Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 18-июлу № 144

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө

(КР 2016-жылдын 30-майындагы № 75, 2014-жылдын 18-июлу № 144 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 9, 440-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Кодекстин бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө формалардагы "поселок" деген сөз алып салынсын.

2. Кодекстин бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы "айылдык округ", "аткаруучу-тескөөчү" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "айылдык аймак", "аткаруучу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 5-статьянын 2-пунктунда "(шаарлардын, шаарчалардын, айылдык калк жашаган пункттардын)" деген сөздөр алып салынсын.

4. 10-статьянын 2-пунктунда "(шаарлардын, шаар тибиндеги поселоктордун жана айылдык калктуу конуштардын)" деген сөздөр алып салынсын.

5. 13-статьяда:

аталышында "Айылдык округдун, поселоктун жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу-тескөөчү органынын" деген сөздөр "Айыл өкмөтүнүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө айыл өкмөтүнүн карамагына тиешелүүлүгүнө жараша төмөнкүлөр жатат:";

2-пунктунда "айылдык округдун жана поселоктун жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу-тескөөчү органы" деген сөздөр "айыл өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 14-статьяда:

статьянын аталышында "шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун (мэрия, шаардык башкаруу) аткаруучу-тескөөчү органынын" деген сөздөр "шаарлардын мэрияларынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жер мамилелерин жөнгө салууда шаарлардын мэрияларынын карамагына тиешелүүлүгүнө жараша төмөнкүлөр жатат:".

7. 15-статьянын 5-пунктунда "райондук" деген сөз "жергиликтүү" деген сөзгө алмаштырылсын.

8. 18-статьяда:

статьянын аталышында ''республикалык, областтык жана райондук маанидеги шаарлардын шаардык кеңешинин, райондук кеңештин, айылдык округдун жана поселоктун кеңештеринин" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Айылдык кеңеш жергиликтүү жамааттын пикирин эске алуу менен райондун администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча сунуштарды карайт, айылдык аймактын айылдык калктуу конуштардын курулуш куруу долбоорлорунун башкы планын бекитет, жеке жактардын менчигине берилүүчү жер участокторунун чектик өлчөмдөрүн аныктайт, райондун мамлекеттик администрациясы менен бирдикте Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды иштеп чыгат.";

4-пунктунда "Айылдык округдун, поселоктун кеңештери" жана "айыл жана" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Айылдык кеңештин" жана "айылдык аймак" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 29-статьянын 1-пунктунда "аткаруучу-тескөөчү" деген сөздөр "аткаруучу" деген сөзгө алмаштырылсын.

10. 30-статьянын 1-пунктунда "тиешелүү айылдык округдун жана поселоктун кеңештеринин макулдугу боюнча райондук кеңеш" деген сөздөр "жергиликтүү кеңеш" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. Он үчүнчү главанын аталышында ", шаар тибиндеги поселоктордун" деген сөздөр алып салынсын.

12. 80-статьяда:

аталышында жана текстинде "(шаарчанын)" деген сөз алып салынсын;

"(поселканын)" деген сөз алып салынсын.

 

2-берене.

"Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 11, 534-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Бүткүл текст боюнча ар түрдүү жөндөмө формалардагы "шаар тибиндеги поселок" деген сөздөр алып салынсын.

2. 5-статьянын 1-бөлүгүндө ", калктуу пункттарга-шаарларга, шаар тибиндеги поселкаларга, айылдарга" деген сөздөр алып салынсын.

 

3-берене.

(КР 2016-жылдын 30-майындагы № 75 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

4-берене.

"Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 5, 311-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Преамбуласында "шаарчаларда," деген сөз алып салынсын.

2. 1-статьянын аталышында "Негизги түшүнүктөр" деген сөздөр "Түшүнүктөр'' деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 1-статьянын бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жамааттын уставы - жамааттын ишин жөнгө салуучу, анын мүчөлөрү тарабынан иштелип чыккан, жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген жамааттын негизги укуктук документи;".

4. 2-статьянын аталышында жана биринчи абзацында ар түрдүү жөндөмө формалардагы "негизги максаттары" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "максаттары" деген сөзгө алмаштырылсын.

5. 4-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, дагы" деген сөздөр алып салынсын.

6. 5-статьяда:

1-бөлүгүндө "Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзамдын" деген сөздөр менен алмаштырылсын; "жергиликтүү коомдоштуктун жана" деген сөздөр алып салынсын;

3-бөлүгүндө "айылдык, шаарчалык, шаардык кеңеште" деген сөздөр "юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 11-статьянын төртүнчү абзацында жана 12-статьянын 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "алардын аткаруучу-тескөөчү" деген сөздөр "алардын аткаруучу" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 15-статьянын 2-бөлүгүндө "жана аларды айылдык, шаарчалык, шаардык кеңеште каттатат" деген сөздөр ", алар жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

5-берене.

"Аксакалдар соттору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 8, 378-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Бүткүл текст боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы "айылдык, шаарчалык, райондук (шаардык) кеңештер" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "жергиликтүү кеңештер" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 1-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аксакалдар соттору жарандардын, жергиликтүү кеңештердин чогулушунун чечими боюнча айылдык аймактардын, шаарлардын аймагында аксакалдардан - сый-урматка жана кадыр-баркка ээ болгон эркектер жана аялдардан уюштурулушу мүмкүн.".

3. 3-статьянын 1-бөлүгүндө жана 9-статьянын 1-бөлүгүндө "айылдардын, шаарчалардын жана шаарлардын" деген сөздөр "айылдык аймактын жана шаарлардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 10-статьянын 1-бөлүгүндө "айылдарда жана шаарчаларда" деген сөздөр "айылдык аймакта" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 11-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш жергиликтүү кеңештер же алардын аткаруу органдары тарабынан же болбосо 50 адамдан кем эмес жарандардын демилгеси боюнча чакырылышы мүмкүн. Шайлоо күнү жөнүндө билдирүү жергиликтүү кеңеш тарабынан бир ай мурда жүзөгө ашырылат.".

6. 12-статьянын бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "райондук (шаардык) кеңештер" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү ''жергиликтүү кеңештер" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 17-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"'Эгерде аксакалдар соттоору ишти кароонун башка ордун аныктабаса, аксакалдар соттору иштерди (материалдарды) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары бөлүп берген жайларда карайт.".

8. 18-статьянын "а" пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"а) жергиликтүү кеңештердин же алардын аткаруу органдарынын сунуштамасы;".

9. 29-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Айылдык кеңештин алдында түзүлгөн аксакалдар соттору тарабынан салынган жазапулдар жергиликтүү бюджетке төгүлөт.";

2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "баштапкы деңгээлдеги жергиликтүү кеңештин бюджетине" деген сөздөр "шаардын жергиликтүү бюджетине" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 33-статьяда:

1-бөлүгүндө "тийиштүү айыл өкмөтүнүн, райондук (шаардык) кеңештин" деген сөздөр "тийиштүү жергиликтүү бюджеттин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүгүндө "тийиштүү областтык кеңеш менен макулдашылып, айыл өкмөтү, райондук (шаардык) кеңеш кабыл алган" деген сөздөр "жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 36-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"36-статья. Аксакалдар соттору тарабынан каралуучу иштердин материалдарын сактоо

Аксакалдар соттору тарабынан иштер каралгандан кийин материалдар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына сактоо үчүн өткөрүлүп берилет.".

 

6-берене.

"Шаар куруу жана архитектура жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 3, 85-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

13-статьяда:

биринчи абзацында ", шаар тибиндеги поселоктор" деген сөздөр алып салынсын;

1-пунктунда:

төртүнчү абзацында "административдик" деген сөз алып салынсын;

жетинчи абзацында "айылдык округдун" деген сөздөр "айылдык аймактын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

7-берене.

"Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 7-9, 685-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. Преамбуланын экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 1-глава төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-статья менен толукталсын:

"1-1-статья. Салттуу билимдер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Салттуу билимдер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамдан жана башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.".

3. 2-статьяда:

биринчи абзацынын экинчи сүйлөмү алып салынсын;

үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жергиликтүү шериктештик - административдик-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдары аркылуу жергиликтүү маанидеги маселелерди өзүнүн жоопкерчилигинде чечүү кызыкчылыктары менен бириккен Кыргыз Республикасынын  жарандарынын жыйындысы;".

4. 4-статьянын экинчи сүйлөмүндө ", ушул Мыйзамды колдонуу боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат жана басып чыгарат" деген сөздөр алып салынсын.

5. 7-статьянын 3-бөлүгүндө "же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери менен күчүнө киришинин" деген сөздөр "же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдердин мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө киришинин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 9-статьянын 5-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 11-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндө "ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 19-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

 

8-берене.

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 5, 228-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-статьяда "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзам" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 3-статьянын 1-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында "Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзамда'" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Расмий тилдеги текстин 5-статьясынын 4-бөлүгүндө "аильном" деген сөз "айылном" деген сөзгө алмаштырылсын.

 

9-берене.

"Мугалимдин статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 11, 683-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 3-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3-статья. Мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамдар

Мугалимдин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдан, ушул Мыйзамдан жана мугалимдин укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктаган башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп  саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.".

2. 11-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

 

10-берене.

(КР 2018-жылдын 10-августундагы N 89 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

11-берене.

"Ичүүчү суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 8, 394-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 7-статьяда:

3-бөлүгүндө "айылдык округ" деген сөздөр "айылдык аймак" деген сөздөргө алмаштырылсын;

13-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Компенсациянын өлчөмү суу менен жабдуу булактарынын булганган сууларын кошумча тазалоо жана зыянсыздандыруу боюнча чыгымдардын ордун толук толтурууну эске алуу менен суу менен жабдуучу ишкананын сунушу боюнча жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.".

2. 13-статьянын 3 жана 4-бөлүктөрү күчүн жоготту деп таанылсын.

3. 14-статьяда:

6-бөлүгүндө "жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу-тескөө органынын жетекчилиги" деген сөздөр "жергиликтүү кеңеш" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүгүндө "аткаруу-тескөө" деген сөздөр "аткаруу" деген сөзгө алмаштырылсын.

4. 21-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Суу менен жабдуу жана суу агызып чыгаруу тармактары менен курулмаларын эксплуатациялоону жана күтүүнү жүзөгө ашыруучу ишканалардын сунушу боюнча аймактык монополияга каршы органдар менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары тарабынан киргизилүүчү чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу жана коммуналдык-тиричиликтик муктаждыктар үчүн берилүүчү ичүүчү суу менен калкты камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилет.".

 

12-берене.

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 8, 323-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

32-берененин 7-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

 

13-берене.

"Көмүр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 5, 269-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

24-берененин 8-пунктунун жетинчи жана сегизинчи абзацтарында:

мамлекеттик тилдеги текстинде "шахтердук шаарларда жана шаарчаларда" жана "Шахтердук шаарлардагы жана шаарчалардагы" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "көмүр кени жайгашкан ошол эле шаардагы жана райондогу калктуу конушта" жана "Көмүр кени жайгашкан ошол эле шаардагы жана райондогу калктуу конушта" деген сөздөргө алмаштырылсын;

расмий тилдеги текстинде "в шахтерских городах и поселках" деген сөздөр "в населенном пункте, расположенном в том же городе и районе что и угольный разрез," деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

14-берене.

"Жарнак жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 195-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 14-берененин 1 жана 2-пункттарында "айыл округдарында" деген сөздөр "айылдык аймактарда" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 24-беренеде "аткаруу-тескөө" деген сөздөр "аткаруу" деген сөзгө алмаштырылсын.

 

15-берене.

"Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 9, 320-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 3-статьянын 3-бөлүгүндө "аткаруучусу-тескөөчү" деген сөздөр "аткаруучу" деген сөзгө алмаштырылсын.

2. 33-статьянын 3-бөлүгүндө "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, (айыл өкмөтү)" деген сөздөр "жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

16-берене.

"Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 1997-жылдын 12-февралы, № 8) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

22-статьяда ", областтык, райондук жана шаардык мамлекеттик администрациялар жана Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкармасы" деген сөздөр "жана шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

17-берене.

"Кыргыз Республикасында саламаттык сактоону каржылоонун бирдиктүү төлөөчү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 11, 500-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

6-статьяда:

1-бөлүгүндө "областтык жана Бишкек менен Ош шаарларынын кеңештери" деген сөздөр "Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү кеңештери" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө "областтык мамлекеттик администрациялар," деген сөздөр алып салынсын;

4-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Бирдиктүү төлөөчүнүн ишин контролдоо максатында төмөнкүлөргө укуктуу:";

5-бөлүгүндө "областтык мамлекеттик администрацияларга," деген сөздөр алып салынсын.

 

18-берене.

"Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 6/2, 570-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

12-берененин 1-бөлүгүндө "аткаруучу-тескөөчү" деген сөздөр "аткаруучу" деген сөзгө алмаштырылсын.

 

19-берене.

''Энергияны үнөмдөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 12, 497-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

7-статьяда:

1-бөлүгүндө "региондук жана тармактык программаларын ишке ашырууну камсыз кылышат" деген сөздөр "тармактык программаларын бекитишет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүгүндө "аткаруучу-тескөөчү" деген сөздөр "аткаруучу" деген сөзгө алмаштырылсын.

 

20-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү үчүн зарыл чараларды көрсүн жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине тиешелүү сунуштарды киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А. Атамбаев