Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2018-жылдын 19-майындагы N 49 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\67acb941-ca0b-48d6-af16-592e39fe2b12\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 24-майы № 77

"Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

"Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., № 7. 2771-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "лицензиялык тиркеме" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "лицензиялык макулдашуу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 4-беренеде:

он үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Пайдалуу кендердин тобу - белгилеринин жалпылыгы менен бириктирилген пайдалуу кендердин түрлөрү. Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн пайдалуу кендер төмөнкү топторго бөлүштүрүлгөн:

1-топ. Мунай жана күйүүчү газдар:

- мунай жана газ;

2-топ. Катуу күйүүчү кендер:

- көмүр жана күйүүчү сланецтер;

- чым көң;

3-топ. Рудалуу пайдалуу кендер:

- кара металлдар;

- түстүү металлдар;

- асыл металлдар;

- сейрек металлдар;

- сейрек жер элементтери;

- радиоактивдүү элементтер;

4-топ. Руда эмес пайдалуу кендер жана курулуш материалдары:

- карбонаттык чийки зат;

- кыш-черепица чийки заты;

- инерттүү материалдар;

- гипс;

- жеңил толтургучтарды өндүрүү үчүн чийки зат;

- беттелүүчү материалдар жана курулуш таштары;

5-топ. Жасалгалоо жана асыл таштары:

- түстүү таш чийки заты;

- асыл таштар;

6-топ. Тоо-кен химиялык чийки зат:

- агрохимиялык чийки зат;

- техникалык чийки зат;

7-топ. Жер астындагы тузсуз жана минералдуу суулар;

8-топ. Асыл металлдардын чачыранды кендери.";

он алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жер казынасын пайдалануу үчүн берилүүчү жерлер - жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу (жолдор, кампалар, уулу заттар көмүлгөн жайлар, ЛЭП, вахталык поселок жана башка) үчүн берилген жана графикалык документте анын бурчтук чекиттери менен координаттардын тик бурчтуу системасында аныкталган жер участоктору.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы он сегизинчи абзац менен толукталсын:

"Казуу тармактарынын ачыктык демилгеси (мындан ары - КТАД) - компаниялардын төлөмдөрүн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан алынуучу кирешелердин салыштыруу жүргүзүүнү караган өнөр жайдын казып алуучу тармактарынын ишинен кирешелердин ачыктыгын камсыз кылууга жана кеңири коомчулукка үзгүлтүксүз маалымдоого өбөлгө болуучу глобалдык эл аралык стандарт.";

жыйырма биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Лицензиат - жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиясы бар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катталган жеке же юридикалык жак.";

жыйырма жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Лицензиялык макулдашуу - жер казынасынын объекттин пайдалануунун шарттары аныкталган лицензиар менен лицензиаттын ортосундагы келишим. Лицензиялык макулдашуу лицензиянын ажырагыс тиркемеси болуп саналат.";

отузунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Пайдалуу кен чыккан жерлер - бул аларды иштетүү өнөр жайлык максатка ылайыктуу болгон, бааланган пайдалуу кендерди камтыган жер казынасынын участогу.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы отуз бешинчи абзац менен толукталсын:

"Геологиялык маалыматтардын пакети - жер казынасынын дайындуу обьекти боюнча кагаз жана (же) электрондук алып жүрүүчүлөрдө жазып коюлган геологиялык, тоо техникалык, технологиялык жана башка маалыматтардын жыйындысы.";

кырк биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу - тоо-кен мүлкүн сакталган, бузулбаган абалда, адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз абалда кармап туруу боюнча иштерди кошпогондо, табылган Мыйзам бузууларды жоюу үчүн жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же соттук териштирүү чегинде соттун жер казынасын пайдалануучуга карата колдонгон жер казынасын пайдалануу укугун убактылуу чектөөсү.";

кырк сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Социалдык пакет - бул жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасынын обьекти жайгашкан аймактагы региондун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшүү жөнүндө жер казынасын пайдалануучу менен аткаруу органынын ортосундагы макулдашуу, ал жергиликтүү коомчулуктун социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын негизинде даярдалат.".

3. 8-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

4. 15-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Жалпы мамлекеттик маанидеги кен чыккан жерлердин тизмегине жер казынасын пайдалануу укугу берилген объекттер дагы кирет.".

5. 17-беренеде:

2-бөлүгүндө "жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгүндө "жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 18-беренеде:

2-бөлүгүндө:

- 1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) таанышуу - маалыматты алып жүрүүчүнү Мамлекеттик геологиялык маалымат фондунун имаратынын чегинен алып чыкпастан, жалпы геологиялык маалыматты изилдөө;

2) пайдалануу - компаниялардын толук отчетторун, техникалык-экономикалык эсептөөлөрдү, сыноолордун натыйжаларын, сынамыктардын талдоолорун жана башка маалыматтарды алып салганда, толук геологиялык маалыматты камтыган документтердин электрондук жана кагаздык көчүрүүсүнө мүмкүндүк берүү";

- 3-пункту "алуучунун" деген сөздөн кийин "бардык" деген сөз менен толукталсын;

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Геологиялык маалымат ресурстарын берүүнүн жана пайдалануунун тартиби, аларга жетүү үчүн төлөөнүн өлчөмү, алардын наркы, ошондой эле түшкөн каражаттарды чыгымдоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Геологиялык маалыматтык ресурстардын түп нускалары менен иштөөгө Мамлекеттик геологиялык маалымат фондусунун жайларында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жол берилет.";

8-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Геологиялык маалымат мыйзамда белгиленген тартипте жер казынасын пайдалануучу тарабынан мурда жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан алынган учурларга бул талап жайылбайт.";

9-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

7. 21-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21-берене. Жер казынасын пайдалануучулар

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча жеке ишкерлер катары катталган жеке жактар, анын ичинде чет өлкөлүк жарандар жер казынасын пайдалануучулар боло алышат.

2. Жер казынасын пайдалануу укуктарын алууда жана жүзөгө ашырууда тиешелүүлүгүнө жараша жарандыгынын же катталган өлкөсүнүн белгилери боюнча жарандарды жана юридикалык жактарды басмырлоого жол берилбейт.

3. Чет өлкөлүк юридикалык жактар жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү боюнча конкурстарга же аукциондорго же түздөн-түз сүйлөшүүлөргө катышууга табыштама берүүгө укуктуу.

4. Эгерде жер казынасын пайдалануу укугуна аукциондун же конкурстун жеңүүчүсү же болбосо түздөн-туз сүйлөшүү жүргүзүү чечилген жак деп чет өлкөлүк юридикалык жак таанылса, ал жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны жол-жоболоштуруу үчүн Кыргыз Республикасында 100 пайыз үлүштүк катышы бар туунду компанияны ачууга милдеттүү.".

8. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 21-1-берене менен толукталсын:

"21-1-берене. Жер казынасын пайдалануучулардын милдеттери

Жер казынасын пайдалануучулар төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү:

1) жер казынасын изилдөө, пайдалануу жана коргоо чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоого;

2) техникалык-экономикалык негиздемеде же техникалык долбоордо каралган регламенттерге ылайык жер казынасынын негизги жана алар менен бирге жаткан пайдалуу кендерди жана чогуу болгон компоненттердин запастарын кыйла толук иргеп алууну камсыз кылууга;

3) кен чыккан жерлерди иштетүүдө иргелип алынган, кайра иштетилген жана калтырылган жер казынасындагы запастардын негизги жана алар менен бирге жаткан пайдалуу кендердин жана чогуу болгон компоненттердин запастарын эсепке алуу;

4) пайдалуу кен чыккан жерлерди пайдалуу кендердин сапатын жана кен чыккан жерлердин өнөр жайлык баалуулугун төмөндөтүүчү же аларды иштетүүнү татаалдаштыруучу суу каптап кетүүдөн, суулануудан, өрттөн ж.б. факторлордон коргоого;

5) жер казынасын пайдалануу менен байланышкан иштерди жүргүзүүдө, ошондой эле мунай, газ же башка заттарды жана материалдарды жер алдында сактоодо, өндүрүштүк зыяндуу заттарды жана калдыктарды көмүүдө, сууларды агызып чыгарууда жер казынасын булгоонун алдын алууга;

6) пайдалуу кендерди казып алуу боюнча ишканаларды жана пайдалуу кендерди казып алуу менен байланышпаган жер астындагы курулмаларды консервациялоонун жана жоюунун белгиленген тартибин сактоого;

7) пайдалуу кендер жаткан аянттарда өз алдынча курулуш курууну болтурбоого жана бул аянттарды башка максаттар үчүн пайдалануунун белгиленген тартибин сактоого;

8) ичүү же өндүрүштүк суу менен камсыздоо үчүн пайдаланылуучу суу топтоо аянттарында жана жер астындагы суулар жаткан жерлерде өндүрүштүк жана турмуш-тиричилик калдыктарын топтолушунун алдын алуу;

9) пайдалуу кендердин нормативден жогору жоготууларын, кенди тандап иштетүүнү жана кен чыккан жерлердин запастарынын бузулуусун болтурбоого;

10) жер казынасындагы пайдалуу кендерди геологиялык изилдөөлөр, чалгындалган, иргелип алынган жана калтырылган запастары, аларда камтылган компоненттер жөнүндө, ошондой эле пайдалуу кендерди казып алуу менен байланышпаган максатта жер казынасын пайдалануу тууралуу жана келерки жылдагы иштерди өнүктүрүү пландары жөнүндө маалыматты жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик органга жыл сайын берүүгө;

11) жер казынасын пайдалануу менен байланышкан иштерди коопсуз жүргүзүүгө.".

9. 23-беренеде:

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Аукциондор жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен тизмек менен, ушул мамлекеттик органдын алдындагы илимий-техникалык кеңештин сунуштамаларынын негизинде кен чыккан жерлер жана келечектүү аянттар боюнча өткөрүлөт.";

5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Эгерде түздөн-түз сүйлөшүүлөр жолу менен берилүүчү объектке биринчи табыштама түшкөн күндөн тартып 30 күндүн ичинде бир же андан ашык табыштама түшкөн учурларда, бул обьект аукционго коюлат.".

10. 24-беренеде:

2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Конкурсту өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан курамы 7 мүчөдөн кем эмес ведомстволор аралык конкурстук комиссия (мындан ары - комиссия) түзүлөт. Комиссиянын төрагасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан, ал эми добуш берүүгө укугу жок комиссиянын катчысы - жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан дайындалат. Комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик фракцияларынын өкүлдөрү. Ар бир фракция бирден өкүлдү аныктайт;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү;

3) жер казынасын пайдалануу обьекти жайгашкан аймактагы администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүк жана аткаруучу органдарынын башчылары же алардын орун басарлары.";

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Конкурсту өткөрүүнүн шарттары жана тартиби, жеңүүчүнү аныктоонун критерийлери комиссия тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Конкурсту өткөрүүнүн шарттарында төмөнкүлөр аныкталышы керек:

1) катышууга табыштама берүүнүн тартиби жана мөөнөтү;

2) конкурска катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;

3) төмөнкүлөрдү камтыган конкурска катышууга жол берүүнүн критерийлери:

а) геологиялык жана тоо-кен тармагындагы иш тажрыйбасы;

б) пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоонун, пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштетүүнүн заманбап технологияларынын бар экендиги, ээ болушу жана колдонуусу;

в) конкреттүү конкурстук объектиге карата иштерди жүргүзүүнүн каржылык мүмкүнчүлүгү;

4) төмөнкүлөрдү камтыган жер казынасын пайдалануу укуктарынын атайын шарттары:

а) инфратүзүмдүк объекттерди куруунун, пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштетүү процесстерин ишке киргизүүнүн чектик мөөнөтү;

б) кен чыккан жерлерди иштетүү үчүн ата мекендик жана чет өлкөлүк адистерди жана кызматкерлерди тартуунун чектик катышы;

и) жерди рекультивациялоо боюнча милдеттенме;

г) жер казынасынын объекти жайгашкан аймактагы жергиликтүү коомчулуктун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө инвестициялардын (социалдык пакет) минималдуу өлчөмү;

д) өнөр жайлык, экологиялык коопсуздукту, жер казынасын коргоо жана пайдалуу кендерди сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу боюнча чаралардын комплекси;

е) конкурстун жеңүүчүсүнүн жер казынасын пайдалануу укугун берүүнүн наркын төлөө мөөнөтү;

ж) объектти өз убагында ишке киргизбегендиги үчүн айып санкциялары;

з) комиссия жер казынасынын тигил же бул объекти үчүн зарыл деп эсептеген башка шарттар;

5) конкурсту өткөрүүнүн датасы жана жеңүүчүнү аныктоонун тартиби.";

4-бөлүгүнүн 2-пунктунда "жер бөлүндүсүн" деген сөздөр "убактылуу пайдалануу укугун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Эгерде конкурсту кайталоонун натыйжасында жеңүүчү аныкталбаса, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алууга тийиш:

1) жер казынасынын ушул объектине конкурсту өткөрүүдө тыныгуу жөнүндө;

2) жер казынасынын ушул обьектин жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасынын эсебинен чыгаруу жана объектти аукционго берүү жөнүндө.".

11. 25-беренеде:

1-бөлүгүндө:

- экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- үчүнчү абзацында "Комиссия" деген сөз "Аукциондук комиссия" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Аукцион объектинин башталгыч баасы бонусту жана жер казынасы жөнүндө геологиялык маалымат пакетинин наркын камтыйт.";

7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Эки жолу аукциондун жеңүүчүсү аныкталбай жана эки жолу катары менен аукцион болбой калды деп таанылганда жер казынасын пайдалануу укугу түз сүйлөшүүлөр жолу менен берилүүгө жатат.

Эгерде жер казынасынын объектине эки жолу аукцион болбой калган учурда, аукцион болбой калды деп таанылгандан кийин бир жылдын аралыгында түз сүйлөшүүлөр жолу менен жер казынасын пайдалануу укугун алууга табыштама берилбесе, анда ушул обьект аукцион боюнча бөлүнүүчу жер казынасынын обьекттеринин тизмегине киргизилүүгө жатат.".

12. 27-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"27-берене. Жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу жана токтотуу

1. Жер казынасын пайдалануу укугу жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан токтото туруунун себебин көрсөтүү жана бузууларды жоюу жөнүндө көрсөтмө берүү менен, төмөнкү учурларда 3 айга чейинки мөөнөткө токтото турулушу мүмкүн:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жер казынасын коргоонун, экологиялык жана өнөр жайлык коопсуздуктун талаптары бузулганда;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген мөөнөттө геологиялык, тоо-кен иштеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду жана пайдалуу кендердин запастарынын кыймылы жөнүндө отчетторду бербегенде;

3) так эмес маалыматтарды камтыган геологиялык, тоо-кен иштеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду жана пайдалуу кендердин запастарынын кыймылы жөнүндө отчетторду бергенде;

4) жер участогун жана (же) лицензиялык объектти рекультивациялоо үчүн каражаттарды топтоо боюнча талаптар аткарылбаганда;

5) жер казынасын өздөштүрүүдө жумушчулардын жана калктын ден соолугуна жана коопсуздугуна коркунуч, ошондой эле жаратылыш чөйрөсүнө орду толгус зыян келтирген жана пайдалуу кендердин запастарын жоготуу коркунучун түзгөн технологиялар колдонулганда;

6) бонусту жана (же) лицензиялык төлөөлөрдүн мөөнөттөрүн бузганда.

2. Эгерде ушул берененин 1-бөлүгүнө ылайык жер казынасын пайдалануу укугун токтото турууга алып келген себептерди калк жана айлана чөйрө үчүн тоо-кен мүлкүн сакталган, бузулбаган жана коопсуздук абалда кармап туруу максатында жоюу 90 күн аралыгында мүмкүн болбосо, анда жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жер казынасын пайдалануучунун жүйөлүү табыштамасы боюнча бузууларды жоюу мөөнөтүн узартууга укуктуу. Узартуу жөнүндө табыштама бир айдан эрте эмес лицензияны токтото туруу мөөнөтү аяктаганга чейин, бирок 15 күндөн кечиктирбестен берилет.

3. Жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу үчүн негиздер:

1) эгерде мындай алмаштыруу Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык бонус төлөөгө алып келсе, жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга белгиленген мөөнөттө лициензиаттын - юридикалык жактын катышуучуларынын алмашылгандыгы жөнүндө билдирбөө;

2) жер казынасын пайдалануучунун жер казынасын пайдалануу укугунан баш тартуусу;

3) эгерде лицензиат тарабынан лицензиянын аракет мөөнөтү аяктаганга чейин лицензияны узартуу же трансформациялоо жөнүндө табыштама берилбей. жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын аракет мөөнөтүнүн аяктоосу;

4) жумуштарды зарыл болгон бардык оң экспертизалар алынган техникалык долбоорсуз жүргүзүү;

5) жер казынасын пайдалануу укугун токтото турууга алып келген себептердин мөөнөтүндө жоюлбоосу;

6) жер казынасын пайдалануучу тарабынан жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия алууда, компаниянын акыркы менчик ээлери же болбосо каржылык мүмкүндүктөрү жөнүндө так эмес маалыматтарды берген фактылардын аныкталуусу.

4. Жалпы мамлекеттик маанидеги кен чыккан жерлердин тизмегине киргизилген, конкурс боюнча бөлүштүрүлүүчү объекттер боюнча жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу үчүн кошумча негиздер:

а) конкурстук объект боюнча конкурстун шарттарында каралган жер казынасын пайдалануу укугу үчүн бааны жана айыптык санкцияларды төлөбөй коюу же өз убагында төлөбөй коюу;

б) өнөр жайлык, экологиялык коопсуздук жана жер казынасын коргоо жаатындагы эксперттик оң корутундусу менен техникалык долбоорду берүү мөөнөтүн бир жолку узарткандан кийин, бузуу.

5. Жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен жүргүзүлөт. Жер казынасын пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечимди жараксыз деп таануу жөнүндө сот актысы күчүнө кирген күндөн тартып ушундай укук токтотулду деп эсептелет.

6. Жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу же токтотуу жөнүндө чечими ал кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу же токтотуу жөнүндө чечими, мындай чечимди кабыл алуунун негизин көрсөтүү менен. жер казынасын пайдалануучуга ошол чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде жиберилет. Жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.

7. Форс-мажордук кырдаал пайда болгон учурда жер казынасын пайдалануу укугу жер казынасын пайдалануучунун арычы боюнча форс-мажордук. мөөнөткө токтотулат. Мындай арыз берилген күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган баш тартуунун жүйөөлөрүн көрсөтүү менен, жер казынасын пайдалануу укугун токтотуудан баш тартууга укуктуу. Форс-мажор колдонулган убакка лицензиянын колдонулуу мөөнөтү жана лицензиялоонун шарттарын аткаруунун мөөнөттөрү убакыттын тийиштүү мезгилине узартылат.".

13. 30-беренеде:

6-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-10-пункттар менен толукталсын:

"8) өз өлкөсүнүн мыйзамы боюнча - чеч өлкөлүк юридикалык жак үчүн белгиленген тартипте иштеп жаткан юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүрүүчү мамлекеттик реестрден кошумча легалдашкан же апостилдештирилген көчүрмөсү же башка документ;

9) табыштамачылар - Кыргыз Республикасынын резиденттери үчүн салыктар жана мамлекеттик бюджетке төлөмдөр боюнча карызы жоктугу тууралуу салык органынын маалымдамасы;

10) акыркы менчик ээси же табыштамачынын - юридикалык жактын акыркы ээлери жана бенефициары болуп саналган жеке жактарды ачык көрсөтүүчү маалыматтар жана документтер.";

7-бөлүгүнүн 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) жер алдындагы сууларды ичүү, куюу жана (же) бальнеологиялык дарылоо үчүн пайдалануу учурунда саламаттык сактоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын оң корутундусу.";

8-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Жер казынасын пайдалануу укугун берүүдөн баш тартуу төмөнкү учурларда болушу мүмкүн:

1) эгерде берилген табыштамага тиркелген документтер же аларда келтирилген маалыматтар жалган болсо;

2) эгерде табыштама берилген аянтка же анын бир бөлүгүнө ошол пайдалуу кендердик бирдей тобуна мурда лицензия берилген болсо же ал жер казынасын пайдалануунун башка укугундагы объект болуп саналса;

3) эгерде табыштамачы документтердин толук эмес тизмегин берсе же болбосо берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбесе;

4) эгерде пайдалуу кендерди казып алуу укугун берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына, анын ичинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин камсыз кылууга карама-каршы келсе;

5) жер казынасынын бөлүгү өзгөчө коргоодогу жаратылыш зонасынын аймагында турса";

9-бөлүгүндө "30" деген сан "60"деген санга алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 14-1-бөлүк менен толукталсын:

"14-1. Жалпы мамлекеттик маанидеги объекттер боюнча техникалык долбоорду берүү мөөнөтү конкурстун шарттарында каралат. Мында техникалык долбоорду берүү мөөнөтү бир жолу техникалык долбоорду берүүнүн баштапкы мөөнөтүнөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

Жер казынасынын калган объекттери боюнча техникалык долбоорду берүү мөөнөтү жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. Мында техникалык долбоорду берүү мөөнөтү үч жолу техникалык долбоорду берүүнүн баштапкы мөөнөтүнөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн.".

14. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 30-1-берене менен толукталсын;

"30-1-берене. Социалдык пакет

1. Социалдык пакет жер казынасынын объекти жайгашкан аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн программасынын негизинде иштелип чыгуучу макулдашуу түрүндө түзүлөт. Макулдашуу жер казынасын пайдалануучу менен тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин аткаруучу органынын ортосунда түзүлөт.

2. Социалдык пакетти түзүү боюнча милдет пайдалуу кендерди чалгындоо жана иштетүү баскычындагы жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасынын объекттерине гана жайылтылат. Мындай социалдык пакетке жер казынасынын объекттери жайгашкан аймакта жергиликтүү коомчулуктун социалдык-турмуш тиричилик шарттарын (кадрларды даярдоо, жергиликтүү калкты иш менен камсыздоо, инфратүзүмдөрдү куруу жана башка шарттар) инвестициялоонун программасы кирет.

3. Социалдык пакет жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга техникалык долбоорду түзүү баскычында берилет.".

15. 31-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиялардын иштетүү максаты менен иштеп жаткан лицензиаттын макулдугу менен жана жер казынасын пайдалануу укугуна колдонуудагы лицензияларда каралбаган жана пайдалуу кендердин башка тобуна таандык болгон пайдалуу кендердин түрлөрүнө карата гана жол берилет. Табыштамачы өзүнүн техникалык долбоорун жер казынасынын участогуна карата берилген табыштамасы боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия алган лицензиаттын техникалык долбооруна шайкештикти камсыз кылууга милдеттүү.".

16. 35-беренеде:

1-бөлүгүнүн 1-пункту "тоо-кен" деген сөздөрдөн мурда "пайдалуу кендердин табыштама берилген түрлөрүнө" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү максатында жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия Кыргыз Республикасынын Пайдалуу кендеринин мамлекеттик балансында запастары эсепке алынган лицензиялык объекттерге берилет.";

5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Жер казынасын пайдалануучулар КГАД ишке ашыруунун алкагында отчеттук жылдан кийинки жылдын биринчи кварталы аяктаганга чейин ар жылдык негизде жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жер казынасын пайдалануучу кассалык негизде жүргүзгөн бардык отчетторду, салыктарды жана төлөөлөрдү берүүнү камсыз кылууга укуктуу. КТАД алкагында отчет берүүнүн тартиби, формалары жана индикаторлору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларында жөнгө салынат.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Асыл металлдарды жана кошо иргелип алынуучу металлдарды камтыган кенди, концентраттарды жана калдыктарды Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгарып кетүүнүн жана Кыргыз Республикасынын аймагына алып кирүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.".

17. 37-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37-берене. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды өткөрүп берүү

1. Лицензиат жер казынасын пайдалануу укугун "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык күрөө жөнүндө келишимдин негизинде үчүнчү жакка күрөөгө коюуга укуктуу.

2. Жер казынасын пайдалануу укугун күрөөгө коюу келишими жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон өтүүгө жатат.

Жер казынасын пайдалануу укугун күрөөгө коюу келишими каттоосуз санда жок, ал эми ал боюнча укук жараксыз болуп саналат.

3. Күрөө келишими боюнча ал мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып 6 айдан эрте эмес мезгилде жер казынасын пайдалануу укугун өндүрүп алуу мүмкүн.

4. Жер казынасын пайдалануу укугун өндүрүп алуунун натыйжасында башка адамга лицензиянын өтүшү лицензияны кайра жол-жоболоштуруу үчүн негиз болуп саналат.

5. Лицензиат лицензиялык объектти өздөштүрүүнүн техникалык долбоорун ишке ашырган күндөн тартып 2 жылы өткөндөн кийин лицензия боюнча укукту колдонуудагы лицензиялык макулдашуунун шарттарын сактоо кепилдиги менен башка жактарга өткөрүп берүүгө укуктуу. Лицензияны өткөрүп берүү бонустун, роялтинин жана жер казынасын пайдалануу үчүн төлөмдөрдүн суммаларын төлөө боюнча жер казынасын пайдалануучунун карыздары жок болгондо мүмкүн.

6. Күрөөнү кайрып алуунун натыйжасында лицензияны же лицензия боюнча укукту башка жакка берүү лицензияны алууга теңдештирилет жана жарандык мыйзамдарда каралган универсалдуу укук мураскорлугунун натыйжасында лицензия боюнча укуктун өтүү учурларын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган бонусту төлөөгө алып келет.

Лицензиаттын катышуучуларынын (акционерлердин) алмашуусунда менчик үлүшүнүн 10 жана андан кап суммадагы пайызынын өзгөрүшү фондулук биржалардан листингден өткөн компанияларды кошпогондо, ошондой эле жарандык мыйзамдарда каралган универсалдуу укук мураскорлугунүн натыйжасында катышуу үлүштөрү (акциялар) компанияга өткөн учурда, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык бонусту төлөө үчүн негиз болуп саналат.

7. Жер казынасын пайдалануу укугун каттоонун жана кайра жол-жоболоштуруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилүүчү Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоонун тартиби жөнүндө жободо жөнгө салынат.".

18. 38-беренеде:

1-бөлүгүндө:

- "90 күндөн" деген сөздөр "бир жылдан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- "жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Лицензиат тарабынан ушул бөлүктө каралган табыштаманы жана отчетту берүү мөөнөтүн бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген административдик жоопкерчиликке алып келет.";

2-бөлүгүндө:

- "30" деген сан "60" деген санга алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмунда экинчи абзац менен толукталсын:

"Лицензият тарабынан ушул бөлүктө каралган лиценцияларды колдонуунун жана отчетун мөөнөтүн узартуу жөнүндө арызды кароо мөөнөтүн бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген административдик жоопкерчиликке алып келет.";

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Эгерде лицензиат жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны колдонуунун мөөнөтүн узартуу жөнүндө табыштама жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен форма боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын колдонуунун бардык мөөнөтүндөгү аткарылган иштер жөнүндө белгиленген мөөнөттө отчет берсе, анда колдонуу мөөнөтү аяктаганына карабастан жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган лицензиянын колдонуу мөөнөтүн узартууга берилген табыштамага карага чечим кабыл алганга чейин лицензия жарактуу бойдон кала берет.".

19. 39-беренеде:

мамлекеттик тилдеги текстин 1-бөлүгүндө "резервинен" деген сөздөн кийин "жер бөлүндүсү жана" деген сөздөр; 2-бөлүгүндө "бөлүндүсү жана жер" деген сөздөр алып салынсын;

5-бөлүгүнүн биринчи абзацында "жана жер бөлүндүсү" деген сөздөр алып салынсын:

7-бөлүгүнүн биринчи абзацында "жана (же)" деген сөздөр "же" деген сөзгө алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 15-бөлүк менен толукталсын:

"15. Жер казынасын пайдаланууга жер участокторун берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.".

20. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 42-1-берене менен толукталсын:

"42-1-берене. Жер астындагы сууларды пайдаланууну жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү

1. Ушул беренеде каралган шарттар сакталганда жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия албастан, гидрогеологиялык скважиналарды бургулоого жол берилет.

2. Өнөр жайлык, экологиялык коопсуздук жана жер казынасын коргоо бөлүгүндө экспертизадан өткөн бургулоого долбоору жок 30 метрден терең гидрогеологиялык скважиналарды бургулоого тыюу салынат.

3. Техникалык жана мелиоративтик максаттар үчүн (ичүү максаттарын жана бальнеологиялык дарылоону кошпогондо) жер астындагы сууларды алуу жана пайдалануу жер астындагы суулардын запастарын Кыргыз Республикасынын Пайдалуу кендеринин мамлекеттик балансына коюу шарты жок жүргүзүлүшү мүмкүн.

4. Ишкердик ишти жүзөгө ашыруу менен байланышпаган жеке жактардын өзүнүн муктаждыктары үчүн жер астындагы сууларды алуусун жана пайдалануусун кошпогондо, жер астындагы сууларды алуу жана пайдалануу милдеттүү түрдө лиценцияланууга жатат.".

21. 47-беренеде:

1-бөлүгү "же пайдалуу кен чыккан жерлерди" деген сөздөрдөн кийин "геологиялык чалгындоо же" деген сөздөр менен толукталсын.

берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Жер участогун жана жер казына объекттин рекультивациялоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.".

22. 48-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"48-берене. Экспертизаларды жүргүзүүнүн, отчетторду кароонун жана тоо-кен иштеринин пландарын макулдашуунун тартиби

1. Жер астындагы сууларды алуу жана пайдалануу долбоорлорун кошпогондо, тийиштүү жумуштарды жүргүзүүнүн техникалык долбоорлору өнөр жайлык, экологиялык коопсуздук жана жер казынасын коргоо талаптарына ылайыктуулугуна экспертизага жатат.

Жер астындагы сууларды алуу жана пайдалануу долбоорлору жер казынасын коргоо талаптарына ылайыктуулугуна экспертизага жатат.

2. Экспертиза жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар техникалык долбоор түшкөн күндөн тартып төмөнкү мөөнөттөрдө бардык каралган экспертизаларды жүргүзүүнү камсыз кылууга милдеттүү:

а) жер казынасынын жалпы мамлекеттик маанидеги объекттери үчүн - 3 айдын ичинде;

б) жер казынасынын башка бардык обьекттери үчүн - бир айдын ичинде.

3. Жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган компаниялардын өткөн жылга отчетторун жана тоо-кен иштеринин кийинки жылга пландарын макулдашуусун, алар белгиленген мөөнөттө тапшырылган шартта, алар келип түшкөн күндөн тартып 2 айлык мөөнөттөн кечиктирбестен кароого милдеттүү.

4. Эгерде жер казынасын пайдалануу боюнча саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган отчетту бергенден кийин 2 айлык мөөнөттүн ичинде компаниялардын өткөн жылга отчетторун жана тоо-кен иштеринин кийинки жылга планын карабаса, анда отчет бекитилди деп эсептелет, ал эми план макулдашылды деп эсептелет.

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан экспертизаларды жүргүзүүнүн, отчетторду кароонун жана тоо-кен иштеринин пландарын макулдашуунун мөөнөттөрү сакталбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик келип чыгат.".

23. 49-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап туруу үчүн төлөөнүн, төлөмдү эсептөөнүн жана ставкаларынын тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет жана бекитилет.".

24. 53-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин берилген жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиялар 2014-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөттө, ушул Мыйзамда каралган жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияга кайра жол-жоболоштурулууга жатат.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 9-августундагы № 160 Мыйзамы күчүнө киргенге чейин компаниянын менчик ээлеринин алмашкандыгы тууралуу жер казынасын пайдалануу боюнча саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өз убагында кабарлабаган жер казынасын пайдалануучулар 2014-жылдын 31-декабрынан кечиктирбеген мөөнөттө тиешелүү кабарлоо жасоого тийиш.".

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн күндөн күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев