Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

БУЙРУК

2015-жылдын 15-сентябры № 450-б

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 12-февралындагы № 44-б буйругуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

- 1-пункт төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү боюнча колдонмо.";

- 3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коррупцияга каршы саясат бөлүмүнө жүктөлсүн.";

- ушул буйруктун тиркемесине ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү боюнча колдонмо менен толукталсын.

 

 

Тиркеме

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү боюнча
КОЛДОНМО

Мамлекеттик органдар тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү боюнча колдонмо (мындан ары - Колдонмо) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары (мындан ары - маморгандар) тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү үчүн колдонууга арналган.

Ушул Колдонмо баалоо жүргүзүү жол-жоболорун, отчётторду верификациялоону, коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө практикалык сунуштамаларды иштеп чыгууну, ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү процесстерин башкаруу жана маморгандардын коррупцияга каршы ишинин туруктуу багытын институционалдаштыруу шаймандарын өркүндөтүүнү регламенттейт, ошондой эле төмөнкүлөрдү аныктайт:

- бирдиктүү терминологиялык базаны түзүүнү жана баалоо системасын унификациялоону;

- коррупцияга каршы чараларды натыйжалуу ишке ашыруу критерийлерин аныктоону;

- баалоонун жүрүшүндө тараптардын ортосунда өз ара аракеттенүү жана маалыматтар менен алмашуу процессин системалаштыруу жана тартипке салууну;

- маалыматтын негизги булактарынын тизмегин аныктоону;

- аралык жана жыйынтык натыйжаларын текшерүү механизмин түзүүнү.

Колдонмодо төмөнкүдөй негизги терминдер пайдаланылат:

Баалоо - өндүрүштүк кийлигишүүнүн максатка ылайыктуулугун, натыйжалуулугун, иштиктүүлүгүн, өнүмдүүлүгүн, баалуулугун, туруктуулугун жана/же тийгизген таасирин аныктоого багытталган процесс.

Верификация - ыкма, ал бир катар конкреттүү принциптердин жана ыкмалардын жардамы менен мамлекеттик органдар даярдаган коррупцияга каршы программалардын сапатын жана коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруунун негизги багыттарына шайкештигин баалоого мүмкүндүк түзөт.

Валидация - мамлекеттин коррупцияга каршы стратегиясынын алкагында аткарылуучу коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу процесси натыйжалуу болуп жаткандыгын жана коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүүгө жана маморгандардын ишине коррупцияга каршы механизмдерди ишке киргизүүгө мүмкүндүк түзүп жаткандыгын документтин негизинде ырастоо.

Баалоо объекти - баалануучу маморган (маморгандын коррупцияга каршы ишинин негизги багыттары).

Баалоо субъекти - коррупцияга каршы саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган.

1. Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүүгө карата негизги мамилелер

Баалоо иш-чараларын жүргүзүү максаты - коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруу боюнча маморгандардын ишинин натыйжалуулугуна объективдүү, формага түшүрүлгөн бааны берүү, коррупцияга каршы чараларды ишке ашырууда пайда болуучу көйгөйлөрдү аныктоо жана коррупциянын алдын алуу механизмдерин өркүндөтүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу.

Милдеттер:

- маморганда коррупциянын алдын алуу системасын баалоо;

- шайкештикти жана коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулук процессин баалоо;

- мониторингдөө жана баалоонун жыйынтыгы боюнча даярдалган коррупцияга каршы саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин Катчылыгынын сунуштамаларынын, ошондой эле эл аралык баалоонун алкагында даярдалган сунуштамалардын аткарылышын баалоо;

- берилген маалыматтардын маморганда иш жүзүндө жүзөгө ашырылуучу коррупцияга каршы чараларга шайкештигин баалоо жана коррупциянын алдын-алуу чараларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга көмөк көрсөтүү.

Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугун баалоо предмети маморганга жүктөлгөн коррупцияга каршы милдеттердин жана коррупцияга каршы туруунун ички ведомстволук чараларынын аткарышынын даражасы.

Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугун баалоо ар жыл сайын баалоо субъекти тарабынан иштелип чыккан жана бекитилген графикке ылайык отчёттук (календардык) жылдын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт.

Баалоо жүргүзүү графиги төмөнкүлөрдү камтыйт:

- бааланууга тийиш болгон маморгандардын тизмегин;

- баалоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин Катчылыгына корутундуларды берүү мөөнөттөрүн.

2. Коррупцияга каршы иш-чаралардын аткарылышынын натыйжалуулугун баалоо критерийлерин (көрсөткүчтөрүн) түзүүгө жалпы мамилелер

Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугунун критерийлерин жана көрсөткүчтөрүн түзүү төмөнкүдөй талаптардын негизинде жүргүзүлөт:

- натыйжалуулук критерийлерин багыттын түрүнө жараша бөлүү керек - коррупцияны алдын алуу же профилактикалоо, коррупция менен күрөшүү, коррупциялык укук бузуулардын кесепеттерин жоюу керек;

- коррупцияга каршы иш-чаралардын ар бир түрү үчүн алардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугун жана иштиктүүлүгүн мүнөздөөчү атайын критерийлерди жана көрсөткүчтөрдү түзүү зарыл;

- коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү жүргүзүлгөн иш-чаралардын сандык көрсөткүчтөрү менен алмаштырылбашы керек;

натыйжалуулуктун/иштиктүүлүктүн критерийлери жана көрсөткүчтөрү маморгандардын ушул отчётторунан тышкары, маалыматтык көз карандысыз булактары, социологиялык изилдөөлөрдүн маалыматтары, эксперттик баалоолор, коомдук пикир менен да ырастоого мүмкүндүк бериши керек;

- коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугунун критерийлери, мүмкүнчүлүккө жараша, коррупцияга каршы саясатты жүргүзүүнүн бир мезгилиндеги динамиканы чагылдырышы керек;

- натыйжалуулуктун/иштиктүүлүктүн критерийлери аткаруу сапатын, жүргүзүлгөн иш-чаралардын милдеттерге жана маморгандын демилгеси боюнча аткаруу мөөнөттөрүн эки же андан көп жолу узартууга жол бербестен, белгиленген мөөнөттөргө шайкештигинин даражасын чагылдырышы керек.

3. Баалоо жүргүзүүнүн принциптери

Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүүгө даярданууда төмөнкүдөй принциптерди сактоо керек.

"Ачык эшик" принциби көз карандысыз эксперттерди, жарандык сектордун өкүлдөрүн кошкондо, ар түрдүү кызыкдар тараптарды ишке тартууда турат.

Объективдүүлүк принциби - кызыкчылыктардын кагылышын жана субъективизмди жокко чыгаруучу, баалоону жана талдоону ар тараптуу толук жана көз карандысыз жүргүзүү.

Аныктык принциби - баалоону анык маалыматтын негизинде жүргүзүү жана баалоонун жыйынтыктарын тийиштүү документтер менен ырастоо.

Ачыктык принциби - маалыматтын келип чыгуу булагын текшерүү мүмкүндүгү.

4. Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү жол-жобосу

Коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугун баалоо бир нече этапта жүргүзүлөт:

1-этап

Баалоо субъекти:

- 3төн 9га чейин адамдан турган эксперттик топту аныктайт жана бекитет, анын курамына баалоо субъектинин, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын (макулдашуу боюнча), маморгандардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер кирет;

- коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүүнүн графигин бекитет;

- баалоону жүргүзүүнү баштоого чейинки 15 күндөн кечиктирбей, баалоо жүргүзүү жөнүндө кабарды маморганга жөнөтөт. Кабар менен кошо ушул Колдонмонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча суроолор тизмеги жөнөтүлөт.

Баалоо объекти суроолор тизмегин изилдейт жана отчётту, ошондой эле керектүү документтерди даярдайт (алгачкы мониторингдин жыйынтыгын, отчётторду ж.б.).

Баалоо жүргүзүүнүн узактыгы баалануучу маморганга жараша 3төн 10 жумуш күнүн түзөт.

2-этап

Эксперттик топ:

- бардык керектүү документтерди сунуштоо менен баалоо объекти тарабынан сунушталган даярдалган суроолор тизмегинин 1-тиркемеге ылайык маморгандын коррупцияга каршы чараларын верификациялоо жана валидациялоо процессин жүргүзөт;

- маморган сунуштаган алгачкы мониторинг боюнча документтерге текшерүүнү жүргүзөт (мурда берилген отчёттор; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыгы жөнүндө маалымкат; коррупцияга каршы саясаттын ишке ашырылышын уюштуруучулук жана ченемдик-укуктук камсыздоо боюнча тийиштүү чечимдер; коррупциялык тобокелдиктердин пайда болушунун тармактык шарттарын талдоо жөнүндө маалымат; коррупциялык тобокелдиктерди кыскартууга жана коррупциялык схемаларын бузууга тиешеси бар башка маалыматтардын каалаганы жана шилтемелер (мисалы, көз карандысыз отчёттор, ЖМК билдирүүлөр, эксперттик пикирлер ж.б.).

Коррупцияга каршы саясат боюнча программалык документтерге негизделип, баалоо:

- Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча маморгандардын иш-чаралар планында жана ведомстволук пландарында көрсөтүлгөн чаралар берилген отчёттордо баяндалгандай (иш-чаралар, жыйынтыктар, таасири, ресурстар) аткарылып жаткандыгын күбөлөндүрүшү керек;

- алгачкы мониторинг боюнча отчёт жана башка берилген ырастоочу документтер бар экендигин жана коррупцияга каршы мониторингдин жана баалоонун методологиясына жана коюлган талаптарга ылайык верификацияланышы мүмкүн экендигин күбөлөндүрүшү керек;

- ишке ашырылган чаралар коррупцияны алдын алуу жана коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу системасын түзүүгө кандайча таасир тийгизгендигин баалашы керек.

Эгерде баалоо жүргүзүүнүн жүрүшүндө кемчиликтер табылса, ал эми корутундулар баалоо объектинин ишинин натыйжалуулугун жана жыйынтыктуулугун кыйла жогорулатуу мүмкүндүгүн белгилесе, анда ушул кемчиликтерди жок кылуу боюнча чараларды көрүү үчүн тийиштүү сунуштарды даярдоо керек, алар маморгандын коррупцияга каршы чараларды аткаруусунун натыйжалуулугу жөнүндө эксперттик корутундуга киргизилет.

3-этап.

Эксперттик топ:

- жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча эксперттик топ баалоо субъекти тарабынан белгиленген, баалоо жүргүзүү мөөнөтү аяктаганга чейинки 3 жумушчу күндөн мурун отчёттун долбоорун ушул Колдонмонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча даярдайт.

Максат - кайсы суроолорго толук жооптор берилгендигин, кайсы суроолор кошумча түшүндүрүүнү талап кылгандыгын, ошондой эле кайсы суроолор көйгөйлүү болуп саналгандыгын жана баалоо процессинде өзгөчө көңүлдү бурууну талап кылгандыгын аныктоо;

- маморгандын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрү жана кызмат адамдары менен отчёттун долбооруна бирдиктүү талкуулоону жүргүзөт;

- зарылдыгына жараша, сунушталган документтердин жана негизделген эскертүүлөрдүн жана сунуштардын негизинде отчёттун долбооруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет. Талаш учурлар пайда болгон учурларда маморган 3 жумушчу күндүн ичинде керектүү документтерди жана маалыматты даярдайт жана негизделген комментарийлерди жана сунуштарды берет;

- коррупцияга каршы мониторингдин жана баалоонун методологиясына ылайык шайкештик рейтингин белгилөө менен жүргүзүлгөн баалоого жыйынтык талкуулоону жүргүзөт;

- отчёттун долбоорунун акыркы версиясын даярдайт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кароого жөнөтөт;

- маморгандын коррупцияга каршы ишинин ар бир багыты боюнча сунуштамаларды даярдайт. Сунуштамалардын мазмуну натыйжалуулукту баалоонун коюлган максаттарына шайкеш келиши жана жүргүзүлгөн баалоонун жыйынтыгы боюнча чыгарылган корутундуларга жана тыянактарга негизделиши керек.

Сунуштамалар төмөнкүдөй болушу керек:

- табылган кемчиликтин же көйгөйдүн себебин жоюу боюнча конкреттүү чараларды кабыл алууга багытталууга;

- аларды киргизүүдөн баалоого жана ченөөгө мүмкүн болгон жыйынтыктарды алууга;

- так, түшүнүктүү жана конкреттүү.

Жыйынтыктарды объективдүү баалоо үчүн отчётко маморгандын коррупцияга каршы ишиндеги көңүлдү бурууга татыктуу болгон жетишкендиктерин да кошуу керек, алар жөнүндө маалымат башка маморгандар тарабынан алардын коррупцияга каршы ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

Коррупцияга каршы саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзүлгөн баалоо жөнүндө жыйынтык отчётту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынында карап чыгуу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү боюнча колдонмонун
1-тиркемеси

 

Форма

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү үчүн суроолордун
ТИЗМЕГИ

Негизги суроолор

Ведомстволук пландын алкагында

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн планынын алкагында

Коррупцияга каршы саясаттын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча ченемдик-укуктук жана уюштуруучулук чаралар

1

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча Ыйгарым укуктуунун болуусу

 

 

2

Ведомстволук коррупцияга каршы программанын болуусу

 

 

3

Мамлекеттик органдын коррупцияга каршы комиссиясынын болуусу

 

 

4

Коррупциянын алдын алуу чараларынын ишке ашырылышы боюнча түзүмдүк бөлүмдөр/аймактык башкармалыктар менен өз ара аракеттенүүнүн бекитилген жол-жобосунун болуусу

 

 

5

Кызмат көрсөтүүлөрдү алуучулардын арасында сурамжылоо жүргүзүү жолу менен (анкеталоо) мамлекеттик органдагы коррупциялык факторлорду ачыкка чыгаруу жана аларды жоюу

 

 

6

Мамлекеттик органда коррупциянын алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн алдын алуу чаралары

 

 

 

Сунуштар:

 

 

 

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү боюнча чаралар жана колдонуудагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо (алар жүргүзүлгөн учурда)

 

 

7

Колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга инвентаризация жүргүзүү

 

 

8

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү

 

 

9

Ченемдик укуктук актыларга же алардын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертизаны жүргүзүү практикасы (анын ичинде көз карандысыз эксперттер тарабынан)

 

 

10

Коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү маселелери боюнча окуу семинарларынын саны

 

 

Сунуштар:

 

 

Коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу жолу менен коррупциянын алдын алуу боюнча чаралары

11

Мамлекеттик органдардын милдеттерин ишке ашырууда коррупциялык тобокелдиктер ачыкка чыгарылды

 

 

12

Коррупциялык тобокелдиктерге баалоо жүргүзүлдү

 

 

13

Коррупциялык тобокелдиктердин системага түшүрүлгөн тизмегинин болуусу

 

 

14

Мамлекеттик органда коррупциялык тобокелдиктердин бекитилген реестринин болуусу

 

 

15

Коррупциялык тобокелдиктерди башкарууну мониторингдөөнүн жана баалоонун ички ведомстволук системасы киргизилген

 

 

16

Мамлекеттик органдагы коррупциялык фактылар боюнча келип түшкөн жана каралган арыздардын саны

 

 

Сунуштар:

 

 

Мамлекеттик кызмат өтөө менен байланышкан чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактоо боюнча контролдоо жана кадрдык жактан камсыздоо системасын өркүндөтүү боюнча чаралар

17

Мамкызматчылардын жүрүм-турумунун этика ченемдерин сактоо боюнча көрүлүүчү чаралар

 

 

18

Маморгандын кызматчыларынын жүрүм-турумуна карата талаптардын, чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын сактоо, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча окутуу семинарларын жана тренингдерди өткөрүү

 

 

19

Маморганда аныкталган, анын ичинде ЖМКдагы макалалардын негизинде ачыкка чыккан коррупциялык көрүнүштөр боюнча кызматтык иликтөөлөрдү жүргүзүү, жыйынтыктарды талдоо жана жалпылоо

 

 

20

Кадрдык саясатты ишке ашыруу алкагында коррупцияга каршы механизмдерди киргизүү боюнча иш-чаралар

 

 

21

Коррупциянын алдын алуу максатында жүргүзүлгөн ички ротациялар

 

 

22

Ишенимден чыгууга байланыштуу кызматынан бошотулган кызматкерлердин саны

 

 

Сунуштар:

 

 

Мамлекеттик органдын ишинин маалыматтык айкындуулугун камсыз кылуу жана ачыктыкты жогорулатуу боюнча чаралар

23

Маморгандын расмий сайтында коррупцияга каршы иштер боюнча бөлүмдүн болушу жана иштеши

 

 

24

Мамлекеттик органдын ишинин маалыматтык ачыктыгын камсыз кылуу механизми жана коррупцияга каршы чараларды ишке ашырууну ЖМКда кенен чагылдыруу, кайра байланыш

 

 

25

Коррупцияга каршы иштер жана коррупцияга каршы саясаттын ишке ашырылышы жөнүндө жарандарга маалымат берүү боюнча ишке ашырылган иш-чаралар/өткөрүү ылдамдыгы

 

 

26

Сапаттын жана ачыктыктын жаңы стандарттары иштелип чыккан, көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын тизмеси

 

 

27

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча мамлекеттик органдын жетекчисинин ЖМКда чыгып сүйлөшү

 

 

28

Даттанууларды жана сунуштарды кабыл алуу үчүн коррупцияга каршы "шыр байланыш", "call-борборлордун" иштеши

 

 

Сунуштар:

 

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча жарандык коом менен өз ара аракеттенүү боюнча чаралар

29

Маморгандын жарандык коомдун институттары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу үчүн көрүлгөн чаралар

 

 

30

Коррупциянын алдын алуу боюнча ведомстволук планды иштеп чыгууга жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу

 

 

31

Маморганда коррупциянын алдын алуу боюнча жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге жүргүзүлгөн иш-чаралардын болушу

 

 

32

Маморганда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча жарандарды кабыл алууну уюштуруу

 

 

Сунуштар:

 

 

Мамлекеттик органдын кызматкерлеринин коррупцияга каршы жүрүм-турумдарын пропагандалоо жана коррупцияга каршы билим берүүнү уюштуруу боюнча чаралар

33

Кызматкерлерди окутуу үчүн программанын болуусу

 

 

34

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча иштелип чыккан жана бекитилген методикалык материалдардын болуусу

 

 

35

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча кызматкерлер үчүн өткөрүлгөн окутуу семинарларынын саны

 

 

36

Маморганда коррупцияга каршы пропаганданы өткөрүү механизми

 

 

37

Коррупцияга каршы пропаганданы ишке ашырууну камсыз кылуучу маалыматтык материалдардын болуусу

 

 

38

Жалпыга маалымдоо каражаттарында калк үчүн коррупцияга каршы пропаганда жүргүзүү боюнча иш-чаралардын жалпы саны

 

 

39

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча басма жарнамалык материалдарды чыгаруу (плакаттар, брошюралар, стикерлер, значоктор ж.б.)

 

 

Сунуштар:

 

 

Мамлекеттик кызматта ак ниет башкаруунун жана этикалык стандарттардын принциптерин киргизүү боюнча чаралар

40

Мамкызматчылардын жүрүм-турумунун этикалык стандарттары иштелип чыккан жана киргизилген

 

 

41

Маморганда ак ниет башкаруунун принциптерин киргизүү боюнча чаралардын болуусу

 

 

42

Жамааттын ичинде коррупциянын пайда болуусуна чыдабаган кырдаал түзүү максатында маектерди жана лекцияларды өткөрүү

 

 

Сунуштар:

 

 

Кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу боюнча чаралар

43

Мамлекеттик кызматта аныкталган кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө маалымат

 

 

44

Мамлекеттик кызматта кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу боюнча жыйындарды өткөрүү

 

 

45

Мындай кагылыштардын алдын алуу же жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү

 

 

Сунуштар:

 

 

Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу боюнча чаралар жана натыйжалуу ички аудит

46

Тендердик документтер тууралуу, ошондой эле акы төлөмө негизде көрсөтүлгөн кызматтардын тизмегин аныктоо менен, бир булактан сатып алуу методу жөнүндө маалыматтарды ачык пайдаланууну камсыздоо системасы

 

 

47

Ички аудиттин стандарттары бекитилген

 

 

Сунуштар:

 

 

Эскертүү:

Жоопторго кошумча катары жооптордо шилтеме келтирилген бардык документтердин көчүрмөлөрү (же алардан тиешелүү үзүндү) берилиши керек.

Суроолордун бирине маанилүү жооп берилбеген учурда маморган жазуу жүзүндө негиздеме бериши керек.

Суроолордун жооптору электрондук формада да болуусу керек.

Укук коргоо жана контролдоочу органдар үчүн баалоо субъекти кошумча суроолорду берүүгө укуктуу.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна комплекстүү баалоо жүргүзүү боюнча колдонмонун
2-тиркемеси

 

Форма

Мамлекеттик орган тарабынан коррупцияга каршы чаралардын

ишке ашырылышынын натыйжалуулугуна жүргүзүлгөн баалоонун

жыйынтыгы боюнча отчёт

1. Документтин аталышы.

2. Мамлекеттик органдын аталышы.

3. Мамлекеттик органдын паспорту:

- функциялары;

- мамлекеттик органдын уюштуруу түзүмү;

- штаттык саны;

- мамлекеттик органдын жетектөөчү курамы;

- коррупцияга каршы чараларды аткарууну координациялоо боюнча жооптуу кызмат адамы;

- коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу.

4. Рейтингдин жалпыланган натыйжалары

Талдоого алынуучу багыт

толук бойдон талапка шайкеш;

- белгилүү деңгээлде шайкеш;

- жарым-жартылай шайкеш;

- шайкеш эмес

Коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу үчүн ченемдик-укуктук жана уюштуруучулук камсыздоо

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү жана колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга инвентаризация жүргүзүү (жүргүзүлгөн учурда)

Коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу жолу менен коррупциянын алдын алуу

Мамлекеттик кызмат өтөө менен байланышкан чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын сакталышы боюнча контролдоо жана кадрдык жактан камсыз кылуу системасын өркүндөтүү

Мамлекеттик органдын ишинин маалыматтык айкындуулугун камсыз кылуу жана ачыктыкты жогорулатуу

Жарандык коом менен өз ара аракеттенүү

Мамлекеттик органдын кызматкерлеринин коррупцияга каршы жүрүм-турумдарын пропагандалоо жана коррупцияга каршы билим берүү

Мамлекеттик кызматта ак ниет башкаруунун жана этикалык стандарттардын принциптерин киргизүү

Кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу

Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу жана натыйжалуу ички аудит

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн планынын жана саясий жана системалуу коррупцияны жок кылуу боюнча ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн алкагында милдеттерди ишке ашыруу

5. Сунуштамалар

6. Жыйынтык.".