36-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«36-берене. Баалуу кагаздарды мамлекеттик каттоо жана баалуу кагаздарды чыгаруунун жыйынтыктары

 

1. Уюштуруучулук чыгарылыштагы акцияларды мамлекеттик каттоо үчүн эмитент каттоочу органга төмөнкүдөй документтерди берет:

- каттоо үчүн арызын;

- эмитенттин юридикалык жак катары катталганын ырастоочу документтин көчүрмөсүн;

- юридикалык жактын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрүн;

- уставдык капиталдын төлөнгөнүн ырастаган документтерди;

- каттоо жыйымын төлөгөндүгүн ырастоочу документти.

2. Жеке эмиссияда (жашыруун жайгаштыруу), баалуу кагаздарды мамлекеттик каттоо үчүн эмитент каттоочу органга төмөнкү документтерди берет:

- каттоо үчүн арызын;

- эмитенттин юридикалык жак катары катталганын ырастоочу документтин көчүрмөсүн (акционердик коом болуп эсептелбеген юридикалык жактар үчүн);

- юридикалык жактын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрүн (акционердик коом болуп эсептелбеген юридикалык жактар үчүн);

- ыйгарым укуктуу орган тарабынан баалуу кагаздарды чыгаруу жана жабык жайгаштыруу жөнүндө кабыл алынган чечимди ырастоочу документтин көчүрмөсүн;

- документтик баалуу кагаздар чыгарылган учурда баалуу кагаздардын бланктарынын үлгүлөрүн;

- каттоо жыйымын төлөгөндүгүн ырастоочу документти.

3. Ачык эмиссияда баалуу кагаздарды мамлекеттик каттоо аларды мамлекеттик каттоо үчүн берилген документтердин негизинде ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти каттоо менен бир учурда ишке ашырылат. Эмитент тарабынан баалуу кагаздарды чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү кошумча берилет.

4. Баалуу кагаздарды мамлекеттик каттоодо ошол чыгарылышына мамлекеттик каттоо номери ыйгарылат. Мамлекеттик каттоо номерин ыйгаруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкү учурларда баалуу кагаздарды чыгарууну каттоого же мамлекеттик каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алууга милдеттүү:

- уюштуруучулук чыгарылыштагы акцияларды мамлекеттик каттоодо жана жабык жайгаштыруу үчүн арналган баалуу кагаздарды чыгарууда, ушул беренеде көрсөтүлгөн документтерди алган күндөн тартып 5 жумушчу күндөн кечиктирилбестен;

- ачык жайгаштырууга арналган баалуу кагаздарды чыгарууну мамлекеттик каттоодо, ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти мамлекеттик каттоо үчүн белгиленген мөөнөттөрдө.

5. Баалуу кагаздарды мамлекеттик каттоо үчүн комиссиялык жыйым алынат, анын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

6. Ачык эмиссиянын жыйынтыктары ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык чыгарылат. Чыгарылган баалуу кагаздардын бардыгы жайгаштырылбаган учурда ачык сунуштоо ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык болуп өттү деп эсептелет, баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштырылган баалуу кагаздардын санында болду деп таанылат. Жайгаштырылбаган баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жокко чыгарылууга жатат.

7. Акциялардын уюштуруучулук чыгарылышын мамлекеттик каттоо акциялардын уюштуруучулук чыгарылышынын жыйынтыктарын таануу болгондугун билдирет.

8. Эгерде баалуу кагаздарды жайгаштыруу мөөнөтү аяктаганда аларды жайгаштыруу баалуу кагаздарды чыгарууну болду деп таануу үчүн зарыл болгон Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген баалуу кагаздардын минималдык санынан аз эмес жайгаштырылса, жабык жайгаштыруу үчүн арналган баалуу кагаздарды чыгаруунун жыйынтыгы болду деп таанылат. Мында, чыгарылган баалуу кагаздардын бардыгы жайгаштырылбаган учурда, жайгаштырылган баалуу кагаздардын санында баалуу кагаздарды чыгаруу болду деп таанылат. Жайгаштырылбаган баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жокко чыгарылууга жатат.

Мындай баалуу кагаздарды жайгаштыруу бүткөндөн кийин эмитент 30 күндөн кечиктирбестен баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органга төмөнкү маалыматтарды камтыган билдирүү берүүгө милдеттүү:

1) баалуу кагаздарды жайгаштыруу башталган жана бүткөн датаны;

2) жайгаштырылган баалуу кагаздардын санын;

3) бир баалуу кагазды жайгаштыруунун баасын;

4) баалуу кагаздарды жайгаштыруу үчүн түшүүлөрдүн жалпы көлөмүн, анын ичинде:

- улуттук валютада акчалай каражаттардын көлөмүн;

- төгүлгөн учурга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча Кыргыз Республикасынын валютасында туюнтулган чет өлкө валютасынын көлөмүн;

- Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында туюнтулган жайгаштырылган баалуу кагаздар үчүн төлөм катары төгүлгөн материалдык жана материалдык эмес активдердин көлөмүн;

- коомдун көз каранды эмес реестр кармоочусу берген акционерлердин реестринин көчүрмөсүн;

- баалуу кагаздардын төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди.».

13. 49-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Ачык компаниялардын көз карандысыз реестр кармоочуларына алар жүргүзгөн реестрлердин эмитенттеринин саны жана бул реестрлерде катталган баалуу кагаздардын ээлеринин саны боюнча кошумча талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.».

14. 54-берененин 6-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

«- ачык сунуштоонун шарттарын жана проспектти баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон өткөргөнгө чейин жарнамалык кампанияны өткөрүүгө же баалуу кагаздарды ачык сунуштоого;».

15. 65-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-бөлүк менен толукталсын:

«3-1. Баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда проспектти мамлекеттик каттоосуз өткөрүлгөн баалуу кагаздарды ачык сунуштоо мыйзамсыз болуп эсептелет.

Мыйзамсыз ачык сунуштоонун натыйжасында алынган инвесторлордун каражаттары инвесторлорго кайтарылууга жатат.

Баалуу кагаздарды мыйзамсыз ачык сунуштоодон алынган кирешелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте инвесторлорго кайтарылып берилүүчү сумманы чыгарып салуу менен республикалык бюджетке алынууга жатат.».

 

2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А. Атамбаев