Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Бишкек шаардык кеңештин

2011-жылдын 17-майындагы

№ 232 токтомуна

2-тиркеме

 

 

Бишкек шаарындагы кварталдык жана үй комитеттери жөнүндө
Жобо

(Бишкек шаардык кеңешинин 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 20 токтомдун редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор

II. Комитеттерди шайлоону уюштуруу жана өткөрүү

III. Комитеттердин функциялары жана ыйгарым укуктары

IV. Комитеттердин жана алардын төрагаларын мөөнөтүнөн мурдашайлоо

V. Жыйынтыктоочу бөлүк

 

I. Жалпы жоболор

 

Бул жобо Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарына ылайык кварталдык жана үй комитеттердин иш-аракетин жөнгө салат.

1. Кварталдык жана үй комитеттер (мындан ары - Комитеттер) өз алдынча чечим чыгарууга жана жергиликтүү маанидеги маселелерди өз демилгелерин өз жоопкерчилиги менен иш жүзүнө ашырууга багытталган иш-аракет түрүндө аймактагы коомдук өз алдынча башкаруу формасы болуп саналат.

2. Кварталдык комитеттер турак-жай комплекстеринде, конуштарда жана жеке курулуш райондорунда, ал эми үй комитеттери - бир нече же бир нече көп квартиралуу үйлөрдө түзүлөт.

3. Комитеттин иш-аракетинин аймагынын чегаралары райондук администрациялардын жана тургундардын сунуштарын эске алуу менен Бишкек шаардык кеңеши тарбынан белгиленет.

4. Комитеттер жарандардын жалпы чогулуштарында (жыйындарда) шайлоо негизинде түзүлөт.

5. Комитеттер Бишкек шаардык кеңешинде учеттук каттоодон өткөндөн кийин гана өз статусун алат. Комитет аны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 күндүн ичинде документтерди каттоого беришет. Комитет Кыргыз Республикасынын мыйзам тарабынан белгиленген тартипте юридикалык статус алууга келишимдик негизде функцияларды аткарууга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ага берилген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.

6. Комитеттер аларды шайлаган жарандардын чогулушуна жана каттоодон өткөргөн Бишкек шаардык кеңешке, ал эми өткөрүп берилген ыйгарым укуктары боюнча Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыгына (мындан ары - МАБ) отчет берип турат.

 

II. Комитеттерди шайлоону уюштуруу жана өткөрүү

 

7. Комитеттерди шайлоо бул кварталдын же көп кабаттуу үйдүн (үйлөрдүн) аймагынын чектеринде жашаган жана катталган жарандардын жалпы жыйналыштарында өткөрүлөт.

8. Жалпы жыйналышты ошол аймактын тургундары МАБы менен биргелешип уюштурушат жана өткөрүшөт. Жыйналыштын өтүүчү жери жана датасы Бишкек шаардык кеңешинин Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясы менен" деген сөздөр менен алмаштырылсын келишими менен биргеликте макулдашылат.

(Бишкек шаардык кеңешинин 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 20 токтомдун редакциясына ылайык)

9. Жалпы жыйналыштын ишине төмөнкүлөр катыша алат:

а) тийиштүү аймакта катталган 18 жашка толгон, жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү;

б) Бишкек шаардык кеңештин депутаттары, Бишкек шаардык мэриясынын жана Бишкек шаардык мэриянын райондук администрациясынын өкүлдөрү добуш берүү укугу менен;

10. Комитеттердин мүчөлөрүн шайлоо жашоочулар тарабынан көчөлөрдүн, кирүүлөрдүн, үйлөрдүн жалпы чогулуштарында тийиштүү документтерди жол-жоболоштуруу менен өткөрүлөт.

11. Көчөлөрдүн жана подъезддердин жалпы жыйналышы төмөнкү кворумунан кийин укуктуу болуп саналат:

а) кварталдык комитеттердин мүчөлөрүн шайлоодо - үйлөрдүн жалпы санынын 35%дан кем эмес;

б) үй комитеттердин мүчөлөрүн шайлоодо - квартиралардын жалпы санынын 35%дан кем эмес.

Жыйналышка катышкан жана жазуу түрүндө макулдук берген тургундардын жалпы санынан 50%ын алган талапкерлер шайланды болуп эсептелинет.

Кварталдык жана үй комитеттердин мүчөлөрү 2 жылдык мөөнөткө шайланат.

12. Комитеттин иш жөндөмдүүлүгүн камсыздоо үчүн Комитеттин курамы 3 мүчөсүнөн кем эмеси шайланышат. Саны жалпы чогулуш тарабынан бекитилет жана үй жана квартиралардын санына жараша, бирок 9 кишиден көп эмес көбөйүүсү мүмкүн. Комитеттин сандык курамы так сан болуусу керек.

13. Кварталдык жана үй комитетинин төрагасы 18 жаштан жаш эмес жана, бул кварталда жана үйдө туруктуу катталган жана жашаган, ортодон кем эмес билими менен, соттолбогон же соттолгондугу белгиленген мыйзам тартибинде алынган жана жоюлган Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.

(Бишкек шаардык кеңешинин 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 20 токтомдун редакциясына ылайык)

14. Шайланган Комитет жыйналыштан кийин сөзсүз түрдө комитеттин төрагасын жана анын орун басарын шайлай турган уюштуруу кеңешмесин өткөрөт.

Ачык добуш берүүдө добуштардын жөнөкөй көпчүлүгүн алган талапкерлер шайланды болуп саналат. Комитеттин төрагасын шайлоо боюнча кеңешмеде добуш берүү укугу менен Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, Бишкек шаарынын мэриясынын, Бишкек шаарынын мэриясынын райондук администрациясынын, МАБнын өкүлдөрү катыша алышат.

(Бишкек шаардык кеңешинин 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 20 токтомдун редакциясына ылайык)

15. Жаңы кварталдык жана үй комитеттерди түзүүдө жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйналышы бул жобонун 8-пунктуна ылайык чакырылат.

16. Жаңы кварталдарды, үй комитеттерди түзүү боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйналышын даярдоо жана өткөрүү, ошондой эле шайлануучу жактарды шайлоо ачык-айкын өткөрүлөт.

 

III. Комитеттердин функциялары жана ыйгарым укуктары.

 

17. Комитет төмөнкүлөргө укуктуу:

а) мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, соттордо жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда бул аймакта жашаган жарандардын коомдук кызыкчылыгын, өз укуктарын, мыйзамдуу кызыкчылыгын билдирүүгө жана коргоого;

б) Тийиштүү аймакты өнүктүрүү пландарын жана программаларын иштеп чыгууда катышууга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана кызматкерлерин кароого сунуш берүүгө;

в) социалдык чөйрөдөгү объекттерди кабыл алууга катышууга;

г) бекитилген аймакты көрктөндүрүү, ремонттоо, санитардык тазалоо иштерин уюштурууга;

д) Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин аткарууда көмөк көрсөтүүгө;

е) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйналыштарынын (конференцияларынын) чечимин аткарылышын уюштурууга;

ж) курулуш эрежелерин сактоого, турак жай жайларын пайдаланууга, турак үйлөрдү жана үй алдындагы аймактарды күтүүгө, өрт коопсуздугун жана санитардык нормаларын сактоого, жер, сууну жана башка жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, маданият жана тарых эстеликтерин коргоого коомдук контроль жүргүзүүгө, табылган кемчиликтерди четтетүү боюнча сунуштарды тийиштүү органдарга киргизүүгө;

з) санитардык, эпидемиологиялык, экологиялык өрттү контролдоо жана коопсуздук чараларын жүзөгө ашырууда тийиштүү мекемелерге көмөк көрсөтүүгө;

и) коомдук тартипти күтүүдө укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүгө;

к) коомдук жашоонун ар кандай маселелери боюнча демилге көтөрүп чыгууга, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуш киргизүүгө;

л) Кыргыз Республикасынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик-укуктук актылары жана чечимдери жөнүндө калкты маалымдоого жана алардын аткарылышын уюштурууга;

м) өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген башка ыйгарым укуктар.

18. Келишимдин негизинде Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ага берилген функцияларды аткарат жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

19. Комитеттин төрагасы:

а) комитеттин ишин уюштурат;

б) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, коомдук уюмдарда жана менчиктин ар кандай түрүндөгү көз карандысыз мекемелерде комитетти көрсөтөт;

в) Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана өзүнүн чечимдеринин аймактын тургундары тарабынан аткарылышын уюштурат;

г) Бул жободо каралган ыйгарым укуктарды, ага берилген функцияларды аткаруу боюнча МАБы менен келишим түзөт.

20. Тийиштүү аймактын калкынын кызыкчылыгына тийиштүү маселелерди чечүүдө өз ыйгарым укуктарынын чегинен ашырып жиберген учурда Бишкек шаардык кеңеш жана МАБ тарабынан жазуу түрүндө эскертүү берилүүсү мүмкүн.

 

IV. Комитеттердин жана алардын төрагаларын мөөнөтүнөн мурда шайлоо

 

21. Комитеттер төмөнкү учурда мөөнөтүнөн мурда шайланат:

а) комитеттин курамынын жарымынан көп мүчөлөрү кеткен учурда;

б) аймактык Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссия тарабынан жана берилген аймактын тургундарынын жалпы санынын 35%дан кем эмес демилгечи тобунун сунушу боюнча;

(Бишкек шаардык кеңешинин 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 20 токтомдун редакциясына ылайык)

22. Комитеттердин төрагалары төмөнкү учурларда кайрадан шайлануусу мүмкүн:

а) өзүнүн милдеттерин тийиштүү аткара албаганда;

б) Бишкек шаардык кеңешинин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссия тарабынан, берилген аймактагы тургундардын жалпы санынын 35%дан кем эмес аны шайлаган жашоочулар жана Комитет тарабынан ишеним көрсөтпөгөн учурда;

в) өзүнүн арызы же ден-соолугунун абалы боюнча;

(Бишкек шаардык кеңешинин 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 20 токтомдун редакциясына ылайык)

23. Комитеттин төрагасын кайра шайлоодо иштеп жаткан комитеттин курамынан шайланат.

 

V. Жыйынтыктоочу бөлүк

 

24. Жарандардын жалпы чогулушунун (жыйналыш), комитеттин уюштуруу кеңешмесинин протоколдорунун көчүрмөлөрү Бишкек шаардык кеңештен катталгандан кийин учетко коюла турган МАБга берилет.

25. Бул Жобого толуктоолор жана өзгөрүүлөр Бишкек шаардык кеңештин депутаттарынын, Бишкек шаардык мэриясынын сунуштарынын негизинде киргизилет жана Бишкек шаардык кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин күчүнө кирет.

 

Бишкек шаардык кеңештин

аппарат жетекчиси

 

Э.Нурдавлетов