Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Депутаттардын Нарын шаардык Кенешинин 11-апрель 2012-жылдагы 25-чакырылыштагы 23-сессиясынын №4 токтомуна № 3 тиркеме

 

Нарын шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүүнүн тартиби жөнүндө

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

1.1.Нарын шаарында Жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүүнүн тартиби жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин, "Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндөгү", Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндөгү, Кыргыз Республикасынын «шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы N 177 токтомуна жана жер боюнча укуктук мамилелерди жөнгө салуучу башка нормативдик укуктук актылардын талаптарына ылайык иштелип чыкты жана бош жерлер болгон шартта жер участокторун жеке менчик турак жай куруу үчүн акысыз берүүнүн тартибин жөнгө салат.

Ушул Жобо Нарын шаарынын аймагында жекече турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүүнүн негизги талабын аныктайт.

1.2.Нарын шаарындагы берилүүчү обьект болуп тийиштүү аймакта жайгашкан жана менчикке берилиши мүмкүн болгон жер тилкелери эсептелинет.

1.3. Нарын шаарынын аймагында жер тилкелерин турак жай курууга бөлүштүрүүдө жана курууда ушул Жобонун талаптары шаар куруу-архитектуралык ишмердүүлүк кылуучу субьектилерге жайылтылат. Жер тилкесин менчикке берүүдө анын бирдиктүү тартибин, шарттарын белгилейт (аныктайт).

1.4. Нарын шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү Нарын шаарынын генералдык пландарына ылайык, ал эми ал жок болсо белгиленген тартипте бекитиген «Жекече курулуштардын Схемасынын» негизинде аткарылат. «Жекече курулуштардын Схемасы» Нарын шаарынын башкы архитектору менен макулдашылып, Нарын шаардын мэриясынын мэринин буйругу менен бекитилет. Документте жеке менчик турак жай куруу үчүн бөлүнүп бериле турган жер тилкелеринин саны көрсөтүлөт жана жеке менчик курулуштун Схемасынын түп нускасы тиркелет.

Бекитилген жеке менчик турак жай куруу үчүн бөлүнүп бериле турган жер тилкелеринин Схемасына жана анын санына өзгөртүүлөрдү киргизүү мэриянын буйругунун негизинде аткарылат.

Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармасы Нарын шаардык мэриясынын буйругунун гана негизинде жеке менчик турак жай куруу үчүн бөлүнүп бериле турган жер тилкелерин мамлекеттик каттоодон өткөрөт.

 1.5. Нарын шаарында бир жеке менчик турак жай курууга жер тилкелеринин өлчөмү 0,04-0,05га чейин берүүсү аныкталат, арыз ээсинин жазуу түрүндөгү макулдугу менен 0,03га чейин берилет.

Бул жер аянттын өлчөмү депутаттарынын Нарын шаардык Кеңешинин макулдуулугу менен Нарын шаардык мэриясы жөнгө салат.

1.6. Жеке менчик жай курууга жер тилкеси менчик укугуна берилле турган шартта, жер тилкеси 3-жактардын укугунан бош болуусу керек жана жарандык-укуктук иштерди жазаганга чектөөлөр болбошу тийиш.

1.7. Кыргыз Республикасынын жарандары Нарын шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин алуу укугуна төмөнкү шарттарда ээ болушат.

- Нарын шаарында 1 жылдан кем эмес жашагандар;

- Нарын шаарында жана Кыргыз Республикасынын (бүткүл) аймагында боюнча мурда жеке менчик турак жай курууга берилген жер тилкеси жоктор;

- турак жайынын жашоо шарттары белгиленген эрежелерге жана талаптарга ылайык болбогондорду кошпогондо, жеке менчик турак жайы(үйү, батири) жоктор;

-акыркы 5 жылдын ичинде өзүнүн жашап турган үй шартын атайын начарлатып башка үчүнчү жакка белекке берүү, алмашуу, сатуу, сатып-алуу келишимдерин түзүү жарандык-укуктук иштерди жазабагандар.

1.8. Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер тилкелери Кыргыз Республикасынын жарандарына, Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер тилкелери берилген арыздарына ылайык «Нарын шаарында жеке менчик турак жай куруу жер тилкесин берүү кезекке коюунун тартиби жөнүндө Жобонун» негизинде кезекке коюлуп берилет.

1.9. Жер тилкесин алууга арыз жазган арыз ээси жана ыйгарым укуктуу органдар топтолгон жана берилген документтердин аныктыгына(ырыстыгына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартышат.

1.10. Жеке менчик турак жай куруу үчүн жер аянттарын чеги жеринде аныкталып жана жер участогуна укукту күбөлөндүрүүчү документ, турак үйдүн макулдашылган долбоору, курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга уруксат берилгенге чейин жер участогун оздөштүрүүгө тыюу салынат.

1.11. Жерге болгон менчик ээлигинин укугу, чеги жана тартиби, гарантия жана алардын коргоолушу мыйзам менен аныкталат.

1.12. Жеке менчик турак жай курууга бөлүнгөн жер тилкесинин менчик укугуна Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык белгиленген мөөнөттө мамлекеттик каттоодон өткөрүлүп, жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүк берилгенде ишке ашат.

1.13. Нарын шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүүдө пайда болгон талаштарды, жерге байланышкан укуктарды кароодо, жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүү Нарын шаардык мэриянын алдындагы «Курулуш куруу жана жер пайдалануу» комиссиясы тарабынан аткарылат.

2. Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин берүүдө Нарын шаардык мэриясынын алдындагы жер комиссиясынын иштөө тартиби.

2.1. Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер тилкелерин бөлүштүрүп берүүсү Нарын шаардык мэриясынын алдындагы жер комиссиясынын отурумун өткөрүү жана уюштуруу иштерин жүргүзүүнү Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаменти аткарат.

2.2. Нарын шаардык мэриясынын алдындагы курулуш куруу жана жер пайдалануу комиссиясынын персоналдык курамы депутаттардын Нарын шаардык Кенеши тарабынан бекитилген «Курулуш куруу жана жер пайдалануу комиссиясынын Жобосуна» ылайык ишти алып барат.

2.3. Нарын шаардык мэриясынын алдындагы «Курулуш куруу жана жер пайдалануу комиссиясы» айына бир жолудан кем эмес отурумун өткөрөт жана иш алып барат. Комиссиянын утурумдук иштерин, жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүүгө документтерди даярдоо ишин Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаменти алып барат.

2.4. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы курулуш куруу жана архитектура мамлекеттик агентигинин өкүлү болгон Нарын шаардык архитектура жана шаар курулулуш башкармалыгынын милдетине төмөнкүлөр кирет:

- комиссиянын заседаниесин өткөрүүгө керектүү материалдарды жана документтерди даярдоо, анын ичинде: Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаментинин заявкасы боюнча шаар куруунун ( калк жашаган пункттун башкы планы же пландалып жаткан аймактагы ПДП) жана курулуш нормасы жана жер тилкесинин инженердик-геологиялык жана техногендик курулушка сейсмикалык туруктуулугун аныктоо; чиймелерди ( схемаларды) даярдоо; жер тилкесинин топографиялык негизде 1:500 масштабда аткарылган чиймеси, курулуштук нормаларды жана эрежелерди эске алуу менен тилкенин чек араларын аныктоо, жер титирөө жагдайындагы шарттары, опурталдуу инженердик-геологиялык жана техногендик кубулуштардын бар же жок экендиги, суралып жаткан жер тилкеси боюнча билдирилген курулуштук ниеттин шаар куруу документтерине жана курулуш куруунун жана жер пайдалануунун эрежелерине ылайыктыгы жөнүндө документтер

- санитардык, өрткө каршы жана башка кызматтарга бөлүп берүү белгиленип жаткан жер участогун пайдалануунун шарттары жана инженердик- техникалык камсыздоо тармактарына кошуунун шарттары жөнүндө суроо жиберүү;

- алынган маалыматтардын негизинде жер тилкесин пайдалануунун мүмкүндүктөрү жөнүндө жалпы корутунду түзүү.

2.5. Нарын шаарында жер маселери боюнча Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармасынын өкүлүнүн милдетине төмөнкүлөр кирет:

- жер тилкесинин документинде белгиленген чегараларын жана аянттарынын туура келишин жеринде (натурасында) текшерүү;

- жеке менчик турак жай куруу үчүн берилчү жер тилкелеринин чегараларын чектеш жер участокторунун менчик ээлери же пайдалануучулары менен макулдашуу ;

- сервитуттар жана башка чектөөлөр бар же жок экендигин текшерүү.

Жеке менчик турак жай курууга жер тилкелерин берүү боюнча материалдар Нарын шаардык курулуш куруу жана жер пайдалануу Комиссиясынын катчысына (катчылыгына)берилет.

2.6. Жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү белгиленген ар бир жер участогу боюнча маалыматтык пакет түзүлөт, ага төмөнкүлөр кирет:

- жер тилкеси жайгашкан орду ( дареги ), кадастрлык номери ;

- жер тилкесинин планы анын чегараларын, сервитуттар колдонулуучу чегараларын чийүү менен;

- инженердик коммуникациялардын ар кыл түрлөрүнө кошуунун шарттары жана болжолдуу наркы жөнүндө жалпы корутунду.

2.7. Калыптанган пакет белгиленген тартипте, комиссиянын ар бир мүчөсүнө, комиссиянын отуруму болоорго 3 күн калганда маалымдалат, башкача айтканда таратылып берилет.

2.8. Комиссия 3 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүү жөнүндө түшкөн өтүнүчтөрү жана аларга кошулган документтерди аныкталган тартипте изилдейт, андан соц. жер тилкесин берүү же жер тилкесин берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим чыгарат.

2.9. Комиссиянын отуруму тийиштүү протокол менен чечим кабыл алат, ал жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө буйругун даярдоого жана жер тилкесине жеке менчик укук жөнүндө мамлекеттик актыны каттого негиз болот.

2.10. Комиссиянын протоколунун көчүрмөсү чечим кабыл алынгандан кийин 5 күндүн ичинде арыз ээсине берилет.

3. Мурда берилген жер тилкедеги турак жайдын айланасындагы жер тилкелерин пайдалануу, ошондой эле курулушу бар болгон жеке менчик турак жайдын жер тилкесине укук берүү жөнүндө.

3.1. Комиссиянын чечиминин негизинде жеке менчик турак жайынын бар жарандарга турак үйүнүн айланасындагы жер тилкесине чарбалык иштерге пайдалануу багытында курулуш курууга укугу жок тартипте берилиши мүмкүн.

 3.2. Турак жайдын айланасындагы жер тилкесин пайдаланууга төмөнкүдөй учурда берилиши мүмкүн:

- 0,03 га чейин болсо:

- женил типтеги обьектилерди коюга, капиталдык курулуш жана инженердик курулмаларды курууга, инженердик түйүндөрдү салууга жер тилкеси өзүнчө жер тилкеси катары эсепетелинбегенде;

- калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жери болуп эсептелинбегенде;.

 Турак үйдүн айланасындагы жер тилкелери убактылуу пайдаланууга акысын төлөө менен 10 жылга чейин берилет.

 3.3. Шаарда 1999-жылга чейин курулган үйдүн алдындагы жер тилкеси жана ал жерге жакын жайгаштырылган жер тилкеси Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жер комиссиясынын чечими менен жарандарга менчик укугу берилет. Турак үйгө жакын жайгаштырылган жер тилкесинин аянтынын чарчы метри ушул Жободо көрсөтүлгөн ченемден ашпоого тийиш.

 3.4. Ушул Жобонун 3.1. жана 3.3. пунктарында көрсөтүлгөн жер тилкелерине менчик укугун алуусу Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаментине арыз менен кайрылгандан кийин жүргүзүлөт. Арызга менчик укугу бар болгон, күбөлөндүрүлгөн иш кагаздары, кыймылсыз мүлккө техникалык паспорту тиркелет. Ушул Жобонун 3.3 пункутуна ылайык жер тилкесин менчик укугуна берүүсү карала турган маселеге 1999-жылга чейин курулган үйдүн аныктоочу иш кагаздары кошумча көрсөтүлүп, тиркелет.

 3.5. Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаменти тарабынан жер тилкеси үчүн берилген арыздар Нарын архитектура шаар куруу башкармалыгына жана Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармасына, ушул Жобонун 3.1.; 3.3 пунктарында көрсөтүлгөн жарандардын арызын жер тилкесин пайдалануу укугуна ээ болуусу же ээ болбоосу боюнча схемасын жана кортундусун даярдап берүүгө жиберет.

 3.6. Жер тилкесине укук берүү маселеси Нарын шаардык муниципалдык менчик департаменти тарабынан комиссиянын кароосуна сунуштайт жана жер комиссиясынын протоколу түзүлөт.

 3.7. Муниципалдык менчик департаменти жер комиссиянын жер аянтынын берилиши жөнүндөгү чечиминин негизинде Нарын шаардык мэриясынын буйругун даярдайт. Жер участогун катоодон өткөрүү Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармасы тарабынан жүргүзүлөт.

4. Жеке менчик турак жай курулушу үчүн берилген жер тилкесин кайра каттоо

4.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын пайдасына, жеке менчик турак жай куруудан баш тарткан жарандын бошогон жер тилкеси комиссиянын чечими менен Нарын шаарынын кезекте турган турак жай курууга муктаж болгон жарандарга берилет.

Жер участогунун менчик укугунан баш тарткандыгы жөнүндө арыз нотариус аркылуу күбөлөндүрүлүп, Нарын шаарынын мэринин наамына жөнөтүлөт.

 

Нарын шаардык кеңешинин

аппарат жетекчиси

 

А.Абдыкеримов