Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\f2a8099e-e302-4d0a-9f26-2810705cb48b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 21-ноябры № 158

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-беренеде:

жыйырма сегизинчи абзацындагы "тизмесине көрсөтүлгөн катталган талапкерлердин саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын тобунун, саясий партиянын, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

отузунчу абзацындагы "9-1 күн" деген сөздөр "9-2 күн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

отуз биринчи абзацындагы "саясий партия, шайлоочулардын тобу тарабынан көрсөтүлгөн" деген сөздөр "саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

отуз экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 6-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Тиешелүү шайлоо комиссиясынын жыйналыштарына төмөнкүлөр катышууга укуктуу:

1) жогору турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү;

2) талапкерлер;

3) талапкерлердин өкүлдөрү;

4) шайлоочулардын топторунун өкүлдөрү;

5) талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү;

6) байкоочулар, эл аралык байкоочулар;

7) жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү.".

3. 7-беренеде:

1-бөлүгүндөгү "талапкерлердин тизмесин көрсөткөн шайлоочулардын тобу, саясий партия (мындан ары - саясий партия)" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн саясий партия, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун ишенимдүү адамдары, ошондой эле" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын тобунун, саясий партиянын, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын ишенимдүү адамдары," деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 15-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жарандар айылдык кеңештерге өзүн өзү көрсөткөн учурдан тартып, шайлоочулардын топтору ыйгарым укуктуу өкүл аркылуу, саясий партиялар айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып каттоого документтерди бергенге чейин шайлоо кампаниясын каржылоо үчүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуктуу.

Өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге, ошондой эле айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топторуна, саясий партияларга шайлоо фонду түзүлбөгөн учурда, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө, шайлоо алдында үгүт жүргүзүү, башка шайлоо алдындагы иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

Шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн саясий партиянын каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоо комиссиясы тарабынан катталгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоо фондун түзөт.

Талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон расмий баш тартылган учурда шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар кайрымдуулукту жана которууну жүзөгө ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет.

Шайлоочулардын тобу, саясий партиялар тарабынан айылдык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлер, саясий партия тарабынан шаардык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлер өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуксуз.";

2-бөлүгүндө:

биринчи абзацындагы "талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар, шайлоочулардын тобу" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топтору, саясий партиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

16-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү "саясий партия (шайлоочулар тобу) талапкерлердин тизмесин чакыртып алган" деген сөздөр "шайлоочулардын топтору, саясий партия тарабынан өздөрүнүн талапкерлерин чакыртып алган, саясий партия тарабынан талапкерлердин тизмесин чакыртып алган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "кайталап добуш" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "кайра добуш" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 17-берененин 7-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү алып салынсын.

7. 18-берененин 9-бөлүгүндөгү "аларды дайындаган, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн катталган талапкер, саясий партия, шайлоочулардын тобу" деген сөздөр "аларды катталган талапкер деп ыйгарым укук берген талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын тобу, саясий партия, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 24-беренеде:

2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндөгү "талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын, шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топторунун, саясий партиялардын, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү "талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга, шайлоочулардын топторуна" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топторуна, саясий партияларга, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 25-берененин 1-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү "талапкерлердин катталган тизмесин көрсөткөн талапкерлер, саясий партиялар, шайлоочулардын топтору" деген сөздөр "талапкерлер, талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топтору, саясий партиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 29-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо комиссиясы стендди жасалгалайт, анда бардык талапкерлер, талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топтору, саясий партиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин каттаган саясий партиялар жөнүндө маалыматтык материалдар жайгаштырылат. Көрсөтүлгөн материалдарда үгүт чакырыктары камтылбоого тийиш. Стендде ошондой эле толтурулган шайлоо бюллетендеринин үлгүлөрү жайгаштырылат, аларда бул шайлоо округунда катталган талапкерлердин фамилиялары, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын жана шайлоочулардын топторунун, ошондой эле талапкерлердин тизмесин каттаган саясий партиялардын аталыштары камтылбоого тийиш.".

11. 30-беренеде:

6-бөлүгүндөгү ", шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр алып салынсын;

7-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

13-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү "2-1 календардык күн калганда" деген сөздөр "(2 календардык күн калганда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

14-бөлүгүндө:

экинчи сүйлөмүндөгү "шайлоочулар тобу" деген сөздөр алып салынсын.

расмий тилдеги текстинин үчүнчү сүйлөмүндөгү ", группе избирателей" деген сөздөр алып салынсын.

12. 31-беренеде:

1-бөлүгүнүн расмий тилдеги текстиндеги "досрочного" деген сөздөн кийин "голосования" деген сөз менен толукталсын;

4-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү "саясий партиялардын," деген сөздөрдөн кийин ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр менен толукталсын;

13-бөлүгүндөгү ", шайлоочулардын тобуна" деген сөздөр алып салынсын.

13. 32-беренеде:

1-бөлүгүндөгү "9-1 күн" деген сөздөр "9-2 календардык күн" деген Сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндөгү "талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын, шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топторунун, саясий партиялардын, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

14. 33-берененин 5 жана 9-бөлүктөрүндөгү "шайлоочулардын топторунун, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын топторунун, саясий партиялардын, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. 36-берененин 12-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндөгү "добуштарды кайра эсептөө жүргүзүү талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун өкүлүнүн же байкоочунун түздөн-түз катышуусу жана алар үчүн өз көздөрү менен көрүп контролдоо мүмкүнчүлүгүн түзүү астында кайрадан эсептелет" деген сөздөр "шайлоо бюллетендеринин добуштары талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун же байкоочулардын өкүлдөрү тарабына өз көздөрү менен көрүп контролдоо мүмкүнчүлүгүн берүү менен участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан кайрадан эсептелет" деген сөздөргө алмаштырылсын.

16. 43-берененин 1-бөлүгүндөгү "талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар, шайлоочулардын топтору" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөткөн шайлоочулардын тобу, саясий партия, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия" деген сөздөргө алмаштырылсын.

17. 44-берененин 3-бөлүгүнүн 2-пунктундагы "же шайлоочулардын тобу" жана ", шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр алып салынсын.

18. 49-беренеде:

3-бөлүгүнүн биринчи абзацындагы ", шайлоочулардын тобу" деген сөздөр алып салынсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы "3-1-бөлүк менен толукталсын:

"3-1. Шайлоочулардын тобу мажоритардык система боюнча шайлоо боюнча ар бир көп мандаттуу шайлоо округу боюнча, ошол округ боюнча белгиленген мандаттардын санынан ашпаган талапкерлерди көрсөтүүгө укуктуу.";

5-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндөгү "өз чечиминде жана талапкерлердин түзүлгөн тизмесинде" деген сөздөр "талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө өз чечиминде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүгүндө:

"Райондук жана", "шайлоочулардын топтору" деген сөздөр алып салынсын;

мамлекеттик тилдеги текстиндеги "шаардык" деген сөз "Шаардык" деген сөзгө алмаштырылсын;

9-бөлүгүндө:

", шайлоочулардын тобу" деген сөздөр алып салынсын;

"же көп мандаттуу шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси" деген сөздөр "боюнча көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси же көп мандаттуу шайлоо округу боюнча саясий партия, шайлоочулардын тобу тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлер" деген сөздөргө алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги текстиндеги "комиссиясынын" деген сөз "комиссиясына" деген сөзгө алмаштырылсын;

расмий тилдеги текстиндеги "представляется" деген сөз "представляются" деген сөзгө алмаштырылсын.

19. 50-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү ", шайлоочулардын тобунун", ", шайлоочулар тобуна" деген сөздөр алып салынсын.

20. 51-берененин 2-бөлүгүндөгү "аныктагандан" деген сөз "жарыялагандан" деген сөзгө алмаштырылсын.

21. 52-беренеде:

1-бөлүгүнүн 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

4-бөлүгүндөгү ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын.

22. 61-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлер өзүн өзү көрсөткөн учурдан тартып, ошондой эле шайлоочулардын топтору, саясий партиялар талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып, ушул Мыйзамдын 15-беренесинде белгиленген тартипте шайлоо кампаниясын финансылоо үчүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуктуу.".

 

2-берене.

 

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1004-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-берененин жыйырма экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жергиликтүү жамааттын (шаардын, айыл аймагынын) уставы - жергиликтүү кеңештин ченемдик укуктук актысы менен бекитилүүчү жана тиешелүү аймакта калктын турмуш-тиричилигинин маселелери боюнча жергиликтүү жамааттын ортосундагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара мамилелерин жөнгө салуучу акт;";

2. 15-беренеде:

2 жана 3-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү жамааттын уставы жергиликтүү жамааттын ички турмуш-тиричилигинин негизги принциптерин жана эрежелерин регламенттейт, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн укуктарын жана милдеттерин карайт, жергиликтүү жамааттын бюджеттик процесстерге жана башка маселелерге катышуусун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жөнгө салынбаган жергиликтүү өз алдынча башкаруу ишинин башка маселелерин кошуп алганда, жергиликтүү жамааттын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө өз ара мамилелеринин тартибин аныктайт.

3. Мурда кабыл алынган уставдарга өзгөртүүлөр жана толуктоолор чогулуштарда (жыйындарда) же жергиликтүү жамааттын тиешелүү курултайларында талкуулоонун жыйынтыктары боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмес добушу менен кабыл алынат.

Уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолор жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн үчтөн биринен кем эмес сандагы жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү же жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмес санындагы тиешелүү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын тобу тарабынан демилгелениши мүмкүн.";

5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Жергиликтүү жамааттын уставы жергиликтүү башкаруу органдарында жергиликтүү кеңештердин ченемдик укуктук актыларын каттоо үчүн белгиленген тартипте милдеттүү түрдө катталууга жатат.

Жергиликтүү жамааттын уставын бекитүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын көчүрмөсү уставдын текстинин тиркемеси менен расмий жарыялангандан кийин ченемдик укуктук актылардын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмүнө жиберилет.".

3. 21-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Шаардык кеңештердин шайланган депутаттары партияга таандыктуулугуна ылайык депутаттык фракцияларга (мындан ары - фракциялар) биригишет. Депутаттык мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон шаардык кеңештеги фракциялардын коалициясын түзүү жөнүндө расмий жарыялаган фракция же фракциялардын коалициясы шаардык кеңеште көпчүлүк деп саналат. Көпчүлүк фракцияларынын коалициясына кирбеген фракция же фракциялар шаардык кеңеште азчылык деп саналат.

Шаардык кеңештин депутаттары көпчүлүк фракцияларынын коалициясына бириккен учурда бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссия азчылык фракцияларына же фракциялардын коалициясына берилет.".

4. 37-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37-берене. Жергиликтүү кеңештин төрагасы

1. Шаардык кеңештин төрагасы тиешелүү кеңештин сессиясында шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен шаардык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

2. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүгө фракция же фракциялардын коалициясы укуктуу. Фракция же фракциялардын коалициясы бир талапкерди көрсөтүүгө укуктуу.

3. Эгерде шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмеси катышса, шаардык кеңештин төрагасын шайлоо болуп өттү деп эсептелет.

Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берген талапкер, шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайланды деп эсептелет.

4. Айылдык кеңештин төрагасы тиешелүү кеңештин сессиясында айылдык кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен айылдык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

5. Айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерликти айылдык кеңештин депутаты же депутаттарынын тобу көрсөтүүгө укуктуу. Депутат же болбосо депутаттардын тобу бир талапкерди көрсөтүүгө укуктуу.

6. Эгерде айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмеси катышса, айылдык кеңештин төрагасын шайлоо болуп өттү деп эсептелет.

Айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берген талапкер айылдык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайланды деп эсептелет.

7. Тиешелүү жергиликтүү кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүүнүн жана шайлоонун тартиби жана башка шайлоонун жол-жоболук маселелери тиешелүү жергиликтүү кеңештин регламентинде аныкталат.

8. Жергиликтүү кеңештин төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин же фракциясынын демилгеси боюнча депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмесинин добуштары менен ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

9. Шаардык кеңештин төрагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштерден тышкары акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө укуксуз.

10. Айылдык кеңештин төрагасы өзүнүн милдеттерин коомдук башталышта аткарат, бирок айылдык кеңештин сессиясы иштеген мезгилде бир жолку компенсация алат.

11. Жергиликтүү кеңештин төрагасы:

1) жергиликтүү кеңештин сессиясын чакырат;

2) сессияларга төрагалык кылат;

3) жергиликтүү кеңештин чечимдерине кол коет;

4) жергиликтүү кеңеш тарабынан жүктөлгөн башка милдеттерди аткарат.

12. Жергиликтүү кеңештердин төрагалары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, ардактуу наамдарын ыйгаруу жөнүндө өтүнүч берет.".

5. 39-берененин 2-бөлүгүндө:

1-пункттагы "үчтөн экиден кем эмес көпчүлүгү тарабынан" деген сөздөр "үчтөн экисинен кем эмеси менен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4) ушул Мыйзамдын 11-беренесинин 4-бөлүгүндө каралган учурда.".

6. 43-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Шаардык кеңештин чакырылышынын мөөнөтү аяктаган же болбосо мөөнөтүнөн мурда таркатылган күндөн тартып шаардын мэри жаңыдан шайланган шаардын мэри кызмат ордуна киришкен күнгө чейин мэрдин милдеттерин аткаруучу деп эсептелинет.";

2-бөлүгүндөгү "шаардык кеңештин фракцияларынын" деген сөздөр "шаардык кеңештин фракциясынын, фракциялардын коалициясынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгүндө:

алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көбүрөөк санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер добуштардын көбүрөөк тең санын алса, ал эми башка талапкерлер азыраак добуш алса, добуштардын көбүрөөк тең санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алса, кайра шайлоо өткөрүлөт.";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

"Добуш берүүнүн ушул беренеде каралбаган натыйжаларын аныктоодо башка кырдаалдар келип чыккан учурда, кайра шайлоо өткөрүлөт.";

он экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

5-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

9-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Шаардын мэри кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, мэрдин милдеттери шаардын мэри шайланганга чейин биринчи вице-мэрге жүктөлөт. Биринчи вице-мэрдин кызмат орду жок болгон учурда, мэрдин милдеттери вице-мэрге жүктөлөт.".

7. 44-берененин 1-бөлүгүнүн 8-пунктундагы "жылына экиден" деген сөздөр "жарым жылда бир жолудан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 49-беренеде:

1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Айылдык кеңештин чакырылышынын мөөнөтү аяктаган же болбосо мөөнөтүнөн мурда таркатылган күндөн тартып айыл өкмөтүнүн башчысы айыл өкмөтүнүн жаңы шайланган башчысы кызмат ордуна кирген күнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттерин аткаруучу деп эсептелет.";

3-бөлүгүндө:

алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көбүрөөк санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер добуштардын көбүрөөк тең санын алса, ал эми башка талапкерлер азыраак добуш алса, добуштардын көбүрөөк тең санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алса, кайра шайлоо өткөрүлөт.";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

"Добуш берүүнүн ушул беренеде каралбаган натыйжаларын аныктоодо башка кырдаалдар келип чыккан учурда, кайра шайлоо өткөрүлөт.";

5-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

6-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

10-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн башчысы шайланганга чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарына жүктөлөт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына жүктөлөт.".

9. 52-берененин 4-бөлүгүндөгү "жыйналыштарына" деген сөз "сессияларына" деген сөзгө алмаштырылсын.

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Атамбаев