Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\9a1887ed-9c22-48f9-9e33-e51af04d1cf5\document.files\image001.jpg

БҮРГӨНДҮ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык Округудук Кенешинин ХХVI-чакырылышынын IV-сессиясы

 

2013-жылдын 3-майы № 1

«Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык Округдук Кеңешинин Регламентин бекитип берүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө» Мыйзамынын 24-25-беренелерине Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык Кеңешинин регламентинин II-главасына ылайык Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык Округудук Кенешинин ХХVI-чакырылышынын IV-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык округдук Кеңешинин Регламенти бекитилсин. (Регламент тиркелет).

2. Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык округдук Кеңешинин Регламенти Жалал-Абад областтык Адилет башкармасынан каттоодон өткөрүлгөндөн кийин күчүнө кирет.

3.Бүргөндү айылдык округдук Кеңешинин Регламентин Жалал-Абад областтык Адилет башкармасынан каттодон өткөрүү жагы суралсын.

4. Бүргөндү айылдык Округдук Кеңешинин Регламентин Жалал Абад областык Адилет башкармалыгынан каттоодон өткөрүү боюнча тийиштүү материалдарды даярдап каттоодон өткөрүү жагы, айылдык Округдун жооптуу катчысы Г. Шадыкановага милдеттендирилет.

5. Эл депутаттарынын Бүргөндү айылдык Округдук Кеңешинин типтүү Регламенти массалык маалымат каражаттарына жарыялансын.

1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Мыйзамдуулук, укук тартиби, депутаттык иш жана этика маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Т. Асанбаевке милдеттендирилсин.

 

Эл депутаттарынын Бүргөндү

айылдык Кеңешинин төрагасы:

 

К. Өскөнбаев

 

 

Бүргөндү айылдык Кенешинин
XXVI-чакырылышынын кезектеги IV- сессиясынын № 1 токтому менен бекитилди Бүргөндү айылдык Кенешинин торагасы: К. Осконбаев

 

Бүргөндү айылдык Кенешинин Регламенти

 

I. Жалпы жоболор.

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» мыйзамына ылайык, кенештердин депутаттарынан турган төрт жылдык мөөнөткө түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы

Айылдык кенеш өзүнүн ишин, Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Өкмөүнүн ченемдик, укуктук актыларынын жана ушул Регламенттин негизинде жүргүзүлөт.

Айылдык Кенеш юридикалык жак болуп саналат жана мыйзамдар менен өзүнүн компетенциясына таандык болгон ар кандай маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу. Өзүнүн мөрү жана штампы болот.

Айылдык Кенештин Регламенти, айылдык Кенештин иштерин уюштуруу тартиптерин белгилейт, уюштуруучулук жана укуктук негиздерин, туруктуу жана мөөнөттөрүнүн тартибин аныктайт.

 

II. Айылдык Кенештин компетенциясы.

 

2.1. Айылдык Кенеш Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу өз алдынча башкаруу» мыйзамынын 29 жана 29-1 статьяларына ылайык төмөндөгү маселелерди карайт жана токтом кабыл алат.

- Социалдык экономикалык өнүктүрүүн жана калктын социалдык жактан коргоонун айылдык масштабдагы программаларын бекитүү жана алардын аткарылышына контролдук жүргүзүү;

- Айылдык бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышын жана бюджеттен тышкары фонддордун максаттуу пайдаланышы жөнүндө маалыматтарды угуу;

- Кенештин Регламентин кабыл алуу;

- Кенештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо жана милдеттеринен бошотуу;

- Айылдык Кенештин депутаттарынын жалпы санын кеминде үчтөн экисинин көпчуүлүк добушу менен айылдык кенештин төрагасына ишеним көрсөтпөө;

- Айылдык кенештин төрагасын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама каршы келген буйруктарын жокко чыгаруу;

2.2. Пугкттун 4,5 абзацтарында көрсөтүлгөн маселелер боюнча жашыруун добуш берүү бюллетень менен өткөрүлөт. Добуш берүү Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан уюштурулат.

 

III. Айылдык кенештин биринчи сессиясы.

 

3.1. Айылдык Кенештин биринчи сессиясы мурда шайланган кенештин төрагасы же депутаттардан түзүлгөн демилгелуу топ аркылуу жергиликтүү кенештерге шайлоо өткөрүлгөн күндөн кийин бир айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Айылдык Кенештин биринчи сессиясын карыя депутат ачат.

3.2. Жалпы шайланган депутаттардын жарымынан көбү сессияга катышкан учурда айылыдк Кенештин сессиясы өз ишин баштоого укуктуу.

3.3. Айылдык Кенештин биринчи сессиясынын күн тартибине Кенештин регламентин, төрагасын, орун басарын шайлоо, жаңы Кенештин структурасын түзүү жана  Кенештин ишине тиешелуу зарыл маселелер талкууга коюлат.

3.4. Төраганы шайлоо айылыдк Кенештин депутаттарынын жашыруун добуш берүү жолу менен жүргүзүлөт.

3.5. Төраганын орун басары айылдык Кенештин депутаттарынын арасынан ачык добуш берүү менен шайланат.

 

IV. Жашыруун добуш берууну уюштуруу тартиби.

 

4.1. Айылдык Кенештин биринчи сессиясынын чечими менен жашыруун добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү боюнча саны 3-5 депутаттан турган эсептөө комиссиясы түзүлөт.

4.2. Эсептөө комиссиясы өз чогулушунда мүчөлөрүнө иш бөлүштүрүшөт ( төрагасын, орун басарын, мүчөлөрүн бекитет), добуш берүү бюллетенин, добуштарды берүү ящигин жана бөлүмдөрдү жабык добуш берүүн жүргүзүүгө даярдайт.

4.3. Сессияга катышып жатышкан депутаттардын тизмесин тактап, ар бир депутаттын өз өзүнчө добуш беруусун камсыз кылат. Эсептоо комиссиясы тарабынан жашыруун добуш беруунун эрежелери толук сактоолору милдеттуу. Добуш берууну баштоонун алдында эсептоо комиссиясы добуш беруунун тартиби менен депутаттарды тааныштырат.

4.4. Айылдык кенештин торагсына корсотулгон талапкер бюллетенге алфавиттик тартип менен жазылат. Добуш беруунун жыйынтыгын чыгаруу, бюллетендерди эсептоо добуш бериген жайда жургузулот.

4.5. Бюллетенге талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты паспорт же башка оздук документтери боюнча толтурулат, бюллетенге башка маалыматтар жазылбайт.

4.6. Ар бир кандидатура боюнча «колдогону», «каршы» болгону жана «бузулган бюллетенде» боюнча жыйынтыгы чыгарылып, эсептоо комиссиясынын токтому тузулуп, сессияда бекитилет.

4.7. Айылдык Кенештин торагасына корсотулгон талапкерлердин ичинен сессияга катышкан депутаттардын жалпы санынын копчулук добушуна ээ болгон талапкер, айылдык Кенештин торагасы болуп торт жылыдк моонотко шайланат.

4.8. Тораганын орун басарлыгына сунушталган талапкер ачык добушка коюлат. Добушту саноону, жыйынтыктоону эсептоо комиссиясы жургузот.

4.9. Сессияга катышкан депутаттардын жалпы санын копчулук добушуна ээ болгон айылдык Кенештин депутаты тораганын орун басары болуп шайланат.

4.10. Айылдык кенштин торагасы жана орун басары оздорунун милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда депутаттардын 1/3 демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын 2/3 добушу менен торага же орун басар ээлеген кызмат ордунан бошотулат.

4.11. Айылдык кенештин торагасы озунун милдеттерин коомдук башталышта алып барат, бирок айыл кенешинин сессияларынын ишинин мезгилине бир жолку компенсация алуу менен аткарат.

 

V. Айылдык Кенештин сессиясы.

 

5.1. Кенештин сессиясы ачык ар бир кварталда бир жолудан кем эмес откорулот.

5.2. Кенештин торагасы сессия откоруло турган куну, убактысы, кун тартиби жана сессия отучу жай тууралуу беш кундон кечиктирбей кенештин депутаттарына билдирет. Ошондой эле сессияда каралуучу маселелер боюнча чечимин, токтомдун долбоору, Кенештин депутаттарына уч кундон кечиктирбей таратылат.

5.3. Кенештин кезексиз сессиясы Кенештин торагасы, Кенештин туруктуу комиссиялары же Кенештин жалпы депутаттарынын 1/3 болугунун сунуш менен чакырылат.

5.4. Депутаттар тарабынан кезексиз сессияны чакыруу сунушун жазуу турундо карала турган маселелерди корсотуу менен кезексиз сессияны откоруу зарылдыгы тууралуу Кенештин торагасына берилет.

5.5. Иш план боюнча Кенештин сессиясына материалды, иш планды бекитилген жооптуу адамдар даярдайт. Ал эми пландан тышкары каралуучу маселелер боюнча маселени кароону сунуш кылган жактар даярдайт.

5.6. Кенештин чечими же Кенештин  торагасынын буйругу менен кенештин компетенциясына кирген маселелерди даярдоо учун депутаттардан, адистерден, коомдук уюмдардан жана жарандардын окулдорунон турган жумушчу топ тузулушу мумкун.

5.7. Кезектеги сессиянын кун тартибине сунушталган маселелер боюнча материалдар (чечимдердин долбоорлору, маалымдамалар, кайрылуулар ж.б.) Сессия болгонго чейин беш кундон кечиктирбей кенештин катчысына жазуу турундо берилиш керек.

5.8. Айылдык Кенештин сессиясында каралып жаткан маселе боюнча депутаттардын жалпы санынын копчулук добушу менен чечим кабыл алынат.

5.9. Айылдык Кенештин сессиясы коомчулук учун ачык ар бир жаран айылдык Кенеш тарабынан бекитилген регламентке ылайык сессияга катышууга укугу бар.

5.10. Айылдык Кенеш эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык сессияны откоруу жонундо чечим кабыл ала алат.

5.11. Айылдык сессиялардын датасы жана кун тартиби жонундо жарандарды алдын ала кабардар кылуу боюнча баардык чараларды корууго, алардын сессияларга кируусу учун баарык шарттарды тузууго, ошондой эле корулгон чаралар тууралуу жергиликтуу жамаатка маалымдоог милдеттуу.

 

VI. Айылдык Кенештин сессиясынын жумушчу органдары.

 

6.1. Айылдык Кенештин сессиясы, сессия учурунда уюштуруучулук иштерди тейлоо максатында жумушчу органдардын-секретариаты, зарылчылык пайда болгон эсептоо комиссиясынан, башка да комиссия тузулот. Жумушчу органдар сессияга катышып жаткан депутаттардын копчулугунун добушу менен бекитилет.

6.2. Сессиянын секретариаты айылдык Кенештин аппараты менен бирдикте, сессиянын жумушун стенографиялык жазууну жургузушот. Суйлоочулорду, суроолорду, талап коючуларды тактайт, тиешелуу материалдарын сессияны алып баруучуга тапшырат. Секретариат сессиянын Регламентинин сакталышына козомолдук жургузот, депутаттарга тушундурмо берет.

6.3. Секретариат айылдык Кенештин аппараты менен бирдикте сессия тарабынан материалдарды, протоколдорду жазып беш кундун ичинде кол коюуга даярдайт.

 

VII. Сессиянын кун тартиби жана иштоо тартиби.

 

7.1. Сессиянын кун тартиби жана иштоо тартиби айылдык Кенештин торагсы тарабынан сунушталат.

7.2. Кун тартиби депутаттар тарабынан талкууланып бекитилет.

7.3. Эгерде депутаттар тарабынан кун тартипке иштоо тартибине озгортуу киргизу же кошумча маселе сунуш кылышс, ал депутаттардын талкуулоосуна жана бекитуусуно сунуш кылынат.

 

VIII. Айылдык Кенештин депутаттарынын сессия учурундагы укуктары жана милдеттери.

 

8.1. Сессиянын жумушчу органдарын шайлоого, шайланууга жана ал органдарга озунун талапкерлигин сунуштоого;

8.2. Кун тартиби, иштоо тартиптери боюнча сунуштарды берууго, аны добушка  койдурууга;

8.3. Сессиянын токтомдоруна озгортуулорду жана кошумчаларды сунуш кылууга, аны добушка койдурууга;

8.4. Айылдык Кенештин компетенциясына кирген маселер боюнча мекеме, ишка жана башка органдардын жетекчилеринин отчетторунугуунун кун тартибине киргизууну сунуштоого;

8.5. Ыйгарым укуктарына ылайык депутаттык изилдоо, текшеруу жургузуу учун сессиянын чечимин чыгарууну сунуштоого;

8.6. Сессиянын Регламентин жана иштоо тартибин толук сактоого;

8.7. Депутаттарга сессиянын жумушчу органдарына, чакырылгандарга сый мамиле жасоого (орой мамиле жасоого, аброюн кетирууго жол берилбейт);

8.8. Сессиянын ишине активдуу катышууга жана ар бир талкууланган маселенин чечилишине озунун жеке пикирин сактоо менен добуш берууго.

 

IХ. Кенештин чечимдери.

 

9.1. Кенештин токтому депутаттардын талкуусунан кийин, сессияга катышкан депутаттардын жалпы санынын копчулук добушу менен кабыл алынат.

9.2. Кенештин сессиясына катышкан депутаттардын копчулук добушу менен туруктуу комиссияларынын озгортуу жана мурда кабыл алынган ченемдерди жокко чыгаруу жана токтомго киргизу жонундо чечимдерди кабыл алат.

9.3. Сессиянын журушундогу маселелер боюнча Кенеш токтом турундо кабыл алат жана токтомго Кенештин торагасы кол коёт.

9.4. Кенештин депутаты Кенештин сессиясында кабыл алынган токтомго макул эместигин кат жузундо же оозеки билдируусу Кенештин протоколуна жазылат.

9.5. Токтомдун долбоору сессияга катышкан депутаттардын копчулук добушу менен негизинен кабыл алынгандан кийин токтомдун долбоорунун ар бир пункту боюнча талкууланып, толугу менен кабыл алынат.

9.6. Кенештин чечимин бастырып чыгаруу, Кенештин токтомдорунун аткарылышын козомолдоо Кенештин аппаратына жуктолот.

9.7. Айылыдк Кенештин чечими айыл Округдун аймагындагы мекеме-уюмдарда аткарылууга милдеттуу.

9.8. Кенештин токтомдору Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте жокко чыгарылышы, болбосо кучун жоготту деп табылышы мумкун.

 

Х. Айылдык Кенештин торагасы.

 

10.1. Кенештин сессиясын чакырат жана торагалык кылат. Кенештин токтомдоруна жана чечимдерине кол коёт, аларга козомолдук кылат.

10.2. Жарандардын айылдык Кенешке кайрылган арызы, даттанууларын карайт.

10.3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, ардак наамдарын ыйгаруу жонундо жогорку органдарга расмий отунуч жасайт.

10.4. Кенештин регламентинин сакталышын козомолдойт.

10.5. Кенештин протоколуна токтомдоруна жана башка документтерине кол коёт.

10.6. Кенештин торагасынын  орун басарына талапкерди шайлоого сунуш киргизет.

10.7. Айыл окмотунун, айылдык Кенештин жооптуу катчысы озунун милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда, аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга, айыл окмот башчысна сунуш кылууга укуктуу. Кызматка алуу жагы «Муниципиалдык кызмат жонундо» мыйзамга ылайык, айылдык кенештин торагасынын макулдугу менен жургузот.

10.8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде Кенешке жуктолгон милдеттери боюнча башка маселелерди чечет.

10.9. Айылыдк Кенештин торагасы, озунун милдетин кезектеги моонотко жаныдан чакырылган Кенештин биринчи сессиясына чейин аткарат.

 

ХI.Айылдык Кенештин торагасынын орун басары.

 

11.1. Тораганын орун басары Кенештин торагасы жок болуп калган жана торага оз функцияларын аткарууга мумкунчулугу болбогон учурлрда Кенештин торагасынын милдетин аткарат.

11.2. Айылдык Кенештин торагасынын орун басары озунун милдетин коомдук башталышта аткарат.

 

ХII. Кенештин жооптуу катчысы.

 

12.1 Айылдык Кенештин катчысынын милдетин айылдык Округдун жооптуу катчысы аткарат.

12.2. Кенештин депутаттарынын депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууда, депутаттарды тийиштуу маалыматтар менен камсыз кылат.

12.3. Айылдык Округдун катчысы айылдык Кенешинин сессиянын протоколун жургузот. Кенештин иш планынын аткарылышын камсыз кылат.

12.4. Жарандардын айылдык Кенешке кайрылган арыз даттанууларын, кайрылууларын карайт жана тиешелуу чара кору менен жооп берет.

12.5. Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишин координациялайт.

12.6. Кенештин укуктук актыларынын жазылышына жана аткарылышына жооптуу.

12.7. Кенешке тушкон документтердин эсебин жургузот.

12.8. Кенештин сессиясын материалдарды даярдайт, аны депутаттарга таркатат.

12.9. Депутаттарды, мекеме-ишканалардын жетекчилерин, коомдук оз алдынча башкаруу уюмдарынын окулдору жана башка тиешелуу адамдарды сессияга катышууга чакырат.

12.10. Сессияга депутаттардын катышуусунун эсебин жургузот.

12.11. Сессиянын токтомдорунун, чечимдеринин долбоорун даярдайт, кабыл алынган токтомдорду таратууну уюштурат жана башка функцияларды аткарат.

12.12. Айылдык Кенештин аппаратынын ишин уюштуруу менен козомолдойт жана координациялайт.

 

ХIII. Кенештин туруктуу комиссиялары.

 

13.1. Жергиликтуу Кенештин туруктуу комиссиялары кенештин карамагына таандык маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле кенештин чечимдерин ишке ашырууга, ушул чечимдердин ведомстволук аймакта аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарылышына контролдук кылуу учун тузулот. Кенеш тарабынан ошондой эле туруктуу комиссиялар да тузулсо болот.

Комиссиялардын тизмеги, алардын сандык курамы жана шайлоонун тартиби жергиликтуу кенеш тарабынан аныкталат. Кенеш ыйгарым укуктарынын моонотунун ичинде зарылчылыкка жараша, жаны туруктуу комиссияларды тузот, мурда тузулгондорун таратат жана кайра уюштурат, алардын курамына озгортуулорду киргизе алат.

Туруктуу комиссиялар тиешелуу жергиликтуу кенештердин депутаттарынын ичинен тузулот. Жергиликтуу кенештердин туруктуу комиссияларынын курамына кенештин торагасы жана орун басары шайланышы мумкун эмес.

Туруктуу комиссиялар тораганы шайлайт. Комиссиялар озунун ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиисяларды тузо алат.

Туруктуу комиссиянын жана кенештин торагасынын сунушу боюнча тиешелуу кенеш туруктуу комиссиялардын курамына озгортуулорду киргизет.

Комиссия мучолорунун ыйгарым укуктары кенеш тарабынан анын отунучу боюнча, ошондой эле ал озунун милдеттерин аткарууга мумкундук болбогон жагдайларга байлныштуу моонотунон мурда токтотушу мумкун.

Жергиликтуу кенештердин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, аларды уюштуруунун тартиби жана туруктуу комиссиялардын иши ушул Мыйзам, жергиликтуу кенештин регламенти жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдык актылары менен белгиленет.

Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары озунун ишине окумуштууларды, адистерди, практик кызматчыларды, дагы башка адамдарды тартууга укуктуу.

Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары озунун компетенциясына таандык маселелер боюнча тиешелуу чечимдерди кабыл алат.

Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативдуу чарбачыл ишине кийлигишууго укуксуз.

13.2. Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары:

- кенештин кароосуна киргизилуучу экономикалык, социалдык жана тиешелуу улуттук маданий онугууго байланышкан маселелерди даярдоого катышат.

- тиешелуу аймактын социалдык-маданий жана ондуруштук инфраструктурасын онуктуруу, жергиликтуу оз алдынча башкаруунун экономикалык негизин чындоо боюнча кенешке сунуштарды киргизет.

- озунун аймагын экономикалык жактан онуктуруунун жана бюджеттин пландарынын долбоорлорун, пландардын аткарлышы жана бюджеттин толтурулушу жонундо отчетторду алдын ала карайт, алар боюнча оздорунун сын-пикирлерин даярдайт, зарылчылык туулса, аларды кенешке киргизет.

- жергиликтуу кенеш тарабынан кабыл алынгн чечимдердин аткарылышына жана уставдын талаптарынын аткарылышы сакталышына контролду ишке ашырат.

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана тиешелуу кенештин регламенти аркылуу сунуштлган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары озунун карамагына кирген маселелер боюнча жергиликтуу мамлекеттик администрация органдарынын жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жана тиешелуу аймакта жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин угууга укуктуу.

13.3. Жергиликтуу кенештин турукутуу комиссияларынын жыйналыштары комиссиялардын иш планына ылайык чакырылат.

Туруктуу комиссиялардын жыйналыштарына кенеш беруучу добуш укугу менен ушул комиссияларга мучо болуп эсептелбеген депутаттар катыша алат.

Бир нече комиссиянын карамагына кирген маселелер комиссиялардын демилгеси боюнча, ошондой эле жергиликтуу кенештин тапшырмасы боюнча комиссиялар тарабынан даярдалат жана бирге каралат.

Туруктуу комиссиялардын бардык мучолору бирдей укуктардан пайдаланышат.

 

ХIV. Айылдык Округдун башчысын шайлоонун тартиби.

Негизги жоболор.

 

14.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан жана айылдык округдун башчыларын шайлоону откоруу тартибин аныктайт.

«Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-берене жана ушул Жобо менен жонго салынбаган айылдык Округ башчысын шайлоонун тартиби айылдык Кенештин регламенти менен аныкталат.

14.2. Айылдык Округ башчысы тийиштуу айылдык Кенештердин депутаттары (депутаты) тарабынан анын чакырылышы моонотуно карата жашыруун добуш беруу аркылуу шайланат.

14.3. Айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотууго, айылдык Кенештин депутаттары (депутаты), ошондой эле райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким (мындан ары-аким) укуктуу.

14.4. Аракетке жондомдуу, жогорку билимдуу жана мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар же болбосо мамлекеттик билим беруу, саламаттыкты сактоо мекемелеринде же жеке менчик турундогу чарбакер субъекттерде жетекчи кызматтарда уч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын жараны айылдык округдун башчысы боло алат.

Кылмыш кылгандыгы учун соттолгон жана соттолгондугу жоюулганына, мыйзамда белгиленген тартипте алынып салынганына карабай Кыргыз Республикасынын жараны айылдык Округдун башчысы боло албайт.

14.5. Айыл окмотунун башчысын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаны шайланган айылдык кенештин биринчи жыйналышынын кунунон тартып 10 календардык кундон кечиктирбестен дайындалат.

Айыл окмотунун башчысы ээлеген кызматынан моонотунон мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун тузулгон кундон тартып 10 календардык кундон кечиктирбестен айыл окмотунун башчысын шайлоону дайындайт.

Айыл окмотунун башчысы айылдык кенештин чакыруу мооноту аяктаганга чейин 90 каландардык кун калганда ээлеген кызмат ордунан моонотунон мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаны шайланган айыл кенешинин биринчи жыйналышы отконго чейин айыл окмотунун башчысын шайлоо дайындалбайт.

Айыл окмотунун башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган кундон тартып 20 календарлык кундун ичинде откорулот.

Айыл окмотунун башчысын кызмат ордунан моонотунон мурда бошотулган учурда аким жаны айыл окмоту шайланганага чейин озунун акты менен айыл окмотунун милдетин аткаруучуну дайындай алат.

14.6. Айылдык Округдун башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган кундон тартып 25 календардык кундун ичинде откорулот.

Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын окулдору тиешелуу аймактык шайлоо комиссияларында айылдык Округдун башчысын шайлоону жана откорууну координациялоону жургузушот.

Борбордук шайлоо комиссиясынын торагасы айылдык Округдун башчысын шайлоону координациялоо жана байкоо жургузуу учун тийиштуу аймактык комиссиясына Борбордук шайлоо комиссиясынын мучосун жиберууго укуктуу.

14.7. Айылдык Округдун башчысын шайлоо жергиликтуу Кенештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш беруу аркылуу ишке ашырылат. Айылдык Округдун башчысын шайлоо эгерде ага айылдык Кенештин депутаттарынынжалпы санынын учтон экисинен кем эмес катышса болду деп эсептелинет. Айылдык Округдун башчысын шайлоону откоруу жол-жобосу «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49 беренесине, ушул Жобого жана жергиликтуу Кенештин Регламентине ылайык ишке ашырылат.

14.8. Шайланган айылдык Округдун башчысына тиешелуу аймактык комиссиясы тарабынан куболук берилет. Куболуктун формасы жана тексти Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

14.9. Бул Жобону бузу шайлоону жарксыз деп табууга алынып келет.

 

ХV. Айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкерлерди каттоонун тартиби.

 

15.1. Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсоткон субъект тарабынан каттоо учун шайлоо кунуно чейин 5 жумуш кунунон кечиктирбестен тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына томондогудой документтер сунушталат:

1) жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотуу жонундо чечим.

2) ат салышууга жонундо талапкердин арызы.

3) фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган датасын, иштеген жерин, ээлеген кызматы (кызматынын турун) жана турган жерин корсотуу менен талапкердин омур баянынын маалыматтары.

4) ушул Мыйзамдын 42 - жана 48 – беренесинлеринин талаптарын тастыктоочу тийиштуу документтер.

Тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган кундон тартып 3 календарлык кундун ичинде жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотуунун тартиби ушул Мыйзамдын талаптарына шайкеш келе тургандыгын текшерет жана талапкерди каттоо жонундо – чечим же болбосо каттоодон баш тартуу жонундо жуйолоштурулгон чечим чыгарат. Мында эгерде шайлоо комиссиясы ушул талапкерди каттоого тоскоол болуучу талапкердин документтериндеги шайкеш келбестикти тапса, документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде шайлоо комиссиясы ошол шайкеш келбестиктер жонундо талапкерди корсоткон субъектиге кабар билдирууго милдеттуу. Талапкерди корсоткон субъект кабар алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл озгортуулорду киргизип, тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына ондолгон документтерди тапшырууга укуктуу.

Талапкерди каттоодон баш тартуу чечим кабыл алынган учурда тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы аны кабыл алган учурдан тартып бир сутканын ичинде талапкерди корсоткон субъектиге баш тартуунун негиздерин баяндоо менен шайлоо комиссиясынын чечиминин кочурмосун берууго милдеттуу.

Талапкерлерди каттоодон баш тартууга томондогулор негиз боло алат:

1) ушул Мыйзамда каралган корсотуунун тартиби сактлбашы.

2) Талапкерде пассивдуу шайлоо укугунун жоктугу.

3) Талапкердин башка мамлекеттин жарандыгына таандык экендиги

4) Талапкерди корсоткон субъектин ушул берененин 1-болугундо корсотулгон бардык зарыл документтерди бербегендиги.

Талапкерди каттоодон баш тартуу жонундо чечим Борбордук шайлоо комиссиясына же сотко даттанылышы мумкун.

Тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы бардык талапкерди каттагандан кийин эки календардык кундун ичинде жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоону уюштурат.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын аппараттары жай беруу, добуш беруу учун кабиналарды, добуш беруу учун укокторду орнотуу жана шайлоону откорууго байланыштуу башка маселелерди чечуу жолу менен аймактык шайлоо комиссияларына шайлоону откорууго комок корсотууго милдеттуу.

15.2. Талапкер кайсы учурда болбосо да бирок добуш берууго чейин эки кун калгандан кечиктирбестен бул тууралуу тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жузундо арыз берип, шайлоого мындан ары катышуудан баш тартууга укуктуу. Мындай учурда талапкерди каттаган тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы талапкерди каттоону жокко чыгаруу жонундо чечим кабыл лууга милдеттуу.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотууго укугу бар субъкт кайсы учурда болсо да добуш берууго чейин эки календардык кундон кечиктирбестен тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жузундо тиешелуу арыз берип, таапкерди чакыртып алууга да укуктуу. Мындай учурда субъект тарабынан корсотулган талапкерди каттаган тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы талапкерди каттоону жокко чыгаруу жонундо чечим кабыл алууга милдеттуу.

 

ХVI. Шайлоону уюштуруу.

 

16.1. Айылдык Округдун башчысын шайлоону уюштуруу учун добуш беруу кунуно чейин 2 календардык кундон кечиктирбестен тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына чечим менен курамында аймактык шайлоо комиссиясынын торагасы жана эки мучосу тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын окулу жана айылдык Кенештин окулу болуп эсептоо комиссиясы тузулот.

Эсептоо комиссиясы оз отурумунда курамынан тораганы жана катчысы шайлоо жонундо чечим кабыл алат жана тиешелуу протокол тузулуп, булл тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына ылайык жергиликтуу Кенешке кабарланат.

16.2. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо бюллетендеринин текстин бекитет, аларды сактоону камсыз кылат, оз жыйналыштарынын протоколдорун жургузууну уюштурат, ушул жобого ылайык башка ыйгарымдарды ишке ашырат.

16.3. Шайлоо бюллетендери мамлекеттик же расмий тилдерде басылып чыгарылат. Шайлоо бюллетендери аймактык шайлоо комиссиясынын мору менен куболондурулот жан ага эсептоо комиссиясынын мучолору кол коёт.

16.4. Бюллетенге айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкерлер алфавиттик тартипте киргизилет.

16.5. Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын аппараттары аймактык шайлоо комиссияларына добуш беруучу жайды беруу, ал учун кабиналарды, укокторду орнотуу жана шайлоону откорууго байланыштуу башка маселелерди чечуу аркылуу шайлоону уюштурууга комоктошуусу милдеттуу.

16.6. Депутаттардын жыйынга келишине жоопкерчиликти тиешелуу айылдык Кенештин торагасы тартат.

16.7. Добуш беру жол жобосун камсыздоо жоопкерчилигин аймактык шайлоо комиссиясы тартат.

 

ХVII. Шайлоону откоруу жана добуш берунун тартиби.

 

17.1. Айылдык Округдун башчысын шайлоо атайын болунгон болмодо откорулот.

17.2. Добуш беруунун алдынд добуш беруу укоктору эсептоо комиссиясы тарабынан текшерилет, пломба коюлуп, моор басылып бекитилет.

17.3. Ар бир депутат жеке озу добуш берет, башка адамдар учун добуш берууго жол берилбейт.

17.4. Добуш беруучу укокту ачуу алдында пайдаланылбаган бюллетендер эсептелет жана эсептоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат. Добуш беруунун аякташы эсептоо комиссиясынын торагасы тарабынан жарыяланат.

17.5. Добуш бреуучу укокту ачууга добуш беруу аяктаганга чейин тыюу салынат.

 

ХVIII. Айылдык Округдун башчысынын шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруунун жана жарыялоонун тартиби.

 

18.1. Добуш беру аяктагандан кийин эсептоо комиссиясы добуш беруунун жыйынтыгын чыгарат. Добуштарды саноо ачык айкын эсептоо комиссиясынын мучолору тарабынан гана жургузулот жана добуш беруучу болмодо тыныгуусуз откорулот.

18.2. Эсептоо комиссиясынын мучолору пйдаланылбай калган бюллетендерди кайрадан эсептеп чыгышат, аларды жокко чыгарышат жана булл туурасында добуш беруунун жыйынтыктарынын протоколуна жазышат.

18.3. Жараксыз бюллетендер озунчо эсептелет жана алар туурасында добуш беруунун жыйынтыктарын протоколуна жазылат. Шайлоочунун эрк билдируусун аныктоо мумкун болбогон, тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясынын мору бсылбаган, эсептоо комиссиясынын мучолорунун колу коюлбаган же бекитилбеген формага ылайык келбеген бюллетендер жараксыз болуп саналат.

18.4. Добуш беруучу укоктогу бюллетендердин негизинде аймактык шайлоо комиссиясы добуш берууго катышкан депутаттардын жалпы санын, айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкер учун берилген «макул» жана «баардык талапкерлерге каршы» берилген добуштардын санын аныктайт.

18.5. Добуштарды саноонун натыйжасы боюнча добуш беруунун жыйынтыгы чыгарылат жана алар протоколго киргизилет. Протокол аймактык шайлоо комиссиясынын мору менен куболондурулот жана ага эсептоо комиссиясынын мучолору кол коёт.

18.6. Протоколго кол коюлгандан кийин эсептоо комиссиясынын торагасы дароо айылдык Кенештин депутаттарына жана катышкан адамдарга добуш беруунун жыйынтыгын жары кылат жана айылдык Кенештин сессиясынын бекитуусуно протоколго киргизет.

18.7. Тиешелуу айылдык Кенештин депутаттарынын жалпы санынын копчулук добушуна ээ болгон талапкер шайланды деп эсептелинет.

18.8. Добуш беруунун жыйынтыгы жонундо протоколду айылдык Кенеш бекиткенден кийин тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы анын мучосун райондун акимине жана Борбордук шайлоо комиссиясына жиберет.

18.9. Эки талапкер катталса жана алардын бироо да депутаттардын зарыл сандагы добушун ала албаса, кобуроок добуш алган эки талапкербоюнча добуш беруунун экинчи туру откорулот.

- экиден ашуун талапкер катталса жан алардын бироо да депутаттардын зарыл сандагы добушун алалбаса, кобуроок добуш алган эки талапкер боюнча добуш беруунун экинчи туру откорулот.

- эгерде биринчи турда талапкерлердин бири кобуроок сандагы добуш алса ал эми кийинки эки талапкер азыраак же бирдей сандагы добуш алышса кобуроок сандагы добуш алган бир талапкер боюнча добуш беруунун экинчи туру откорулот.

18.10.Добуш беруунун экинчи туру ушул жобонун 26-38 пункттарында белгиленген тартипте откорулот.

18.11. Айылдык Округдун башчысын шайлоонун жыйынтыгы жонундо билдируу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

 

ХIХ. Айылдык Округдун башчысын кайрадан шайлоо.

 

19.1. Эгерде айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна бир талапкер катталып, ал депутаттардын зарыл сандагы добушун ала албаса, айылдык Округдун башчысына кайра шайлоо откорулот, эгерде биринчи турда айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна эки талапкер тен депутаттардан бирдей сандагы добушун алса, айылдык Округдун башчысына кайра шайлоо откорулот, эгерде биринчи турда баардык талапкерлер бирдей сандагы добуш алса кайра шайлоо откорулот.

19.2. Эгерде «баардык талапкерлерге каршы» позициясы учун талапкерлерге караганда депутаттар коп добуш беришсе кайра шайлоо открулот.

19.3. Эгерде добуш берууну кунуно карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шйлоого катышуудан баш тартса кайра шайлоо окторулот.

19.4. Борбордук шайлоо комиссиясы айылдык Округдун башчысы шайланбай калган кундон тартып 3 календардык кундун ичинде кайра шайлоону дайындайт.

19.5. Жаны талапкерлерди корсотуу менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясында кайра шайлоо дайындалган кундон тартып 15 календардык кундон кечиктирбестен откорулот.

19.6. Эгерде шайоо кворум жоктугунан болбой калса Борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык кундун  ичинде кайра шайлоону дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда катталган талапкерлер боюнча откорулот.

19.7. Айылдык Округдун башчысын кайра шайлоо ушул жобонун 10-40-пункттарында белгиленген тартипте откорулот.

 

ХХ. Айылдык Округдун башчысынын шайланбай калуусунун кесепеттери.

 

20.1. Тиешелуу айылдык Кенештин депутаттары тарабынан айылдык округдун башчысы белгиленген моонотто шайланбай калган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти жергиликтуу Кенешке моонотунон мурда шайлоону дайындайт.

20.2. Райондун акими озунун буйругу менен жаны айылдык Округдун башчысы шайланганга чейин айылдык Округдун башчысынын милдетин аткаруучуну дайындай алат.

 

ХХI. Убактылуу комиссиялар.

 

21.1. Айылдык атайын милдеттерди жана тапшырмаларды аткаруу боюнча убактылуу комиссияларды тузуусу мумкун.

21.2. Убактылуу комиссия берилген мооноттуу сактоо менен тапшырылган иштерди аткарат жана жыйынтыгын билдирет.

21.3. Белгиленген милдеттерин жана тапшырмаларды аткаргандан кийин убактылуу комиссиялардын иш аракеттери сессиянын чечими менен токтотулат.

21.4. Убактылуу комиссиянын иш тартиби туруктуу комиссиянын иш тартибинин негизинде жургузулот.

 

ХХII. Кенештин козомолдук жургузуу боюнча ыйгарым укуктарынын ишке ашырылышы.

 

22.1. Кенештин козомолдоо ыйгарым укуктарын ишке ашыруу Кенештин торагасынын орун басарынын, комиссияларынын жана анын жооптуу кызматкерлеринин эн башкы милдеттеринин бири болуп эсептелинет.

22.2. Кенеш оз компетенциясынын жээктеринде кабыл алынган чечимдерин, токтомдорун, менчиктин туруно карабастан айылдын аймагындагы бардык ишканалар, уюмдар, мекемелер ошондой эле кызмат адамдары коомдук бирикмелери аткарууга милдеттуу.

 

ХХIII. Жергиликтуу Кенештин сандык курамы.

 

23.1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу» Мыйзамынын 23-беренесине негиз 21 депутатты тузот.

 

ХХIV. Депутаттык мандат.

 

24.1 Депутаттык мандат тош белги жана аймактык шайлоо комиссиясынын торагасы кол койгон куболук менен ырасталат.

24.2. Депутаттык мандатты токтотуу Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу» Мыйзамынын 24-беренесине негиз жургузулот.

 

ХХV. Регламентти бекитуунун, озгортуулорду, толуктоолорду киргизуунун тартиби.

 

25.1. Депутаттар тарабынан Регламентке озгортуу, толуктоо киргизууго сунуш бере алат.

Сунуштар атайын тузулгон жумушчу топто каралат.

25.2. Айылдык Кенештин Регламентин, типтуу Регламенттин негизинде депутаттардан турган жумушчу топ иштеп чыккандан кийин Кенештин сессиясында бекитууго коюлуп, сессияга катышкан депутаттардын копчулук добушу менен кабыл  алынат.