Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 12-январындагы № 2-т тескемесине ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\926088aa-e246-4874-941b-e0ebb6f59409\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

БУЙРУК

2020-жылдын 5-октябры № 347-б

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2018-жылдын 14-декабрындагы № 2 чечими менен жактырылган "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды актуалдаштыруу максатында, "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы № 20-б буйругуна тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.

 

Премьер-министр

 

К.А.Боронов

 

 

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы № 20-б буйругуна
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн көрсөтүлгөн буйругу менен бекитилген "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча "жол картасында":

- 2.1-пунктчасында:

"Ишке ашыруу мөөнөтү" графасындагы "2020" деген цифралар "2023" деген цифралар менен алмаштырылсын;

"Жооптуу аткаруучулар" графасындагы "ЭМ" аббревиатурасы алынып салынсын, ошондой эле "ЖӨБО" аббревиатурасынын алды "ЖӨБЭММА" аббревиатурасы менен толукталсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 3.3, 7.2, 7.3, 41.1, 48.1, 52.1, 52.2, 52.3, 58.2, 60.2, 86.2, 86.3 жана 98.1-пунктчаларындагы "2020" деген цифралар "2021" деген цифралар менен алмаштырылсын;

"Иш-чара/Иш аракет", "Күтүлгөн натыйжа (продукт)" графаларынын 8.1, 8.3, 9.1 жана 9.2-пунктчаларындагы "жана тышкы саясат" деген сөздөр алынып салынсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 8.3-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-октябры" деген сөздөр "2020-жылдын 30-декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 8.3-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2020-жылдын 30-декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Иш-чара/Иш аракет", "Күтүлгөн натыйжа (продукт)" графаларынын 8.4, 8.5, 9.4, 9.5-пунктчаларындагы "тышкы саясат ведомстволор" сөздөрү "укук коргоо органдары" сөздөрү менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 8.4 жана 8.5-пунктчаларындагы "2019-жылдын декабры" деген сөздөр "2021-жылдын июлу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Жооптуу аткаруучулар" графасынын 8.4, 9.4 жана 9.5-пунктчаларындагы "ТИМ" аббревиатурасы алынып салынсын, ошондой эле "КИМК" аббревиатурасынан кийин "ИИМ, ӨКМ, КР КК ГШ (макулдашуу боюнча), ЖАМК, МЧК" сөздөрү менен толукталсын;

- "Жооптуу аткаруучулар" графасынын 8.5-пунктчасындагы "ТИМ" аббревиатурасы алынып салынсын, ошондой эле "(макулдашуу боюнча)" деген сөздөрдөн кийин "ИИМ, ӨКМ, КР КК ГШ (макулдашуу боюнча), ЖАМК, МЧК" деген сөздөр менен толукталсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 9.1-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-июну" деген сөздөр "2021-жылдын 20-апрели" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

"Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 9.2-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-декабры, республиканын бүткүл аймагында техникалык мүмкүндүктөрдү түзүү шарты менен" деген сөздөр "2021-жылдын 20-апрели" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 9.4-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-апрели" деген сөздөр менен алма1итырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 9.5-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-апрели" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 10.1 жана 13.2-пунктчаларындагы "марты" деген сөз "октябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 12.1 жана 12.2-пунктчаларындагы "2019" деген цифралар "2021" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- "Иш-чара/Иш аракет", "Күтүлгөн натыйжа (продукт)" графаларынын 14.2-пунктчасындагы "МИЧБ" аббревиатурасынан кийин тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "жана "Өкмөтгүк булут" - G-Cloud" мамлекеттик платформасын" деген сөздөр менен толукталсын;

- 15.1, 64.1 жана 64.2-пунктчалары күчүн жоготту деп таанылсын;

- "Жооптуу аткаруучулар" графасынын 16.1 жана 16.3-пунктчаларындагы "МКК" аббревиатурасы "ЖРМА" аббревиатурасы менен алмаштырылсын;

- "Жооптуу аткаруучулар" графасынын 16.2-пунктчасындагы "ӨЭЖМК, МКК" аббревиатуралары "ЖРМА, ӨЭЖМК" аббревиатуралары менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 17.1-пунктчасындагы "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр "2021-жылдын 20-декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 17.2-пунктчасындагы "марты" деген сөз "ноябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 19.1, 20.1, 91.3 жана 92.3-пунктчаларындагы "2019" деген цифралар "2020" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 21.5-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "Туруктуу негизде 2023-жылдын 20-декабрына чейин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 21.6-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

21.6. Лицензиялар жана уруксат берүүлөрдүн бирдиктүү автоматташтырылган (электрондук) реестрин маалыматтык жана телекоммуникациялык технологияларды пайдалануу менен мамлекеттик органдардын МС базасында жана Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталында түзүү

Туруктуу негизде 2023-жылдын 20-декабрына чейин

Лицензиялык-уруксат берүүчү документтерди берүүнүн оптималдаштырылган процесстери иштелип чыккан

ЭМ, МТБМК, мамлекеттик органдар - лицензия берүүчүлөр

 

";

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 22.1-пунктчасындагы "2019-жылдын июлу" деген сөздөр "2021-жылдын июлу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 25.2-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-марты" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 26.1-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-сентябры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 26.2-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-сентябры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 26.3-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-сентябры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 27-пунктундагы:

"Иш-чара/Иш аракет", "Күтүлгөн натыйжа (продукт)" графаларындагы "жана сыноо" деген сөздөр алып салынсын;

"Жооптуу аткаруучулар" графасынын 27.1-пунктчасындагы "ЮМ" аббревиатурасы алып салынсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 27-1-пункту менен толукталсын:

"

27-1

"Сыноо" МСти ишке киргизүү

27-1.1. "Сыноо" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-декабрына

"Сыноо" МС жөнүндө жобо бекитилди

ЮМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

27-1.2 Пилоттук региондордогу сыноо органдарында. "Сыноо" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабрына

Пилоттук региондордо "Сыноо" МС ишке киргизилди

ЮМ, МТБМК

27-1.3 Бардык региондордогу сыноо органдарында "Сыноо" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабрына

Бардык региондордо "Сыноо" МС ишке киргизилди

ЮМ, МТБМК

";

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 29.1-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 31.2-пунктчасындагы "февралы" деген сөз "октябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 31,5 жана 96.3-пунктчаларындагы "2020-жылдын декабры" деген сөздөр "2021-жылдын марты" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 32.1-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 32.4-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 36.1-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-марты" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 40.1, 80.2 жана 80.3-пунктчаларындагы "2020-жылдын сентябры" деген сөздөр "2021-жылдын марты" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 44-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 44.2-пунктчасы менен толукталсын:

"

44.2. Радио электрондук каражаттардын электромагниттик айкалышуусун талдоонун эсептөөлөрүн жүргүзүү үчүн адистештирилген программалык камсыздоону ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

Электромагниттик айкалышууга талдоо жүргүзүүнүн мөөнөтү маалыматтарды берүү боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү бөлүп берүү үчүн жеткиликтүү болгон радио жыштыктарды тандоо боюнча берүүнүн алкагында кыскартылган

МТБМК

 

";

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 45.3-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-сентябры" деген сөздөр "Этап-этабы менен 2021-жылдын 20-сентябрына чейин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 46.3-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-марты" деген сөздөр "Этап-этабы менен 2021-жылдын 20-сентябрына чейин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 47.1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

47.1. "Электрондук коммерция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароого киргизилсин

2020-жылдын 20-декабры

"Электрондук коммерция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылды

ЭМ, бизнес-ассоциациялар, УБ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

 

";

- "Жооптуу аткаруучулар" графасынын 48.1-пунктчасындагы "ЭМ, ФМ, МТБМК, УБ" аббревиатуралар "УБ (макулдашуу боюнча), МТБМК, ФМ, коммерциялык банктар, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 51.1-пунктчасында:

- "Жооптуу аткаруучулар" графасындагы "МЧК" аббревиатурасы алынып салынсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасындагы "2020-жылдын декабры" деген сөздөр "2021-жылдын сентябры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 53.2-пунктчасындагы "июну" деген сөз "ноябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 57.1-пунктчасындагы "2020" деген цифралар "2021" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 60.1-пунктчасындагы "марты" деген сөз "декабрь:" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 61,2-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-июну" деген сөздөр "2021-жылдын 20-декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 68.1-пунктчасындагы "2020" деген цифралар "2021" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 70.1-пунктчасындагы "2020-жылдын июну" деген сөздөр "2021-жылдын марты" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 70.2-пунктчасындагы "1-январы" деген сөздөр "30-декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 71.2-пунктчасындагы "марты" деген сөздөр "декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 73.3-пунктчасындагы "2020-жылдын декабры" деген сөздөр "2021-жылдын ноябры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "И-чара/Иш аракет" графасынын 74.1-пунктчасындагы "Электрондук айыл" Бирдиктүү МС" деген сөздөр "Санарип аймак" МС" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 75.1-пунктчасындагы "2020-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөнөөтү" графасынын 78.2-пунктчасындагы "июну" деген сөз "ноябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 85.1-пунктчасындагы "июну" деген сөз "декабры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 85.2-пунктчасындагы "2019-жылдын декабры" деген сөздөр "2021-жылдын марты" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 90.1-пунктчасындагы "2019-жылдын 20-сентябры" деген сөздөр "2020-жылдын 30-декабры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 90.2-пунктчасында:

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасындагы "2019-жылдын 20-декабры" деген сөздөр "2021-жылдын 20-июну" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Жооптуу аткаруучулар" графасындагы "ЭСӨМ, БИМ, ССМ, МЧК, ММК" аббревиатуралары "ММК, БИМ, ССМ, МЧК, ИИМ (тиешелүү министрликтер жана ведомстволор)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 93.1-пунктчасындагы "2021-жылдын марты" деген сөздөр "2021-жылдын сентябры" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 93.3 жана 95.1-пунктчаларындагы "марты" деген сөз "октябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 95,2-пунктчасындагы "июну" деген сөз "октябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 96.2-пунктчасындагы "сентябры" деген сөз "ноябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 98.2-пунктчасындагы "2021" деген цифралар "2023" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 100.1-пунктчасындагы "июну" деген сөз "ноябры" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 100.2-пунктчасындагы "2020" деген цифралар "2021" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- "Ишке ашыруу мөөнөтү" графасынын 101.1-пунктчасындагы "2021" деген цифралар "2022" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 116.1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

116.1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана КМИ объектилеринде МКК жана МККК пайдалануу боюнча талаптардын системасын иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-июну

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана КМИ объектилеринде МКК жана МККК пайдалануу талаптары боюнча УКМК жана МТБМКнын биргелешкен буйругу бекитилген

УКМК, МТБМК

 

";

- "Милдеттер" графасынын 117-пунктунда "Маалыматтык коопсуздук боюнча Улуттук координациялык борбору" деген сөздөр "Кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча Координациялык борбору" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 117.1-пунктчасында:

"Иш-чара/Иш аракет" графаларындагы "Маалыматтык коопсуздук боюнча Улуттук координациялык борборун" деген сөздөр "Кибер коопсуздук камсыздоо боюнча Координациялык борборун" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

"Күтүлгөн натыйжа (продукт)" графасындагы "Маалыматтык коопсуздук боюнча Улуттук координациялык борбору" деген сөздөр "Кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча Координациялык борбору" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- пайдаланылган кыскартуулардын тизмеги токсон экинчи жана токсон үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

"

"КР КК ГШ

-

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы";

"ЖРМА

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик".