Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  

 

2013-жылдын 20-декабры № 222

 

"Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун цргандяры жана мекемелери жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзямыня езгертүулердү жана толуктоолорду киргизуу тууралуу

1-берене.

 

"Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун opгандары жана мекемелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы. 2003-ж., № 12, 554-ст.) темөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1.    Преамбуласы күчүн жоготту деп таанылсын.

2.    3-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 "З-статья. Жазык-аткаруу тутумунун ишинин укуктук негизи

«Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзамы, башка ченемдик укуктук актылары, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдери түзөт.».

3.    Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы З-1-статья менен толукталсын:

"3-1-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык жазаларын аткарууну, кылмыш жасады деп күнөөлөнгөн адамдарды камакта кармоону жүзөгө ашыруучу органдардын жана мекемелердин ишинин негиздеринин, жазык-аткаруу тутумунун статусун, пенитенциардык кызматтын кызматкерлеринин укуктук абалын аныктайт.".

4.    6-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Жазык-аткаруу тутумунун социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү, ошондой эле соттолгондорду эмгекке тартуу кызыкчылыктарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү ишканалар түзүлүшү мүмкүн»

5.  7-статьянын З-белүгү темөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин түзүмү жана штаттары, ошондой эле көрсөтүлгөн мекемелер жөнундө жоболор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте бекитилет.".

6. 8-статьянын 4-бөлүгүндө "жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын жетекчиси" деген сөздөр "Өкмөтү" деген сөзгө алмаштырылсын.

7.  9-статьянын 3-бөлүгундө "жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын жетекчиси"  деген   сөздөр   "Кыргыз   Республикасынын   Өкмөтү"  деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 13-статьянын 3-бөлүгүндө "жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9.  14-статьянын 1-бөлүгүндө:

мамлекеттик тилдеги 8-пунктта "сактоого милдеттүү." деген сөздөр "сактоого;'-деген сөзгө алмаштырылсын;

белүк төмөнкүдөй мазмундагы 9-пункт менен толукталсын: ,

"9) жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин объекттеринде жана алардын жанындагы аймактарда режимдик талаптардын сакталышын контролдоону жүзөгө ашырууга милдеттүү.".

10. 15-статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пункту күчүн жоготту дел таанылсын.

11. 18-статьянын 2-бөлүгүндө "жазык-аткаруу тутумунун органы тарабынан" деген сөздөр алып салынсын.

12. 21-статьянын 4-бөлүгүнүн З-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

13.  24-статьянын 5-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын актыларында жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар тарабынан" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

14. 37-статьянын 1-болүгүндо:

1 жана 2-пункттары күчүн жоготту деп таанылсын;

4-пунктунда "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу" деген сөздөр алып салынсын.

15. 38-статья күчүн жоготту деп таанылсын,


 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А. Атамбаев