Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

1999-жылдын 12-марты N 145

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Эмгек келишиминин жана отпуска жөнүндө

каттын болжолдуу түрүн бекитүү жөнүндө

 

(КР Өкмөтүнүн

2006-жылдын 9-февралындагы N 82,

2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656

токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 53 жана 127-статьяларына ылайык жана "Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин ишке ашыруу боюнча негизги чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 21-июлундагы N 480 токтомун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Эмгек келишиминин жана отпуска жөнүндө каттын болжолдуу түрү бекитилсин (тиркелет).

2. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жетекчилери, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкармалыгынын башчылары, бардык чарбакер субъекттер эмгек мамилелери жагындагы өздөрүнүн практикалык иштеринде эмгек келишиминин жана отпуска жөнүндө каттын болжолдуу түрүн колдонушсун.

3. Эмгек чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эмгек келишиминин жана статуска жөнүндө каттын болжолдуу түрүн практикада колдонуу боюнча зарыл түшүнүктөрдү берсин.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Бул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

 

Вице-премьер-министр                                                                                                                    Б.Силаев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1999-жылды 12-мартындагы N 145

токтому менен бекитилген

 

Эмгек келишиминин

БОЛЖОЛДУУ ТҮРҮ

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2006-жылдын 9-февралындагы N 82 токтомунун

редакциясына ылайык)

 

________________________________________ "____"__________200___ж.

(эмгек келишимин түзүү орду)

 

1. _________________________________________________________атынан

(ишкананын. уюмдун, мекеменин ж.б. аталышы)

жумуш берүүчү__________________________________________________________ (ишкананын атынан өкүл болгон жумуш берүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты)

жана жумушчу___________________________________________________________

(жумушчунун фамилиясы, аты, атасынын аты)

төмөнкүлөр жөнүндө ушул келишимди түзүштү.

2. Жумушчу________________________________________________________

(жумушчунун фамилиясы, аты, атасынын аты)

_______________________________________________________________________ (ишкананын структуралык бөлүнүшүнүн, цехтин, бөлүмдүн ж.б. аталышы)

______________________________________________________________кызматына

(кызматтан, кесиптин, адистиктин толук аталышы)

жумушка кабыл алынат.

квалификациясы_________________________________________________________

(разряды, квалификациялык категориясы ж.б.)

3. Эмгек келишиминин түрү (керектүүнүн алдын сызуу керек):

- белгиленбеген мөөнөткө (мөөнөтсүз)

- белгилүү мөөнөткө

- белгилүү бир ишти аткаруу мезгилине

Эмгек келишиминин иштөө мөөнөтү

Жумуштун башталуу күнү____________________________________________

Жумушту аяктоо күнү_______________________________________________

4. Жумуш режими:

жумуштун башталышы________________________________________________

тыныгуу___________________________________________________________

жумуштун бүтүшү___________________________________________________

5. Эмгек келишиминин иштөө учурундагы жумушчунун милдеттери:

_______________________________________________________________________

(жумушчунун конкреттүү милдеттери көрсөтүлөт)

6. Эмгек келишиминин иштөө учурундагы жумуш берүүчүнүн милдеттери: _______________________________________________________________________

(жумушчунун конкреттүү милдеттери (жумушчунун эмгегин уюштуруу, эмгек

_______________________________________________________________________

шарттарын түзүү, жумушчу орунду техникалык жактан жабдууну камсыздоо

_______________________________________________________________________

ж.б.) көрсөтүлөт)

7. Жумушчуга дайыма 2 жолу (айына 4 жолу) төлөнүүчү_______________ өлчөмүндө эмгек акы кызмат акы, тарифтик ставка),

жумуш берүүчүнүн сыйлоо жөнүндөгү Жобосуна ылайык же жамааттык

келишим менен__________________________________________________________

(ай сайын, квартал сайын)

_______________________________________________________________________ сыйлык төлөө белгиленет.

Тараптардын макулдашуусу боюнча башка кошумча сыйлыктар каралышы мүмкүн.

Жумушчунун эмгек акысы мыйзамда каралган учурда индексацияланууга тийиш.

8. Жумушчуга жыл сайын узактыгы ____________ жумушчу күнгө барабар болгон өргүү, узактыгы _____________ жумушчу күнгө барабар болгон кошумча өргүү берилет.

Жыл сайын берилүүчү эмгектик өргүүгө жамааттык келишимде каралган тартипте__________кызмат акы (тарифтик ставка) өлчөмүндө материалдык жардам же дарылануу үчүн пособие берилет.

9. Эмгектик келишимди токтотуу негиздери__________________________ _______________________________________________________________________

10. Өзгөчө шарттар________________________________________________

11. Азыркы эмгек келишиминин шарттары эки тараптын макулдашуусу боюнча өзгөртүлүп, ал жөнүндө эмгек келишимине тиркеме катары протокол түзүлөт.

12. Эмгек келишиминин иш-аракети Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 79-статьясында каралган нормаларга ылайык токтотулат. Эмгек келишими, тараптардын макулдашуусу боюнча жаңы мөөнөткө узартылышы же кайра түзүлүшү мүмкүн, ал эмгек келишиминин ажырагыс бөлүгү болгон кат жүзүндөгү протокол менен түзүлөт.

13. Тараптардын талаш-тартыштары мыйзам тарабынан белгиленген тартипте чечилет.

14. Азыркы эмгек келишиминде каралбаган маселелер, эмгек жөнүндөгү мыйзамдар менен жөнгө салынат.

15. Эмгек келишими бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускадан түзүлүп, бирөө жумушчуга, экинчиси жумуш берүүчүгө берилет.

 

жумуш берүүчү:________________ Жумушчу________________________

(жумуш берүүчүнүн атынан өкүл (колу)

болгон кызмат адамынын колу)

 

Тараптардын даректери:

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1999-жылды 12-мартындагы N 145

токтому менен бекитилген

 

 

Отпуска жөнүндө каттын

БОЛЖОЛДУУ ТҮРҮ

 

"_____"____________199___жыл N________

 

_______________________________________________________________________

(фамилиясы, аты, атасынын аты, кызматы)

______________________________________________________ эмгек шарты үчүн

(нормалдуу, оор, зыяндуу, бөтөнчө оор ж.б.)

"___"_________19__жылдын "____"________19__жылга чейинки мезгилге _________жумушчу (керексизин сызуу керек) күнгө негизги өргүү берилет.

Негизи:___________________________________________________________

(негизги отпусканыкы)

Кошумча отпуска__________жумушчу, календарлык (керексизин сызуу керек) күнгө берилет эмгек шарты үчүн

Жалдоочу (өкүл болгон кызмат адамынын колу) ______________________

 

Отпуска жөнүндө кыскача кат менен тааныштым ______________________

(жумушчунун колу)