Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\3c99206c-5bb2-4cc8-b329-7aea3c15f420\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

БУЙРУК

2018-жылдын 16-октябры № 360-б

"Ачык Өкмөт" өнөктөштүгүнүн алкагында Кыргыз Республикасы кабыл алган милдеттенмелерди ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

1. 2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү куруу боюнча улуттук иш-аракеттер планы (мындан ары - Иш-аракеттер планы) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери жана административдик ведомстволору:

- бир айлык мөөнөттө Иш-аракеттер планына киргизилген милдеттенмелерди ишке ашыруу боюнча деталдуу ведомстволук иш-аракеттер пландарын иштеп чыгышсын;

- Иш-аракеттер планын белгиленген мөөнөттө аткарууну камсыз кылышсын;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 27-июнундагы № 226-б буйругу менен бекитилген Ачык Өкмөттүн Улуттук форумунун иш-аракеттер планын аткаруунун жүрүшү боюнча маалыматты квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбестен берип турушсун.

3. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министр

 

М.Д.Абылгазиев

 

Тиркеме

2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү куруу боюнча
УЛУТТУК ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Милдеттер

Чаралар/Иш-аракеттер

Индикатор/Күтүлүүчү жыйынтык

Ишке ашыруу мөөнөтү

Жооптуу органдар

Каржылоо булагы

1

2

3

4

5

6

7

Кыргыз Республикасында ачык маалыматтар саясатын ишке ашыруу жана илгерилетүү

1

Ачык маалыматтарды түзүү процессине мамлекеттик органдарды тартуу

1.1. Маалыматтарга болгон суроо талапты аныктоо, мамлекеттик органдардагы ачык маалыматтар үчүн артыкчылыктарды жана критерийлерди аныктоо максатында жарандык коом жана ишкерлер менен консультацияларды өткөрүү

1.1. Кыйла талап кылынган ачык маалыматтар топтомун аныктоо процессине жарандык коомдун 200дөн кем эмес өкүлдөрүн жана ишкерлерди тартуу менен коомдук консультациялар өткөрүлдү

2018-жылдын 1-декабры

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

1.2. 12 Пилоттук мамлекеттик органдардын маалыматтарын кийин мамлекеттик ачык маалыматтар порталына жайгаштыруу менен аларды ачык маалыматтар форматында түзүү жана ачыкка чыгаруу үчүн иргөө жана макулдашуу

12. Ачык маалыматтар порталында ачыкка чыгаруу үчүн 200дөн кем эмес маалыматтар топтому иргелип алынды

2019-жылдын 1-марты

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

1.3. Ачык форматта маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча мамлекеттик органдардын деталдаштырылган ички регламенттерин иштеп чыгуу жана бекитүү

1.3. Иргелип алынган 200дөн кем эмес маалыматтар топтомун ачык форматта ачыкка чыгаруу процесси боюнча мамлекеттик органдардын ички регламенттери бекитилди

2019-жылдын 1-июну

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

1.4. Ачык форматта маалыматтарды ачыкка чыгаруу практикасын башка мамлекеттик органдарда кеңейтүү

1.4. Ачык маалыматтарды ачыкка чыгаруу процессине 25тен кем эмес мамлекеттик орган тартылды

2020-жылдын 31-августу

МТБМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

2

Ачык маалыматтардын улуттук платформасын түзүү

2.1. Ачык маалыматтар порталын иштеп чыгуу

2.1. Төмөнкүлөрдү камсыздаган Портал иштелип чыкты:

- жарандык коомдун мамлекеттик органдардын ачык маалыматтарына жеткиликтүүлүгүн;

- стандарттуу эмес отчеттук маалыматтарды түзүү үчүн аналитикалык модулдун жеткиликтүүлүгүн;

- "Кайра байланыш" бөлүмү аркылуу берилген даттануулар менен суроолорго мамлекеттик органдардын жоопторуна жеткиликтүүлүктү;

- Иштеп чыгуучулардын өз ара аракеттенүү протоколу (API) аркылуу Порталдын маалыматтар базасына жеткиликтүүлүгүн

2018-жылдын 31-декабры

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

2.2. Мамлекеттик органдардын ачык маалыматтар жаатындагы потенциалын жогорулатуу маселелери жана Ачык маалыматтар порталын колдонуу боюнча тренингдерди жана семинарларды өткөрүү

2.2. Маалыматты машина окугудай түрдө ачыкка чыгаруу үчүн жооптуу болгон мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча тренингдер жана семинарлар өткөрүлдү

2019-жылдын 1-июлу

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

2.3. Порталда маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча талаптардын мамлекеттик органдар тарабынан аткарышына мониторинг жүргүзүү

2.3. Порталда маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча талаптардын аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин отчеттору МТБМК расмий сайтында ар кварталдык негизде жарыяланып турат

2020-жылдын 31-августу

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

2.4. Мамлекеттик Ачык маалыматтар порталынын базасында жаңы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн хакатондорду өткөрүү

2.4. Жарандык коом үчүн сунуштарды иштеп чыгуу үчүн шарттар түзүлдү

2019-жылдын 1-апрели

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

3

КРнын ачык маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдарын өркүндөтүү

3.1. Жарандардын мамлекеттик органдардын маалыматтарына жетүүсүн жакшыртуу максатында КРнын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЧУАлар топтомун иштеп чыгуу

3.1. КРнын маалыматтарга жетүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарына төмөнкү негизги өзгөртүүлөр киргизилди:

- "ачык маалыматтар", "ачык өкмөттүк маалыматтар" терминдеринин түшүнүктөрү аныкталды;

- мамлекеттик Ачык маалыматтар порталы жөнүндө ченемдер киргизилди;

- мамлекеттик органдарда маалыматтык системалардын бар-жогуна карабастан ачык маалыматтар форматында маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча талаптар киргизилди

2019-жылдын 1-июлу

МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын деңгээлиндеги билим берүү системасында ачык маалыматтар

4

Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын финансы каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарын ачыкка чыгаруу

4.1. Билим берүүнү башкаруу маалыматтык системасы (ББМС) аркылуу жарандардын мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын бюджеттик чыгымдары жана кирешелери жөнүндө маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

4.1. Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын кирешелери жана чыгымдары жөнүндө маалымат ачык маалыматтар форматында коомчулук үчүн жеткиликтүү

2019-жылдын 1-декабры

БИМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары. Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

4.2. ББМС аркылуу мамлекеттик билим берүү уюмдарынын бюджеттен тышкаркы чыгымдары жана кирешелери жөнүндө маалыматтарга жарандардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

4.2. Ачык маалыматтар форматында мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын бюджеттен тышкаркы каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтардын жарандарга жеткиликтүүлүгү камсыздалды

2020-жылдын 1-майы

БИМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

5

Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын окуу китептери жана методикалык материалдары жөнүндө маалыматтарын ачыкка чыгаруу

5.1. ББМСга класс боюнча бөлүү аркылуу окуу китептери менен камсыздалуу жөнүндө отчетторду маалыматтарды 2 ирет жаңылоо менен интеграциялоо

5.1. Окуу китептери жана методикалык материалдар жөнүндө маалыматтарды (предмет, аталышы, басып чыгарылган жылы, автору, саны) жыйноо автоматташтырылды

2019-жылдын 1-декабры

БИМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

5.2. ББМС аркылуу окуу китептери жана методикалык материалдар (предмет, аталышы, басып чыгарылган жылы, автору, саны) жана мамлекеттик билим берүү мекемелеринин окуу китептери жана методикалык материалдар менен камсыздалышы жөнүндө маалыматтарга жарандардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу

5.2. Ачык маалыматтар форматында жарандардын мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын окуу китептери жана методикалык материалдары жөнүндө маалыматтарга жетүүсү камсыздалды

2019-жылдын 1-декабры

ББИМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

6

Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин квалификациялык деңгээли жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруу

6.1. ББМС аркылуу мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин квалификациялык деңгээли, анын ичинен квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүшү (билими жөнүндө маалыматтар - дипломунун №, күндүзгү же сырттан окуу формасы) жөнүндө маалыматтарга жарандардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу

6.1. Коомчулуктун мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин квалификациялык деңгээли жөнүндө маалыматтарга жеткиликтүүлүгү камсыздалды

2019-жылдын 1-сентябры

БИМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

7

Коомчулуктун мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарындагы коопсуздук жөнүндө маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

7.1. "Мектептердин жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын коопсуздугу" маалыматтык системасын (http://schooldb.caiag.kg/index.php). ББМСга интеграциялоо

7.1. "Мектептердин жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын коопсуздугу" маалыматтык системасы (http://schooldb.caiag.kg/index.php). ББМТга интеграцияланды

2019-жылдын 1-декабры

БИМ, ӨКМ, Экотехинспекция

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

7.2. Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын коопсуздугу, анын ичинде сейсмикалык туруктуулугу, башка табигый кубулуштарга туруктуулугу, окуу процессин уюштуруунун ченемдери менен стандарттарына шайкеш келиши жөнүндө маалыматтарды жыйноону уюштуруу

7.2. Имараттар менен курулмалардын коопсуздугуна коомдук мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү камсыздалды

2019-жылдын 1-декабры

БИМ, ӨКМ, Экотехинспекция

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

7.3. ББМС аркылуу мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын коопсуздугу жөнүндө маалыматтарга жарандардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу

7.3. Коомчулуктун мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын коопсуздугу жөнүндө маалыматтарга жетүүсү камсыздалды

2020-жылдын 31-августу

ББИМ, ӨКМ, Экотехинспекция

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Саламаттык сактоо уюмдарынын (ССУ) иши жөнүндө ачык маалыматтар

8

Мамлекеттик ССУ иши жөнүндө ачык маалыматтарды камсыздоо боюнча ченемдик укуктук базасын иштеп чыгуу

8.1. Чыгымдар, кирешелер, кампалык запастар жана финансылык эмес көрсөткүчтөр жөнүндө маалыматтарды жыйноонун бизнес-процесстерин сүрөттөө менен ССУ ачык маалыматтарынын маалыматтык системасы жөнүндө жобону иштеп чыгуу

8.1. ССУ уюмдарынын иши жөнүндө ачык маалыматтарды жыйноо жана ачыкка чыгаруу боюнча жобо, анын ичинде маалыматтарды жыйноо регламенти бекитилди. Саламаттык сактоо уюмдары тарабынан жыйналуучу маалыматтардын деталдуу тизмеси аныкталды

2019-жылдын 1-июну

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

9

Мамлекеттик ССУ кирешелери жана чыгымдары жөнүндө маалыматтарды машина окугудай түрдө ачыкка чыгаруу

9.1. КР саламаттык сактоо системасында колдонулуучу 1C бухгалтериясына интеграцияланган ССУ бюджетин аткаруу боюнча маалыматтык системаны иштеп чыгуу

9.1. ССУ бюджеттери жөнүндө маалыматтарды 1C бухгалтериядан ССУ бюджетин аткаруу боюнча маалыматтык системага экспорттоо мүмкүнчүлүгү менен биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк деңгээл үчүн ССУ бюджетин аткаруу боюнча маалыматтык система иштелип чыкты

2019-жылдын 1-сентябры

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

9.2. Бюджет боюнча маалыматтык системаны биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк деңгээлдериндеги пилоттук ССУга киргизүү

9.2. Биринчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес ССУда, экинчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес ССУда жана үчүнчүлүк деңгээлиндеги 3төн кем эмес ССУда бюджетти аткаруу боюнча маалыматтык системага маалыматтарды киргизүү камсыздалды

2019-жылдын 1-декабры

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

9.3. Бардык ССУда бюджетти аткаруу боюнча маалыматтык системаны ишке киргизүү

9.3. Бардык ССУнун бюджеттери жөнүндө маалыматтарды машина окугудай түрдө ачыкка чыгаруу камсыздалды

2020-жылдын 31-августу

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары. Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

10

Мамлекеттик ССУ ишинин финансылык эмес көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтарды машина окугудай түрдө ачыкка чыгаруу, анын ичинде дары каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды кампалык эсепке алуу жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруу

10.1. ССУ иши жөнүндө финансылык эмес көрсөткүчтөрдүн, анын ичинде ССУ дары каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарын кампалык эсепке алуу жөнүндө маалыматтардын маалыматтык системасын кеңейтүү (стационарлар үчүн ЖНК порталынын негизинде)

10.1. Төмөнкү маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк деңгээлдериндеги ССУ үчүн маалыматтык система иштелип чыкты:

- ССУ штаттык түзүмү;

- ар бир нозология боюнча консультациялардын же дарылоонун саны;

- дары каражаттарынын жана медициналык багыттагы буюмдардын жүгүртүлүшү;

- башкасы

2019-жылдын 1-июну

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

10.2. Биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк деңгээлдердеги пилоттук ССУга иштин финансылык эмес көрсөткүчтөрүнүн маалыматтык системасын киргизүү

10.2. Биринчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес ССУда, экинчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес ССУда жана үчүнчүлүк деңгээлиндеги 3төн кем эмес ССУда финансылык эмес көрсөткүчтөрдүн маалыматтык системасына маалыматтарды киргизүү камсыздалды

2019-жылдын 1-декабры

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

10.3. Бардык ССУда иштин финансылык эмес көрсөткүчтөрүнүн маалыматтык системасын киргизүү

10.3.. Бардык ССУда иштин финансылык эмес көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруу камсыздалды

2020-жылдын 31-августу

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

11

Мамлекеттик ССУ иши жөнүндө маалыматтарга жарандардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

11.1. ССМ сайты аркылуу ССУнун ишинин финансылык жана финансылык эмес көрсөткүчтөрүнүн маалыматтык системаларындагы маалыматтарга жарандардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо

11.1. Жарандардын ССУ иши жөнүндө кабардар болуусун жогорулатуу, ССУ ишине мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо

2019-жылдын 1-декабры

ССМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Сот актыларынын мамлекеттик реестрин модернизациялоо

12

Сот актыларын автоматташтыруу жана жарыялоо системасын жакшыртуу

12.1. Сот актыларын автоматташтыруу жана жарыялоо системасы үчүн колдонуучулук жана сервердик тиркемелерди иштеп чыгуу

12.1. Сот актыларын автоматташтыруу жана жарыялоо боюнча колдонуучулук жана сервердик тиркеме иштелип чыкты

2019-жылдын 1-июну

КР Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин алдындагы "Адилет сот" МТМ (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

12.2. Сот актыларын автоматташтыруу жана жарыялоо боюнча программалык чечимди пилоттук ишке киргизүү

12.2. Сот актыларын автоматташтыруу жана жарыялоо боюнча программалык чечимди пилоттук тестирлөө өткөрүлдү

2019-жылдын 1-октябры

КР Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин алдындагы "Адилет сот" МТМ (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

12.3. Соттук актыларды автоматташтыруу жана жарыялоо боюнча программалык чечимди КР бардык сотторунун ишине киргизүү

12.3. Сайтка соттук актыларды автоматтык түрдө жайгаштыруу боюнча адамдык факторду четке каккан программалык чечим ишке киргизилди

2020-жылдын 1-январы

КР Жогорку сотунун алдындагы Сот департаментине караштуу "Адилет сот" МТМ (макулдашуу боюнча)

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

13

Соттук актыларды деперсонификациялоонун электрондук системасын жакшыртуу

13.1. Соттук актыларды деперсонификациялоо модулун иштеп чыгуу

13.1. Соттук актыларды автоматтык түрдө деперсонификациялоо системасы түзүлдү

2020-жылдын 31-августу

КР Жогорку сотунун алдындагы Сот департаментине караштуу "Адилет сот" МТМ (макулдашуу боюнча)

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

14

Соттук актыларды издөө системасын жакшыртуу

14.1. Соттук актыларды негизги сөздөр боюнча контексттик издөө жана соттук актыларды даярдоо боюнча адистештирилген программалык камсыздоого интеграциялоо үчүн соттук актыларды жарыялоо боюнча адистештирилген www.act.sot.kg сайтын модернизациялоо

14.1 Соттук актыларды негизги сөздөр боюнча издөө системасы түзүлгөн

2019-жылдын 1-июну

КР Жогорку сотунун алдындагы Сот департаментине караштуу "Адилет сот" МТМ (макулдашуу боюнча)

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

1918-1953-жылдардагы архивдик документтерге жарандардын жетүүсүн камсыздоо

15

1918-1953-жылдардагы архивдик документтерге жарандардын жетүүсүн камсыздоо

15.1. 1918-1953-жылдардагы архивдик документтерге жетүү жаатындагы укуктук мамилелерди жөнгө салуучу, архивдик документтерге жарандардын жетүүсүн жеңилдеткен мыйзамдарга, анын ичинде ички ведомстволук ченемдерге өзгөртүүлөрдү киргизүү

15.1. Архивдик документтерди ачуу боюнча мыйзамдарга, 1918-1953-жылдардагы архивдик документтерге жарандардын жетүүсүн жеңилдеткен, тийиштүү аткаруучу органдардын (МКК, УКМК, ИИМ, ЮМ) функцияларын баяндаган өзгөртүүлөр кабыл алынды

2019-жылдын 31-декабры

МКК, УКМК, ИИМ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

15.2. 1994-жылдын 27-майындагы № 1538-XII "Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип, акталган граждандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

15.2. Жарандардын архивдик документтерге жетүүсүн камсыздоочу жана куугунтукталган адамдарды актоо ишин кайра улантуучу Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

2020-жылдын 31-августу

МКК, ЮМ, УКМК, ИИМ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

15.3. МККга караштуу Архивдик агенттиктин өз алдынча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган катары статусун берүү

15.3. Архивдик агенттиктин статусу өзгөрүлдү

2020-жылдын 31-августу

МКК, министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

16

1918-1953-жылдардагы архивдик документтерден ачык маалыматтардын улуттук платформасын түзүү

16.1. ИИМ менен УКМКнын жашыруун болбой калган ведомстволук материалдарын МККга караштуу Архивдик агенттикке которуу ишин баштоо

16.1. ИИМ менен УКМКнын жашыруун болбой калган ведомстволук архивдеринин бир бөлүгүн МККга караштуу Архивдик агенттикке сактоого которуу

2020-жылдын 31-августу

МКК, УКМК, ИИМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

16.2. 1918-1953-жылдардагы архивдик документтердин жашыруун болбой калган бөлүгүн санариптештирүүнү баштоо жана онлайн режиминде архивдик документтерди издөө мүмкүнчүлүгүн камсыздоо

16.2. Архивдик документтердин бир бөлүгү санариптештирилди жана аларга жетүү МККга караштуу Архивдик агенттиктин издөө системасы бар сайты аркылуу камсыздалды

2020-жылдын 31-августу

МКК, УКМК, ИИМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

16.3. Жашыруун болбой калган документтер менен куугунтукталган жана акталган адамдардын тизмесин жарыялоону баштоо

16.3. 1918-1953-жылдардагы жашыруун болбой калган архивдик документтерге жарандардын жетүүсүн жакшыртуу

2020-жылдын 31-августу

МКК, УКМК, ИИМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Бирдиктүү электрондук порталды (БЭП) түзүү жолу менен ЧУА долбоорлорун коомдук талкуулоо жол-жоболорун жакшыртуу

17

Жарандык коомду, ишкерлерди жана башка кызыкдар болгон жактарды КР ЧУАларын иштеп чыгуу процессине катыштыруу боюнча мыйзамдарды жакшыртуу

17.1. Мамлекеттик органдардын, жарандык сектордун жана бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен ЧУАларды коомдук талкуулоо жол-жоболорун жакшыртуу жана бирдиктүү электрондук порталды ишке киргизүү боюнча жумушчу топту түзүү

17.1. Жумушчу топ түзүлдү

2019-жылдын 1-январы

ЮМ

ЮМ бекитилген бюджетинин чегинде

17.2. ЧУА долбоорлорун коомдук талкуулоо процессин жөнгө салуучу мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү

17.2. Жарандык коомду, ишкерлерди жана башка кызыкдар болгон тараптардын КР ЧУАларын иштеп чыгуу процессине катышуусун күчөтүүгө багытталган тийиштүү ЧУАга өзгөртүүлөр киргизилди

2019-жылдын 31-декабры

ЮМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

18

ЧУА долбоорлорун онлайн режиминде коомдук талкуулоонун мүмкүндүгүн камсыздоо

18.1. БЭПти түзүү боюнча техникалык тапшырманы иштеп чыгуу

18.1. Техникалык тапшырма даярдалды

2019-жылдын 31-декабры

ЮМ, МТБМК

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

18.2. Жарандарга жана башка кызыкдар адамдарга эркин жетүү мүмкүндүгү менен ЧУА долбоорлорун талкуулоо боюнча БЭП түзүү

18.2. ЧУА долбоорлорун коомдук талкуулоо боюнча бирдиктүү электрондук портал түзүлдү, ал төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- бардык ЧУА долбоорлорунун жарандар үчүн жеткиликтүү болушун;

- жарандар менен кайра байланышуу мүмкүнчүлүгүн;

- ЧУА долбоорлору боюнча коомдук пикирди чагылдырууну;

- кийинки талдоо үчүн жыйынтыктоочу отчетту түзүүнү

2020-жылдын 31-августу

ЮМ, МТБМК

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

18.3. БЭПти пайдалануу боюнча окутуп-үйрөтүүчү семинарларды жана маалыматтык кампанияны өткөрүү

18.3. Жарандардын БЭП жөнүндө маалымдуулугун арттыруучу семинарлар өткөрүлдү жана ЖМКда материалдар жарык көрдү

2020-жылдын 31-августу

ЮМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

Жарандык коомду мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүүгө тартуу

19

Мамлекеттик органдардын жарандык коом менен коррупцияга каршы туруу жана анын алдын алуу боюнча өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү

19.1. КР Өкмөтүнө караштуу Коррупцияга каршы кеңештин ишин жандандыруу

19.1. Коррупцияга каршы кеңештин жаңы курамы мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүн камтуу менен түзүлдү

- Коррупцияга каршы кеңештин жыйындары кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлүп турат.

- жыйындардын протоколдору/резолюциялары коррупцияга каршы порталда жайгаштырылды

2019-жылдын 1-январы

КР ӨА

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

19.2. КР Өкмөтүнө караштуу Коррупцияга каршы кеңеш жөнүндө жобого мамлекеттин коррупцияга каршы ишиндеги жарандык коомдун ролун жогорулатуучу өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүү

19.2. КР Өкмөтүнүн чечими менен Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди:

- Кеңештин "мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишине мониторинг жүргүзүүнүн методологиясын иштеп чыгуу" деген функциясы кошулду;

- Кеңештин жыйындарында жарандык коомдун альтернативалуу отчетторун кароо жөнүндө ченем киргизилди;

- "Кеңештин курамы паритеттик негизде мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн түзүлөт" деген ченем киргизилди

2019-жылдын 1-январы

КР ӨА

КР ӨА бекитилген бюджетинин чегинде

20

Жарандык коомду мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишине мониторинг жүргүзүүгө тартуу

20.1. Мамлекеттик органдар менен жарандык коом үчүн бирдиктүү болгон мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишине мониторинг жүргүзүүнүн методологиясын иштеп чыгуу жана бекитүү

20.1. ЭКӨУ Коррупцияга каршы тармагынын Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн сунуштарынын негизинде методология иштелип чыкты жана бекитилди

2019-жылдын 1-марты

КР ӨА

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

20.2. Мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү үчүн методологияны колдонуу боюнча окутуп-үйрөтүүчү иш-чараларды өткөрүү

20.2. Мамлекеттик органдардын 50дөн аз эмес өкүлү жана жарандык коомдун 50дөн аз эмес өкүлү үчүн окутуп-үйрөтүүчү иш-чаралар өткөрүлдү

2019-жылдын 30-апрели

КР ӨА

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

20.3. Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишине үзгүлтүксүз негизде мониторинг жүргүзүү

20.3. Квартал сайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан жарандык коом менен биргеликте мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишине мониторинг өткөрүлөт. Мониторингдин жыйынтыгы боюнча отчеттор, анын ичинде жарандык коомдун альтернативалуу отчеттору өкмөттүк коррупцияга каршы порталда жайгаштырылды

2020-жылдын 31-августу

Мамлекеттик органдар, КР ӨА

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

21

Коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында жарандардын маалымдуулугун арттыруу системасын өркүндөтүү

21.1. "КР Өкмөтүнүн коррупцияга каршы саясаты" расмий сайтында жарыялана турган маалыматтын тизмегин кеңейтүү

21.1. Үзгүлтүксүз негизде жарыялана турган төмөнкүдөй маалыматка коомдун жетүүсү камсыздалды:

- мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы пландарын аткаруу боюнча отчеттору;

- жарандык коом тарабынан ыйгарым укуктуу органдардын коррупцияга каршы пландарын аткарууга мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча отчеттор

2018-жылдын 31-октябры

МТБМК, КР ӨА

КР ӨА бекитилген бюджетинин чегинде

21.2. Жарандардын ЖМК жана ингернет-мейкиндиги аркылуу коррупцияга каршы аракеттенүү процессине аралашууга боло тургандыгы жөнүндө маалымдуулугун арттыруу үчүн билим берүүчү медиадолбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча социалдык роликтерди иштеп чыгуу жана эфирге чыгаруу

21.2. Жарандарды коррупцияга каршы аракеттенүү процессине тартуу жана коррупциялык иш-аракеттерди туруктуу түрдө жактырбоого көндүрүү максатында медиадолбоорлор ишке ашырылды

2020-жылдын 31-августу

ЮМ, БИМ, КР ӨА

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин чегинде

22

Ар кандай мамлекеттик органдардагы коррупциянын деңгээлин аныктоо

22.1. Мамлекеттик башкаруу органдарындагы коррупциянын деңгээлин жана коррупция менен күрөшүүнүн экономикалык натыйжалуулугун баалоо жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу

22.1. Коррупциянын деңгээлин жана коррупция менен күрөшүүнүн экономикалык натыйжалуулугун баалоо жөнүндө жобо бекитилди

2019-жылдын 1-июну

УСИИ, КР ӨА, КР Башкы прокуратурасы (макулдашуу боюнча)

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

22.2. Мамлекеттик башкаруунун айрым органдарында жана ЖӨБОдо коррупциянын деңгээлин жана коррупция менен күрөшүүнүн экономикалык натыйжалуулугун пилоттук баалоону өткөрүү

22.2. Бир катар мамлекеттик органдардагы жана ЖӨБ органдарындагы коррупциянын деңгээли жөнүндө маалымат алынды

2019-жылдын 31-декабры

УСИИ, КР ӨА, КР Башкы прокуратурасы (макулдашуу боюнча)

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

Бюджеттик процесстин ачык-айкындуулугун жогорулатуу

23

Жарандардын мамлекеттик бюджетти түзүү жана аны аткаруу туурасында маалымдуулугун арттыруу жана ушул процесске катыштыруу

23.1. Республикалык бюджетти аткаруу боюнча деталдуу отчеттук маалыматтарга коомчулуктун жетүүсүн камсыздоо

23.1. Мамлекеттик органдардын отчеттук маалыматтарын топтоо жана жарыялоо үчүн КР Финансы министрлигинин "Ачык бюджет" порталында модулдар иштелип чыкты

2020-жылдын 31-августу

ФМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

23.2. Жарандарды республикалык бюджетти түзүү жана аны аткаруу процессине катыштырууну камсыздоо

23.2. ФМ веб-сайтында кызыкдар тараптар менен кеңешүү жана кайра байланышуу үчүн онлайн-механизм иштелип чыкты, ал жарандардын бюджет боюнча сунуштары менен суроо-талаптарына мамлекеттик органдардын берген жооптору КР мыйзамдары белгилеген мөөнөттө ачык-айкын жетүүсүн камсыз кылат

2019-жылдын 1-апрели

ФМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

23.3. Бардык кызыкдар тараптар менен кайра байланышуу жана кеңешүү үчүн онлайн механизмди колдонуу менен иштелип чыккан республикалык бюджеттин долбоорун, ошондой эле жарандардын сунуштары менен суроо-талаптары эске алынгандыгы жөнүндө отчетту даярдоо жана жарыялоо

23.3. Республикалык бюджеттин долбоору жана жарандардын бюджеттин долбооруна карата сунуштары менен суроо-талаптарын эсепке алуу жөнүндө отчет Финансы министрлигинин сайтында жарыяланды

2020-жылдын 31-августу

ФМ

ФМ бюджетинин чегинде

Тышкы жардамды башкаруу боюнча көп тараптуу платформаны түзүү

24

Тышкы жардамды башкаруу боюнча натыйжалуу системаны түзүү

24.1. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга келип жаткан тышкы жардамдар жөнүндө маалыматты АМР бирдиктүү маалыматтык базасына топтоо системасын уюштуруу

24.2. Тышкы жардам долбоорлоруна коомдук мониторингди ишке киргизүү

24.1. АМР функционалы мамлекеттик жана муниципалдык органдарга келип жаткан тышкы жардам жөнүндө маалыматты топтоо системасын камсыздоо максатында кеңейтилди

2019-жылдын 1-июну

ФМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

24.2. ФМ сайтында жарандарга тышкы булактардын эсебинен каржыланган бардык долбоорлорду пландоо жана ишке ашыруу жөнүндө маалымат жетүү камсыздалды, анын ичинде:

- өнүгүү боюнча өнөктөштөр жөнүндө;

- тышкы жардамды алуучулар: мамлекеттик органдар жана ЖӨБО жөнүндө;

- бөлүнүп берилген жана пайдаланып жаткан тышкы жардам жөнүндө: долбоорлор боюнча, аймактык таандыгы боюнча, жардамдын түрлөрү боюнча, каржылоо булактары боюнча, экономика секторлору боюнча ж.б.

- тышкы жардамга байланыштуу башка маалымат

2019-жылдын 31-декабры

ФМ

Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

25

Жарандарды тышкы каржылоонун эсебинен ишке ашырылуучу долбоорлорду пландоого жана ишке ашырууга тартуу боюнча натыйжалуу системаны куруу

25.1. Улуттук деңгээлде, сектор аралык деңгээлде жана административдик-аймактык түзүмдөрдүн деңгээлинде тышкы жардам боюнча туруктуу диалогдук аянтчаларды түзүү

25.1. Диалогдук аянтчаларды уюштуруу боюнча тийиштүү чечим кабыл алынды

2019-жылдын 1-сентябры

ФМ, ЭМ, КР ӨА

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

25.2. Коомчулуктун өкүлдөрүн катыштыруу менен тышкы жардамдын долбоорлорун жана программаларын ишке ашырууга үзгүлтүксүз сереп жүргүзүүнү жайылтуу

25.2. Жарандарды катыштыруу менен улуттук деңгээлде, сектор аралык деңгээлде жана административдик-аймактык түзүмдөрдүн деңгээлинде тышкы жардамдын долбоорлорун жана программаларын ишке ашырууга үзгүлтүксүз сереп жүргүзүлдү

2020-жылдын 31-августу

ФМ, ЭМ, КР ӨА

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Мамлекеттик сатып алуулардын ачык-айкындуулугун жогорулатуу

26

Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзам базаларын өркүндөтүү

26.1. ЕАЭБ жөнүндө макулдашуунун, ДСУнун мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишиминин жана башка эл аралык стандарттардын талаптарына шайкеш келтирүү максатында Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү колдонулуп жаткан мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

26.1. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарга төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди:

- сатып алуу жөнүндө макулдашуунун, макулдашууга жана макулдашууну аткаруу боюнча отчетторго (ишти/кызмат көрсөтүүлөрдү кабыл алуу актылары, ишке ашырылган төлөмдөр жөнүндө маалымат, техникалык көзөмөлдүн же жүргүзүлгөн техникалык контролдун жана/же сыноонун жыйынтыгы боюнча отчеттор ж.б.) киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн толук текстин ачык жарыялоо жөнүндө талап киргизилди;

- мамлекеттик сатып алуулар жана мамлекеттик сатып алуулар системасындагы коррупцияга каршы аракеттенүү системасын өркүндөтүү маселелери боюнча коомчулук менен өз ара иштешүү механизми киргизилди;

- мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жарыялануучу маалыматтын машина окуй алгыдай түрдөгү так тизмеси аныкталды (ачык маалыматтар);

- мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталындагы маалыматтарды 10 жылдан кем эмес мөөнөттө сактоо боюнча талап белгиленди

2019-жылдын 1-сентябры

ФМ

ФМ алдындагы Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин бекитилген бюджетинин чегинде

27

Мамлекеттик сатып алуулардын электрондук системасынын ачык-айкындуулугун жогорулатуу

27.1. Сатып алуу жөнүндө макулдашууларды электрондук түрдө түзүү, каттоо жана аткаруу модулдарын иштеп чыгуу

27.1. Макулдашуулар, төлөмдөр, төлөөгө эсептер, товарларды/иштерди/кызмат көрсөтүүлөрдү кабыл алуу актылары жөнүндө маалымат ачыкка чыгарылды. Жеткирилген товарлар же аткарылган кызмат көрсөтүүлөр/иштер үчүн акы төлөөнү атайылап кечеңдетүү боюнча коррупциялык коркунучтар минималдаштырылды

2019-жылдын 1-апрели

ФМ

"Таза коом" программасынын бюджетинин чегинде

27.2. Стандарттуу эмес отчетторду түзүү үчүн суроо-талап карточкасынын формасын иштеп чыгуу

27.2. Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталынын маалыматтар реестриндеги берилген критерийлер боюнча маалыматты издөө жана иштеп чыгуу системасы өркүндөтүлдү. http://bi.prozorro.org мисалында суралган маалыматты визуалдаштыруу боюнча функционал ишке киргизилди

2019-жылдын 1-апрели

ФМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

27.3. Эки этаптуу соодалашуунун, эл аралык уюмдардын долбоорлорун сатып алуунун, алкактык келишимдин жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн модулдарын иштеп чыгуу

27.3. Сатып алуулардын бардык методдору боюнча конкурстар өткөрүлдү, сатып алуулар жөнүндө маалымат ачыкка чыгарылды

2019-жылдын 1-сентябры

ФМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

27.4. "Кайра байланыш" модулун иштеп чыгуу жана Call-борборун түзүү

27.4. Жарандык коом менен консультацияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү камсыздалды, реалдуу убакыт режиминде консультация берүү (онлайн консультация) боюнча функционал ишке киргизилди

2019-жылдын 1-июлу

ФМ

"Таза коом" программасынын бюджетинин чегинде

27.5. Ачык маалыматтардын эл аралык стандарттарына ылайык маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча программалык инструменттерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

27.5. Конкурсту өткөрүү жөнүндө жарыяларда камтылган маалыматтар, макулдашуулар, даттануулар машина окуй алгыдай түрдө ачыкка чыгарылды

2019-жылдын 1-августу

ФМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

27.6. Веб-порталда маалыматты кыргыз, орус жана англис тилинде жайгаштырууну камсыздоо

27.6. Мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында маалымат кыргыз, орус жана англис тилинде жайгаштырылды

2019-жылдын 31-декабры

ФМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

27.7. Мамлекеттик сатып алууларга аудит жүргүзүү системасын иштеп чыгуу

27.7. Мамлекеттик сатып алууларга аудитти жана коомдук мониторингди жөнөкөйлөтүү үчүн функционал ишке киргизилди

2019-жылдын 1-июлу

ФМ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

27.8. Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталына API (тиркемелерди программалоо интерфейсин, колдонмо программалоо интерфейсин) киргизүү

27.8. Мамлекеттик сатып алуулардын статистикалык маалыматтарын топтоо жана ачыкка чыгаруу, веб-порталдын аналитикалык мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүүгө иштеп чыгуучулардын кеңири тобун тартуу системасы өркүндөтүлдү

2019-жылдын 1-апрели

ФМ

"Таза коом" программасынын бюджетинин чегинде

Жергиликтүү бюджеттердин бюджеттик ачык-айкындуулугун камсыздоо жана жергиликтүү жамааттардын бюджеттик процесстеги кызыкчылыктарын эсепке алуу

28

Жергиликтүү деңгээлде ачык-айкын бюджеттик процессти куруу

28.1. КР жергиликтүү бюджеттеринин жарандык бюджетин түзүү методикасын, республикалык жана жергиликтүү бюджеттер боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү методикасын, бюджеттик ачык-айкындуулуктун муниципалдык индексин баалоо методикасын иштеп чыгуу жана КР Өкмөтүнүн токтому менен бекитүү, ошондой эле КР мыйзамдарына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик процессине жарандык коомдун катышуусун камсыздоочу башка керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүү

28.1. Бардык жарандарга, анын ичинде атайын билими жок адамдарга жергиликтүү бюджеттер тууралуу маалымат алууга мүмкүндүк берүү үчүн жергиликтүү бюджеттер жеткиликтүү жана жөнөкөйлөтүлгөн түрдө баяндалды. КР Өкмөтү тарабынан жарандардын артыкчылыктуу муктаждыктарын болушунча эске алууга мүмкүнчүлүк берген бюджеттик угууларды өткөрүү методикасы, ошондой эле жарандарга жергиликтүү бюджеттердин ачык-айкындуулугун баалоого мүмкүнчүлүк берген методика кабыл алынды.

Жарандардын жергиликтүү деңгээлдеги бюджеттик процесске катышуусун күчөтүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүү эрежелерин иштеп чыгуунун жана бекитүүнүн бирдиктүү тартиби киргизилди

2019-жылдын 31-декабры

ФМ ЖӨБ жана этностор агенттиги

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

28.2. Жергиликтүү жамааттардын жана ЖӨБ органдарынын арасында жергиликтүү деңгээлдеги бюджеттик процесске жарандык катышуунун методикасын жайылтуу боюнча коомдук маалыматтык кампания өткөрүү

28.2. Жарандар, жергиликтүү жамааттар жана ЖӨБ органдары жарандарды бюджеттик процесстерге катыштыруу методдору жөнүндө кабарланган жана аны иш жүзүндө колдонушат

2019-жылдын 31-декабры

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ФМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

28.3. "Жергиликтүү бюджет" маалыматтык системасын (ЖБМС) жеткире иштеп чыгуу жана ишке киргизүү боюнча техникалык тапшырманы иштеп чыгуу (ФМ пайдаланып жаткан колдонуудагы жана пландалган маалыматтык системаларды эске алуу менен), зарыл болгон жабдууларды сатып алуу жана системаны пилоттук деңгээлде ишке киргизүү

28.3. Жергиликтүү бюджеттердин ачык-айкындуулугу "Жергиликтүү бюджет" маалыматтык системасынын маалыматтарына жарандардын жеткиликтүүлүгү аркылуу камсыздалды

2020-жылдын 31-августу

ФМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

28.4. ЖӨБ органдарынын атынан жергиликтүү жамааттар менен мамлекеттин ортосундагы бюджеттер аралык мамилелер жана региондук өнүктүрүү, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн мамлекеттик каражаттарды бөлүштүрүү маселелери боюнча макулдашуу процессинин (сүйлөшүүлөр процессинин) регламентин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү (тийиштүү ЧУА иштеп чыгуу жана кабыл алуу, процесстин катышуучуларын окутуу жана макулдашуунун пилоттук циклин өткөрүү жолу менен)

28.4. Бюджеттер аралык мамилелер маселелери боюнча жергиликтүү жамааттар менен мамлекеттин кызыкчылыктарын макулдашуунун (сүйлөшүүлөр процессинин) регламенти ишке киргизилди. Жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктары жана жарандардын муктаждыктары бардык деңгээлдеги бюджеттерди пландоо учурунда толугураак эске алынат

2020-жылдын 31-августу

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ФМ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу

29

Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу

29.1. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарына жеткиликтүүлүк чөйрөсүндөгү эл аралык стандарттарга жана дүйнөлүк практикага шайкеш келген ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу

29.1. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу боюнча ЧУА топтому коомдук талкуулоо үчүн КР Өкмөтүнүн сайтына жайгаштырылды

2019-жылдын 1-апрели

КРӨА, МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

29.2. Жарандык коомдун берген сунуштамаларын жана сунуштарын эске алуу максатында ЧУА долбоорлорун кеңири коомдук талкуулоо

29.2. Жарандык коомдун уюмдарынын, эксперттик жана бизнес-коомчулугунун өкүлдөрүнүн, ошондой эле башка кызыкдар болгон жактардын катышуусу менен ЧУА долбоорлору ачык талкууланды

2019-жылдын 1-июну

КРӨА, МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

29.3. ЧУА топтомун КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү

29.3. Маалыматка жетүү укуктарын ишке ашырууда жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана мамлекеттик органдар менен ЖӨБОнун ачык-айкындуулугун жана отчет берүүсүн жогорулатуу максатында, эл аралык стандарттарга ылайык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЧУА долбоорлорун жактыруу тууралуу КР Өкмөтүнүн токтому кабыл алынды

2019-жылдын 20-ноябры

КРӨА, МТБМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

30

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун айкындуулук рейтингин баалоо системасын ишке киргизүү жана түптөө

30.1. Мыкты эл аралык практиканы эске алуу менен мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун карамагындагы маалыматтын жеткиликтүүлүгүн баалоо методикасын иштеп чыгуу

30.1. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун карамагындагы маалыматтын жеткиликтүүлүгүн баалоо методикасы иштелип чыкты жана бекитилди

2019-жылдын 1-сентябры

КРӨА, МТБМК, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

30.2. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун расмий сайттарын маалыматтын жеткиликтүүлүгү боюнча пилоттук мониторингден өткөрүү жана анын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишинин ачык-айкындуулугунун рейтингин түзүү

30.2. Маалыматтарды жарыялоо менен бардык мамлекеттик органдардын расмий сайттарына жана ЖӨБОнун 30дан кем эмес сайтына пилоттук мониторинг жүргүзүлдү

2020-жылдын 1-апрели

КРӨА, МТБМК, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишениминин деңгээлин эсептөө

31

Калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишениминин деңгээлин эсептөө

31.1. "Калктын КР аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана ЖӨБОнун ишине болгон ишениминин индекси" жөнүндө жобонун жаңы редакциясын иштеп чыгуу жана бекитүү

31.1. КР Өкмөтү "Калктын КР аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана ЖӨБОнун ишине болгон ишениминин индекси" жөнүндө жобону кабыл алды

2019-жылдын 1-ноябры

УСИИ, УСК (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

31.2. КРнын бардык облустарында калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине болгон ишениминин индексин пилоттук эсептеп чыгаруу

31.2. Жаңы Жобого ылайык калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине болгон ишениминин индекси аныкталды

2020-жылдын 31-августу

УСК, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын активдери (мүлкү) жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу

32

Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын активдери (мүлкү) жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу

32.1. Негизги мүнөздөмөлөрүн (активдин тибин, дарегин (жер менен кыймылсыз мүлк үчүн) ж.б.) ачыкка чыгаруу менен мамлекеттик жана муниципалдык активдердин (мүлктүн) реестрин жарыялоо

32.1. Мамлекеттик жана муниципалдык мүлктүн курамы жана көлөмү жөнүндө жарандардын жана ишкерлердин маалымдуулугун жогорулатуу

2018-жылдын 1-декабры

ММБФ, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

32.2. Карамагындагы жүгүртүүдөгү эмес активдери (негизги каражаттары) жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу менен мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын реестрин жарыялоо

32.2. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын мүлкүнүн курамы жана көлөмү жөнүндө жарандардын жана ишкерлердин маалымдуулугун жогорулатуу

2018-жылдын 1-декабры

ММБФ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

33

Мамлекеттик мүлк менен электрондук соодалашууну ишке киргизүү

33.1. Мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү сатуу жана ижарага берүү боюнча электрондук аукциондорду өткөрүү үчүн электрондук cooда аянтчасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

33.1. Мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү менчиктештирүүдө, ошондой эле ижарага берүүдө реалдуу убакыт режиминде электрондук форматта тооруктарды (аукциондорду) өткөрүүнүн ачык-айкындуулугу камсыздалды

2019-жылдын 1-апрели

ММБФ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, МТБМК, "Инфосистема" МИ

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

33.2. Муниципалдык мүлктү электрондук форматта ижарага берүү боюнча аукциондорду өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону жеткире иштеп чыгуу жана бекитүү

33.2. Муниципалдык мүлктү электрондук форматта ижарага берүү боюнча аукциондорду өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо бекитилди

2018-жылдын 31-декабры

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ММБФ, МТБМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

33.3. "Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө" КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Муниципалдык мүлктү электрондук форматта ижарага берүү боюнча аукциондорду өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону толуктап иштеп чыгуу

33.3. "Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө" КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу КР Өкмөтүнүн токтому кабыл алынды. Муниципалдык мүлктү электрондук форматта ижарага берүү боюнча аукциондорду өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жаңы жобо иштелип чыкты

2019-жылдын 1-апрели

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ММБФ, МТБМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

33.4. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү жана менчиктештирүү боюнча электрондук соодалоону пилоттоштурууну өткөрүү

33.4. Электрондук соодалоону пилоттук мүнөздө ишке киргизүүнүн жыйынтыктары талданып, электрондук соодалоонун механизмин толуктап иштеп чыгуу боюнча сунуштар иштелип чыкты

2019-жылдын 1-июну

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ММБФ, МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

33.5. Коомчулукка муниципалдык мүлккө карата электрондук соодалоо порталы жөнүндө маалыматты жайылтуу

33.5. Болочок бүтүмдөр жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүндүгү жөнүндө 20дан кем эмес публикация жарыяланды

2019-жылдын 31-декабры

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ММБФ, МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

33.6. ЖӨБО кызматкерлерин электрондук соодалоо жол-жоболоруна окутууну уюштуруу

33.6. ЖӨБО кызматкерлерине электрондук соодалоо жол-жоболорун окутуу боюнча тренингдер өткөрүлдү

2020-жылдын 31-августу

ЖӨБ жана этностор агенттиги, ММБФ, МТБМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Жарандык коомду коммерциялык эмес уюмдар секторунда террористтик ишти каржылоонун кооптуулугун баалоого тартуу

34

КЭУ секторунда террористтик ишти каржылоонун (мындан ары - ТК) кооптуулуктарын баалоого методологиялык ыкмалар киргизилди

34.1. Компетенттүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен, КЭУ секторунун өкүлдөрүнөн жана ФЧМК Коомдук кеңешинин мүчөлөрүнөн КЭУ секторунда террористтик ишти каржылоонун кооптуулуктарын баалоонун методологиясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту түзүү

34.1. Жумушчу топ түзүлдү

2018-жылдын 31-декабры

ФЧМК

ФЧМКнын бюджетинин чегинде

34.2. КЭУ секторунда ТКны каржылоонун кооптуулуктарын баалоонун методологиясын иштеп чыгуу, анын ичинде:

- колдонуудагы жетектөөчү документтер менен материалдарды талдоо (ФАТФ сунуштамалары, ФАТФ сунуштамаларына техникалык шайкеш келүүнү жана системалардын натыйжалуулугун баалоо методологиясы, ТКнын улуттук деңгээлдеги кооптуулуктарын баалоо боюнча ФАТФнын жетектөөчү көрсөтмөлөрү, ТК кооптуулуктарын улуттук баалоодо ЕККУнун колдонмосу ж.б.);

- КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоо чөйрөсүндөгү эл аралык практиканы талдоо;

- кызыкдар болгон тараптар менен КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоонун тартиби жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу жана талкуулоо

34.2. КР КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоонун методологиясы иштелип чыкты

2018-жылдын 31-декабры

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

34.3. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоонун тартиби, баалоонун жыйынтыктарын талкуулоонун тартиби, бул баалоонун жыйынтыктары жөнүндө маалыматты жарыялоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү

34.3. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоонун тартиби, баалоонун жыйынтыктарын талкуулоонун тартиби, КЭУ өкүлдөрүн катыштыруу менен бул баалоонун жыйынтыктары жөнүндө маалыматты жарыялоонун тартиби жөнүндө жобо бекитилди

2018-жылдын 31-декабры

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

35

КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын биргелешип баалоо жана иш-аракеттерди биргелешип пландоо

35.1. Компетенттүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен, КЭУ секторунун өкүлдөрүнөн жана ФЧМК Коомдук кеңешинин мүчөлөрүнөн КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоо үчүн жумушчу топ түзүү

35.1. Жумушчу топ түзүлдү

2019-жылдын 31-марты

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

35.2. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоо

35.2. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктары бааланды

2019-жылдын 31-марты

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

35.3. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоо жөнүндө отчетту презентациялоо жана жыйынтыгын жарыялоо

35.3. Кооптуулуктарды баалоо жөнүндө отчеттун презентациясы өткөрүлдү, жыйынтыгы ФЧМК сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланды

2019-жылдын 31-марты

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

36

ТКга каршы аракеттенүү боюнча КЭУнун маалымдуулугун жогорулатуу

36.1. Маалыматтык-окутуучу программаны 2 тилде (орус жана кыргыз) иштеп чыгуу

36.1. Иш-чараларды жана каржылоо булактарын көрсөтүү менен маалыматтык-окутуучу программанын планы бекитилди

2019-жылдын 31-августу

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

36.2. ФЧМК сайтында ТКга каршы аракеттенүү маселелери боюнча маалыматтык материалдарды жайгаштыруу

36.2. ТКга каршы аракеттенүү маселелери боюнча материалдарга коомчулуктун жетүүсү камсыздалды

2019-жылдын 31-августу

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

36.3. КЭУ секторунда ТКга каршы аракеттенүү маселелери боюнча кеминде 7 маалыматтык иш-чараны өткөрүү (тегерек стол, семинарлар)

36.3. ТК кооптуулуктары жөнүндө маалыматка КЭУнун жетүүсү камсыздалды

2019-жылдын 31-августу

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

37

КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын эсепке алуу боюнча чараларды иштеп чыгуу

37.1. КЭУ секторунда ТКнын аныкталган кооптуулуктарын эсепке алуу жана азайтуу боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу жана бекитүү

37.1. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен биргелешип баалоонун жыйынтыгы боюнча КЭУ секторунда ТКнын аныкталган кооптуулуктарын эсепке алуу жана азайтуу боюнча иш-аракеттер планы бекитилди

2019-жылдын 1-сентябры

ФЧМК

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

Кен казуу тармагындагы өз ара байланышкан маалыматтарды лицензия деңгээлинде ачыкка чыгаруу

38

Мамлекеттик органдардын, ЖӨБОнун жана компаниялардын отчет берип туруусун жогорулатуу жана жаңжал чыгаруу потенциалын төмөндөтүү

38.1. Жарандык сектордун, ЖӨБОнун, мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катарынан кен казуу тармагындагы айкындуулукту камсыздоо боюнча жумушчу топту түзүү

38.1. Кен казуу тармагындагы айкындуулукту жогорулатуу боюнча жумушчу топту түзүү жөнүндө КР Өкмөтүнүн буйругу чыкты

2018-жылдын 31-декабры

ӨЭЖМК, Токой агенттиги, Экотехинспекция, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

38.2. Жумушчу топтун жергиликтүү калк менен ЖӨБОнун кен казуу тармагындагы маалыматка болгон муктаждыгын талдоосу

Талдоонун жыйынтыгы ӨЭЖМК сайтына жарыяланды

2019-жылдын 31-декабры

ӨЭЖМК, Токой агенттиги, Экотехинспекция, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

38.3. Талдоонун жыйынтыгынын негизинде жарыяланууга тийиш болгон кен казуу тармагындагы маалыматтардын тизмесин аныктоо

38.3. Коомдук консультациялар өткөрүлдү, жарыяланууга тийиш болгон маалыматтардын тизмеси аныкталды

2020-жылдын 28-февралы

ӨЭЖМК, Токой агенттиги, Экотехинспекция, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

38.4. Жарыяланууга тийиш болгон маалыматтардын тизмесин бекитүүнү караштырган ЧУАлардын долбоорун, ошондой эле аларды жарыялоонун форматын, ыкмаларын жана мезгилдүүлүгүн даярдоо жана демилгелөө

38.4. Тийиштүү ЧУА долбоору даярдалды жана КР Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна киргизилди

2020-жылдын 31-майы

ӨЭЖМК, Токой агенттиги, Экотехинспекция, ЖӨБ жана этностор агенттиги

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

Коомчулуктун катышуусу менен аудиттин системасын ишке киргизүү

39

Жарандык коомдун КР Эсептөө палатасы менен өз ара иштешүү системасын түзүү

39.1. Коомчулуктун катышуусунда, "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" КР Мыйзамынын ченемдерин эске алуу менен Аудит жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү

39.1. Коомчулуктун катышуусу менен аудит жүргүзүүнүн алкагында КР Эсептөө палатасынын жарандык коом менен өз ара иштешүү боюнча регламенттери бекитилди. Коомчулуктун катышуусу менен аудит жүргүзүү боюнча методикалык колдонмо иштелип чыгып, бекитилген. КР Эсептөө палатасынын жарандык коом менен өз ара иштешүүсү үчүн дайыма иштеген диалогдук аянтча түзүлдү. Жарандардын мамлекеттик органдардын аудити программасын иштеп чыгууга катышуусу камсыздалды

2019-жылдын 1-марты

КР Эсептөө палатасы (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

40

Коомчулуктун катышуусу менен аудит боюнча ишке киргизилген механизмди пилоттоштуруу

40.1. Жарандык коомдун өкүлдөрүн тандоо жана аларды коомчулукту катыштыруу менен аудит жүргүзүүгө даярдоо

40.1. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн аудиттерди жүргүзүү боюнча дарамети жогорулатылды

2019-жылдын 31-декабры

КР Эсептөө палатасы (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

40.2. КР Эсептөө палатасынын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен пилоттук биргелешкен аудит жүргүзүү

40.2. Коомчулуктун катышуусу менен пилоттук аудит өткөрүлдү. Коомчулукту катыштыруу менен аудиттин жыйынтыгы КР Эсептөө палатасы тарабынан КР Жогорку Кеңешине, КР Өкмөтүнө жана башка мамлекеттик органдарга тийиштүү чечимдерди кабыл алуу үчүн берилди. Коомчулукту катыштыруу менен аудиттин жана КР Эсептөө палатасынын жазма буйругун аткарууга багытталган жооп кайтаруу чараларынын жыйынтыктары КР Эсептөө палатасынын расмий сайтында жарыяланды

2020-жылдын 31-августу

КР Эсептөө палатасы (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары.

Республикалык бюджеттин каражаттарынын чегинде

Шайлоолорду (референдумдарды) жана талапкерлердин, саясий партиялардын, демилгелүү топтордун шайлоо кампанияларын каржылоонун ачык-айкындуулугу

41

Шайлоолорду (референдумдарды) жана талапкерлердин, саясий партиялардын, демилгелүү топтордун шайлоо кампанияларын каржылоонун ачык-айкындуулугу

41.1. Шайлоолор (референдумдар) жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгуу жана аларга шайлоонун мамлекет тарабынан каржыланышы жөнүндө, ошондой эле талапкерлердин шайлоо кампанияларын каржылоо жөнүндө тыкыр маалыматты ачыкка чыгаруу жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү

41.1. Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана жарандык коомдун уюмдары менен биргеликте шайлоолор (референдумдар) жөнүндө мыйзамдар иштелип чыкты жана аларга мамлекет тарабынан шайлоонун каржыланышы жөнүндө, ошондой эле талапкерлердин шайлоо кампанияларын каржылоо жөнүндө тыкыр маалыматты ачыкка чыгаруу жаатында өзгөртүүлөр киргизилди

2018-жылдын 31-декабры

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

41.2. Шайлоолорду (референдумдарды) жана шайлоо кампанияларын каржылоону коомдук контролдоо боюнча методологияны жана колдонмону иштеп чыгуу

41.2. Шайлоолордун мамлекет тарабынан каржыланышын, ошондой эле талапкерлердин шайлоо кампаниясын каржылоону коомдук контролдоо боюнча методология жана колдонмо иштелип чыкты

2019-жылдын 1-майы

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

41.3. КЭУ, ЖМК өкүлдөрүн төмөнкүлөргө коомдук мониторинг жүргүзүү боюнча окутуу:

- шайлоого бюджеттик каражаттарды чыгымдоого;

- талапкерлердин шайлоо кампаниясын каржылоого

41.3. Жарандык коомдун уюмдары үчүн коомдук контролдоо боюнча окутуу иштери өткөрүлдү

2019-жылдын 1-сентябры

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

41.4. Шайлоочулар үчүн төмөнкүлөргө көзөмөл кылуу зарылдыгы боюнча маалыматтык кампания өткөрүү:

- шайлоого бюджеттик каражаттарды чыгымдоого;

- талапкерлердин шайлоо кампаниясын каржылоого

41.4. Шайлоону жана талапкерлердин шайлоо кампанияларын каржылоо жөнүндө шайлоочулардын маалымдуулугу жогорулады

2020-жылдын 1-июлу

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

41.5. Талапкерлер үчүн финансылык отчеттуулук боюнча нускаманы иштеп чыгуу жана бекитүү

41.5. Талапкерлер үчүн финансылык отчеттуулук боюнча параметрлер аныкталды

2019-жылдын 1-майы

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

41.6. Талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүн талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо кампанияларын каржылоо боюнча жаңы эрежелерге окутуу

41.6. Талапкерлердин (саясий партиялардын) өкүлдөрү үчүн алардын шайлоо кампаниясын каржылоо боюнча маалыматтарды ачыкка чыгаруу жаатындагы жаңы эрежелерге окутуу өткөрүлдү

2019-жылдын 1-сентябры

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

41.7. КР БШКнын расмий сайты аркылуу талапкерлердин шайлоо фондуларынын бардык чыгымдоо беренелери боюнча каражаттардын жүгүртүлүүсү жөнүндө маалыматтарга коомчулуктун жетүүсүн камсыздоо

41.7. КР БШКнын веб-сайтында бардык кызыкдар тараптарга талапкерлердин шайлоо фондунун маалыматтары ачык жеткиликтүү болушун камсыздоо үчүн онлайн-механизм иштелип чыкты. Талапкерлердин теңчилиги үчүн, ошондой эле шайлоочулардын аң-сезимдүү тандоосу үчүн шарттар түзүлдү

2020-жылдын 31-августу

КР БШК (макулдашуу боюнча)

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

Кыскартуулардын тизмеси:

АМР

-

Aid Management Platform (Тышкы жардамды башкаруу платформасы)

КРӨА

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

КР

-

Кыргыз Республикасы

ЖӨБ жана этностор агенттиги

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

Токой агенттиги

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

УКМК

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

Экотехинспекция

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

МТБМК

-

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

ӨЭЖМК

-

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

Мамкаттоо

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

ФЧМК

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

БЭП

-

Бирдиктүү электрондук портал

ССМ

-

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

ББжИМ

-

Кыргыз Республикасынын Белим берүү жана илим министрлиги

ФМ

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ӨКМ

-

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

ЭМ

-

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

КЭУ

-

коммерциялык эмес уюмдар

ЧУА

-

ченемдик укуктук акт

Улутстатком

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

ССУ

-

саламаттык сактоо уюмдары

ЖӨБО

-

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

ЭКӨУ

-

Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму

КРӨ ЫӨ

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

"Адилет сот" МТМ

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин "Адилет сот" маалыматтык технологиялар боюнча мекемеси

КР БШК

-

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы

ТК

-

террористтик ишти каржылоо