Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Каракол айылдык кеӊешинин 2011-жылдын 17-сентябрынын №1 токтому менен бекитилген

 

I БӨЛҮК

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-Глава

Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеш

1.1. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеши өзүнүн иш-аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарына, Жогорку Кеңеш жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна, ошондой эле ушул Регламентти жетекчиликке алат.

1.2. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин иш-аракети жылдык жана кварталдык пландардын негизинде жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү кенештердин депутаттарнын статусу жөнүндө”  мыйзамдарына ылайык, айыл округунун кеңеши жана поселкалык кеңеши жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы болуп саналат.

1.3. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеши белгиленген курамындагы депутаттардан турат жана сессия убагында иштейт. Тийиштүү аймакта жашаган шайлоочулардын жалпы, тең жана түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш менен 4 жылга шайланат.

1.4. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин уюштуруучу-укуктук иштөө формасынын негизи сессия болуп саналат.

 

2-Глава

Айылдык аймагынын кенешинин жана поселкалык кеңештин компетенциясы

2.1.Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңешинин компетенциясына төмөндөгүлөр кирет:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруу тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджети жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле  бюджети аткаруунун жана бюджеттен тышкары фонддорду пайдалануунун жүрүшү жөнүндө маалыматты угуу;

3) аймакттарды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программаларын бекитүү жана алардын аткарылышына контролдук кылуу;

4) Жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктердин киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануу жана тескөө тартибин белгилөө, анын ичинде муниципалдык менчик объекттерин менчиктештирүү программасын бекитүү жолу менен  белгилөө, муниципалдык менчиктин пайдаланылышына контролдукту  жүзөгө ашыруу;

6) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруучу-тескөөчү органынын иши жөнүндө отчетту угуу;

7) мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

8) жергиликтүү жамааттын уставын бекитүү;

9) мамлекеттик бийлик органдарына киргизүү максатында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды тиешелүү аларды иштеп чыгуу;

10) кенештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо, аларды кызматтынан бошотуу, кенештин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-келген чечимдерин жокко чыгаруу;

11) кеңештин Регламентин кабыл алуу;

12) өз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

13) Өкмөт аныктаган типтүү ченемдердин негизинде мэрдин, шаардык башкаруунун, поселкалык башкаруунун жана айылдык округдун башчысынын сунушу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органынын структурасын жана штаттык санын бекитүү;

14) Муздак сууну, канализацияны, жылуулук жабдууларын пайдалануу учүн, ошондой эле турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу үчүн тарифтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитүү;

15) Алкоголдук ичимдиктерди жанан тамеки буюмдарын сатуунун, ырым-жырымдарды откорууго тыйу салгана чейинки чектоолорун аныктоо;

16) Ирригациялык тармактарды, уйдогу жана уй жанындагы участкаларды кутуунун тартибин аныктоо;

17) жергиликтүү жамааттын уставын кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чечүү

2.2.Айылдык кенештердин сессияларында кошумча иретинде томондогудой маселелер чечилет:

- Айыл окмотунун башчысын шайлоо;

- Ушул мыйзамда белгиленген тартипте айыл окмотунун башчысына ишенбестик билдируу;

- Тиешелуу район учун мыйзамдарда базалык ставканын базасында эсептелген айыл аймагы учун белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын чегинде топурактын бонитетинини баллдарын жэсепке алуу менен айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун салыктын жиктелген ставкаларын аныктоо;

- Айыл чарбасына жарактуу жерлерди, чоп чабындыларды кайра болуштуруу фонддорун, ижарага беруунун тартибин аныктоо.

 2.3.Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеш жергиликтүү маанидеги башка маселелерди чечүүгө укуктуу, материалдык, финансылык жана башка каражаттар бөлүнүп берилип, ага ылайык мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп алынат жана аткарылат.

2.4. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеш белгиленген мөөнөттө өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууга киришүүдө төраганын орун басарын жана структура жөнүндө чечим кабыл алат.

II Бөлүк

Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин төрагасы  жана төрагасынын орун басары.

 

3-Глава

Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин төрөгасы

3.1. Жергиликтуу кенештердин торагалары тиешелуу кенештин сессиясында копчулук фракциялардын депутаттарынын ичинен же копчулук фракциялардын коалициясы аркылуу депутаттардын жалпы санынын копчулугунун жашыруу добуш менен жергиликтуу кеңешитин ыйгарым укуктарыны моонотуно шайланат.

3.2. Айылдык кенештин торагалары тиешелуу кенештин сессиясында жергиликтуу кенештин ыйгарым укуктанынын моонотуно жашыруун добуш менен депутаттардын ичинен шайланат.

3.3. тиешелуу жергиликтуу кенештин торагасынын кызмат ордуна талапкерликти корсотуунун тартиби жана шайлоонун дагы башка жол жоболук маселелери тиешелуу жергиликтуу кенештинрегламентинде аныкталат;

3.4. Озунун милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда жергиликтуу кенештин торагасы ээлеген кызмат ордунан моонотунон мурда жергиликтуу кенештин депутаттарынын 3/2 демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын копчулук добушу менен бошотулушу мумкун.

3.5.Айылдык кеңештердин төрагалары озуну милдеттерин коомдук негизде, бирок айыл кенешинин сессияларынын ишинин мезгилине бир жолку компенсация алуу менен аткарышат.

3.6. Жергиликтуу кенештин торагасы: 

- Жергиликтуу кенештин сессиясын чакырат;

- Сессияларга төрагалык кылат;

- Жергиликтуу кенештин чечимдерине кол коет;

- Жергиликтуу кенеш тарабынан жуктолгон башка милдеттерди аткарат.

3.7. Жергиликтуу кенештердин торагалары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу жонундо расмий отунуч жасайт.

 

4-Глава

Жергиликтуу кенештин төрагасынын орун басары.

4.1.Жергиликтуу кенештин төрөгасынын орун басары кенештин торагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же оз милдеттерин аткарууга мумкунчулугу болбогон учурда анан ордуна иштейт.

 4.2. Жергиликтуу кенештин төрөгасынын орун басары озунун ээлеген кызмат ордунан  Жергиликтуу кенештин депутаттарынын 1/3нин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мумкун.

4.3. Жергиликтуу кенештин төрөгасынын орун басары озунун ишин, республикалык маанидеги шаарлардын жергиликтуу кенешинин төрөгасынын орун басарын кошпогондо, коомдук башталыштарда жузого ашырат.

 

5-Глава

Айылдык аймагынын кеңешинин  жана поселкалык кеңештин катчысы

5.1. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин  катчысынын милдетин айылдык аймагынын же поселкалык  башкаруунун жооптуу катчысы аткарат.

5.2. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин катчысы:

- Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин катчысы сессиянын протоколун жүргүзөт;

- Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин катчысы келип түшүүчү иш кагаздарынын эсебин алууну уюштурат;

- Айыл аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиясынын уюштуруу иштерин жүргүзөт;

- Айыл аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясын өткөрүү жөнүндө депутаттарга кабарлайт жана алардын катышуусунун эсебин алат;

- Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин  сессия токтомдорун тариздейт жана кеңеш депутаттарына  жөнөтүүнү уюштурат;

- Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясынын токтомдорунун долбоорун даярдоо боюнча иштерге жетекчилик кылат. 

 

6-Глава

Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиясылары

6.1. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңеште кеңешке киргизүүгө тийиштүү маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн депутаттар санынан, ошондой эле, кеңеш чечимдерин ишке ашырууга катышуу үчүн, бул чечимдерди бул аймактагы жайгашкан мекемелер жана уюмдардын  аткарышын көзөмөлдөө үчүн туруктуу комиссия түзүлөт.

Айыл аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеш тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар түзүлөт.

Комиссиялар тизмеси, алардын сандык курамын шайлоо айылдык округунун кеңешинин жана поселкалык кеңештин депутаттары тарабынан аныкталат.

6.2. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеши  атайын тапшырмаларды аткаруу үчүн убактылуу комиссияларды түзө алат.

Убактылуу комиссиялардын ыйгарым укуктары аларды түзүү убагында аныкталат. Убактылуу комиссиялардын ишмердүүлүгү тапшырылган милдеттерди аткаргандан кийин токтотулат.

III БӨЛҮК

Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин ишинин жалпы тартиби

 

7-глава

Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясын өткөрүү тартиби

7.1. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңешинин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп кенештин сессиясы саналат.

Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясы ачык, кварталына бирден кем эмес жана депутаттардын жалпы санынын 1/3 кем эмес талабы боюнча өткөрүлөт.

Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин чечимдери депутаттардын жалпы санынын  көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

7.2. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин депутаттары кеңеш сессиясына катышууга милдетүү. Алардын сессияга катышуунун эсебин катчы жүргүзөт. Депутаттар сессияга катыша албай турган учурларда алдын ала катчыга маалымдоого тийиш.

7.3. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясы ачык түрүндө өткөрүлөт. Кенештин чечими менен сессия жабык түрүндө өткөрүлүүсү мүмкүн.

7.4. Сессиянын чечимдери ачык добуш берүү менен кабыл алынат.

7.5. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеши  ар бир сессияда күн тартибин жана иштөө тартибин кабыл алат.

7.6. Айрым себептер менен каралбай калган маселелер кийинки сессияда каралат.

7.7. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясынын протоколдорун кенештин катчысы жүрүзөт. Протоколдо сессияга катышкандардын жана катышпай калган депутаттардын фамилиялары, катышпай калгандардын себептери, чакырылгандардын тизмеси жана каралган маселелер боюнча маалыматтар, кабыл алынган чечимдер камтылат. Протоколко сессияга төрөгалык кылуучунун колу коюлат.

7.8. Керек болгон учурларда айылдык аймагынын кенешинин жана поселкалык кенешинин сессияларында каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалыматтар массалык каражат булактарында чагылдырылат.

 

8-глава

Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин токтом долбоорлорун кароо тартиби

8.1. Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясында каралган маселер боюнча токтом кабыл алынат. Кеңештин токтому ачык же жашыруун добуш менен кабыл алынат.

8.2. Айылдык аймагынын кеңешине жана поселкалык кеңешине кароого сунушталган токтом долбоору төмөндөгүдөй болууга тийиш:

- Кабыл алынган чечимди аткаруучулар, аткаруу мөөнөтү, каржылоо булактары, ошондой эле токтомдун күчүнө киргендиги көрсөтүлөт;

- Зарыл учурда чечим кызыкдар уюмдар, тийиштүү аймактык органдардын жергиликтүү бөлүмдөрү, ошондой эле зарылдыгына карай мамлекеттик бийлик органдары менен макулдашылууга тийиш;

- Ушул маселе боюнча мурдагы токтом эске алынат жана мурда кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу же өзгөртүү боюнча сунуштар камтылууга тийиш;

- Айрым чечимдер боюнча зарылчылыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык корутунуду болуусу керек.

8.3. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин токтому  сессияда талкуулангандан кийин сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

8.4. Кеңеш депутаты чечимге макул болбосо жазуу же оозеки формасында өзүнүн өзгөчө пикирин айыл округ кеңешинин жана поселкалык кеңештин протоколуна киргизүүгө укуктуу.

8.5. Сунушталган токтомдун долбоору, эгер сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк бөлүгү добуш берсе, долбоор негиз катары кабыл алынат жана пункттар боюнча каралат.

8.6. Токтом долбоору  бардык оңдоолор, кошумчалар  каралгандан кийин толугу менен кабыл алынат.

8.7. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин чечимин таратуу кол коюлгандан кийин эки жумалык мөөнөттө кеңеш аппараты тарабынан  жүргүзүлөт.

8.8. Айыдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин кабыл алган токтомун, анын ыйгарым укуктарынын чегинде  тийиштүү аймакта  жайгашкан  ишканалар, мекемелер жана алардын органдары, кызматтык адамдар, жарандар аткарууга милдеттүү.

 

9-глава

Жергиликтуу кенештердин ыйгарым укуктарыныны токтолушу

9.1. Жергиликтуу кенештердин ыйгарым укуктары жеергиликтуу кенештин жаны курамы тузулушуно, кенеш моонотунон мурда таркатылышына байланыштуу токтотулат.

9.2. Жергиликтуу кенештер моонотунон мурда томондогудой учурларда таркатиылышы мумкун:

- тиешелуу жергиликтуу кенештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын 2/3 кем эмес копчулугу тарабынын кабыл аланган чечим боюнча;

- ушул мыйзамда каралаган негиздер боюнча Президент тарабынын;

- Тиешелуу шаардын же айылдын чек араларынын озгорулушуно алып келген кайра уюштуруу учурларында;

9.3. Озун–озу таркатуу жоунундо жергиликтуу кенештин чечими кенештин торагасы тарабынан Жарлык чыгаруу учун Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

9.4. Чек араларын озгортпостон администрациялык-аймактык бирдиктин атын озгортуу кайра уюштуруу болуп саналбайт жана жергиликтуу кенешти таратууга алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу жергиликтуу кенешти таратуу жонундо Жарлыгы, эгерде Мыйзамдын  озундо башкача моонот каралбаса, тиешелуу администрациялык – аймактык бирдик жонундо мыйзам кучуно кирген кундон тартып 10кундон кечиктирилбестен чыгарылышы керек.

9.5.  Жергиликтуу кенеш моонотунон мурда таркатуунун жогоруда корсотулгон учурларынын кайсынысында болсо да Президенттин моонотунон мурда таркатуу жонундо Жарлагы расмий жарыяланган кундон тартып таркатылды деп эсептелет.

9.6. Жергиликтуу кенеш моонотунон мурда таркатылган учурларда мулктун жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти – аткаруу органынын тиешелуу башчылары, ал эми райондук кенеште райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы оз мойнуна алат.

IV БӨЛҮК

Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин Регламенти

 

10-глава

Айылдык аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн жана бекитүүнүн тартиби

10.1. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин иш Регламентин,, Типтүү Регламенттин негизинде  регламент маселери боюнча жумушчу тобу иштеп чыгат, жана кеңештин сессиясына бекитүүгө киргизет.

10.2. Регламент маселелери боюнча топко айылдык округ кеңешинин жана поселкалык кеңештин шайлануучу беш депутаттан кем эмес болууга тийиш. Аны айылдык округдун кеңешинин жана поселкалык кеңештин төрагасынын орун басары жетекчиликке алат.

10.3. Ар бир депутат Регламентке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды  киргизе алат. Сунуштар Регламент боюнча жумушчу топко кароо үчүн жөнөтүлөт.

10.4. Регламент жана Регламентке оңдоолор, киргизилгенден кийин кеңешке шайланган депуттаттардын көпчүлүк саны менен кабыл алынат.