Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\NKN\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\759024e9-c820-45d8-8c4e-1b463432d029\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ

2022-жылдын 12-январы № 2-т

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 7-декабрындагы № 662-т тескемесинин редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы № 435 Жарлыгы менен бекитилген 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы № 64 "Кыргыз Республикасыныи мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө", 2021-жылдын 8-февралындагы № 27 "Калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө", 2021-жылдын 8-февралындагы № 23 "Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосунун жана саламаттыгынын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндо", 2021-жылдын 8-февралындагы № 25 "Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө" жарлыктарын ишке ашыруу максатында, "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жонүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 1317-беренелерине ылайык:

1. 2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы (мындан ары - Иш-чаралар планы) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча);

- Иш-чаралар планын белгиленген мөөнөттө кынтыксыз аткаруу боюнча толук чараларды көрсүн;

- квартал сайын отчеттук мезгилдин үчүнчү айынын 25инен кечиктирбестен Иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө маалыматты жалпылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине берип турсун.

3. Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги квартал сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 10унан кечиктирбестен Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына берип турсун.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы № 20-б буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-июлундагы № 245-б буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-мартындагы № 69-б буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-октябрындагы № 347-б буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-декабрындагы № 405-б буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 10-мартындагы № 50-б буйругу.

5. Ушул тескеменин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

 

 

Төрага

А.У. Жапаров

 

  

 

 

Тиркеме

2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча
иш-чаралар планы

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 7-декабрындагы № 662-т тескемесинин редакциясына ылайык)

Милдет

Иш-чара/Иш-аракет

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжа (продукт)

Жооптуу аткаруучулар

Каржылоо булактары

1. Мамлекеттик башкарууну оптималдаштыруу

1

Жеке жана юридикалык жактардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө алуусуна өбөлгө түзүү

1.1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарына жана административдик регламенттерин электрондук форматка өткөрүү мүмкүндүгү боюнча аларга инвентаризация жүргүзүү

2022-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын жана административдик регламенттерин электрондук форматка өткөрүүнү, Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кызмат көрсөтүүнү жана мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу, ошондой эле Тышкы миграцияны эсепке алуу бирдиктүү системасы аркылуу санариптик өз ара аракеттенүүнү эске алуу менен бекитилди

Министрликтер, ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), СӨМ, ЭКМ (Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү бөлүгүндө), УКМК (Тышкы миграцияны эсепке алуу бирдиктүү системасы бөлүгүндө)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

1.2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарына жана административдик регламенттерине электрондук форматка өткөрүүнү, Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кызмат көрсөтүүнү жана мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу, ошондой эле Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасы аркылуу санариптик өз ара аракеттенүүнү эске алуу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү

1.3. Электрондук форматтагы кызматтарды көрсөтүү максатында мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдөгү бизнес-процесстерди автоматташтырууну аяктоо

Этабы менен, 2022-2023-жылдар

Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бизнес-процесстер автоматташтырылды

Министрликтер, ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), СӨМ, ЭКМ

1.4. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталынын толук иштөөсүн камсыз кылуу

Этабы менен, 2022-2023-жылдар

Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы толук иштеди

СӨМ, министрликтер, ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

2. Туруктуу инновациялык өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү

2

"Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасын өнүктүрүү жана коштоо, электрондук башкарууну ишке ашырууда маалымат алмашууну камсыз кылуу

Жеке жана юридикалык жактардан маалыматтарды жана документтерди талап кылууга бөгөт коюу максатында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын ведомстволук уюмдарынын (акысыз негизде), ошондой эле финансы-кредиттик уюмдардын ортосунда "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылуу

Этабы менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алардын карамагындагы маалыматтарды жана/же документтерди юридикалык жана жеке жактардан кагаз жүзүндө талап кылуу жол- жобосу жоюлду. Мындай маалыматтар менен алмашуу "Түндүк" электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу жүргүзүлөт

СӨМ, министрликтер, ведомстволор, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, УБ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

3

Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасын өнүктүрүү жана коштоо

Кызыкдар мамлекеттик органдарды Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасына туташтырууну улантуу

Этабы менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

Улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгында миграциялык агымды эсепке алуу максатында кызыкдар мамлекеттик органдарды Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасына туташтыруу

УКМК, интеграцияланган мамлекеттик органдар

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

4

Мамлекеттик органдарда "Электрондук документ жүгүртүү" маалыматтык системасын ишке киргизүү, кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнү жоюу боюнча зарыл болгон чараларды көрүү

4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнү жоюу жана аны электрондук форматта Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы аркылуу гана жүргүзүүнү караштырган өзгөртүүлөрдү киргизүү

2022-жылдын 30-марты

Тиешелүү ченемдик укуктук актыларга кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнү жоюу боюнча тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди

СӨМ, министрликтер жана ведомстволор, Президенттин Администрациясы, УСК, макулдашуу боюнча: ЖӨБО, ЖС,БП,УБ, ЭП

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

4.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы № 526 токтому менен бекитилген "Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы" автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү

2022-жылдын 30-марты

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага шайкеш келтирүү жолу менен "Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы" автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилди

СӨМ

 

5

Кадрдык курам жана муниципалдык кызматчылар жөнүндө борборлоштурулган маалымат базасын түзүү.

"e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу маалымат системасын ишке киргизүү

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук идентификациялоо, онлайн окутуу жана сертификаттоо мүмкүнчүлүгү менен "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу маалымат системасын ишке киргизүү жана ишин камсыз кылуу

2022-жылдын 20-декабры, республиканын бардык аймагында техникалык мүмкүнчүлүк төр түзүлгөн шартта

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу маалымат  системасы ишке киргизилди жана иштеп жатат

МКЖӨБМА, СӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

6

Мамлекеттик санариптик архивди түзүү жана ишке киргизүү

6.1. Мамлекеттик санариптик архив инфратүзүмүн түзүү боюнча жумуштарды аткаруу (имарат куруу жана зарыл болгон жабдуулар менен жабдуу)

2023-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик санариптик архив түзүлдү жана иштеп жатат

СӨМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

6.2. "Мамлекеттик санариптик архив" автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

"Мамлекеттик санариптик архив" автоматташтырылган маалымат системасы ишке киргизилди

7

Мейкиндик маалыматтардын улуттук инфратүзүмүн этабы менен түзүү

7.1. Кыргыз Республикасынын геомаалыматтык порталын түзүү

2023-жылдын 20-марты

Кыргыз Республикасынын геомаалыматтык порталы түзүлдү

АЧМ, УСК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

7.2. Картографиялык негизди жана геодезиялык камсыздоо системасын этабы менен түзүү

2023-жылдын 20-декабры

Картографиялык негиз жана геодезиялык камсыздоо системасы түзүлдү

АЧМ, УСК

7.3. Геомейкиндик маалыматтарды статистикалык максаттарда пайдалануу, анын ичинде:

- статистикалык каттоо;

- калкты жана турак жай фондун каттоо;

- статистикалык карталар; статистикалык маалыматтарды жайылтуу

2023-жылдын 20-сентябры

Геомейкиндик жана статистикалык маалыматтар интеграцияланган. Статистикалык маалыматтарды түзүүдө геомейкиндик маалыматтар өнүккөн жана колдонулат

УСК, АЧМ

8

Алдыңкы эл аралык стандарттарга жана методикаларга негизделген маалыматтык коммуникациялык технологиялар (мындан ары - МКТ) чөйрөсүндөгү жогорку сапаттуу жана эл аралык деңгээлге салыштырууга мүмкүн болгон статистикалык маалыматтарды түзүү

8.1. Бириккен Улуттар Уюмунун Статистикалык комиссиясында кароо үчүн Аймактык жана эл аралык уюмдар, анын ичинде маалыматтык жана коммуникациялык технологияларды (мындан ары - МКТ) ченөө боюнча өнөктөштүктүн мүчөлөрүн кошуп алганда, тыгыз кызматташууда МКТ чөйрөсүндөгү статистика жаатында аныктоонун жана методиканын эл аралык стандарттарын ишке киргизүү.

МКТ чөйрөсүндөгү маалыматтарды топтоо тизмесин жана методологиясын эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү

2022-жылдын 20-декабры

Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар (мындан ары - МКТ) чөйрөсүндөгү жогорку сапаттуу жана эл аралык деңгээлге салыштырууга мүмкүн болгон статистикалык көрсөткүчтөрдү жана маалыматтарды талдоонун негизинде заманбап тенденциялар жана жетишкендиктер жөнүндө мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин, башка кызыкдар тараптардын кабардар болуу деңгээли жана билими жогорулатылды

УСК, СӨМ, ФМ (МСК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

8.2. Электр байланыш жана МКТ жаатындагы бүткүл дүйнөлүк көрсөткүчтөр боюнча Эл аралык электр байланыш бирлигинин маалыматтар базасы сыяктуу ар түрдүү маалымат булактарын жана жайылтуу инструменттерин колдонуу менен маалыматтык коомчулук жөнүндө МКТ чөйрөсүндөгү маалыматты жана расмий статистикалык маалыматтарды топтоону, макулдашууну жана жайылтууну камсыз кылуу

2023-жылдын 20-июлу

МКТ чөйрөсүндөгү маалымат өндүрүүчүлөрдүн жана колдонуучулардын ортосунда активдүү диалог жүргүзүү үчүн шарттар түзүлдү, эл аралык стандарттардын жана методикалардын негизиндеги улуттук деңгээлде МКТ чөйрөсүндөгү маалыматтарды топтоо үчүн статистикалык маалымат өндүрүүчүлөрдүн потенциалы жогорулатылды жана көндүмдөрү өркүндөтүлдү

УСК, СӨМ, МФ (МСК)

9

МКТ-чечимдерин колдонуу менен шайлоо участогун алмаштыруу жол- жобосун жөнөкөйлөтүү

Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы аркылуу электрондук форматта шайлоо участогун алмаштыруу боюнча сервисти иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 30-марты

"Тизме" порталында "Шайлоочунун кабинети" маалыматтык системасы иштейт.

"Шайлоочунун кабинети" аркылуу жана Бирдиктүү идентификациялоо системасынын негизинде авторизациясы менен Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталында шайлоо участогун алмаштырууга электрондук арыз берүү мүмкүнчүлүгү камсыз кылынган

БШК (макулдашуу боюнча), СӨМ, "Инфоком" мамлекеттик ишканасы

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

10

Шайлануучу органдарга талапкерлер жөнүндө жеткиликтүү жана толук маалымат алуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү

Тапшырылган документтерди иштеп чыгуунун статусу жөнүндө маалыматты чагылдыруу жана бул маалыматты БШКнын веб-ресурсуна чыгаруу менен каттоо жөнүндө арызды/билдирүүнү жана документтер топтомун электрондук форматта берүү үчүн талапкерлер жана саясий партиялар боюнча маалыматтык системаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 30-марты

Шайлоонун жыйынтыгы боюнча статистикалык маалыматты издөөдө жана түзүүдө ыңгайлуу интерфейсти колдонуу мүмкүнчүлүгүн берген веб-ресурс иштейт.

"Талапкер" маалыматтык системасы ишке киргизилди, ал талапкерлерге шайлоо комиссиясына зарыл болгон документтер топтомун электрондук форматта тапшыруу мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле талапкерлер жана депутаттар жөнүндө маалыматтарды чагылдырууну жакшыртат жана системалаштырат

БШК (макулдашуу боюнча), СӨМ, "Инфоком" мамлекеттик ишканасы

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

11

Шайлоо процесстеринде блокчейн-технологияларын колдонуу

Блокчейн-технологияларынын базасында система иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, ал БШКнын борбордук серверине автоматтык эсептегич урналарынан маалыматтардын келип түшүүсүнө мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет

2022-жылдын 30-ноябры

Шайлоонун жыйынтыгын автоматтык эсептөөнүн аныктыгын кошумча контролдоочу инструмент жана кошумча чара катары БШКнын борбордук сервериндеги автоматтык эсептөөчү урналарынан маалыматтардын келип түшүүсүнө мониторинг жүргүзүү үчүн блокчейн-технологияларынын базасында система иштелип чыкты жана ишке киргизилди

БШК (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

12.

Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана чыгуу маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу боюнча бирдиктүү маалыматтык коммуникациялык инфратүзүмдү ишке киргизүү

12.1. "Жарандык 2.0" маалыматтык системасы аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана чыгуу маселелери боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу

2023-жылдын 20-ноябры

Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелерин чечүүгө ишке тартылган мамлекеттик органдарда "Жарандык 2.0" маалыматтык системасы ишке киргизилди

СӨМ, УКМК, УКМК ЧК, ЭСКММ, ТИМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

12.2. "Чек ара өткөрмөлөрүн берүү" маалыматтык системасында "Департамент" модулун иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-ноябры

"Департамент" модулу өндүрүштүк пайдаланууга берилген жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү уюштурулган

12.3. "Жашап турууга уруксат берүү" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-ноябры

"Жашап турууга уруксат берүү" маалыматтык системасы жана "Жашап турууга уруксатты персонификациялоо" маалыматтык системасынын жардамы менен жаңы үлгүдөгү жашап турууга уруксат берүү

3. Санариптик сот адилеттиги

13

Соттуулугу бар/жоктугу жөнүндө маалымкатты толук автоматташтырууну камсыз кылуу

Адамдардын жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы жөнүндө маалыматты, адамдардын соттуулугу бар/жоктугу жөнүндө маалыматты Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы аркылуу берүү процессин автоматташтыруу

2022-жылдын 20-декабры

ИИМдин ыкчам-маалымдама картотекасы сапариптештирилди.

Маалыматты Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы аркылуу берүү процесси ишке киргизилди

ИИМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

14

"Кылмыштардын бирдиктүү реестри" автоматташтырылган маалыматтык системасын (сотко чейинки бөлүгү, жаңы модулдары) жана "Укук бузуулардын бирдиктүү реестри" автоматташтырылган маалыматтык системасын модернизациялоо жана иштеп чыгуу

14.1. Жаңы кодекстердин талаптарына ылайык келтирүү үчүн "Кылмыштардын бирдиктүү реестри" автоматташтырылган маалыматтык системасын жана "Укук бузуулардын бирдиктүү реестри" автоматташтырылган маалыматтык системасын модернизациялоо

Этабы менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

"Кылмыштардын бирдиктүү реестри" жана "Бузуулардын бирдиктүү реестри" автоматташтырылган маалыматтык системалары жаңы кодекстердин талаптарына ылайык толук кандуу иштейт

БП (макулдашуу боюнча), СӨМ, ЖС, укук коргоо органдары, ишке тартылган мамлекеттик органдар

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

14.2. Сотко чейинки өндүрүш циклине (каттоо башталгандан тартып колдонулган жаза чарасынын мөөнөтү бүткөнгө чейин) кирүүчү мамлекеттик органдардын маалымат системалары менен интеграциялоону алардын даярдыгы жана өндүрүштө ишке киргизилиши шартында жүргүзүү

ЖС, укук коргоо органдарынын, ошондой эле "Кылмыштардын бирдиктүү реестри" жана "Укук бузуулардын бирдиктүү реестри" автоматташтырылган маалыматтык системаларын пайдаланган кызыкдар мамлекеттик органдардын маалыматтык системалары менен интеграциялоо жүргүзүлдү

15

"Пробация" маалыматтык системасын ишке киргизүү

15.1. "Пробация" маалыматтык системасы жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2022-жылдын 30-августу

"Пробация" маалыматтык системасы жөнүндө жобо бекитилди

ЮМ, УСК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

15.2. Пилоттук региондордогу пробация органдарында "Пробация" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-октябры

Пилоттук региондордо "Пробация" маалыматтык системасы ишке киргизилди

15.3. Бардык региондордогу пробация органдарында "Пробация" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

Бардык региондордо "Пробация" маалыматтык системасы ишке киргизилди

 

 

16

Ички иштер органдарынын ишин баалоо системасын автоматташтыруу

"Ички иштер органдарынын ишин ички ведомстволук баалоо" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

"Ички иштер органдарынын ишин ички ведомстволук баалоо" маалыматтык системасы ишке киргизилди.

Адамдык фактордун таасири, анын ичинде коррупциялык көрүнүштөр жоюлган

ИИМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

17

"Куралдын реестри" маалыматтык системасын ишке киргизүү

"Куралдын реестри" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

"Куралдын реестри" маалымат системасы ишке киргизилди

ИИМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

18

Соттук актыларды жана материалдарды электрондук архивдөө системасын ишке киргизүү, ошондой эле маалыматтык системаларды интеграциялоо

18.1. Соттук актыларды жана материалдарды электрондук архивдөө системасын иштеп чыгуу. Соттук иштерди электрондук форматка өткөрүү боюнча жумуштарды аткаруу, кийинчерээк архивге өткөрүү менен бирге, зарыл болгон жабдуулар менен камсыз кылуу

2023-жылдын 20-декабры

Соттук актыларды жана материалдарды электрондук архивдөө системасы ишке киргизилди. Сот иштерин андан ары архивге өткөрүп берүү менен электрондук форматка өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлдү, керектүү жабдуулар алынды

Макулдашуу боюнча: ЖС, ЖС караштуу СД, ЖС караштуу СД алдындагы "Адилет сот" МТБ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

18.2. Соттордун маалыматтык системаларын "Санарип сот адилеттиги" маалыматтык системасына төмөнкү компоненттерди киргизүү менен бириктирүү:

- сот жыйналыштарын аудио-видео фиксациялоо системасы;

- аралыктан сот адилеттигин ишке ашыруу системасы;

- "Сотко чакыруу" сервиси;

- "Соттук иштерди кароо графиги" сервиси;

- "Сот документтери менен таанышуу" сервиси;

- "Жеке кабинет" сервиси

2022-жылдын 20-декабры

Сот системасынын "Санарип сот адилеттиги" бирдиктүү маалыматтык системасы түзүлдү

Макулдашуу боюнча: ЖС, ЖС караштуу СД, ЖС караштуу СД алдындагы "Адилет сот" МТБ, УСК

19

"Санарип сот" маалыматтык системасын ишке киргизүү

19.1.Сот системасынын Колл-борборун түзүү

2022-жылдын 20-июну

Соттордун калк менен өз ара аракеттенүү механизми өркүндөтүлдү

Макулдашуу боюнча: ЖС, ЖС караштуу СД, ЖС караштуу СД алдындагы "Адилет сот" МТБ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

19.2. "Сотко чакыруу" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

"Сотко чакыруу" маалыматтык системасы ишке киргизилди

19.3. "Соттук иштерди кароо графиги" модулун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

Сот жыйналыштарынын графигин аралыктан кароо мүмкүнчүлүгү түзүлдү

19.4. "Соттук документтер менен таанышуу" модулун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-июну

Сот материалдарын аралыктан кароо мүмкүнчүлүгү түзүлдү

19.5. Аралыктан кайрылуу жана сот материалдарын аралыктан көрүү онлайн-системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

"Жеке кабинет" сервиси ишке киргизилди, ал жарандарга онлайн режиминде сотко кайрылуу жана сот материалдарын аралыктан көрүү мүмкүнчүлүгүн берет

20

"Соттук актылардын мамлекеттик реестри" маалыматтык системасын ишке киргизүү

"Соттук актылардын мамлекеттик реестри" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-июну

"Соттук актылардын мамлекеттик реестри" маалыматтык системасы ишке киргизилди

Макулдашуу боюнча: ЖС, ЖС караштуу СД, ЖС караштуу СД алдындагы "Адилет сот" МТБ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

21

Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо).

террористтик же экстремисттик аракеттер, ошондой эле ушул иштерди каржылоо үчүн жаза өтөгөн адамдардын тизмесин түзүү системасын автоматташтыруу

"Жаза өтөгөн адамдар" электрондук базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 30-марты

"Жаза өтөгөн адамдар" электрондук базасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ФМ (МФЧК), макулдашуу боюнча: ЖС, ЖС караштуу СД

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

22

Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеси боюнча маалыматтык базаны түзүү жана колдонуу системасын автоматташтыруу

"Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөр" маалыматтык базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 30-марты

"Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөр" маалыматтык базасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ФМ (МФЧК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

23

Кыргыз Республикасына кайтарылып бериле турган жана кайтарылган каражаттар жөнүндө маалымат базасын түзүү системасын автоматташтыруу

"Чыгарылып кеткен жана кайтарылган каражаттар" маалымат базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-июну

"Чыгарылып кеткен жана кайтарылган каражаттар" электрондук базасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ФМ (МФЧК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

24

Жалпылап жөнөтүлгөн материалдар жана аларды кароонун абалы жөнүндө маалыматтар базасын түзүү системасын автоматташтыруу

"Жалпыланган материалдар жана маалыматтар" маалымат базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-июну

"Жалпыланган материалдар жана маалыматтар" маалымат базасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ФМ (МФЧК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

25

Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарын бузган адамдар жөнүндө маалыматтар базасын түзүү системасын автоматташтыруу

"Кылмыш жасаган адамдар" маалыматтар базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-сентябры

"Кылмыш жасаган адамдар" электрондук базасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ФМ (МФЧК), министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

4. Туруктуу МКТ инфратүзүмүн түзүү

26

2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын байланыш тармагын өнүктүрүү стратегиясынын жана "2024-2026- жылдарга Санариптик экономика" концепциясынын долбоорлорун иштеп чыгуу

26.1. 2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын байланыш тармагын өнүктүрүү стратегиясынын долбоорун жана аны ишке ашыруу боюнча "Жол картасын" иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын байланыш тармагын өнүктүрүү стратегиясын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды

СӨМ, министрликтер, ведомстволор, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

26.2. "2024-2026-жылдарга Санариптик экономика" концепциясын жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

"2024-2026-жылдарга Санариптик экономика" концепциясын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды. Аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы бекитилди

СӨМ, министрликтер жана ведомстволор

27

Социалдык объектилердин Интернет тармагына жетүүсүн камсыз кылуу

Бардык социалдык объектилерди Интернет тармагына туташтыруу

Этабы менен, 2023-жылдын 20-декабры

Бардык социалдык объектилер Интернетке толугу менен туташтырылды

БИМ, ССМ, ММСЖСМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), СӨМ (координатор)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

28

Кеңири тилкедеги радио жетүүнү өнүктүрүү

Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында Кеңири тилкедеги радио жетүү тармагын куруу

Этабы менен: 2022-жылдын 20-декабры, 2023-жылдын 20-декабры

Экинчи санариптик дивиденд өздөштүрүлдү.

Радиожыштык спектрин бөлүп берүүгө конкурс/аукцион өткөрүлдү. LТЕ негизинде кеңири тилкедеги радио жетүү кызмат көрсөтүүлөрүн камтуу аймагы кеңейтилген

СӨМ (БТЖКК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

29

Жаңы радиотехнологияларды өнүктүрүү

29.1. Жаңы радиотехнологияларды өнүктүрүү үчүн радио жыштык спектрин конверсиялоо

Этабы менен: 2022-жылдын 20-декабры, 2023-жылдын 20-декабры

Spectrum sharing ыкмасы тесттен өткөрүлдү.

Радио жыштыктар конверсияланды

СӨМ (БТЖКК), УКМК, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

29.2. Радиоэлектрондук каражаттардын электр магниттик шайкештигин талдоо эсептерин чыгаруу үчүн адистештирилген программалык камсыздоону ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

Бөлүп берүүгө жеткиликтүү болгон радио жыштыктарды тандоо

жөнүндө маалымат берүү боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алкагында электр магниттик шайкештигин талдоо мөөнөтү кыскартылды

СӨМ (БТЖКК)

29.3. Байланыш операторлору менен бирге 50 технологиясын ишке киргизүү боюнча тесттик сыноолор маселеси боюнча иш-чараларды өткөрүү

Этабы менен, 2023-жылга чейин

50 технологиясын ишке киргизүү боюнча тесттик сыноолор өткөрүлдү

СӨМ (БТЖКК), министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

29.4. Калк арасында радиофобияга каршы күрөшүүгө багытталган түшүндүрүү өнөктүгүн өткөрүү

Калк менен тиешелүү иш- чаралар өткөрүлдү

СӨМ

29.5. loТ/М2М ишке киргизүү

Интернет буюмдарын (lоТ) масштабдуу өнүктүрүү камсыздалды

СӨМ (БТЖКК)

5. Көп функциялуу калкты тейлөө борборлорун өнүктүрүү

30

Көп функциялуу калкты тейлөө борборлорун түзүү

30.1. Көп функциялуу калкты тейлөө борборлорун түзүү моделдерин аныктоо

2023-жылдын 20-декабры

Көп функциялуу калкты тейлөө борборлорун түзүү боюнча моделдер аныкталды

СӨМ, министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

30.2. Бишкек жана Ош шаарларында пилоттук режимде бардык автоматташтырылган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр үчүн көп функциялуу тейлөө борборлорун ачуу

Бишкек жана Ош шаарларында пилоттук режимде көп функциялуу калкты тейлөө борборлору иштеп жатат

6. Маалыматтарды иштеп чыгуу мамлекеттик борбору

31

Мамлекеттик маалыматтык системаларды жайгаштыруу жана иштеши үчүн шарттарды камсыз кылуу максатында маалыматтарды иштеп чыгуу мамлекеттик борборун түзүү

31.1. Маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча негизги жана резервдик мамлекеттик борборун түзүү жана иштеши үчүн инвестицияларды тартуу

2022-жылдын 20-декабры

Маалыматтарды иштеп чыгуу мамлекеттик борбору үчүн аянтчаларды курууга/модернизациялоого инвестициялар тартылды

СӨМ, УКМК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

31.2. Маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча негизги жана резервдик мамлекеттик борборун жана "Өкмөттүк булут" - G-Cloud мамлекеттик платформасын түзүү жана киргизүүнү камсыз кылуу

2023-жылдын 20-декабры

Маалыматтарды иштеп чыгуу мамлекеттик борбору жана "Өкмөттүк булут" - G-Cloud мамлекеттик платформасы түзүлдү жана иштеп жатат

СӨМ, УКМК, АКТКЧМА

7. Аскердик МКТ-инфратүзүм

32

КМдин борбордук аскердик башкаруу органдарында жана мекемелеринде, ведомстволук бөлүмдөрүндө МКТ- инфратүзүмүн куруу

32.1. Структураланган кабелдик системаны өткөрүү, пассивдүү жана активдүү тармактык, сервердик жабдууну, ошондой эле эсептөө техникасынын каражаттарын сатып алуу, монтаждоо жана жөндөө.

Тиешелүү байланыш каналдарын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

МКТ инфратүзүмү курулду, КМдин борбордук аскердик башкаруу органдарында жана мекемелеринде ар кандай багыттагы автоматташтырылган маалыматтык системаларды ишке киргизүү жана толук иштешин камсыз кылуу үчүн шарттар түзүлдү

КМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

32.2. КМдин географиялык жактан ажыратылган маалыматтарды иштеп чыгуу борборлорун (негизги жана резервдик) куруу

2023-жылдын 20-декабры

КМдин географиялык жактан ажыратылган маалыматтарды иштеп чыгуу борборлору (негизги жана резервдик) курулду

33

КМдин ведомстволук бөлүмдөрүндө МКТ-инфратүзүмүн куруу

Структураланган кабелдик системаны өткөрүү, пассивдүү жана активдүү тармактык, сервердик жабдууну сатып алуу, монтаждоо жана жөндөө.

Тиешелүү байланыш каналдарын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

МКТ инфратүзүмү курулду, КМдин ведомстволук бөлүмдөрүндө ар кандай багыттагы автоматташтырылган маалыматтык системаларды ишке киргизүү жана толук иштешин камсыз кылуу үчүн шарттар түзүлдү

КМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

34

Корголгон байланыш каналдарын түзүү

Маалыматты криптографиялык коргоо каражаттарын сатып алуу жана орнотуу

2023-жылдын 20-декабры

Ар кандай аскердик багыттагы маалыматтык системалардын ишин камсыз кылуу үчүн корголгон байланыш каналдары түзүлдү

КМ

35

УКМК ЧК ишин санариптештирүү, кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнү жоюу

35.1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында контролдонуучу байланыш каналдары боюнча автоматташтырылган видеобайкоо системасын түзүү

2022-жылдын 20-апрели

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында контролдонуучу байланыш каналдары боюнча автоматташтырылган видеобайкоо системасы түзүлдү

УКМК ЧК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

35.2. Мониторингдин автоматташтырылган системасын түзүү жана видеобайкоо системаларын контролдонуучу байланыш каналдары боюнча бирдиктүү тармакка бириктирүү

2022-жылдын 20-апрели

Мониторингдин автоматташтырылган системасы түзүлгөн жана видеобайкоо системалары контролдонуучу байланыш каналдары боюнча бирдиктүү тармакка бириктирилди

35.3. Чек ара кызматынын электрондук китебин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

Чек ара кызматынын электрондук китеби ишке киргизилди

35.4. "Материалдык ресурстарды ыкчам эсепке алуу" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

"Материалдык ресурстарды ыкчам эсепке алуу" маалыматтык системасы ишке киргизилди

8. Санарип экономиканы өнүктүрүү боюнча шарттарды түзүү

36

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрүнүн санариптик рыногун өнүктүрүүгө дем берүүчү чараларды ишке ашыруу механизмдерин, анын ичинде "жөнгө салуучу аянтча" механизмдерин иштеп чыгуу

Атайын жөнгө салуучу режимдердин алкагында инновациялык банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрү боюнча пилоттук долбоорлорду апробациялоого келип түшкөн өтүнмөлөрдү кароо

2023-жылдын 20-декабры

Атайын жөнгө салуучу режимдердин алкагында инновациялык банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрү боюнча пилоттук долбоорлор апробацияланды

УБ (макулдашуу боюнча)

УБ бюджети

37

МКТ базасында (бизнес өнөктөштүгүнүн жаңы моделин жана академиялык/илимий-изилдөө уюмдарын өнүктүрүү боюнча компонент) Жогорку технологиялар паркынын базасында жаңы өнөктөштүктөрдү жана жаңы демилгелерди түзүүгө көмөк көрсөтүүчү механизмдерди түзүү

37.1. Академиялык, илимий-изилдөө институттарынын жана бизнес-сектордун өнөктөштүгүнүн жаңы механизмдерин ишке киргизүү аркылуу МКТ-инновациялардын экосистемасын түзүүгө дем берүү

Этабы менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

Санариптик өнүктүрүү боюнча компетенциялардын инновациялык борборлору түзүлдү (кластердик инновациялык хабдар/лабораториялар, бизнес-инкубаторлор, старт-аптарды колдоо ж.б.)

СӨМ, БИМ, ЖТП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

37.2. Чакан жана орто бизнести инновациялык бизнес-моделдерди өнүктүрүүгө, санариптик бизнес-процесстерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү ишке киргизүүгө дем берген ченемдик укуктук актылардын пакетин иштеп чыгуу

Этабы менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

Чакан жана орто бизнеске дем берген ченемдик укуктук актылар кабыл алынды

ЭКМ, СӨМ, макулдашуу боюнча: УБ, ЖТП

38

МКТ секторун, анын ичинде Жогорку технологиялар паркынын базасында өнүктүрүүгө дем берүү

38.1. Кыргыз Республикасынын МКТ рыногунун түзүмүнө комплекстүү талдоо жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын ИДП түзүмүндөгү МКТ үлүшүн көбөйтүү боюнча чараларды, МКТ тезинен өнүктүрүү жана экспорттук потенциалын жогорулатуу үчүн мамлекеттик жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу

2022-жылдын 30-марты

Кыргыз Республикасынын МКТ рыногунун түзүмүнө комплекстүү талдоо жүргүзүлдү, Кыргыз Республикасынын ИДПнын түзүмүндөгү МКТ үлүшүн көбөйтүү боюнча чаралар, МКТ тезинен өнүктүрүү жана экспорттук потенциалын жогорулатуу үчүн мамлекеттик жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу боюнча чаралар сунушталды

СӨМ, ЖТП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

38.2. Инновациялык хабдар/лабораториялар, бизнес-инкубаторлор системасын, стартаптарды мамлекеттик колдоо, МКТ чөйрөсүндөгү чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү

Этабы менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

МКТ инфратүзүмүн өнүктүрүүнү каржылоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлору демилгеленди

СӨМ, макулдашуу боюнча: ЖТП, байланыш операторлору, КАРПОУ

9. Бажы жол-жоболорун автоматташтыруу

39

Электрондук бажылык декларациялоону өнүктүрүү жолу менен бажы тариздөө жол-жоболорун жеңилдетүү

39.1. Бажы тариздөө процессинде берилүүчү документтерди жана маалыматтарды электрондук форматка өткөрүү

2022-жылдын 30-марты

Электрондук форматка өткөрүү жолу менен бажы максаттары үчүн документтерди берүү тартиби жөнөкөйлөтүлдү

ФМ (МБК), ЭМ (БТБ МИ)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

39.2. Ишке тартылган мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди жана маалыматтарды кайра текшерүү инструменттерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Ишке тартылган мамлекеттик органдардын документтерин жана маалыматтарын кайра текшерүү инструменттери иштелип чыккан жана ишке киргизилди

40

Товарларды автоматтык түрдө чыгаруу инструменттерин ишке киргизүү жолу менен бажы процесстерин тездетүү

40.1. Тышкы экономикалык иштин субъекттерин категорияларга бөлүү үчүн тобокелдиктерди башкаруу системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 30-марты

Бажы контролдоодон өтүү жана товарларды чыгаруу процесси кыскартылды

ФМ (МБК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

40.2. Тобокелдиктерди башкаруу системасын колдонуу менен бажы контролдоонун (текшерүү, кароо) айрым формаларынан автоматтык түрдө бошотуу

41

Алдын-ала кабарлоо аркылуу бажы операцияларын аткарууну тездетүү

41.1.Алдын-ала кабарлоо порталын иштеп чыгуу 41.2. Алдын-ала кабарлоо порталын бажы органдарынын маалыматтык системалары менен интеграциялоо

2022-жылдын 20-майы

Евразия экономикалык бирлигинин укугунун алкагында актуалдуу талаптарга ылайык келген алдын-ала кабарлоо порталы ишке киргизилди

ФМ (МБК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

41.3. Алдын-ала кабарлоо порталын өнөр жайлык пайдаланууга киргизүү

42

Реалдуу убакыт режиминде бажы процесстерине ыкчам мониторинг жана талдоо жүргүзүү инструменттерин ишке киргизүү

42.1. МБК "Кырдаалдык борбор" маалыматтык системасын иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-майы

"Кырдаалдык борбор" маалыматтык системасынын маалыматтарына ыкчам мониторинг жана талдоо жүргүзүүнү камсыз кылуу жолу менен бажы башкаруунун натыйжалуулугу жогорулатылды

ФМ (МБК)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

42.2. "Кырдаалдык борбор" маалыматтык системасын МБК "Эталондук маалыматтар базасына" интеграциялоо

42.3. МБК кызматкерлерине "Кырдаалдык борбор" маалыматтык системасы менен иштөө боюнча окууларды өткөрүү

42.4. "Кырдаалдык борбор" маалыматтык системасын өнөр жайда пайдаланууга киргизүү

10. Санариптик айыл чарба

43

Кыргыз Республикасынын азык-түлүк өнөр жайынын продукциясына байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуу

Азык-түлүк өнөр жайынын продукциясына өндүрүүчүдөн керектөөчүгө чейинки байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуучу маалыматтык системаны иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

Товарга өндүрүүчүдөн керектөөчүгө чейинки байкоо жүргүзүүнү камсыздоочу маалыматтык система ишке киргизилди

АЧМ, ССМ, ЭКМ

Республикалык . бюджет, донорлордун каражаттары

44

Айыл чарба тармагын башкаруунун бирдиктүү комплекстүү маалыматтык системасын ишке киргизүү

Айыл чарба тармагын башкаруунун маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-июну

Айыл чарба тармагын башкаруунун маалыматтык системасы ишке киргизилди

АЧМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

45

Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чараларды көрүү

45.1. Тобокелдүү дыйканчылык жана мал жаюу зоналарында агро камсыздандыруу системасын ишке киргизүү

2023-жылдын 20-сентябры

Тобокелдүү дыйканчылык жана мал жаюу зоналарында агро камсыздандыруу системасы ишке киргизилди

АЧМ, ЭКМ, СӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

45.2. Электрондук маалыматтык платформа түзүү аркылуу айыл чарба чөйрөсүндө оперативдүү маалыматка жетүүнү жогорулатуу максатында дыйканчылык жана фермердик чарбалар үчүн маалыматтык-маалымдама системасын түзүү

2022-жылдын 20-сентябры

Маалыматтык-маалымдама системасы түзүлдү

45.3. Айыл чарба продукциясын байкоого алуу жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн электрондук коммерциянын элементтери бар санариптик технологияларды айыл чарбасына киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

Айыл чарба продукциясын байкоого алуу жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн электрондук коммерциянын элементтери бар санариптик технологиялар айыл чарбасына ишке киргизилди

 

 

46

Токойлорду башкаруунун маалыматтык системасын түзүү

46.1. Токой тармагынын борборлоштурулган маалыматтар базасын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

Токой тармагынын борборлоштурулган маалыматтар базасы түзүлдү

АЧМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

46.2. Көрүүнүн геомейкиндиктик куралдарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү жана АЧМ кызматкерлерин окутуу

2022-жылдын 20-декабры

Көрүүнүн геомейкиндиктик куралдары ишке киргизилди жана АЧМ кызматкерлерине окуу өткөрүлдү

46.3. Токойду башкаруунун маалыматтык системасын толуктап иштеп чыгуу жана интеграциялоо

2022-жылдын 20-декабры

Токойду башкаруунун маалыматтык системасы толуктап иштелип чыкты жана интеграцияланды

11. Курулушту санариптик трансформациялоо

47

Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик архитектуралык-курулушту көзөмөлдөө жаатындагы маалыматтык системаны түзүү жана ишке киргизүү

47.1. Кыргыз Республикасынын аймагында курулуп жаткан объекттердин бирдиктүү порталын иштеп чыгуу

2022-жылдын 30-ноябры

Кыргыз Республикасынын аймагында курулуп жаткан объекттердин бирдиктүү порталы иштелип чыкты

АКТКЧМА

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

47.2. Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз курулуп жаткан объекттердин реестрин иштеп чыгуу

Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз курулуп жаткан объекттердин реестри иштелип чыкты

47.3. Категориялар боюнча классификацияланган курулуп бүткөн эксплуатацияга берилүүчү объекттин шайкештигин баалоо актысы бар объекттердин реестрин иштеп чыгуу

Категориялар боюнча классификацияланган курулуп бүткөн эксплуатацияга берилүүчү объекттин шайкештигин баалоо актысы бар объекттердин реестри иштелип чыкты

48

Курулуш тармагын башкаруунун бирдиктүү комплекстүү маалыматтык системасын ишке киргизүү

48.1. Курулуш жаатындагы бардык маалыматтык системаларды интеграциялоо жолу менен курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-сентябры

Курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасы ишке киргизилди

АКТКЧМА

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

48.2. Курулуштун максаты жана курулушка уруксат берүүчү бардык документтер көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын аймагында курулуп жаткан объекттердин интерактивдүү картасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-сентябры

Курулуштун максаты жана курулушка уруксат берүүчү бардык документтер көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын аймагында курулуп жаткан объекттердин интерактивдүү картасы ишке киргизилди

12. Транспорт-жол секторун санариптик башкаруу

49

Жолду оңдоо жумуштарын пландоону жакшыртуу үчүн электрондук маалыматтар базасын түзүү

49.1. Мобилдик жол лабораторияларын пайдалануу менен жолдорго мониторинг жүргүзүү

2023-жылдын 30-ноябры

Жолду оңдоо жумуштарын пландоо жакшыртылды

ТКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

49.2. Жолду оңдоо жумуштарын пландоо үчүн электрондук маалыматтар базасын жана маалыматтык системаны түзүү

2022-жылдын 30-ноябры

Жолду оңдоо жумуштарын пландоо үчүн электрондук маалымат базасы түзүлдү жана маалыматтык система ишке киргизилди

50

Уруксат документтерин берүү үчүн шарттарды түзүү

Электрондук лицензияларды, чет мамлекеттердин аймагында жүрүүгө уруксаттын бланктарын, ошондой эле ири габариттеги жана бөлүнбөс жүктөрдү ташууга атайын уруксаттарды берүү үчүн "Электрондук транспорттук контроль" маалыматтык системаны ишке киргизүү

2022-жылдын 30-июну

"Электрондук транспорттук контроль" маалыматтык системасы ишке киргизилди

ТКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

51

Учуулардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча сертификаттоо жана туруктуу көзөмөлдөө жол-жоболору боюнча программалык камсыздоону ишке киргизүү

Учуулардын коопсуздугун жана авиациялык коопсуздукту, ошондой эле каттоо, сертификаттоо, лицензиялоо, бекитүү жактыруу, уруксаттарды берүү жол-жоболорун аткаруу, инспектордук жана башка текшерүүлөрдү жүргүзүү, авиациялык персоналдын билимин жана көндүмдөрүн баалоо, жана башка функцияларды жана ТКМге караштуу Граждандык авиация агенттигинин жумушчу процесстерин жана жол-жоболорун башкаруу жана көзөмөлдөөнүн бирдиктүү автоматташтырылган системасын иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Учуулардын коопсуздугун жана авиациялык коопсуздукту башкаруунун бирдиктүү автоматташтырылган системасы түзүлдү, ТКМге караштуу Граждандык авиация агенттигинин уруксаттарды берүү системасы автоматташтырылды

ТКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

13. Камсыздандыруу системасын санариптик трансформациялоо

52

Камсыздандыруунун электрондук түрүн киргизүү

Камсыздандыруу келишимин электрондук түрдө түзүү боюнча "Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Камсыздандыруу келишимин электрондук түрдө түзүү бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынды

ЭКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

14. Баалуу кагаздар рыногун санариптик башкаруу

53.

Фондулук рынокто процесстерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү

53.1. Фондулук биржада баалуу кагаздарды алуу жана сатуу боюнча жаңы соода системасын иштеп чыгуу жана киргизүү

Этабы менен, 2022-2023-жылдарда

Мобилдик программаны колдонуунун ыңгайлуулугунун, ишенимдүүлүгүн жогорулатуунун, ошондой эле операциялык чыгымдарды кыскартуунун эсебинен фондулук рыноктун катышуучуларынын кеңири чөйрөсүн камтыган система киргизилди

ЭКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

53.2. Финансылык отчеттуулуктун депозитарийин түзүү (маалыматтарды ачуу борбору)

15. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар системасын санариптештирүү

54

Өтүнмөлөрдү электрондук берүү системасын оптималдаштыруу

Өтүнмөлөрдү электрондук берүү системасында ЗӨ сүрөттөр үчүн плагиндерди сатып алуу

2022-жылдын 30-декабры

ЗӨ сүрөттөрү менен интеллектуалдык менчик объекттерин каттоого өтүнмөлөрдү берүү үчүн шарттар түзүлдү

Кыргызпатент

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

55

Тарыхый мурас жана Кыргыз Республикасынын элинин энчиси болуп саналган салттуу билимдерди пайдалануу жана товар чыгарылган жердин аталыштарынын жаатындагы маалыматтар базасын модернизациялоо

55.1. Тарыхый мурас жана Кыргыз Республикасынын элинин энчиси болуп саналган салттуу билимдерди пайдалануу жана товар чыгарылган жердин аталыштарынын жаатындагы маалыматтар базасын модернизациялоо

2022-жылдын 30-ноябры

Тарыхый мурас жана Кыргыз Республикасынын элинин энчиси болуп саналган салттуу билимдерди пайдалануу жана товар чыгарылган жердин аталыштарынын жаатындагы маалыматтар базасы модернизацияланды

Кыргызпатент

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

55.2. Тарыхый мурас жана Кыргыз Республикасынын элинин энчиси болуп саналган салттуу билимдерди пайдалануу жана товар чыгарылган жердин аталыштарынын жаатындагы веб-тиркемени иштеп чыгуу

Тарыхый мурас жана Кыргыз Республикасынын элинин энчиси болуп саналган салттуу билимдерди пайдалануу жана товар чыгарылган жердин аталыштарынын жаатындагы веб-тиркемелер иштелип чыкты

56

Кыргызпатенттин кошумча материалдарына санариптик жетүүнү уюштуруу

Кыргызпатенттин карамагындагы кошумча материалдарды товардык белгилерге карата эл аралык стандарттар боюнча санариптөө

2022-жылдын 20-июну

Товардык белгилердин санариптелген материалдарына ич арада жетүү камсыз кылынды

Кыргызпатент

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

16. "Акылдуу шаар" долбоору

57

"Акылдуу шаарларды" өнүктүрүүнүн жалпы көрүнүшүн, концепцияларын жана артыкчылыктарын иштеп чыгуу

"Акылдуу шаарлар" концепциясынын долбоорлорун жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

"Акылдуу шаарлар" концепциясы жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы бекитилди

Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), СӨМ

Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет, донорлордун каражаттары

17. Адамдык капиталды өнүктүрүү жана МКТ жаатындагы кесипкөй кадрларды даярдоо

58

"Санариптик мамлекеттик башкарууну колдоо үчүн мамлекеттик кызматкерлердин санариптик компетенцияларын системалуу жогорулатуу" улуттук билим берүү программасын ишке киргизүү

Кызматчыларды окутууга мамлекеттик заказдын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн санариптик көндүмдөр, анын ичинде киберкоопсуздук, электрондук кызмат көрсөтүүлөр маселелери боюнча кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасын иштеп чыгуу

Дайыма

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кесиптик даярдоо, кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу программалары түзүлдү

КР ПМБА (макулдашуу боюнча), БИМ, СӨМ, УКМК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

18. Санариптик билим берүү

59

Мектептеги "Информатика" предмети жана бардык IТ-багыттар (анын ичинде программалоо, системалык администрациялоо, киберкоопсуздук ж.б.) боюнча жогорку кесиптик билим берүү үчүн эксперименттик режимде, билим берүү программаларынын буга чейинки стандарттарына байлабастан, инновациялык билим берүү программаларын ишке киргизүү

Мектептеги "Информатика" предмети жана бардык IТ-багыттар (анын ичинде программалоо, системалык администрациялоо, кибер коопсуздук ж.б.) боюнча жогорку кесиптик билим берүү үчүн, эксперименттик режимде студенттердин практикалык көндүмдөрүнө басым жасоо менен инновациялык билим берүү программаларын иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-сентябры

Мектептеги "Информатика" предмети үчүн инновациялык билим берүү программалары иштелип чыкты.

Бардык IТ-багыттар боюнча жогорку кесиптик билим берүү үчүн эксперименттик режимде, билим берүү программаларынын буга чейинки стандарттарына байлабастан инновациялык билим берүү программалары иштелип чыкты

БИМ, макулдашуу боюнча: КАРПОУ, ЖТП

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

60

"Акылдуу мектеп" маалыматтык системасынын базасында "Электрондук мектеп" билим берүү платформасын иштеп чыгуу

Майыптыгы бар адамдарга жана мектепте окууну токтотууга муктаж болгон адамдарга аралыктан билим алууга мүмкүндүк берген маалыматтык системаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Этабы менен 2022-жылдын 20-сентябры 2023-жылдын 20-сентябры

Майыптыгы бар адамдарга жана мектепте окууну токтотууга муктаж болгон адамдарга аралыктан билим алууга мүмкүндүк берген "Электрондук мектеп" билим берүү платформасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

БИМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

61

Чет өлкөлүк жарандарга Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына өтүү мүмкүндүгүн берген маалыматтык системаны ишке киргизүү

Чет өлкөлүк жарандарды Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу боюнча "Санарип контрактер" маалыматтык системасын иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-сентябры

Чет өлкөлүк жарандарды Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу боюнча "Санарип контрактер" маалыматтык системасы иштелип чыкты

БИМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

62

Эрте окутуунун үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу, эрте өнүктүрүү жана мектепке чейинки билим берүү программаларына санариптик платформанын жардамы менен жетүүдөгү ажырымды кыскартуу, мектепке чейинки билим берүү педагогдорун, балдарды жана алардын ата-энелерин колдоо

Педагогдорго, балдарга жана ата-энелерге колдоо көрсөтүү үчүн "Окутуучу паспорт" платформасын жана ата-энелер тиркемесин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-январы

Санарип мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен балдарды эрте өнүктүрүү маселелери боюнча мектепке чейинки билим берүү педагогдорунун квалификациясын жогорулатуу, ата-энелердин көндүмдөрдү алуусу камсыздалды.

Жаш балдар жана мектепке чейинки курактагы балдар "Окутуучу паспорт" ата- энелер тиркемеси аркылуу эрте окутуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана алышат

БИМ

ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун каражаттарынын алкагында

63

Кыргыз Республикасынын Улуттук электрондук китепканасын түзүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук электрондук китепканасын түзүү үчүн технологиялык инфратүзүмдү иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 30-марты

Улуттук электрондук китепкана үчүн технологиялык инфратүзүм ишке киргизилди.

Кыргыз Республикасынын китепкана фондун санариптөө жана онлайн түрүндө эркин жетүү үчүн жайгаштырууга шарттар түзүлдү

ММСЖСМ, БИМ, СӨМ, ЖОЖдор

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

64.

Музей баалуулуктарын эсепке алуу

Музей баалуулуктарын эсепке алуунун маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-майы

Музей баалуулуктарын эсепке алуунун маалыматтык системасы ишке киргизилди

ММСЖСМ

65

Мамлекеттик электрондук музей каталогун иштеп чыгуу

Мамлекеттик электрондук музей каталогун иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-сентябры

Электрондук музей каталогу иштелип чыкты

19. Санариптик саламаттык сактоо жана социалдык коргоо

66

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун интеграцияланган маалыматтык системасын түзүү

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун Маалыматтардын (сактагычтын) жана сервистеринин бирдиктүү репозиторийинин борбордук системасын түзүү

2023-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун маалыматтардын жана сервистердин бирдиктүү репозиторийи (сактагычы) иштейт

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

67

Саламаттык сактоо уюмдарынын бейтаптары жана социалдык чөйрө үчүн санариптик сервистерди ишке киргизүү

Саламаттык сактоо уюмдарынын бейтаптары жана социалдык чөйрө үчүн санариптик сервистерди ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

"Алгачкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүү үчүн дарыгердин кабыл алуусуна онлайн жазылуу" сервиси ишке киргизилди

ССМ, ЭСКММ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

68

Медициналык багыттагы буюмдардын жана дары каражаттарынын маалыматтар базасын, дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүүнү жөнгө салуу жана башкаруу системасын дары- дармектерди жүгүртүү чөйрөсүндө жөнгө салуучу органдын функцияларын бекемдөө жолу менен ишке киргизүү

68.1. Саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык багыттагы буюмдарды жана дары каражаттарын сатып алууну контролдоонун маалыматтык системасын өркүндөтүү

2023-жылдын 20-декабры

Саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык багыттагы буюмдарды жана дары каражаттарын сатып алууну контролдоонун маалыматтык системасы ишке киргизилди

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

68.2. Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды маркалоо жол-жобосун регламенттөөчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды маркалоо жол-жобосун регламенттөөчү ченемдик укуктук актылар кабыл алынды

ССМ, ЭКМ, ФМ (МСК, МБК)

68.3. Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды маркалоонун методикалык сунуштарын/эрежелерин иштеп чыгуу

2023-жылдын 15-июну

Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды маркалоонун методикалык сунуштары/эрежелери кабыл алынды

ССМ, ЭКМ, ФМ (МСК, МБК)

68.4. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин ишинин жол-жоболорун жана процесстерин санариптик чечимдерди ишке киргизүү жолу менен оптималдаштыруу

2022-жылдын 20-майы

Дары каражаттарын каттоонун электрондук системасы Евразия экономикалык бирлигинин маалыматтык системасы менен интеграцияланды

ССМ, СӨМ

68.5. Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды санариптик идентификациялоо каражаттары менен байкоого алынуусун маркалоо боюнча системаны ишке киргизүү

2023-жылдын 15-сентябры

Саламаттык сактоо уюмдарында дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды байкоого алууну маркалоо системасы ишке киргизилди

ССМ, СӨМ

69

Электрондук рецепттерди ишке киргизүү

Мамлекеттик кепилдиктер программасы жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы боюнча жеңилдетилген рецепттердин маалыматтык система иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 1-декабры

Электрондук жеңилдетилген рецепттердин маалыматтык системасы ишке киргизилди.

Саламаттык сактоо системасында рецепттерди жүргүзүү процесси автоматташтырылды

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

70

"Шашылыш медициналык (тез) жардам" маалыматтык системасын ишке киргизүү

"Шашылыш медициналык (тез) жардам" маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Этабы менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

"Шашылыш медициналык (тез) жардам" маалыматтык системасы ишке киргизилди

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

71

"Лаборатория" интеграцияланган маалыматтык системасын түзүү жана ишке киргизүү

"Лаборатория" интеграцияланган маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Этабы менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

"Лаборатория" интеграцияланган маалыматтык системасы ишке киргизилди.

Медициналык мекемелердин лабораторияларынын иши автоматташтырылды

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

72

Электрондук клиникалык протоколдордун каталогун түзүү

72.1. Электрондук клиникалык протоколдун түзүмүнө карата талаптарды иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-сентябры

Электрондук клиникалык протоколдун түзүмүнө карата талаптар бекитилди

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

72.2. Колдонуудагы клиникалык протоколдорду этабы менен санариптөө

2022-жылдын 20-октябры

Колдонуудагы клиникалык протоколдор санариптелди

73

Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына байкоо салуунун онлайн-платформасын ишке киргизүү

Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына байкоо салуунун онлайн-платформасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Этабы менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына байкоо салуунун онлайн-платформасы ишке киргизилди, анда медициналык тейлөөнүн сапатынын индикаторлоруна тиешелүү саламаттык сактоо уюмдарынын үзгүлтүксүз чогултулуучу маалыматтары сакталат

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

74

Телемедициналык технологияларды жана аралыктан билим берүүнү өнүктүрүү

74.1. Телемедицина жаатындагы ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-майы

Телемедицина жаатындагы ченемдик укуктук актылар кабыл алынды

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

74.2. Саламаттык сактоо уюмдарында телемедицина боюнча консультациялык кабинеттер (борборлор) тармагын түзүү

2023-жылдын 20-июну

Телемедициналык жана диагностикалык кызматтарды көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарынын аралыктан консультациялык кабинеттер (борборлор) тармагы түзүлдү

75

Санариптик технологияларды киргизүү аркылуу коомдук саламаттык сактоо кызматын реформалоо

Ден соолук үчүн тобокелдиктерди баалоо жана башкаруунун бирдиктүү улуттук маалыматтык системасын, инфекциялык жана инфекциялык эмес ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөө системасын түзүү

2022-жылдын 20-октябры

Ден соолук үчүн тобокелдиктерди баалоо жана башкаруунун бирдиктүү улуттук маалыматтык системанын, инфекциялык жана инфекциялык эмес ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөө системасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

76

Саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасында калктын ден соолугун бекемдөө боюнча чараларды ишке ашыруу

76.1. Заманбап санариптик технологияларды киргизүү менен жана өлкөнүн трансчек аралык жана интеграциялык саясатын эске алуу менен ден соолук үчүн тобокелдиктерди баалоо жана башкаруунун бирдиктүү улуттук системасын, инфекциялык жана инфекциялык эмес ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөө системасын түзүү менен коомдук саламаттык сактоо кызматын реформалоо

2023-жылдын 20-декабры

Заманбап санариптик технологияларды киргизүү менен коомдук саламаттык сактоо кызматы реформаланды

ССМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

76.2. Өзүнө коомдук саламаттык сактоо, милдеттүү медициналык камсыздандыруу, баштапкы медициналык-санитардык жана стационардык жардам, ошондой эле лабораториялык-диагностикалык кызмат көрсөтүүлөр, дары каражаттарынын, медициналык багыттагы буюмдардын сапатын, натыйжалуулугун жана коопсуздугун контролдоо жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү ишти камтыган, маалыматтарды борборлоштуруп иштеп чыгууну камсыз кылууга, реалдуу убакыт режиминде маалыматтык системаларга жетүүнү жана башка маалыматтык системалар менен интеграциялоону камсыздоого жөндөмдүү болгон саламаттык сактоонун бирдиктүү маалыматтык системасын ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

Саламаттык сактоо системасынын бирдиктүү маалыматтык системасы түзүлдү жана ишке киргизилди

ССМ

76.3. Дары жүгүртүү жаатындагы жөнгө салуучу органдын функцияларын бекемдөө жолу менен дары каражаттарын, медициналык багыттагы буюмдарды жүгүртүүнү жөнгө салуу жана башкаруу системасын ишке киргизүү жана жашоого маанилүү дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын бааларын жөнгө салуу системасын түзүү

2023-жылдын 20-декабры

Дары каражаттарын, медициналык багыттагы буюмдарды жүгүртүүнү жөнгө салуу жана контролдоо системасы ишке киргизилди

ССМ, ЭКМ

76.4. Калктын ден соолугун бекемдөө, инфекциялык жана инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу жана аларга каршы күрөшүү, айлана-чөйрөнү коргоо, табигый кырсыктарга даярдык маселелери боюнча саламаттык сактоо уюмдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүнүн бирдиктүү системасын түзүү

2023-жылдын 20-декабры

Саламаттык сактоо уюмдарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүнүн бирдиктүү системасы түзүлдү

ССМ, ӨКМ, ЖРЭТК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

77

Акча каражаттарын башкарууну жана аудитти кошкондо социалдык жардам корпоративдик маалыматтык системасынын финансылык чакан системасын программалык камсыздоону ишке киргизүү

Акча каражаттарын башкарууну жана аудитти кошкондо социалдык жардам корпоративдик маалыматтык системасынын финансылык чакан системасын программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

Акча каражаттарын башкаруунун иштей баштаган чакан системасы иштелип чыкты жана ишке киргизилди

ЭСКММ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

78

Социалдык жардам корпоративдик маалыматтык системасынын "Окутуу" модулун ишке киргизүү

Жаңы модулдарды иштеп чыгууну жана ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү эске алуу менен ЭСКММнын, аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлерин аралыктан окутуу үчүн системаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2023-жылдын 20-декабры

Жаңы модулдарды иштеп чыгууну жана ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү эске алуу менен ЭСКММнын, аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлерин аралыктан окутуу үчүн система ишке киргизилди

20. Мамлекеттик активдерди санариптик башкаруу

79

Акцияларынын 50 жана андан ашык пайызы (уставдык капиталга катышуу үлүшү) мамлекетке таандык болгон ишканалар, акционердик коомдор жана компаниялар үчүн финансылык отчет берүүнүн депозитарийин киргизүү

79.1. Акцияларынын 50 жана андан ашык пайызы (уставдык капиталга катышуу үлүшү) мамлекетке таандык болгон ишканаларды, акционердик коомдорду жана компанияларды финансылык отчет берүүнүн эл аралык стандарттарына өткөрүү боюнча жумуштарды жүргүзүү

2022-жылдын 30-августу

Акцияларынын 50 жана андан ашык пайызы (уставдык капиталга катышуу үлүшү) мамлекетке таандык болгон ишканалардын, акционердик коомдордун жана компаниялардын финансылык отчет берүүсүнүн калк жана потенциалдуу инвесторлор үчүн ачылган ачык-айкын депозитарийи түзүлдү

ЭМ (ММБФ)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

79.2. Капиталында мамлекеттин катышуусу бар мамлекеттик ишканалардын жана компаниялардын финансылык отчет берүүсүнүн депозитарийин ишке киргизүү

2022-жылдын 1-апрели

21. Курчап турган чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана анын кесепеттерин жеңилдетүү

80

Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жана биотүрдүүлүктүн абалынын маалыматтык интернет-ресурсун түзүү

"Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын интерактивдүү атласын" иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

"Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын интерактивдүү атласы" иштелип чыкты.

Кыргыз Республикасында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу пайдалануу, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо боюнча милдеттер жана аларды чечүү жөнүндө калкка маалымат берүү жакшыртылды

ЖРЭТКМ, УСК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

81

Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында башкаруунун маалыматтык системасын түзүү

"Алатай" жана "Кан-Ачуу" пилоттук эки өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ортосунда маалымат топтоо жана алмашуунун маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 20-сентябры

"Алатай" жана "Кан-Ачуу" пилоттук эки өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ортосунда маалымат топтоо жана алмашуунун маалыматтык системасы ишке киргизилди

ЖРЭТКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

82

"Парник газдарынын чыгуу кадастры" маалыматтык системасын иштеп чыгуу

82.1. Парник газдарынын чыгуу маалыматтарынын электрондук базасын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

Парник газдарынын чыгуу маалыматтарынын электрондук базасы түзүлдү.

МКТ-аспаптарынын жардамы менен парник газдарынын чыгууларына инвентаризациялоо жүргүзүлдү

ЖРЭТКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

82.2. Кыргыз Республикасында парник газдарынын чыгуулары жөнүндө маалыматтарды ЖРЭТКМнын веб-сайтында жарыялоо

2022-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасында парник газдарынын чыгуулары жөнүндө маалыматтар ЖРЭТКМнын веб-сайтында жана ачык маалыматтар форматында жарыяланды

83

Электрондук калдыктарды башкаруу

Ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүнү кошкондо климаттын өзгөрүүсү маселелерин эске алуу менен электрондук калдыктарды башкаруу боюнча долбоорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу

2022-жылдын 20-декабры

Электр байланышын түзүүчүлөрдү баалоодо электрондук калдыктардын таасирине талдоо жүргүзүлдү.

Ченемдик укуктук актылар кабыл алынды

ЖРЭТКМ, УСК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

84

Кен казуу тармагын өнүктүрүү

84.1. Коррупциялык опурталдарды болтурбоо максатында кен пайдалануу укугуна жана кен пайдалануучулар жүргүзгөн тышкы экономикалык иштерге электрондук лицензия берүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2022-жылдын 1-декабры

Электрондук лицензия берүү механизмдери ишке киргизилди

ЖРЭТКМ, ЭКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

84.2. Кен казуучу компаниялардан санариптик платформалар аркылуу фонддорго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге түшкөн финансы каражаттарын бөлүштүрүүнүн рационалдуулугун, натыйжалуулугун жана ачык-айкындыгын камсыз кылуу

2022-жылдын 1-декабры

Финансы каражаттарын бөлүштүрүүнүн ачык-айкындыгы камсыз кылынды

22. Кырсык опурталдарын азайтуу

85

Кооптуу жаратылыш процесстерине комплекстүү мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо системаны түзүү

85.1. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо жүргүзгөн ведомстволук жана эл аралык тармактардан келген маалыматтарды борборлоштуруп топтоонун маалыматтык системасын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо жүргүзгөн ведомстволук жана эл аралык тармактардан келген маалыматтарды борборлоштуруп топтоонун маалыматтык системасы иштейт.

Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо жүргүзүү боюнча маалыматка жетүү камсыз кылынды

ӨКМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

85.2. Гидрометеорологиялык маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана берүү борборун пайдаланууга киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

Гидрометеорологиялык маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана берүү борбору пайдаланууга берилди.

Бекитилген байкоо жүргүзүү программасы боюнча маалыматтарды топтоонун көлөмү 95%дан кем эмес камсыздалды

23. Киберкоопсуздукту камсыз кылуу

86

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун камсыз кылуу

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун, анын ичинде кооптуу маалыматтык инфратүзүмдүн коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар долбоорлорун иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун, анын ичинде кооптуу маалыматтык инфратүзүмдүн коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар кабыл алынды

УК.МК, тартылган мамлекеттик органдар

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

87

Компьютердик инциденттерге мониторинг жүргүзүү, алдын алуу жана чара көрүү системасын түзүү

Мамлекеттик органдар толуктаган компьютердик алсыздыктар жана зыян келтирүүчү программалык камсыздоо жөнүндө маалыматтардын бирдиктүү репозиторийин түзүү

2023-жылдын 30-августу

Компьютердик алсыздыктар жана зыян келтирүүчү программалык камсыздоо жөнүндө маалыматтардын бирдиктүү репозиторийи түзүлдү

УКМК, тартылган мамлекеттик органдар

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

88

Компьютердик кылмыштуулукка каршы аракеттенүү

Киберкоопсуздукка каршы кылмыштар үчүн жоопкерчиликти караган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Киберкоопсуздукка каршы кылмыштар үчүн жоопкерчиликти караган ченемдик укуктук акты кабыл алынды

УКМК, тартылган мамлекеттик органдар

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

89

Мамлекеттик сырга кирген маалыматтар камтылбаган маалыматтардын коргоо каражаттарын сертификаттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты түзүү

Мамлекеттик сырга кирген маалыматтар камтылбаган маалыматтардын коргоо каражаттарын сертификаттоо жөнүндө жобо иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик сырга кирген маалыматтар камтылбаган маалыматтардын коргоо каражаттарын сертификаттоо жөнүндө жобо бекитилди

УКМК, СӨМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

90

Электрондук даректердин мамлекеттик стандартын пайдалануу менен аткаруу бийлиги органдарында бирдиктүү электрондук почта системасын орнотуу

90.1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын бирдиктүү электрондук почта системасы жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2022-жылдын 30-марты

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын бирдиктүү электрондук почта системасы жөнүндө жобо бекитилди

СӨМ, министрликтер, ведомстволор

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

90.2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында бирдиктүү электрондук почта системасын иштеп чыгуу жана иштешин камсыз кылуу

2022-жылдын 30-декабры

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында бирдиктүү электрондук почта системасы ишке киргизилди

24. Маалыматтарды мамлекеттик башкаруу: маалыматтык системаларды иштеп чыгууда жана ишке киргизүүдө бирдиктүү стандарттарды, классификацияларды жана маалымдамаларды пайдалануу

91

Автоматташтырылган маалыматтык системаларды жана мамлекеттик органдардын маалымат базаларын иштеп чыгууда жана ишке киргизүүдө УСК иштеп чыккан бирдиктүү стандарттарды, классификацияларды жана маалымдамаларды колдонуу

91.1. Классификаторлорду жана маалымдамаларды жаңылоонун, версиялуулугун сактоонун методологиясын иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-сентябры

Классификаторлорду жана маалымдамаларды жаңылоо боюнча методология бекитилди

УСК

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

91.2. Классификаторлорду жана маалымдамаларды башкаруу боюнча автоматташтырылган маалыматтык системаларды иштеп чыгуу

2023-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик органдардын бардык маалыматтык системаларынын пайдаланышы үчүн мамлекеттик классификаторлордун эталондорун жана маалымдамаларды жүргүзүү, жаңылоо жана сактоо боюнча бирдиктүү борборлоштурулган система иштелип чыкты

91.3. Мамлекеттик маалыматтык системалардын мамлекеттик классификаторлорун жана маалымдамаларын ишке киргизүү жана пайдалануу

2023-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларында стандарттар, маалымдамалар жана классификаторлор ишке киргизилди

УСК, министрликтер, ведомстволор

92

Маалыматтардын сапатын камсыз кылуу

92.1. Маалыматтарды топтоо жана иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүлөрдү - маалымат топтоонун үлгү формаларын, толтуруу боюнча нускамаларды, топтолгон маалыматтардын баяндалышын, пайдаланылган маалымдамаларды жана классификаторлорду, чыгуучу формалардын үлгүлөрүн, түзүү тартиби боюнча нускамаларды УСКга берүү

2023-жылдын 20-декабры

Статистикалык максатта пайдалануу үчүн мамлекеттик органдардын топтолуучу маалыматтарына инвентаризация жана талдоо жүргүзүлдү

УСК, министрликтер, ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

92.2. Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалыматтарды топтоо жана иштеп чыгуу боюнча көмөк көрсөтүү

Дайыма

Маалыматтарды тазалоонун жана салыштырып текшерүүнүн методологиясы иштелип чыкты

92.3. Административдик маалыматтарды коддоонун жалпы системасына байланыштыруу үчүн аларды иштеп чыгууда УСКнын катышуусун камсыз кылуу

 

Маалыматтык системалардын салыштырмалуулугу камсыз кылынды

93

Ачык маалымат саясатын ишке ашыруу

93.1. Ачык маалыматтар боюнча Концепциянын жана Иш-чаралар планынын долбоорлорун иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

Ачык маалыматтар боюнча Концепция жана Иш-чаралар планы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен бекитилди

СӨМ

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

93.2. "Ачык маалыматтар" порталын толук масштабда ишке киргизүүнү камсыздоо

2022-жылдын 20-декабры

"Ачык маалыматтар" порталын толук масштабда ишке киргизүү камсыздалды

25. Маалыматтык-агартуучулук иштер

94

Маалыматтык-агартуучулук иш-чараларды өткөрүү

94.1. Маалыматтык кампанияларды өткөрүү

Дайыма

Мамлекеттик башкарууну санариптештирүү жөнүндө калктын билиминин деңгээли жана маалымдуулугу жогорулады

СӨМ, министрликтер, ведомстволор, ЖТП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары

94.2. Региондордо электрондук форматтагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүдө/алууда жеке жана юридикалык жактарды санариптик көндүмдөргө окутуу боюнча иш- чараларды өткөрүү

Пайдаланылган кыскартуулардын тизмеси:

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 7-декабрындагы № 662-т тескемесинин редакциясына ылайык)

КРПМБА

-

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы;

ЖС

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту;

МКЖӨБМА

-

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик;

УКМК

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети;

МСК

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы;

МФЧК

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматы;

МБК

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы;

АКТКЧМА

-

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги;

ЭМ

-

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги;

БП

-

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы;

БТЖКК

-

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча кызматы;

МКТ

-

маалыматтык-коммуникациялык технологиялар;

КАРПОУ

-

Программалык камсыздоолорду жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуучулардын Кыргыз ассоциациясы;

Кыргызпатент

-

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

ИИМ

-

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги;

ТИМ

-

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги;

СӨМ

-

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги;

ССМ

-

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги;

ММСЖСМ

-

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги;

БИМ

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;

КМ

-

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги;

АЧМ

-

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги;

ТКМ

-

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги;

ӨКМ

-

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги;

ЭКМ

-

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги;

ФМ

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги;

ЮМ

-

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги;

ЭСКММ

-

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги

ЖРЭТКМ

-

Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги;

УБ

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы;

УСК

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети;

ЖӨБО

-

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

УКМК ЧК

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы Чек ара кызматы;

ЖТП

-

Жогорку технологиялар паркы;

ЖС СД

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти;

ЭП

-

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы;

"Адилет сот" МТБ

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин алдындагы "Адилет сот" маалыматтык технологиялар башкармалыгы;

ММБФ

-

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд;

БШК

-

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы;

КТЖ

-

Интернет тармагына кеңири тилкеде жетүү;

ЖОЖ

-

жогорку окуу жайлар.