Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 13-февралы, № 32

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(КР 2018-жылдын 10-августундагы N 89 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

1-берене.

"Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 7, 252-ст.) төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-статья төмөнкүдөй мазмундагы 8 жана 9-пункттар менен толукталсын:

"8. Инвестициялануучу ишкана - Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн, анын иш-аракетине инвестор инвестицияларды салууну жүзөгө ашырган чарбалык шериктик же коом.

9. Турукташтыруу режими - салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр маселелерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизген учурда, инвестор жана/же инвестициялануучу ишкана үчүн жагымдуу укуктук режим.".

2. 2-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2-статья. Инвестициялар жана турукташтыруу режими жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

1. Инвестициялык режимди жөнгө салуучу мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамдан жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

2. Ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына жана салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда, инвестор, ошондой эле ушул статья менен белгиленген шарттарга жооп берүүчү инвестициялануучу ишкана турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып он жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кошумча наркка болгон салыкты кошуп алганда, бирок башка кыйыр салыктарды, салыктык эмес төлөмдөрдү албаганда, салыктарды төлөө боюнча (мамлекеттик органдар тарабынан көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү кошуп албаганда) өздөрүнө кыйла жагымдуу шарттарды тандап алууга укуктуу. Салыктык жана салыктык эмес укуктук мамилелерде турукташтыруу режимин колдонуунун тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

Турукташтыруу режими турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол койгон инвестордун жана/же инвестициялануучу ишкананын турукташтыруу жөнүндө макулдашуусуна кол коюлгандан кийин күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында "белгиленген жагымдуу шарттарды пайдалануу укуктарын чектөө үчүн негиз боло албайт.

3. Турукташтыруу режиминин укугуна төмөнкүлөр ээ:

а) турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып үч жылдын ичинде инвестициялануучу ишкананын капиталына, анын ичинде инвестициялануучу ишкананын уставдык капиталына жүгүртүүдөгү акциялардын санын, турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күнгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча аныкталуучу 3 (үч) миллиондон кем эмес АКШ долларына эквиваленттүү сом суммасындагы уставдык капиталды көбөйтүү жолу менен инвестицияларды салууну жүзөгө ашыруучу инвестор, ошондой эле инвестициялануучу ишкана өзү; же

б) турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып беш жылдын ичинде инвестициялануучу ишкананын капиталына, анын ичинде инвестициялануучу ишкананын уставдык капиталына жүгүртүүдөгү акциялардын санын көбөйтүү жолу менен турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күнгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча аныкталуучу 20 (жыйырма) миллиондон кем эмес АКШ долларына эквиваленттүү сом суммасындагы уставдык капиталды көбөйтүүгө инвестицияларды салган, пайдалуу кендерди изилдөө, издөө, чалгындоо жана иштетүүгө байланышкан иш-аракетти жүзөгө ашыруучу инвестор, ошондой эле инвестициялануучу ишкана өзү.

4. Инвестор тарабынан инвестициялануучу ишканага инвестицияларды салуу боюнча милдеттенмелердин аткарылбагандыгы турукташтыруу жөнүндө макулдашууну бузууга жана инвестордон, инвестициялануучу ишканадан алар тарабынан турукташтыруу режимин колдонуунун айынан төлөнбөгөн салыктарды жана салыктык эмес төлөмдөрдү өндүрүп алуу үчүн негиз болуп саналат.

5. Акционерлердин же инвестордун катышуучуларынын жана/же инвестициялануучу ишкананын курамынын өзгөрүүсү турукташтыруу режимин колдонууга укугунун токтотулушуна жана ушул Мыйзам менен белгиленген анын мөөнөттөрүнүн аякташына алып келбейт.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүү киргизилсин:

1. 1-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Кошумча наркка салыкты кошо алганда, салыктарды төлөө боюнча шарттарга карата турукташтыруу режимин колдонууга байланыштуу укук мамилелери Кыргыз Республикасынын инвестициялар жөнүндө мыйзамдары менен жөнгө салынат. Кыргыз Республикасынын инвестициялар жөнүндө мыйзамдары менен белгиленген турукташтыруу режими башка кыйыр салыктарды төлөөгө карата колдонулбайт.".

2. 298-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

3-берене.

(КР 2018-жылдын 10-августундагы N 89 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

4-берене.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 14-2-статья менен толукталсын:

"14-2-статья. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендеринин өзгөрүүлөрүнүн күчүнө кириши

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендеринин өлчөмүнүн көбөйүшүн караган ушул Мыйзамга өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор расмий жарыяланган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин күчүнө кирет.".

5-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Иштеп жаткан инвесторлор жана ушул Мыйзамда белгиленген шарттарга жооп берүүчү инвестициялануучу ишканалар турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып турукташтыруу режимин колдонуу укугуна ээ экендиги белгиленсин. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып алты айлык мөөнөттө ушул Мыйзамдан келип чыгуучу ченемдик укуктук актыларды кабыл алсын.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

              

 

А. Атамбаев