Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\NKN\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\759024e9-c820-45d8-8c4e-1b463432d029\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ

БУЙРУК

2021-жылдын 21-июлу № 48-т

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык эксперттик топтун ишин оптималдаштыруу максатында, ошондой эле аткаруу бийлик органдарынын системасындагы кайра түзүүлөргө байланыштуу, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 10-мартындагы № 55-б буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-пункту “тиркемеге” деген создөн мурда “1” деген цифра менен менен толукталсын;

2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Ведомстволор аралык эксперттик топ:

1) укук тармактары боюнча Кыргыз Республикасынын кабыл алынган концепцияларынын, стратегияларынын, программаларынын жана мыйзамдарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясына, социалдык адилеттүүлүк жана өнөктөштүк, зарылдык, максатка ылайыктуулук жана натыйжалуулук, предметти жөнгө салуунун жетиштүүлүгү, укуктагы ички карама-каршылыктарды жана коллизияларды, боштуктарды жоюу принциптерине шайкеш келүүсүнө инвентаризация жүргүзсүн, анын жыйынтыгы боюнча аныкталган шайкеш келбөөчүлүктөрдү жоюуга, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарынын чектелишине жол бербөөгө багытталган сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына киргизсин;

2) ведомстволор аралык эксперттик топтун ишинин регламентин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүүнүн критерийлерин (мындан ары - критерийлер) бекитсин;

3) мыйзамдардын критерийлерге ылайык келүүсүнө баалоо жүргүзсүн жана анын жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй шарттарды кароочу мыйзамдардын үч тизмесин даярдасын жана жактырсын:

- критерийлерге ылайык келген жана кайра кароону талап кылбаган;

- критерийлерге ылайык келүүсүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылган;

- критерийлерге ылайык келбеген жана күчүн жоготту деп таануу жолу менен колдонууну токтотууга сунушталган;

4) 2021-жылдын 1-сентябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президентинии Администрациясына мыйзамдардын жактырылган тизмелерин киргизсин;

5) 2021-жылдын 20-декабрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын төмөнкүдөй мыйзам долбоорлорун иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын кароосуна белгиленген тартипте киргизсин:

- “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп табуу жөнүндө”;

- “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”;

6) ведомстволор аралык эксперттик топтун ишин камсыздоо жана аны кеңири чагылдыруу боюнча чараларды көрсүн.”;

- төмөнкүдөй мазмундагы 21-пункт менен толукталсын:

“21. Ведомстволор аралык эксперттик топтун иш-планы 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.”;

- 4-пункту төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

“- тармактык мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча ишти талаптагыдай уюштурбагандыгы, ушул тескеменин 2-пунктунда белгиленген мөөнөтүнөн кечиктиргени үчүн аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын кароосуна киргизүүгө;”;

5-пунктунда:

үчүнчү абзацындагы “Өкмөтүнүн Аппаратына” деген сөздөр “Президенттин Администрациясына” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү — жетинчи абзацтар менен толукталсын:

“- аткаруу бийлик органдарынын жетекчилери:

мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоого активдүү катышуусун камсыздашат жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоого байланышкан маселелерди чечүүдө ар тараптан жардам көрсөтүшөт;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жана аны жүргүзүүнүн механизмдери жөнүндө калкты жана жарандык коомдун өкүлдөрүн маалымдоо боюнча чараларды көрүшөт;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоонун жүрүшү жөнүнде ай сайын маалымат берип турушат.”;

- 7-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмү, экономика жана инвестициялар бөлүмү менен биргеликте” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Министрлер Кабинетинин укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмү, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын экономика жана финансы бөлүмү менен биргеликте” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 8 жана 9-пункттарындагы “Өкмөтүнүн Аппаратынын” деген сөздөр “Президентинин Администрациясынын” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- ушул тескеменин тиркемесине ылайык редакциядагы 2-тиркеме менен толукталсын;

жогоруда аталган буйруктун тиркемесинде:

- Жапаров Акылбек Усенбекович - Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министри, ведомстволор аралык эксперттик топтун төрагасы болуп курамга киргизилсин;

- Кармышаков У.Т. курамдан чыгарылсын;

- 1-главада

курамга киргизилсин:

Ызакова Сайра Темирбековна - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын начальниги;

Пирматов И.А., Букамбаева А.Ж. курамдан чыгарылсын;

алтынчы абзацындагы “Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлүнүн” деген сөздөр “Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлүнүн” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жетинчи абзацындагы “Өкмөтүнүн Аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмүнүн” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Министрлер Кабинетинин укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

сегизинчи абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын начальниги” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

тогузунчу абзацындагы “Кодуранова” деген сез “Убышева” деген сөз менен алмаштырылсын;

- 2-главада:

төртүнчү абзацындагы “төрагасынын милдетин аткаруучу” деген сөздөр “судьясы” деген сөз менен алмаштырылсын;

алтынчы абзацындагы “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 3-главада:

курамга киргизилсин:

Рыспекова Жыпариса Боронбаевна - Кыргыз Республикасынын Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

Купешев Болотбек Дукешович – Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри;

Бейшеналиев А.Б. курамдан чыгарылсын;

бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Асаналиева Ширин Аскарбековна - Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн эксперти;”;

- 4-главада:

курамга киргизилсин:

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович - Кыргыз Республикасынын инвестициялар министри;

Абдыкалыков Жанузак Козубайевич - Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы;

Орозбеков А.А. курамдан чыгарылсын;

5-главада:

курамга киргизилсин:

Калманбетов Уланбек Кыдыкович - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору;

Мамыров Кутман Омурзакович - Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин статс-катчысы;

Кененбаева Асель Автандилбековна - Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары;

Монолов Мирбек Кытайбекович - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеггик агенттигинин директорунун орун басары;

Туратбек уулу Акылбек - Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн эксперти;

Солтобаев Т.О., Кудайбергенов И.К. курамдан чыгарылсын;

биринчи абзацындагы “транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар” деген сөздөр “транспорт жана коммуникациялар” деген сөздер менен алмаштырылсын;

- 6-главада:

курамга киргизилсин:

Алымкулов Муктарбек Сатылганович- Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары.

 

 

Төрага

У. А.Марипов

 

 

Тиркеме

 

 

 

 

 

"2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык эксперттик топтун
иш планы

Иш-чаралардын аталышы

Ишке ашыруу формасы

Күтүлгөн натыйжалар

Аткаруу мөөнөтү

Каржылоо булагы

Жооптуу аткаруучулар

1

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү критерийлеринин негизинде мыйзамдарды талдоо жана баалоо

ЮМдин 2021-жылдын 15-апрелиндеги № 57 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү боюнча методологиянын (мындан ары - методология) жана критерийлердин негизинде мыйзамдарды талдоо жана баалоо

Мыйзамдарды баалоонун формалары даярдалды жана толтурулду. Мыйзамдарды баалоо формаларынын негизинде мыйзамдардын үч тизмеси даярдалды:

1) критерийлерге ылайык келген жана кайра кароону талап кылбаган мыйзамдардын тизмеси;

2) критерийлерге ылайык келүүсү жагынан өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынган мыйзамдардын тизмеси;

3) критерийлерге ылайык келбеген жана күчүн жоготту деп таануу жолу менен аларды колдонууну токтотууга сунушталган мыйзамдардын тизмеси

2021-жылдын 15-июлуна чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

ЮМдин 2021-жылдын 15-апрелиндеги № 57 буйругу менен түзүлгөн жумушчу топчолордун жетекчилери (мындан ары - жумушчу топчолордун жетекчилери)

2

Талдоонун жыйынтыгынын негизинде жумушчу топчолор даярдаган мыйзамдардын тизмелерин салыштырып текшерүү

Жумушчу топчолор даярдаган мыйзамдардын тизмелеринин критерийлерге жана методологияга ылайык келүүсүн талдоо

Мыйзамдарды баалоонун формалары жана мыйзамдардын тизмелери макулдашылды. Мыйзамдардын макулдашылган тизмелери ЮМдин сайтына жайгаштырылды

2021-жылдын 15-августуна чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

ЮМ, көз карандысыз эксперттер (макулдашуу боюнча), жумушчу топчолордун жетекчилери

3

Мыйзамдардын үч тизмесин жумушчу топчолордун жана ВЭТтин тармактык эксперттик топторунун жыйындарында кароо жана бекитүү

Жумушчу топчолордун жана ВЭТтин тармактык эксперттик топторунун жыйындары уюштурулду

1. Жумушчу топчолордун жыйындарында мыйзамдардын үч тизмеси жактырылды.

2. ВЭТтин тармактык эксперттик топторунун жыйындарында мыйзамдардын үч тизмеси жактырылды

2021-жылдын 25-августуна чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

Жумушчу топчолордун жетекчилери

4

ВЭТтин жыйынында мыйзамдардын үч тизмесин кароо жана бекитүү

Мыйзамдардын үч тизмесин кароо жана жактыруу үчүн ВЭТтин мүчөлөрүнүн жыйыны уюштурулду

1) Мыйзамдардын уч тизмеси жактырылды;

2) жумушчу топчолордун жетекчилерине өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана илгерилетүү пландарын даярдоо. бекитүү жана ЮМга киргизүү тапшырылды;

3) ЮМга критерийлерге жана методологияга ылайык келбеген мыйзамдарды күчүн жоготту деп эсептөө жөнүндө мыйзам долбоорун даярдоо тапшырылды

2021-жылдын 1-сентябрына чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

ЮМ, жумушчу топчолордун жетекчилери

5

Бекитилген иш пландардын негизинде баалоонун жыйынтыгы боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынган мыйзам долбоорлорун даярдоо

Мыйзам долбоорлорун жана коштоочу документтерди иштеп чыгуу (негиздеме маалым кат, салыштырма таблица, зарыл болсо жөнгө салуу таасирине талдоо)

Мыйзам долбоорлору даярдалды жана коомдук талкуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин сайтына жана ЧУА долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылды

2021-жылдын 1-декабрына чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

Жумушчу топчолордун жетекчилери, көз карандысыз эксперттер (макулдашуу боюнча)

6

Критерийлерге ылайык келбеген мыйзамдарды күчүн жоготту деп табууну караган мыйзам долбоорун даярдоо

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу

Мыйзам долбоору иштелип чыкты жана коомдук талкуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин сайтына жана ЧУА долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылды

2021-жылдын 1-ноябрына чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

ЮМ, жумушчу топчолордун жетекчилери

7

Мыйзам долбоорлорун кароо жана жактыруу

ВЭТтин жыйынында төмөнкүдөй мыйзам долбоорлору каралды жана жактырылды:

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп табуу жөнүндө"

Мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына киргизүү үчүн жактырылды

2021-жылдын 20-декабрына чейин

Бюджеттен тышкаркы каражаттар

ЮМ, жумушчу топчолордун жетекчилери

Кыскартуулардын тизмеси:

ВЭТ - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 10-мартындагы № 55-6 буйругу менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык эксперттик топ ЮМ - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

ЧУА - ченемдик укуктук актылар