Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
                  Кыргыз Республикасынын Президентинин
                  2001-жылдын 2-майындагы № 152
                  Указы менен бекитилген
 
        Жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн элдик
            курултайы жөнүндө жобо
                  
             1. Жалпы түшүнүктөр
  
  Элдик курултай – жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн жергиликтүү
маанидеги иштерди башкарууга катышуусунун ушул Жобого ылайык өздөрү
курултайдын делегаттарын шайлоо жана курултайда жергиликтүү өз алдынча
башкаруунун  жана  жергиликтүү  мамлекеттик  администрациялардын
башчыларынын отчетторун камтуу менен, жергиликтүү жамааттардын жашоо-
тиричилигинин  маанилүү маселелерин талкуулоого  катышуу  аркылуу
турмушка ашырылуучу өкүлчүлүктүү формасы;
  жарандардын  жыйыны  –  жергиликтүү жамааттардын  мүчөлөрүнүн
жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууга жамааттын жашоо-турмушунун
жана аны камсыз кылуунун маселелерин бир көчөнүн, кварталдын, кичи
райондун же айылдын аймагында жашаган уставына ылайык алар боюнча
сунуштарды жана чечимдерди кабыл алуу аркылуу түздөн-түз катышуу
формасы.
  демилгелүү  топ  – Жергиликтүү жамааттардын уставына  ылайык
жергиликтүү жамааттардын курултайын же жарандардын жыйынын өткөрүү
жөнүндө демилге көтөрүп жаткан топ;
  курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча комиссия -  Жергиликтүү
жамааттардын уставына ылайык тийиштүү жергиликтүү кењеш тарабынан
курултайдын  жана анын биринчи уюштуруу чогулушунун делегаттарын
шайлоону өткөрүү үчүн түзүлүүчү комиссия;
  жергиликтүү жамаат – айылдык, поселкалык жана шаардык кењештердин
аймагында туруктуу жашаган жана жергиликтүү маанидеги маселелерди
өздөрүнүн өкүлчүлүктүү, аткаруучу жана башка органдары аркылуу чечүүдө
жалпы таламдары менен бириккен калк;
  жергиликтүү  жамааттардын мүчөсү – жергиликтүү  жамааттарынын
аймагында туруктуу жашаган жана алар менен өз ара милдеттенмелери
аркылуу  байланышкан  Кыргыз Республикасынын жараны.  Жергиликтүу
жамааттын аймагында жашабаган, бирок менчик укугунда бул аймакта
кыймылсыз мүлкү болгон, жергиликтүү бюджетке салыктарды төлөп жүргөн
жана жергиликтүү жамааттын иштерине катышууну каалагандыгын билдирген
Кыргыз Республикасынын жараны анын мүчөсү боло алат.

              II. Жалпы жоболор
                  
  1. Жергиликтүү маанидеги, жамааттын мүчөлөрү менен талкуулоону
талап кылган маанилүү маселелер боюнча биргелешип чечим кабыл алуу
үчүн Кыргыз Республикасынын ар бир айылдык (поселкалык) кењешинин жана
шаарынын  аймагында ушул жобого ылайык жарандардын  жыйындарында
курултайдын  делегаттары болуп шайланган жергиликтүү жамааттардын
мүчөлөрүнүн арасынан элдик курултайлар чакырылат.
  2. Курултай төмөнкүлөрдү камтуу менен жергиликтүү жамааттардын
турмуштук мааниге ээ болгон бардык маселелерин кароого укуктуу:
  - жергиликтүү жамааттын Уставын кабыл алуу, ага өзгөртүү жана
толуктоо киргизүү;
  - жергиликтүү жамааттардын аймагында өзүн-өзү каржылоону, өзүн-өзү
камсыз кылууну, өзүн-өзү жөнгө салууну жана өзүн-өзү тарбиялоону
уюштуруунун негизги принциптерин жана эрежелерин бекитүү;
  -  жергиликтүү жамааттардн жергиликтүү бюджетин, ошондой эле
бюджеттен тышкаркы каражаттарын түзүү, аткаруу жана пайдалануу;
  -  аймактын  социалдык-экономикалык  жактан  өнүктүрүү  жана
жергиликтүү  калкты  социалдык  жактан  коргоо  программаларынын
долбоорлору;
  -  айылдык, поселкалык жана шаардык жергиликтүү өз  алдынча
башкаруунун, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын
башчыларынын курултайдын чечимдерин турмушка ашыруу  боюнча  иш-
аракеттери жөнүндөгү отчетторун угуу;
  - коомдук тартипти коргоо боюнча негизги эрежелерди жана иш-
чараларды  белгилөө, майрамдарды, жүрүштөрдү  жана  диний  ырым-
жырымдарды, башка иш-чараларды уюштуруунун жергиликтүү жамааттардын
турмуш-тиричилигине таасир этиши мүмкүн болгон экологиялык  жана
санитардык талаптарды сактоо;
  - өзгөчө кырдаалдарда жана коомчулуктун таламында жергиликтүү
жамааттардын күчүн жана каражатын мобилизациялоону талап кылган башка
шарттарда жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн коомдук кызмат өтөшү
боюнча милдеттүү нормаларды белгилөө;
  -  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  жана  жергиликтүү
жамааттардын Уставына каршы келбеген, жергиликтүу жамааттардын турмуш-
тиричилигине тиешеси бар башка маанилүү маселелерди кароо.
  3. Курултайдын бардык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына жана жергиликтүү жамааттардын Уставына каршы келбеген
чечимдери  тийиштүү администрациялык-аймактык бирдиктин  аймагында
аткарылууга милдеттүү.
  4.  Элдик курултайдын жергиликтүү бюджет, аймакты социалдык-
экономикалык жактан өнүктүрүү жана жергиликтүү калкты социалдык жактан
коргоо программалары, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына же
жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысына ишеним көрсөтпөө
боюнча, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын же
жергиликтүү  мамлекеттик  администрациянын  башчысынын  ыйгарым
укуктарынын мөөнү экинчи мөөнөткө узартуу жөнүндө чечимдери сунуш
кылуу мүнөзүндө гана болот жана милдеттүү түрдө тийиштүү кењештердин
сессиясынын кароосуна киргизилет жана кењештин бүткүл  курамынын
депутаттарынын үчтөн экисинин добушу менен кабыл алынат.
  
        III. Элдик курултайды чакырууну уюштуру

  5. Тийиштүү аймактын жергиликтүу жамааттарынын өкүлдөрүнүн элдик
курултайын чакыруу жөнүндө чечим, анын күн тартиби жана өткөрүү
мөөнөттөрү тийиштүү жергиликтүү кењеш тарабынан кабыл алынат. Мында ар
бир кењеш, жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн санына жараша жана өз
аймагынын  башка  өзгөчөлүктөрүн  эске  алуу  менен  курултайдын
делегаттарын шайлоо үчүн өкүлчүлүк нормасын аныктайт. Эгерде айылдык
же шаардык кењештин аймагы бирден ашык калктуу конуштан турса, анда
өкүлчүлүк нормасында калкынын санына пропорционалдуу түрдө ар бир
айылдын өкүлчүлүгү эске алынууга тийиш.
  6. Айылдын, поселкананы жана шаардын элдик курултайына делегаттар
тийиштүү кењеш тарабынан белгиленген өкүлчүлүк нормасына  ылайык
тургундардын жыйындарында, чогулуштарында шайланат.
  Райондун жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн элдик курултайына
делегаттар айылдардын, поселкалардын жана райондун курамына кирген
райондук баш ийүүдөгү шаарлардын курултайларында райондук  кењеш
тарабынан белгиленген өкүлчүлүк нормасына ылайык шайланат.
  Областтын жана республиканын жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн
элдик курултайына делегаттар райондун жана шаардын курултайларында
областтык  кењеш же Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү жамааттар
конгресси тарабынан белгиленген өкүлчүлүк нормасына ылайык шайланат.
  7. Тийиштүү аймактын жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн элдик
курултайын чакыруу жөнүндө демилге курултайдын конкреттүү күн тартибин
белгилөө  менен жергиликтүү кењешке, калктын демилгелүү  тобуна,
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына, жергиликтүү мамлекеттик
администрациянын  башчысына, ошондой эле  Кыргыз  Республикасынын
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана регионалдык өнүктүрүү иштери
боюнча министрине, Жергиликтүү жамааттардын конгрессине, анын ичинде
Кыргыз Республикасынын Шаарларынын ассоциациясына таандык.
  Мында Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана
регионалдык  өнүктүрүү  иштери  боюнча  министринин,  Жергиликтүү
жамааттардын  конгрессинин,  Кыргыз  Республикасынын  Шаарларынын
ассоциациясынын сунушу боюнча киргизилип жаткан жалпы республикалык
маанидеги маселелер Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча
башкаруу жана регионалдык өнүктүрүү иштери боюнча министри тарабынан
бекитилген  графикке ылайык бирдиктүү күн тартиби менен  бардык
дењгээлдеги элдик курултайларда талкууланышы мүмкүн.
  8.  Тийиштүү аймактын элдик курултайын чакыруу үчүн калктын
демилгелүү тобу жергиликтүү кењешке жана жергиликтүү өз алдынча
башкарууга,  ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациянын
башчысына тийиштүү жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн кеминде 15
проценти кол койгон кол коюу баракчаларын берүүгө тийиш. Мында
аймагында  бирден ашык калктуу конуш бар кењештерде  кол  коюу
баракчаларына ар бир калктуу конуштун калкынын кеминде 15 проценти кол
коюуга тийиш.
  Калктын демилгелүү тобунун сунушунун негизинде элдик курултайды
чакыруудан баш тартуу жөнүндө областтык мамлекеттик администрацияга же
сотко даттанууга болот.
                  
     IV. Жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн жыйындарында
    жана чогулуштарында элдик курултайдын делегаттарын шайлоо
  
  9. Айылдын, поселканын жана шаардын элдик курултайын чакыруу үчүн
делегаттарды шайлоо үчүн жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн жашаган
же иштеген жери боюнча жыйындары жана чогулуштары тийиштүү кењеш
тарабынан белгиленген графикке ылайык өткөрүлөт жана аларга элдик
курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча комиссиялардын  мүчөлөрү
катышкан жана тийиштүү протокол жазылган учурда гана анык болот.
  10. Элдик курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча комиссиялар
(мындан ары – комиссия) жергиликтүу кењештин депутаттарынын жана
жергиликтүү аткаруу бийлик органдарынын кызматкерлеринин, аймактык
коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын жана коомдук уюмдардын
өкүлдөрүнүн ичинен жергиликтүү кењеш тарабынан 7-9- кишиден түзүлөт.
  Комиссиянын чечими анын мүчөлөрүнүн ачык добуш берүүсү менен кабыл
алынат.  Комиссия өз жыйналыштарында курултайды  даярдоого  жана
өткөрүүгө байланыштуу иш-чаралардын планын иштеп чыгат жана бекитет.
  11.  Жарандардын жыйындары жана чогулуштары элдик курултайга
делегаттарды жөнөкөй көпчүлүк ачык добуш берүү менен,  улуттук,
курактык  жана  гендердик  балансты  жана  өз  аймагынын  башка
өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өз жамаатынын мүчөлөрүнүн таламдарына
өкүлчүлүк кылуу жана аларды коргоо ыйгарым укуктары менен шайлашат.
  12.  Жарандардын  жыйындарында элдик курултайга  делегаттыкка
талапкерлерди  көрсөтүү укугуна жергиликтүү  жамааттардын  бардык
мүчөлөрү, уюмдар, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары,
саясий партиялар жана тийиштүү аймактын башка өкмөттүк эмес уюмдары
ээ.
  Мында делегаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин саны чектелбейт.
  13.  Баштапкы  аймактык  дењгээлдеги  курултайга  делегаттар
жергиликтүү  жамааттардын  мүчөлөрүнүн  санын  жана  тийиштүү
администрацилык­`il`jr