Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\d1d1b7cc-469e-49c8-827d-c0f5159320a2\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

БУЙРУК

 2009-жылдын 8-октябры № 573-б

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 255-1-беренесине ылайык:

1. Кыргыз Республикасынын ишканаларында чыгарылуучу Айыл чарба техникаларынын тиркелген тизмеси бекитилсин.

2. Бул буйрук жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

3. Бул буйрук 2009-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

И.Чудинов

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-октябрындагы № 573-б буйругу менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын ишканаларында чыгарылуучу Айыл

чарба техникаларынын

ТИЗМЕСИ

 

┌───┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│№  │ ГКЭД  │           Айыл чарба техникаларынын аталышы             │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. │29.31.1│Дөңгөлөктүү тракторлор                                   │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. │29.32.2│Тоют жыйноочу комбайндар                                 │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. │29.32.1│Соколор                                                  │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│4. │29.32.1│Культиваторлор                                           │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│5. │29.32.1│Бардык маркадагы мала                                    │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│6. │29.32.1│Трактор чиркегичтери жана жарым чиркегичтер              │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│7. │29.32.1│Жер түзөтүүчүлөр                                         │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. │29.32.1│Бардык түрдөгү жана модификациядагы үрөн сепкичтер       │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. │29.32.1│Трактор чөп чапкычтары                                   │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│10.│29.32.1│Ат чөп чапкычтар                                         │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│11.│29.32.1│Трактор тырмоолор                                        │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│12.│29.32.1│Ат тырмоолор                                             │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│13.│29.32.1│Прессподборщиктер                                        │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│14.│29.32.1│Дан жыйноочу комбайндар                                  │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│15.│29.32.1│Өзү жүрүүчү чөп чапкычтар                                │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│16.│29.32.1│Чөп чапкыч-майдалагычтар                                 │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│17.│29.32.1│Чөп чапкыч-жанчкычтар                                    │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│18.│29.32.1│Бир аттуу араба (жүрүүчү)                                │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│19.│29.32.1│Эки аттуу араба (жүрүүчү)                                │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│20.│29.32.1│Арык казгычтар                                           │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│21.│29.32.1│Картошка казгычтар                                       │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│22.│29.32.1│Кант кызылчасын жүктөөчүлөр                              │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│23.│29.32.1│Жер таптагычтар                                          │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│24.│29.32.1│Кабыгын аарчыгычтар                                      │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│25.│29.32.1│Чапкычтар                                                │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│26.│29.32.1│Дан тазалоочу машиналар                                  │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│27.│29.32.1│Дан сапыруучулар                                         │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│28.│29.32.1│Дан жүктөөчүлөр                                          │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│29.│29.32.1│Бүрккүчтөр жана чаңдаткычтар                             │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│30.│29.32.1│Кетмендер                                                │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│31.│29.32.1│Кыртыш тилгичтер                                         │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│32.│29.32.1│Чөп үйүүчүлөр                                            │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│33.│29.32.1│Айыл чарба жүктөөчүлөрү                                  │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│34.│29.32.1│Минералдык, органикалык жана суюк жер семирткичтерди     │

│   │       │чачуучулар                                               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│35.│29.32.1│Кызылча жыйноочу машиналар                               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│36.│29.32.1│Жалбырак-саптарды жыйноочу машиналар                     │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│37.│29.32.1│Дан бастыруучу түзүлүш                                   │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│38.│29.32.2│Сүт саачу түзүлмөлөр                                     │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│39.│29.32.2│Бардык түрдөгү тоют майдалагычтар                        │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│40.│29.32.2│Сугаруу түзүлмөлөрү                                      │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│41.│29.12.1│Бардык түрдөгү айыл чарба багытындагы насостор           │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│42.│29.32.1│Майдалагыч-фрезалар                                      │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│43.│29.53.1│Сүт муздатуучу танкалар                                  │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│44.│29.53.1│Сүт пастеризаторлору                                     │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│45.│29.53.1│Сүт тарткычтар                                           │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│46.│29.32.2│Кык чыгаруучу транспортерлор                             │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│47.│29.31.1│Чатырча жабдуу комплекттери менен чакан тракторлор       │

│   │29.32.1│                                                         │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│48.│29.31.1│Айыл чарба шаймандары (агрегаттар, түйүндөр, тракторлор- │

│   │29.32.1│дун жана айыл чарба машиналарынын тетиктери, запастык    │

│   │29.32.2│бөлүктөрү жана техникалык шаймандары)                    │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│49.│19.20.2│Кайыш буюмдар                                            │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│50.│29.32.1│Пахта өстүрүү, жыйноо жана алгачкы тазалоо үчүн машиналар│

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│51.│29.31.1│Тракторлордун жана комбайндардын кыймылдаткычтарынын ра- │

│   │       │диаторлору                                               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│52.│29.32.1│Механикалаштырылган кырман жабдуулары                    │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│53.│29.53.1│ПМ-16 май сыгуучу пресстер                               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│54.│29.32.2│Электр кой кыркуу пункттары үчүн жабдуулар               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│55.│29.53.1│Өсүмдүк майларын чыпкалоо линиялары                      │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│56.│29.32.2│Мал жемин даярдоо үчүн машиналар                         │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│57.│29.53.1│СШ-250, СШМ-4 тазалагыч станоктор                        │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│58.│29.53.1│СМ-500 дан жуучу станоктор                               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│59.│29.32.1│РБ-400 барабандуу рассевдер                              │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│60.│29.32.2│Канаттуулар чарбасы үчүн машиналар: инкубаторлор жана    │

│   │       │канаттуулар чарбасы үчүн брудерлер                       │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│61.│29.32.1│МКП-1 жүгөрү сотолорун бастыруучулар                     │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│62.│29.31.1│Сузгучунун сыйымдуулугу 1 куб. метр жана кыймылдаткычынын│

│   │       │кубаттуулугу 150 а.к. чейинки жер казуучу жана мелиорация│

│   │       │машиналары                                               │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│63.│29.32.1│Ат чөп жыйноочулар                                       │

├───┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│64.│28.62.2│Айыл чарбасында пайдаланылуучу кол шаймандары            │

└───┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘