Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек ш., Өкмөт Үйү 
2001-жылдын 2-майы ПУ N 152
                  
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН УКАЗЫ                  
                  
  Жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууда Кыргыз Республикасынын
  жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн элдик курултайынын ролун
         жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө

  Элдик бийликтин негиздерин андан ары чындоо жана жергиликтүү өз
алдынча  башкарууну  өркүндөтүү,  жергиликтүү  маанидеги  иштерди
башкарууда жана жергиликтүү бийликтин аткаруучу-тескөөчү органдарынын
ишине  таасирдүү  демократиялык контролду  орнотууда  жергиликтүү
жамааттардын ролун жогорулатуу максатында токтом кылам:
  1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн
элдик курултайы жөнүндө Жобо бекитилсин.

  2.  Бардык  дењгээлдеги  жергиликтүү кенештердин  төрагалары,
жергиликтүү  өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын башчылары:

  -  бир  айлык мөөнөттө жер-жерлерде айылдык жана поселкалык
кењештердин дењгээлинде, ошондой эле республиканын бардык шаарларында,
анын ичинде Бишкек жана Ош шаарларында элдик курултайларды уюштуруу
жана өткөрүү бонча тийиштүү комиссияларды түзсүн;
  - үч айлык мөөнөттө элдик курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча
комиссиялар  менен  бирдикте  жарандардын  жыйындарында  жана
чогулуштарында  жергиликтүү  жамааттардын  өкүлдөрүнүн  айылдык,
поселкалык жана шаардык курултайларына делегаттарды шайлоону Кыргыз
Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн элдик курултайы
жөнүндө бекитилген Жобого ылайык өткөрсүн;
  - 2001-жылдын 1-августуна карата 2001-жылдын октябрь-ноябрында
айылдык  жана  поселкалык  кенештердин денгээлинде,  ошоной  эле
республиканын  бардык шаарларында, анын ичинде Бишкек  жана  Ош
шаарларында элдик курултайларды өткөрүүнүн графигин иштеп чыксын жана
Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана региондук
өнүктүрүү иштери боюнча министринин бекитүүсүнө сунуш кылсын.
  3. Биринчи элдик уюштуруу курултайларын уюштуруу жана өткөрүү
боюнча комиссияларга курултайдын кароосуна башка маселелер менен катар
төмөнкүлөрдү киргизүү сунуш кылынсын:
  -  жергиликтүү жамааттардын мурда кабыл алынган  Уставдарына
тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү же, атап айтканда,
коомдук  тартипти сактоо, экологиялык жана санитардык талаптарды
сактоо, майрамдарды, башка элдик иш-чараларды жана диний  ырым-
жырымдарды уюштуруу боюнча негизги эрежелер менен чараларды, ошондой
эле өзгөчө кырдаалдарда жана башка шарттарда жергиликтүү жамааттын
мүчөлөрүнүн  коомдук  кызмат өтөшү боюнча  милдеттүү  нормаларды
белгилөөнү караган жањы уставдарды кабыл алуу;
  - райондук жана областтык курултайларга делегаттарды шайлоо.
  4.  Областтык  мамлекеттик  администрациялардын  башчылары  –
губернаторлор Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы
менен макулдашуу боюнча 2001-жылдын ноябрь-декабрында райондук жана
областтык курултайларды өткөрүүнүн графигин иштеп чыксын жана аларды
өткөрүүнү уюштурсун.
  5. Мындан ары төмөнкүлөр белгиленсин:
  - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун шайланган башчылары, ошондой
эле жањыдан дайындалган жергиликтүү мамлекетик администрация башчылары
кызматка киришкен күндөн баштап 4 айдан кечиктирбестен өз ыйгарым
укуктарынын бүткүл мөөнөтүнө аймакты социалдык-экономикалык жактан
өнүктүрүү  жана  жергиликтүү  калкты  социалдык  жактан  коргоо
программасынын долбоорун милдеттүү түрдө иштеп чыгып же жеткире иштеп
чыгып  жана  аларды тийиштүү элдик курултайдын  кароосуна  жана
жактыруусуна киргизет, андан кийин аларды аткаруунун жүрүшү жөнүндө
кеминде эки жылда бир жолу курултайга отчет берип турат;
  – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү мамлекеттик
администрациянын башчысы курултайда жактырылган аймакты социалдык-
экономикалык  жактан өнүктүрүүнүн жана калкты  социалдык  жактан
коргоонун  программасын,  ошондой эле  өзүнүн  башка  функциялык
милдеттерин  канааттандырарлыксыз  аткарган  учурда   курултай
делегеттардын 2/3 добушу менен ага ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим
кабыл алууга жана аны тийиштүү бийликтин башчысынын ыйгарым укуктарын
мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө сунуш менен Кыргыз Республикасынын
Президентине кайрылууга укуктуу.
  6. «Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну андан
ары  өркүндөтүү  боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз  Республикасынын
Президентинин 1996-жылдын 24-октябрындагы № 309 Указы менен бекитилген
айылдык курултай жөнүндө Жобо күчүн жоготту деп табылсын.
  7. Бул Указдын аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз
Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштер жана
мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүнө жүктөлсүн.
  8. Бул Указ жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.
  
  Кыргыз Республикасынын Президенти     А. Акаев