Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 20-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык
2017-жылдын 1-июлунан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\23ad54c1-1c77-413b-92e4-02d79ce1ad95\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 14-марты № 48

Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 3, 158-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьяда:

1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кыргыз Республикасынын сотторунда жарандык, администрациялык жана экономикалык иштер боюнча сот ишин жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Кодекс, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, аларга ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен аныкталат.";

2-пунктунда "мыйзам актыларында" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 11-статьянын 1-бөлүгүндө "орус" деген сөз "расмий" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 13-статьяда:

1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сот жарандык иштерди Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, аларга ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде чечүүгө милдеттүү.";

4-пунктунда "Конституциялык сотуна", "Конституциялык соттун" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Жогорку соттун Конституциялык палатасына" жана "Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

4. 19-статьянын 3-пунктунда "1 жана 3" деген сандар "1-3" деген сандарга алмаштырылсын.

5. 21-статьянын 7-пунктунун үчүнчү сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Баш тартуу же судьянын өзүнүн баш тартуусу жөнүндө сотту аныктоого жеке даттануу аппеляциялык даттануу менен бир убакта каралган иш боюнча соттун чечимине берилет.".

6. 23-статьяда:

2-пунктунун 5-пунктчасында "Конституциялык сотунун" деген сөздөр Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пунктунда "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде же тараптардын макулдашуусунда" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимде, же тараптардын макулдашуусунда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 26-статьянын 3-пунктунун төртүнчү абзацында "Конституциялык сотунун" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 27-1-статьяда:

статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-пункт менен толукталсын:

"2-1. Эгерде райондор аралык сотто иштерди териштирүүдө ал райондук соттун соттук иши болуп калса, сот ишти райондук соттун кароосуна өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.";

3-пунктунда "администрациялык жана экономикалык иштер боюнча" деген сөздөр алып салынсын.

9. 45-статьяда:

1-пункту "ошондой эле" деген сөздөрдөн кийин "мамлекеттик же коомдук таламдарды жана (же)" деген сөздөр менен толукталсын;

2-пункту "таламдарды" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой эле мамлекеттик жана коомдук таламдарды" деген сөздөр менен толукталсын;

4-пунктунда "үйдөн чыгарып салуу, ишине кайра коюу жөнүндөгү" деген сөздөр "ишке катышкан жактар тууралуу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 88-статьянын 1-пунктунда "тараптардын" деген сөз "ишке катышкан жактардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 93-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"93-статья. Кошумча жана кайтадан экспертиза

1. Эксперттин корутундусунун ачыктыгы жетишсиз же толук болбогон учурда, сот ошол же башка экспертке кайтадан экспертиза өткөрүүнү дайындай алат.

2. Эгерде ал негизделбегендик жүйөсү боюнча эксперттин корутундусу менен макул болбосо, ошондой эле бир нече эксперттердин корутундуларынын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, сот тарабынан кайтадан экспертиза дайындалат. Кайтадан экспертиза өткөрүү башка экспертке же башка эксперттерге тапшырылат.

Кайтадан экспертиза дайындоо жөнүндө аныктамада мурдагы экспертизанын натыйжалары менен макул болбоонун жүйөлөрү көрсөтүлүүгө тийиш.

3. Кошумча же кайтадан экспертиза ушул Кодекстин 90-92-статьяларынын талаптарын сактоо менен өткөрүлөт.".

12. 98-статьянын 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

13. 122-статьянын 4-пунктунда "кайрадан калыбына келтирүүдөн жарандарга" деген сөздөр "калыбына келтирүүдөн же калыбына келтирүү жөнүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

14. 135-статьянын 1-пунктунун 2-пунктчасында "же арбитраждык соттун" деген сөздөр алып салынсын.

15. 136-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасында "иштердин бул категориясы үчүн" жана "талашты алдын ала соттон тышкары чечүү" деген сөздөр "же талашты алдын ала сотко чейин чечүү келишиминде " деген сөздөргө алмаштырылсын.

16. 141-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасында "Акча каражаттарын камакка алуу" деген сөздөр "Мүлктү же акча каражаттарын камакка алуу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 150-статьяда:

2-пунктчада "зарыл учурларда" деген сөздөр алып салынсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-1-пунктча менен толукталсын:

"5-1) ушул Кодекстин 45-статьясында каралган учурларда прокурордун ишти териштирүү убактысы жана жери жөнүндө билдирет;".

18. 198-статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1 жана 1-2-пункттар менен толукталсын:

"1-1. Чечим процесстик укуктун ченемдерин сактоо менен жана ушул укуктук мамилелерге карата колдонулууга жаткан материалдык укуктун ченемдерине ылайык чыгарылганда мыйзамдуу болуп саналат.

1-2. Чечим далилдер менен ырасталган, алардын караштуулугу жана жол берилүүсү жөнүндө мыйзамдын тиешелүү талаптарына жооп берген, ошондой эле аныктуулук фактылары бул иш үчүн мааниге ээ болгон жана белгиленген фактылардан келип чыккан соттун биротоло тыянактарынын чечимде камтылганы чагылдырылса негиздүү деп эсептелет.".

19. 199-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Эгерде мыйзамда башкача каралбаса, сот ишти доогер тарабынан берилген талаптардын чектеринде ченет.".

20. 201-статьянын 6-пунктунун экинчи абзацында "жарандарга" деген сөз алып салынсын.

21. 216-статьянын 5-пунктчасында "Конституциялык сотуна" деген сөздөр "Жогорку соттун Конституциялык палатасына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

22. 217-статьяда:

6-пунктчада "камкордук көрүү жана көзөмөлдүк кылуу органдары" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пунктчада "Конституциялык сотунан" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасынан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

23. 218-статьянын 1-пунктунда:

2-пунктчада "камкордук көрүүчү жана көзөмөлдүк кылуучу органдын" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" жана "Конституциялык сотунун" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-пунктчада "Конституциялык соту" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

24. 225-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацында "биринчи инстанциядагы" деген сөздөр алып салынсын.

25. 229-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"229-статья. Протокол жүргүзүүнүн милдеттүүлүгү

Ар бир сот жыйналышы боюнча протокол түзүлөт.".

26. 230-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сот отурумунун протоколу ишти териштирүүнүн бардык олуттуу учурларын чагылдырууга тийиш.".

27. 231-статьянын 1-пунктунда:

биринчи абзацында "же процесстик иш-аракетти отурумдан тышкары өткөрүү учурунда" деген сөздөр алып салынсын;

үчүнчү абзацында "же процесстик иш-аракеттин отурумдан тышкары өткөрүү учурунда" деген сөздөр алып салынсын.

28. 247-статьяда:

5-пунктчада "милдеттүү" деген сөз "салыктык эмес" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пунктчада "же салык полициясы" деген сөздөр алып салынсын.

29. 279-статьянын 2-пунктунда "камкордук кылуучу органдарга" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

30. 280-статьянын 1-пунктунда "камкордук кылуучу орган" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм" деген сөздөргө алмаштырылсын.

31. 281-статьянын 2-пунктунда "камкордук кылуучу органдарга" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

32. 282-статьянын 1 жана 2-пункттарында "камкордук кылуучу органдардын" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

33. 285-статьянын 1 жана 2-пункттарында "камкордук кылуучу органдын" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

34. 286-статьянын 1 жана 2-пункттарында "камкордук кылуучу органдын" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

35. 287-статьянын 1 жана 2-пункттарында "камкордук кылуучу органдын" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

36. 288-статьянын 2-пунктунда "камкордук кылуучу орган" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм" деген сөздөргө алмаштырылсын.

37. 289-статьяда "камкордук кылуучу органдын" деген сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

38. 291-статьяда:

1-пунктунда "камкордук кылуучу орган", "камкордук кылуучу органдын" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр", "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пунктунда "камкордук кылуучу органдын" дегеп сөздөр "үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

39. 316-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ишти биринчи инстанцияда кароодо арыз берүүчү жүйөөлүү себеп боюнча сот жыйналышына катышпаган учурдан тышкары, аппеляциялык даттануу берүүнүн процесстик мөөнөтү калыбына келтирүүгө жатпайт. Мында аппеляциялык даттануу берүүгө процесстик мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч биринчи инстанциядагы сот тарабынан чечим чыгарылган күндөн тартып алты айдан кечиктирилбестен берилиши мүмкүн.".

40. 321-статьяда:

2-пунктча "өтүп кетиши" деген сөздөрдөн кийин "жана даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч жок болгондо" деген сөздөр менен толукталсын;

4-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) эгерде даттануу же сунуштоо берген адамдан ишти аппеляциялык өндүрүшкө кабыл алууга чейин даттанууну же сунуштоону кайра алуу жөнүндө арыз келип түшсө.".

41. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы З28-1-статья менен толукталсын:

З28-1-статья. Соттун чечиминин аткарылышын токтото туруу

Биринчи инстанциядагы соттун чечимине даттануу мөөнөтү калыбына келтирилген учурда, аппеляциялык даттануу же сунуштоо чечилгенге чейин аппеляциялык инстанция соттун чечиминин аткарылышын токтото турууга укуктуу.".

42. 331-статьяда:

статьянын аталышында "областтык соттун сот коллегиясынын" деген сөздөр "аппеляциялык инстанциядагы соттун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:

"5) биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгаруу жана ишти ушул Кодекстин 333-1-статьясында каралган учурларда жаңыдан кароого жөнөтүү.".

43. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 333-1-статья менен толукталсын:

"333-1-статья. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгаруу жана ишти жаңыдан кароого кайтаруу үчүн негиздер

Биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгарылууга, ал эми иш жаңыдан кароого жөнөтүлүүгө жатат:

1) эгерде иш иштин жыйынтыгына тикелей же кыйыр кызыкдар судья тарабынан каралса, же ага-карата анын калыстыгына шектенүүнү туудурган башка жагдайлар болсо;

2) эгерде иш сот тарабынан сот жыйналышынын убактысы жана жери жөнүндө кабардар болбогон, ишке катышкан адамдардын кимдир бирөөсү жок каралса;

3) эгерде ишти кароодо сот өндүрүшү жүргүзүлгөн тил жөнүндө эреже бузулса;

4) эгерде сот ишке катышууга тартылбаган адамдардын укуктары жана милдеттери жөнүндө маселени чечсе.".

44. 335-статьянын 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

45. 342-статьяда "Кыргыз Республикасынын бардык сотторунун" деген сөздөр "Областтык соттордун соттук коллегиялары тарабынан каралган жана аппеляциялык тартипте, кассациялык тартипте сот тарабынан ага теңдештирилген, ошондой эле ушул Кодекс менен каралган учурларда, алар чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирген биринчи инстанциядагы соттордун актылары," деген сөздөргө алмаштырылсын.

46. 348-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"348-статья. Ишти даттануулар жана талаптар боюнча көзөмөл тартибинде караган сот

Жарандык иштер боюнча соттук коллегия же Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун администрациялык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы областтык соттун сот коллегиясы жана аппеляциялык тартипте, кассациялык тартипте ага теңдештирилген сот тарабынан, ошондой эле ушул Кодексте каралган учурларда алар чыгарылган учурдан тартын күчүнө кирген биринчи инстанциядагы соттордун актыларына каралган иштер боюнча сот актылары мыйзамдуу күчүнө кирген даттануулар жана сунуштоолор боюнча жарандык иштерди карашат.".

47. 351-статьянын 7-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

48. 357-статьянын 1-пунктунда "Конституциялык соту" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

49. 364-статьянын 2-пунктчасында "Конституциялык соту" деген сөздөр "Жогорку сотунун Конституциялык палатасы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

50. 377-статьяда:

1-пунктунда "эл аралык келишимдеринде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пунктунда "эл аралык келишимдеринде", "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери менен" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдеринде", "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен" деген сөздөргө алмаштырылсын.

51. 378-статьяда:

1-пунктунда "эл аралык келишимдеринде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Чет өлкөлүк соттордун тапшырмаларын аткаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же болбосо Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте жүргүзүлөт.".

4-пунктунда "эл аралык келишимдери менен" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен" деген сөздөргө алмаштырылсын.

52. 379-статьяда "эл аралык келишимдери менен" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган. мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен" деген сөздөргө алмаштырылсын.

53. 380-статьянын 1-пунктунда "эл аралык келишимдеринде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

54. 392-статьянын 5-пунктунда "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

55. 396-статьянын 1-пунктунун үчүнчү абзацы "ишке катышкан" деген сөздөрдөн кийин "соттун иш боюнча чыгарылган чечими менен кимдин укугу же мыйзам менен корголгон кызыкчылыктары бузулган" деген сөздөр менен толукталсын.

56. 432-статьянын 3-пунктунда "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

57. 433-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Чет өлкөлүк соттун чечимин таануу жана аткартуу жөнүндө арызды судья жеке өзү ушул главада белгиленген өзгөчөлүктөрү менен ушул Кодексте же болбосо Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимде каралган эрежелер боюнча арыз келип түшкөн күндөн тартып бир айдан ашпаган мөөнөттө карайт.".

58. 434-статьянын 1-пунктунун 3-пунктчасында "Кыргыз Республикасынын эларалык келишимине же мыйзамга" деген сөздөр "мыйзамдарга же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Атамбаев